Page 104

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Projekt 10

Od proizvođača do potrošača Poduzetnici koji rade na području Križevaca (trgovci, ugostitelji) Turistička zajednica Grada Križevaca

PROJEKTNI PARTNERI

Križevački poduzetnički centar Udruženje obrtnika Križevci

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poduzetnici, odnosno obrtnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom Opis projekta: Grad će provesti različite potporne i promotivne aktivnosti na unaprjeđenju prodaje lokalnih domaćih proizvoda, koje bi trebale malim poljoprivrednicima i poduzetnicima u poljoprivredi olakšati pristup širem tržištu, distribuciju i plasman njihovih proizvoda. Ciljevi: Olakšati malim poljoprivrednicima pristup kupcima. Rezultati: Povećanje prodaje domaćih proizvoda na lokalnom tržištu.

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Aktivnosti: 1) Sufinanciranje ''Križevačke police'' u trgovačkim centrima na području Križevaca 2) Izrada i sufinanciranje ''Križevačke vinske karte'' u ugostiteljskim objektima na području Križevaca 3) Sufinanciranje prodajnih štandova križevačkih proizvođača na tržnicama 4) Izrada zajedničke web stranice križevačkih poljoprivrednih proizvođača Faze projekta: I. Ostvarivanje suradnje sa trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima koji mogu doprinijeti realizaciji programa kroz svoje objekte II. Uključivanje poljoprivrednika i sufinanciranje distributivnih kanala Proračun Grada Križevaca (godišnje)

PRORA UN PROJEKTA

Križevačka polica

20.000,00

Križevačka vinska karta

10.000,00

Sufinanciranje štandova

30.000,00

Web stranica POTENCIJALNI FINANCIRANJA

IZVORI

5.000,00

Grad Križevci

SPREMNOST PROJEKTA ZEMLJIŠTE DOZVOLE DOKUMENTACIJA OSTALI PREDUVJETI

Projekt je spreman za provedbu.

ROK ZA PROVEDBU

31.12.2014.

INDIKATORI / RELACIJA NA MJERE I PRIORITETE

Broj novih prodajnih kanala otvorenih poljoprivrednicima:5

Rujan 2012

Broj restorana na području Križevaca koji nude domaća registrirana vina: 7 104 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement