Page 102

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013. – 2018.

Prioritet:

P1

Razvoj konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i lokalnim potencijalima

Komponenta:

K1

Poljoprivreda

Mjera:

1.3.

Potpora distribuciji poljoprivrednih proizvoda

Projekt 9

Izgradnja infrastrukture – Agro inkubator

PROJEKTNI PARTNERI

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poduzetnici, odnosno obrtnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i preradom

KORISNICI SKUPINA)

PROJEKTA

(CILJNA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Križevaca Opis projekta: Agro inkubator u Gospodarskoj zoni Gornji ret pružat će potrebne usluge za poduzetnike u poljoprivredno-prehrambenoj industriji, kao što su sobe za sastanke, uredi, pravna pomoć, savjetovanje, licenciranje (certificiranje), kontrola kvalitete, razvoj klastera i financijsko savjetovanje. Da bi inkubator što više zadovoljio potrebe budućih korisnika, provedeno je istraživanje i izrađena Studija za razvoj inkubatora, koja je dala potrebne informacije nužne za upravljanje i samoodrživost inkubatora. Prema Urbanističkom planu uređenja Gospodarske zone Gornji ret maksimalna dopuštena građevinska brutto površina građevine je 2.000 m2. Predviđena katnost građevine je podrum, prizemlje, I. kat i II. kat. Funkcionalno je predviđena podjela prostora na namjenske (cca 1500 m2) i zajedničke prostore (cca 500 m2).

OPIS PROJEKTA CILJEVI REZULTATI AKTIVNOSTI FAZE PROJEKTA

Podrum U podrumskoj etaži predviđen je smještaj skladišnih prostora (hladnjača) sa pratećim prostorima i komunikacijama dovoljne širine da omogućavaju manipulaciju radnim vozilima, a ujedno će se osigurati i kolni pristup za dostavna i teretna vozila do podrumske etaže. SKLADIŠNI PROSTORI P=cca 270 m2 - skladište P=cca 50 m2, 2x - skladište P=cca 20 m2 - skladište P=cca 25 m2, 3x - hladnjača P=25 m2, 3x OSTALI PROSTORI P=cca 235 m2 - spremište za viljuškare i alat P=cca 40 m2 - prostor za dezinfekciju P=cca 20 m2 - sanitarije osoblja P=cca 20 m2 - vertikalne komunikacije ( stubište, dizalo) P=cca 25 m2 - horizontalne komunikacije P=cca 130 m2

Rujan 2012

102 of 168

Profile for Tomislav Jakopčić

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Strategija razvoja Grada Križevaca  

Strategija razvoja Grada Križevaca 2013.-2018.

Profile for tomislavj
Advertisement