Page 108

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirana provedba u svim godinama provođenja Strategije, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj aktivnih poduzeća i obrta 2 godine nakon osnivanja: povećan za 30%

Projekt 14

Potpora kod novih zapošljavanja Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci

PROJEKTNI PARTNERI

Križevački poduzetnički centar d.o.o. Udruženje obrtnika Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Poduzetnici i obrtnici koji zapošljavaju nove radnike Opis projekta:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Potpora poduzetnicima i obrtnicima pri novom zapošljavanju, posebno kod zapošljavanja osoba bez radnog iskustva (kako bi se poslodavcu pomoglo u prvom periodu kada te osobe stječu prva praktična iskustva i još nisu samostalne na radnom mjestu, već zahtijevaju pomoć kolega ili nadređenih) te kod financiranja stjecanja dodatnih vještina potrebnih na radnom mjestu, u situaciji kada poslodavac odluči zadržati novozaposlenu osobu na određeno vrijeme, ali su toj osobi potrebne još neke dodatne kvalifikacije. Ciljevi: Olakšati poduzetnicima i obrtnicima nova zapošljavanja te im osigurati radnu snagu osposobljenu prema njihovim specifičnim potrebama. Rezultati: Porast broja zaposlenih u proizvodnim poduzećima i obrtima. Aktivnosti: 1) Potpora poduzetnicima i obrtnicima u prvim mjesecima (2-3 mjeseca) kod zapošljavanja novih radnika bez radnog iskustva, kada te osobe stječu praktično iskustvo i vještine u tvrtci, kroz sufinanciranje dijela plaće novog zaposlenika pod uvjetom sklapanja ugovora o radu na minimalno godinu dana 2) Sufinanciranje stjecanja dodatnih vještina potrebnih na radnom mjestu za novozaposlene radnike, koji rade na tom radnom mjestu najmanje 6 mjeseci, a ugovorom o radu poslodavac se obvezao zadržati ga u radnom odnosu još najmanje 2 godine 3) Potpora zapošljavanju visoko obrazovanih osoba kod poduzetnika i obrtnika kroz sufinanciranje dijela plaće u prvoj godini rada, pod uvjetom da poslodavac zaposlenika nakon godinu dana zadrži u radnom odnosu još minimalno 3 godine u kontinuitetu. Faze projekta: Aktivnosti u projektu mogu se odvijati paralelno.

PRORA UN PROJEKTA

Rujan 2012

Proračun Grada Križevaca Godišnje

100.000,00

108 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement