Page 106

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

Komponenta:

K2

Poduzetništvo i obrtništvo

Mjera:

1.4.

Poticanje poduzetničke klime

Projekt 12

Potpora pri osnivanju poduzeća i obrta Križevački poduzetnički centar d.o.o.

PROJEKTNI PARTNERI KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

Udruženje obrtnika Križevci (CILJNA

Poduzetnici i obrtnici koji započinju poslovanje Opis projekta: Grad Križevci će provoditi razne aktivnosti kojima će nastojati probuditi interes kod mladih ljudi za započinjanje vlastitog posla i realizaciju poduzetničkih ideja, pomoći financijski i kadrovski pri osnivaju poduzeća, odnosno obrta te stjecanju vještina upravljanja poduzećem. Ciljevi:  Poticati i olakšati pokretanje poduzetničkih projekata za poduzetnike i obrtnike  Poticati samozapošljavanje Rezultati:

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Porast broja novoosnovanih poduzeća i pokrenutih novih obrta na području Grada te povećanje zaposlenosti. Aktivnosti: 1) Predavanja u srednjim i višim školama te promocija poduzetništva kao prilike za samozapošljavanje. 2) Sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta, sufinanciranje polaganja majstorskog ispita, gdje je to uvjet za otvaranje obrta. 3) Edukacija novih poduzetnika za samostalno vođenje poslovanja. 4) Edukacija za ovladavanje specifičnim vještinama (informatičko opismenjavanje i sl.) Faze projekta: I. Pripremna faza, koja obuhvaća promotivne aktivnosti i upoznavanje potencijalnih poduzetnika sa mogućnostima pokretanja vlastitog posla. II. Faza realizacije, koja obuhvaća osnivanje tvrtke ili registraciju obrta. Proračun Grada Križevaca (godišnje): Promotivne aktivnosti

PRORA UN PROJEKTA

20.000,00

Sufinanciranje troškova osnivanja i registracije

60.000,00

Grad Križevci POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

Koprivničko-križevačka županija Ministarstvo poduzetništva i obrta EU fondovi

Rujan 2012

106 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement