Page 1

PORTFOLIO TOMÁŠ HRUBÝ


STUDIUM

2018/... České vysoké učení techncké v Praze Fakulta architektury 2013/2018 Technická univerzita Liberec Fakulta umění a architektury 2009/2013 SPŠST Panská, Technické lyceum

KURZY / AKTIVITY

ZUŠ Štítného - kresba, malba Plavecký oddíl Bohemians Šermířský oddíl Bohemians Instruktorský kurz lyžování Amatérský fotograf

ZKUŠENOSTI

únor 2018/... Praxe v kanceláři Znamení čtyř architekti červenec 2017/září 2017 Stáž v architektonickém studiu Perspektiv říjen 2016/ březen 2017 Stáž v architektonické kanceláři UNIT architekti říjen 2016/ únor 2017 Kustod v DADS gallery září 2015/březen 2016 Stáž v architektonické kanceláři Ilex design Letní workshop: Vize pro Strážnici - Ilex design Zimní workshop: Built in mountains - Galerie Jaroslava Frágnera léto 2014 a léto 2015 Zaměřování stromů: Kladno, Česká Lípa a Šluknov

SOFTWARE

AutoCAD, ArchiCad Adobe Photoshop, Adobe Indesign Sketchup - Vray

JAZYK

Anglicky - plynule Německy - začátečník


PŘEHLED VŠECH ABSOLVOVANÝCH ŠKOLNÍCH ZADÁNÍ FA ČVUT

ATELIER CÍSLER

FUA TUL

ATELIER BUČEK

zimní semestr 2018/19 Studentské bydlení pod Nuselský most

zimní semestr 2016/17 Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm zimní semestr 2017/18 Nová smuteční síň pro Litvínov - BP

ATELIER HENDRYCH

zimní semestr 2014/15 ZUŠ a školka v Klatovech zimní semestr 2015/16 Revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic letní semestr 2016/17 Městský blok v Praze na Žižkově - BP

ATELIER SUCHOMEL ATELIER MJŐLK

letní semestr 2014/15 Horská chata v Himalájích letní semestr 2015/16 Baugruppe - Hodný, zlý a ošklivý letní semsestr 2015/16 Muzeum dětské ilustrace Boží Dar

ATELIER ŠMÍDEK / ŽID

zimní semestr 2013/14 Náhrobek letní semestr 2013/14 Betonový dům


ŠKOLNÍ PROJEKTY


STUDENTSKÉ BYDLENÍ POD NUSELSKÝ MOST - atelier Císler - 1. ročník MA


Dům 1 - typické patro

Dům 2 - typické patro


NOVÁ SMUTEČNÍ SÍŇ PRO LITVÍNOV - atelier Buček - 4.ročník


ručně dělaný model 1:100


BAUGRUPPE - Hodný, zlý a ošklivý - atelier Mjőlk - 3.ročník


Základní škola a škola v Klatovech Důraz na umístění objemu na parcelu a jeho členění Poté na jednoduché a přehledné vnitřní uspořádání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA KLATOVY - atelier Hendrych - 2. ročník


GSEducationalVersion


GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion


Horská chata v Himalájích Důraz na použití lokálních materiálů Během semestru rozvíjení filozofických úvah na téma složite vs. jednoduché

HORSKÁ CHATA V HIMALÁJÍCH - atelier Suchomel - 2. ročník


kamená stěna: 400 mmmm 004 :aněts ánemak větrací mezera: 50 mm mm 05 :arezem ícartěv tepelná izolace: 100 mmmm 001 :ecalozi ánlepet dřevěná deska: 30 mm mm 03 :aksed áněveřd

53:1 :ůserkýv oktířěm

áboru Himalájských treků.

ÍNÁDAZ

měřítko výkresů: 1:35

.ůkert hcýksjálamiH urobát hcíndalkáz it-03 od ůkíntelýv 02 orp tkejbo ýnavokifinu tuonhrvaN

YKNÍMDOP

elice podobná poušti. Mimo leden a únor se teplota kamená stěna: 400 mm mm 004 :aněts ánemak větrací 2mezera: 50 mm mm 05 :arezem2 ícartěv tepelná izolace: 100 mm mm 001 :ecalozi ánlepet dřevěná deska: 30 mm mm 03 :aksed áněveřd

4 ŘEZ A

při vyšších teplotách. Pokud se otevřou oba naráz, ací nejsou z důvodu úspory peněz a bezúdržbovosti. pod podlahou lze napájet jak sprchu tak splachovat achází pouze kámen. Ten využívám k vytvoření ochrane inspiroval lokální architekturou chlévu. Ty jsou, ale vya tím vytvořit opěrku pro větší pohodlí. Díky tomu můdo interiéru. Zde je vše masivní, využité a nezbytné.

mm 0647

elice podobná poušti. Mimo leden a únor se teplota

3

1

1

3

1

4 7460 mm

N

atolpet es ronú a nedel omiM .itšuop ánbodop ecilev anijark ej edk .m .n m 0006 - 0054 ecšýv ev íjezáhcan es ykerT OR LzZv .C°53 ža ejuhasod a uzaČrm mP edA obYdK anÁíV žrO dŠ uhPcE ud ,záran abo uořveto es dukoP .hcátolpet hcíššyv iřp ezuop ýhurd a ínčorolec nedeJ .yputsv aměvd anevabyv ej anlutÚ .itsovobžrdúzeb a zěnep yropsú udovůd z uosjen ícaríveto žitot ankO .ynlutú keřtinv ártěvyv elhcyr ýretk ,navůrp enkinzv TNEMUGRA tavohcalps kat uhcrps kaj tejápan ezl uohaldop dop hcícav ev míněndalksu mýndelsán míjej a yhceřts ez ydov merěbS -narhco íneřovtyv k mávížuyv neT .nemák ezuop ízáhcan ětsím an es hcýretk ez ,ůláiretam hcíndorířp ítížuyv olyb étiželůD !étiželůd olyb ydov ínávohcU .dohcáz -yv ela ,uosj yT .uvélhc uorutketihcra ínlákol lavoripsni es mesj ítsokilev a meravT .yvodub yhceřts kínson okaj a ykpuls én -ům umot ykíD .íldohop íštěv orp ukrěpo tiřovtyv mít a tipolks ezl ,íletsop uovd ez ,ínroH .akvohop okaj i ejugnuf adnalaP .éntybzen a étižuyv ,ínvisam ešv ej edZ .uréiretni od i íšáneřp es tsončknuf a tsohcudondeJ .enemak z ezuop éněvats .ned ýlec %001 an tavížuyv letsop emež .ketatsod ydžv mat oh ej a ětahc v ýněndalksu ej híL .yhceřts ubvatsýv íjučhelu a nímok íjubeřtopen anmak ávohiL

A ZEŘ

5

1

mm 06 4 7

při vyšších teplotách. Pokud se otevřou oba naráz, ací nejsou z důvodu úspory peněz a bezúdržbovosti. vstupu a stožáru s vlajkou snadno. Hlavní vstup je ze pod podlahou lze napájet jak sprchu tak splachovat proti nepřízni počasí otevíráme druhé izolační a vstuDále vstupujeme do hlavního prostoru ze kterého vea tím vytvořit opěrku pro větší pohodlí. Díky tomu můálem a socíálním zařízením.

YKNÍMDOP

2

5 ŘEZ A

TNEM ÍNUÁG DRAAZ

-narhco íneřovtyv k mávížuyv.ůnkeeTrt.nhecm uoiHp uízráohbcáat nhcěítnsdím ýkáskjáelazm alkaánz eits-0h3cýordetůkkeínzte,ůlýlávir0e2taomrphtckíned jboorířýpnaítvížoukyivfinoulytbuoéntihžervlůaD N -yv ela ,uosj yT .uvélhc uorutketihcra ínlákol lavoripsni es mesj ítsokilev a meravT .yvodub yhceřts kínson okaj a ykpuls én .éntybzen a étižuyv ,ínvisam ešv ej edZ .uréiretni od i íšáneřp es tsončknuf a tsohcudondeJ .enemak z ezuop éněvats

4

2

4

uskladněný v chatě a je ho tam vždy dostatek.

3

měřítko výkresů: 1:35

7460 mm

3

53:1 :ůserkýv oktířěm

chází pouze kámen.treků. Ten využívám k vytvoření ochranáboru Himalájských e inspiroval lokální architekturou chlévu. Ty jsou, ale vydo interiéru. Zde je vše masivní, využité a nezbytné.

atolpet es ronú a nedel omiM .itšuop ánbodop ecilev anijark ej edk .m .n m 0006 - 0054 ecšýv ev íjezáhcan es ykerT .C°53 ža ejuhasod a uzarm medob dan ížrd uhcudzv

mm 0619

ČORP A YKÁVOŠPELZ

,záran abo uořveto es dukoP .hcátolpet hcíššyv iřp ezuop ýhurd a ínčorolec nedeJ .yputsv aměvd anevabyv ej anlutÚ OT AN KAJ .itsovobžrdúzeb a zěnep yropsú udovůd z uosjen ícaríveto žitot ankO .ynlutú keřtinv ártěvyv elhcyr ýretk ,navůrp enkinzv ez ej putsv ínvalH .ondans uokjalv s urážots a uputsv uménverab ěnsaj ykíd unlutú kíntelýv edjan arobát od udohcířp iřP tavohcalps kat uhcrps kaj tejápan ezl uohaldop dop hcícav ev míněndalksu mýndelsán míjej a yhceřts ez ydov merěbS -utsv a ínčalozi éhurd emáríveto ísačop inzířpen itorp ířevd hcýněveřd hcínvrp ítunusdo oP .ysaret zeb ét ,ínreves ynarts !étiželůd olyb ydov ínávohcU .dohcáz -ev ohéretk ez urotsorp ohínvalh od emejuputsv eláD .icěv ynhcešv emížoldo is edZ .yntaš/ynrášus/ěnísdeřp od emejup -ům umot ykíD .íldohop íštěv orp ukrěpo tiřovtyv mít a tipolks ezl ,íletsop uovd ez ,ínroH .akvohop okaj i ejugnuf adnalaP .mínezířaz mínláícos a melábmuk ,ynmak s ykňyhcuk od abdohc a usaret an eřevd “íntel„ uod .ned ýlec %001 an tavížuyv letsop emež .ketatsod ydžv mat oh ej a ětahc v ýněndalksu ej híL .yhceřts ubvatsýv íjučhelu a nímok íjubeřtopen anmak ávohiL

N

9160 mm

5

A ZEŘ

5

uskladněný v chatě a je ho tam vždy dostatek.

OT AN KAJ

vstupu a stožáru s vlajkou snadno. Hlavní vstup je ze proti nepřízni počasí otevíráme druhé izolační a vstuDále vstupujeme do hlavního prostoru ze kterého veLEGENDA álem a socíálním zařízením. 1: Hlavní obytný prostor na pobyt a

ŘEZ A

N

mm 0619

N

9160 mm

ez ej putsv ínvalH .ondans uokjalv s urážots a uputsv uménverab ěnsaj ykíd unlutú kíntelýv edjan arobát od udohcířp iřP -utsv a ínčalozi éhurd emáríveto ísačop inzířpen itorp ířevd hcýněveřd hcínvrp ítunusdo oP .ysaret zeb ét ,ínreves ynarts -ev ohéretk ez urotsAoDrNpEGoEh L ínvalh od emejuputsv eláD .icěv ynhcešv emížoldo is edZ .yntaš/ynrášus/ěnísdeřp od emejup a tybop an rotsorp ýntybo ínvalH :1 .mínezířaz mínláícos a melábmuk ,ynmak s ykňyhcuk od abdohc a usaret an eřevd “íntel„ uod

A ZEŘ

spaní 2: Sociální zařízení 3: Kumbál na erární jídlo, líh a vybavení 4: Kuchyňka s kamny 5: Předsíň/sušárna/šatna

ínaps ínezířaz ínláicoS :2 ínevabyv a híl ,oldíj ínráre an lábmuK :3 ynmak s akňyhcuK :4 antaš/anrášus/ňísdeřP :5

LEGENDA

ŘEZ A

ADNEGEL

A ZEŘ

1: Hlavní obytný prostor na pobyt a spaní 2: Sociální zařízení 3: Kumbál na erární jídlo, líh a vybavení 4: Kuchyňka s kamny 5: Předsíň/sušárna/šatna

MEVÉLHC ECARIPSNI

MEVÉLHC ECARIPSNI

kamená stěna: 400 mm větrací mezera: 50 mm tepelná izolace: 100 mm dřevěná deska: 30 mm

mm 004 :aněts ánemak mm 05 :arezem ícartěv mm 001 :ecalozi ánlepet mm 03 :aksed áněveřd

53:1 :ůseměřítko rkýv okvýkresů: tířěm 1:35

ÍNÁDAZ

.ůkert hcýksjálamiH urobát hcíndalkáz it-03 od ůkíntelýv 02 orp tkejbo ýnavokifinu tuonhrvaN

YKNÍMDOP

atolpet es ronú a nedel omiM .itšuop ánbodop ecilev anijark ej edk .m .n m 0006 - 0054 ecšýv ev íjezáhcan es ykerT .C°53 ža ejuhasod a uzarm medob dan ížrd uhcudzv 2

3

3

2

TNEMUGRA

-narhco íneřovtyv k mávížuyv neT .nemák ezuop ízáhcan ětsím an es hcýretk ez ,ůláiretam hcíndorířp ítížuyv olyb étiželůD -yv ela ,uosj yT .uvélhc uorutketihcra ínlákol lavoripsni es mesj ítsokilev a meravT .yvodub yhceřts kínson okaj a ykpuls én .éntybzen a étižuyv ,ínvisam ešv ej edZ .uréiretni od i íšáneřp es tsončknuf a tsohcudondeJ .enemak z ezuop éněvats 4

4

1

7460 mm

1

mm 0647

kelet chaty

a tybop an rotsorp ýntybo ínvalH :1 ínaps ínezířaz ínláicoS :2 ínevabyv a híl ,oldíj ínráre an lábmuK :3 ynmak s akňyhcuK :4 antaš/anrášus/ňísdeřP :5

5

A ZEŘ

ČORP A YKÁVOŠPELZ

,záran abo uořveto es dukoP .hcátolpet hcíššyv iřp ezuop ýhurd a ínčorolec nedeJ .yputsv aměvd anevabyv ej anlutÚ .itsovobžrdúzeb a zěnep yropsú udovůd z uosjen ícaríveto žitot ankO .ynlutú keřtinv ártěvyv elhcyr ýretk ,navůrp enkinzv tavohcalps kat uhcrps kaj tejápan ezl uohaldop dop hcícav ev míněndalksu mýndelsán míjej a yhceřts ez ydov merěbS !étiželůd olyb ydov ínávohcU .dohcáz -ům umot ykíD .íldohop íštěv orp ukrěpo tiřovtyv mít a tipolks ezl ,íletsop uovd ez ,ínroH .akvohop okaj i ejugnuf adnalaP .ned ýlec %001 an tavížuyv letsop emež .ketatsod ydžv mat oh ej a ětahc v ýněndalksu ej híL .yhceřts ubvatsýv íjučhelu a nímok íjubeřtopen anmak ávohiL

5

OT AN KAJ

9160 mm

N

N

mm 0619

ytahc teleks ýnnemaK

ez ej putsv ínvalH .ondans uokjalv s urážots a uputsv uménverab ěnsaj ykíd unlutú kíntelýv edjan arobát od udohcířp iřP -utsv a ínčalozi éhurd emáríveto ísačop inzířpen itorp ířevd hcýněveřd hcínvrp ítunusdo oP .ysaret zeb ét ,ínreves ynarts -ev ohéretk ez urotsorp ohínvalh od emejuputsv eláD .icěv ynhcešv emížoldo is edZ .yntaš/ynrášus/ěnísdeřp od emejup .mínezířaz mínláícos a melábmuk ,ynmak s ykňyhcuk od abdohc a usaret an eřevd “íntel„ uod


Náměstí Jiřího z Lobkovic Vlastní zadání vybrané v místě bydliště. Rozvíjení genia loci místa. Rozvíjení konceptu „funkcionalistického“ parku.

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z LOBKOVIC - atelier Hendrych - 3. ročník


6 KAMNA

PRODUCED BY AN AUTOD

PRODUCED BY AN AUTOD

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODU

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

workshop projektu Postaveno v horách Kunc/Stupka/Vu Dinh/Hrubý

Bivak chápeme jako nouzový příbytek v odhledlých krajinách daleko od civilizace, který slouží jako dočasná náhrada za plnohodnotné bydení. Předpokládáme, že bude bivak využíván v takových situacích, kdy jsou návštěvníci vystaveni nepřízni počasí a že se zdrží pouze po nezbytnou dobu. Proto je vybavení navrženo skromně a lapidárně. Forma bivaku má volnou asociaci s jeskynním otvorem, který dokáže dostatečně člověka ochránit před nebezpečnými povětrnostními podmínkámi. 1 VCHOD Výraz vychází z vnitřního prostoru bi2 SVĚTLÍK při hledání tvarosloví byla vaku. Podmínkou nenáročná 3údržba a dobrá viditelnost. KonkKOMÍN rétní zbarvení by záleželo na konkréním 4 ÚLOŽNÉ PROSTORY místě, na kontextu okolí.

3

2

1

1:50 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6

4

5 LEHÁTKA 6 KAMNA MATERIÁL: BETON

5

1 VCHOD 6

2 SVĚTLÍK 3 KOMÍN

4

4 ÚLOŽNÉ PROSTORY 5 LEHÁTKA 6 KAMNA MATERIÁL: BETON

1

1:50

Plachta.indd 1

4/29/2016 2:21:34 AM

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4/29/2016 2:21:34 AM

2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Plachta.indd 1

MATERIÁL: BETON

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODU

1:50

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5 LEHÁTKA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:50 1:50 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Plachta.indd 1

IONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

bivak

4 ÚLOŽNÉ PROSTORY

4

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3 KOMÍN

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2 SVĚTLÍK

PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1 VCHOD 6

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Bivak chápeme jako nouzový příbytek v odhledlých krajinách daleko od civilizace, který slouží jako dočasná náhrada za plnohodnotné bydení. Předpokládáme, že bude bivak využíván v takových situacích, kdy jsou návštěvníci vystaveni nepřízni počasí a že se zdrží pouze po nezbytnou dobu. Proto je vybavení navrženo skromně a lapidárně. Forma bivaku má volnou asociaci s jeskynním otvorem, který dokáže dostatečně člověka ochránit před nebezpečnými povětrnostními podmínkámi. Výraz vychází z vnitřního prostoru bivaku. Podmínkou při hledání tvarosloví byla nenáročná údržba a dobrá viditelnost. Konkrétní zbarvení by záleželo na konkréním místě, na kontextu okolí.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

RODUCT

RODUCT

workshop projektu Postaveno v horách Kunc/Stupka/Vu Dinh/Hrubý

1:50 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Plachta.indd 1

1:50

bivak

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:50 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

WORKSHOP

3

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:50 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

IONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN A

BIVAK - Built in mountains - 3. ročník - kolektiv autorů - zpracování výkresové dokumentace

5


FOTOGRAFIE


SAMOT.YBURH@GMAIL.COM TOMASHRUBY.TUMBLR.COM INSTAGRAM.COM/TOMASHRUBY

Profile for Tomáš Hrubý

Portfolio  

Portfolio  

Profile for tomhruby
Advertisement