Page 107

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

Kontinuirana provedba u svim godinama provođenja Strategije, počevši od 2013. godine.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj novoosnovanih tvrtki i obrta: povećanje za 5% na godišnjoj razini

Projekt 13

Potpora poduzećima i obrtima u početnom periodu Križevački poduzetnički centar d.o.o.

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Udruženje obrtnika Križevci (CILJNA

Novoosnovani gospodarski subjekti - trgovačka društva i obrtnici Opis projekta: Kadrovska, administrativna i financijska potpora poduzetnicima i obrtnicima u prve dvije godine poslovanja od osnivanja poduzeća, odnosno obrta. Ciljevi:  Olakšati rad poduzetnicima i obrtnicima u početnoj fazi poslovanja i prilagodbi tržišnim uvjetima te im omogućiti usredotočivanje isključivo na osnovnu djelatnost i pozicioniranje na tržištu.  Omogućiti da što veći broj novoosnovanih tvrtki i obrta preživi početne teškoće u poslovanju nakon osnivanja poduzeća.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Rezultati: Povećan postotak tvrtki koje su uspješno nastavile poslovati nakon početne faze uhodavanja posla. Aktivnosti: 1) Kadrovska potpora u vođenju poduzeća – savjetovanje poduzetnika, pomoć pri izradi poslovnih planova, stupanju u kontakt sa bankama u svrhu dobivanja sredstava za izgradnju pogona ili nabavu opreme 2) Administrativna pomoć – sufinanciranje troškova knjigovodstvenog servisa, sufinanciranje sudjelovanja na seminarima i obukama 3) Pomoć u promidžbi – sufinanciranje izrade web stranice, letaka, brošura i drugih promotivnih materijala Faze projekta: Aktivnosti je moguće provoditi paralelno. Proračun Grada Križevaca

PRORA UN PROJEKTA POTENCIJALNI FINANCIRANJA SPREMNOST PROJEKTA

Rujan 2012

Godišnje 150.000,00 IZVORI

Proračun Grada Križevaca Ministarstvo poduzetništva i obrta Projekt je spreman za provedbu.

107 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement