Page 1

                         

TICHO LIEČI                                  


2  


TICHO LIEČI   TEXTY K PRIPRAVOVANÉMU CD  FOLKLÓRNEHO SÚBORU NADŠENCI Z TRENČÍNA  JANUÁR 2019    Obsah:  Ako Kubrani do soblahova na muziku prišli........................................................................ 04  Tu kopaj tu kopaj ............................................................................................................... 05  VeSelci ............................................................................................................................... 06  V Závrskej pri muzige ........................................................................................................ 08  Aňi mi veselo ňeňi ............................................................................................................. 10  Čapák ................................................................................................................................  11  Mám ja ženu starú ............................................................................................................. 12  Tancuj, tancuj .................................................................................................................... 13  Regrút som ja .................................................................................................................... 14  Cisári baróni ...................................................................................................................... 15  Drbník ................................................................................................................................ 16  Drietoma Jazz .................................................................................................................... 18  Ďurské spevy ..................................................................................................................... 20  Svadobné ........................................................................................................................... 22  Pime ho .............................................................................................................................. 24  Hororové + V Soblahove hustom lese................................................................................ 25  Pochovávanie basy ............................................................................................................ 26  3   


.

Ako Kubraňi do Soblahova na muziku prišli 

.

Kubraňi:  1. Keď si já zaspievam hore po dedine                    (mierne, ¶=80)  |: nejenna paneka hore hlávku dvihne. :|  2. Nejenna paneka na mňa pozjérala   |: a jej stará manka horko zaplakala. :|  _____________________________________________________________________________  Melenčári: 

1. Od Moravi veter veje, moja milá žitko seje,                  

(na dva kroki, ¶=120) 

|: ej seje seje rozsjéva, frajjérečka moja úprimná. :|  2. Jak sa milá, jak sa mávaš, či sa ešče nevydávaš,   |: ej či si ešče slobonná, frejjérečka moja úprimná. :|  _____________________________________________________________________________  Kubraňi:                  (lašunk, ¶=120)  1. Keď som išiel z neba, stavel som sa v pekle,   židovský Herodes piekel tam erteple, ej piekel tam erteple.  2. Já som mu povedal, aby jennu mne dal,   a on mi povedal, abych si nakopal, ej abych si nakopal.  3. Já som mu povedal, že motyky nemám,   a on mi povedal, že šak dve ruky mám, ej že šak dve ruky mám.  _____________________________________________________________________________ Melenčári: 

1. Cez javorníčky štyri chonníčky g mej milej       

         

(sellácka, ¶=168) 

|: bárs o polnoci, bárs o polnoci trafím g nej. :|  2. Cez javorníčky štyri chonníčky cestička   |: čakaj ma večjér, čakaj ma večjér Anička. :|  _____________________________________________________________________________  Kubraňi:  1. Scev sa vlk oženiť a sebe namluviť kozu švárnu pannu,      (sellácka, ¶=168)  tu celá rodina aj celá dedina pójdeme na svadbu.  2. Medveď bov starý svat, kázav si on zahrať jeden pánsky tanec,   pojav  si on kravu za jej nôžku pravú, kerá mala zvonjéc.  _____________________________________________________________________________ Melenčári:  1. Tedy ty djevčatko budeš moju ženu         (sellácka, ¶=180)  |: keď myši z povala na jarmek poženú. :|  2. Uš myši s povala na jarmek vyhnali  |: a teba djevčatko ešče nevydali. :|    4   


.

Tu kopaj tu kopaj   

.

Zdálo sa mi čosi ze sna                  (lašunk, ¶=112)  1.   Zdálo sa mi čosi ze sna,  že bi sa mi žena zešla,  |: jako ve dne tak aj v noci,  bola bi mi na pomoci. :|      bol bi som jej na pomoci. :|  _____________________________________________________________________________    Tu kopaj                             (viskacuvaná, ¶=176)  1.   Tu kopaj, tu kopaj, tu je koreň dobrí   Tu kopaj, tu kopaj, tu je kábel dobrí    abi sme ten koreň vykopati mohli    abi sme ten kábel vykopati mohli  2.   Tu kopaj, tu kopaj tu je bazalička    Tu kábel, tu kábel, tu je aj chránička  abi sme ju mohli vykopať Anička.    abi sme ju mohli vykopať Anička.  _____________________________________________________________________________    Žeň sa šuhaj                    (lašunk, ¶=120)  1.  Žeň sa šuhaj, žeň sa, nečakaj jeseňe,  |: lebo ti to djévča, volki ňedoženjé. :|  2.   A keď aj doženjé, ale ti aj povjé,  |: ňezaprahaj volki, to sú mojej mamki. :|     _____________________________________________________________________________    Ňepójďem ja do Porúpki              (frišká, ¶=184)  1.   Ňepójďem já do Porúpki na taňec, na taňec,  bo tam varia škvarelinu bez vajec, bez vajec  a to bola škvarelina ňeslaná, ňeslaná,  varila ju stará baba včas zrána, včas zrána.    2.   Keď som išla cez dubnickí chodňíček, chodňíček  straťila som višívaní ručníček, ručníček,  za ručníčkom višívaním banujem hop, hop, hop  za frajerom ledajakím nebudem hop, hop, hop.  _____________________________________________________________________________    Zahraj mi gajdoško                 (frišká, ¶=196)  1.  Zahraj mi gajdoško v skutku  Dokal mám palené v sutku  |: Ket sa mi palene minjé, hladaj si gajdoško inde. :|      5   


.  

VeSelci

Ani preto, ani zato                (mazurka, ¶=168)  1.  Ani preto, ani zato že bi sa zle mal,  ale abi ten vojenskí manjér poznal,  |: Odneste moj pinkel za mesto ven,  kamaráta mám, čaká na mna, odvandrujem. :|    _____________________________________________________________________________    Zafčas ráno na svitaní               (lašunk, ¶=112)  1.  Zafčas ráno na svitaní višla jasná hviezdička,  prišla za mnú do kasárne tá moja frajjerečka,  |: Prišla za mnú do kasárne, stála u mojej postele,  stávaj hore mladí voják, milá stojí pri tebe. :|    2.   A či stála, či nestála, už mi ništ nepomóže,  kebi dušu na dlaň dala, z vojni ma nevimóže,  |: mám čižmički s ostrohami, vraného kona v maštali,  už to ináč nemóže bit, ja vojákom mosím bit. :|    3.  Zafčas rána na svitaní prišiel za mnú poručík,  Stávaj hore mladí voják rozkazujú nastúpit,  |: Že abi sme hore stali, kvér, bodáki pucuvali,  Ket budeme pochoduvat abi sa nám bliščali. :|   

                        6   

.


.  

VeSelci

Tisa voda                   (lašunk, ¶=120)  1.   Tisa voda, Tisa, zakalila si sa,  |: frajerečka moja, frajerečka moja, nahnevala si sa. :|    2.   Frajer mój, frajér mój, des čera večiér bol  |: frajérečka moja, frajérečka moja, len tu u susedov. :|    3.   Frajér mój frajér mój, čo ti tam dávali  |: frajérečka moja, frajérečka moja, teba mi hanili. :|    4.   Frajér mój, frajér mój, čos im na to riekol  |: frajérečka moja, frajérečka moja, Bohu som si zdichol. :|    _____________________________________________________________________________    Viplat ma gazda                             (sellácka, ¶=184)  1.   |: Viplat ma gazda slúžit nebudem :|    |: našiel som dieuča, našiel som dieuča ženit sa budem. :|    2.  Ja ta viplatim, ked sa navrátim, keď sa navrátim tak ta viplatím    |: a tvoje kosti a tvoje kosti na prach obrátim. :|   

                            7   

.


.  

V Závrskej pri muzige 

Nat tú Súču                  (lašung, ¶=112)  1.   |: Nat tú Súču tri hvjézďičky svjétja :|    |: U susedov majú švárne ďjéuča. :|  2.   |: Majú, majú ňesmiem k ňej choďjévať :|    |: chudobní som ňesmjem ju milovať. :|  _____________________________________________________________________________    Súčanskú dolinu                (lašung, ¶=120)  1.   Súčanskú dolinu chlapci maširujú      Supučapanskupu dopolipinupu    |: postretli ďjevčinu čo ňiesla zelinu. :|    chlapapcipi mapašipirupujupú .....  2.   Ďjeučina ďjevčina zahoť tú zelinu  |: buďeš oplakávať súčanskú dolinu. :|  _____________________________________________________________________________    Hrozenkov hrozenkov              (čardáš, ¶=168)  1.   Hrozenov hrozenkov škaredá ďeďina,    zabili tam koňa, bude tam hosťina.  2.  Ešče som ňevidel hrozenského boha,  V červenej košeli bez jenného roha.  3.   Ešče som ňevidel hrozenského krista,    V červenej čapici na píščelke písať.  _____________________________________________________________________________    Horenka chabová                (čardáš, ¶=176)  1.  Horenka chabová kebis bola moja,   dal bich ťa okovať železom dokola.     2.  Železom dokola zlatom striebrom obiť,   horenka chabová ti mosíš moja biť.     3.  Ďjeučatko ze Súče obuj si papuče,   buďeš nich tancuvať okolo chatrče.    4.  Okolo chatrče okolo chotára,  tam ďe mi Anička dverečka otvára. 

    8   

.


.  

V Závrskej pri muzige 

Ňepójďem ňepójďem               (čardáš, ¶=186)  1.   Ňepójďem, nepójďem ej k pišnej ďjevke na fraj,  |: Ňepójďem, nepójďem ej k pišnej ďjevke na fraj,   lebo ma odhoďí jako šteňa na kraj. :|    2.  Ňebuďem ňebuďem ej v Hornej Súči bívať,   |: Ňebuďem ňebuďem ej v Hornej Súči bívať,   lebo mi ňedajú páleného píjať. :|    3.  Páleného píjať ej dievčence miluvať,   |: Páleného píjať ej dievčence miluvať,  ňebuďem ňebuďem v Hornej Súči bívať. :|    4.  Do je tu ze Súče ej ňech sa tu ňetuče,    |: Do je tu ze Súče ej ňech sa tu ňetuče,   ňech ide do Súče obšívať papuče. :|  _____________________________________________________________________________    Pod chabovou bolo                (mierne, ¶=60)  |: Pot Chabovou bolo dňes večer veselšie :|  |: Ket nám vihrávali na husliach Bibišie :|     

                          9   

.


.  

Aňi mi veselo ňeňi 

Čo sa mi pri mojej žeňe lúbi                        (hrozenská, ¶=160)  1. Čo sa mi pri mojej žeňe lúbi,  čižmički predala bosá choďí,  |: sukňičku má zamazanú,  v rubáči ňespala, jak je se mnú. :|     2. Vínečko, pivečko, borovička,  je v ťebe vodički polovička,  |: dám za ťeba striebro zlato,  a ti ma tam voďíš, ďe je blato. :|   _____________________________________________________________________________    Aňi mi veselo ňeňi                (sellácka, ¶=176)  3. Aňi mi veselo ňeňi  Keť tu má frajjérka ňeňi  |: kebi má frajjérka prišla,  jakobi hvjézdička višla. :|    4. Aňi mi veselo ňeňi  Keť tu mój šuhajko ňeňi  |: kebi mój šuhajko prišjél,  jakobi mesjáček višjél. :|  _____________________________________________________________________________    Lebo ma vidávajťe                (sellácka, ¶=186)  1. Lebo ma vidávajťe  Lebo ma zamikajťe  |: lebo ja mám chlapcov rada,  To je na moj dušu prauda. :|    2. Zecťe ma vlčki zecťe  uš ma moja milá nesce,  |: vitrite si vlčki zubi  uš ma moja milá lúbi. :|            10   

.


Čapák

.

Na zelenej lúke seďí zajac                    (zajačí, ¶=132)  1. Na zelenej lúke seďí zajac  Prepletá noškami jako najviac,  |: a já bi tak prepletala,  Kebi také noški mala,  Jako zajac, jako zajac.  _____________________________________________________________________________  Moja žena mňa vždi hreší                    (verbunk, ¶=120)  2. Moja žena ma vždy hreší, že pijem,  ale ona plakať buďe keť zomrem,  |: keť já zomrem, mňa položá na lávku  príďe ku mňe moja žena, obejme ma za hlávku. :|    3. Staň mužíčku, staň mužíčku, staň hore,  Uš ťa čaká samohonka na stole,  |: samohonka s malovaním pohárem  Uš ťi ja viac, žena moja, žena moja, nevstaňem. :|  _____________________________________________________________________________  Spal bi                   (čardáš, ¶=176)  1. Spal bi spal bi, žena mi ňedá,    2.   Ňielen ruki, lež aj kolená,  ruki, nohi na mňa vikladá.       je to žena ňepodarená.    3. Ňielen ruki, lež aj kolená,  Také ich má jako polená.   _____________________________________________________________________________  Hudba ňemá čo piť                (čardáš, ¶=176)  1. Hudba ňemá čo piť, hudba ňemá čo piť,  hudba ňemá pivo, Bože mvój  |: kebi sa tak našol, aspoň jeden hosť,  čo bi nám zaplatev, aspoň liter piva pre radosť. :|   

_____________________________________________________________________________ Ej šandári                  (čardáš, ¶=176)  1. Ej šandári šandári,       2.   A ket ste hu sklamali,  vi sťe velkí klamári,        domou ste hu poslali  |: sklamali sťe dieuča,         |: pot, dieučatko domov,  šeja, hoja, hoj,          šeja, hoja, hoj,  v ňeďelu na báli, Bože moj. :|       ňikomu ňepovec, Bože moj. :|    _____________________________________________________________________________    Kuri ptajú, psi šťekajú              (čardáš, ¶=176)  1. Kuri ptajú, psi šťekajú  2. Susedová svoju céru  3. Ňekúpime, leňivá je,  viťáhňite mladá paňi,  vistrčila richtárová    štiri noci hrnce močí,  čo predajú.     kúpťe moju.      ňeumije.  11   


.  

Mám ja ženu starú 

Taký sa mi tejto noci             (lašunk, ¶=120)  1. Taký sa mi tejto noci sníval sen  že tá moja najmilejšia prišla sem,  |: Položila svoje líčko na moje,  pítala sa duša moja čo ti je. :|    2. Nič mi ňeňi moja milá najmilšia  leš ma tvoje čierne oči ňetešia,  |: čo si mi ti za tri rvóčky vravela,  A čil si ma s iními zaňehala. :|  _____________________________________________________________________________    Mám ja ženu starú              (čardáš, ¶=168)  1. Mám ja ženu starú  dal bich ju za mladú,  |: ešče bi som pridal   kapusnú zahradududu. :|    2. Kapustnú záhrada  Aj mericu maku,  |: len abich sa strásel   starého zázrakukuku. :|   

                          12   

.


.  

Tancuj tancuj 

Tancuj tancuj  1. Tancuj ‐ tancuj, vikrúcaj ‐ vikrúcaj  len mi piecku ňezrúcaj ‐ ňezrúcaj,  dobrá pjécka na zimu ‐ na zimu,  ňemá každí perinu – perinu.  |: tralalala, ......... :|    2. Stojí voják na varte‐ na varte  v rostrhanom kabáte ‐ kabáte   od večera do rána – do rána  rosa naňho padala – padala.  |: tralalala, ......... :|             

                                  13   

.


.  

Na Lehote zverbovali 

Regrút som ja                 (mierne, ¶=80)  1. |: Regrút som ja len sám,  nevjém čo robit mám :|  |: Cedula je kancelári,  prišli za mnú dva žandári, že mosím bit voják. :|    2. |: Vojáčku, vojáčku,  tašká služba tvoja :|  |: Ket ten žandár naveluje,   uš ten voják maširuje do číreho pola. :|    3. |: Frajerečka moja,   popros pána Boha :|  |: Abi ma tam nezabili,  Ket budem stát f patálii u Čjérneho mora. :|    |: A f tom čírom poli,  smutní voják stojí :|  |: Tak si on tam lamentuje,  Svoje rúčki zalamuje, za frajjérku svoji. :|  _____________________________________________________________________________    Dobrí večer                  (mierne, ¶=88)  1. Dobrí večer susedova Anička,    2.   Písali mi kamarádi do lista,  či je doma tá moja frajerečka.       že je moja frajérenka neistá,  |: Doma, doma, na posteli,         |: a ona mi na vojnu  chorá je chorá je,          list písala, písala,  a to šetko, že za milím banuje. :|      ale doma iného namlúvala. :|    _____________________________________________________________________________    Regrúti, regrúti                (čardáš, ¶=160)  1. Regrúti, regrúti, príde vám los,    2.   A ket sme na kone posedali,  pred pána richtára kufre na voz.      tie naše mamičky zaplakali.  |: Kufre na vós, kone vrané,        |: Ach, mamičky, čo plačete,  budete regrúti sedať na ne. :|      vi s nami na vojnu nepójdete. :| 

    14   

.


.

Cisári  

.

Dostal som ja                 (mierne, ¶=50)  1. Dostal som já prežalosnú novinu,  že uš mosím opustit svú rodzinu,  |: že uš mosím na tú vojnu rukuvat  a na lásku matki mojéj zabúdat. :|    2. Ešče pójdem do cintera starého,  Klaknem si tam na hrop occa mojjého.  |: Stante, očče, s toho hrobu tmavého  pozrite sa na sináčka svojjého. :|    3. Zbohom, zbohom vi mamičko milená,  kerá ste ma dvaccat róčkou chovala,  |: chovali ste ot sináčka malého  Nemali ste žánnu radost od neho. :|    4. Darmo kričíš, darmo voláš na neho,  Neočuješ ani slouka od neho,  |: len cichí hlas po doline povjévá,  Zbohom, sin moj, nech ti Pánboch pomáhá. :|  _____________________________________________________________________________    Cisári baróni                  (valčík, ¶=120)  1. |: Cisári, baróni, firšti, tí sa vojni neboja :|  |: vet za nich chudobní chlapci tú čjérnú zem pohnoja. :|    _____________________________________________________________________________    A já som si mislel                (valčík, ¶=120)  1. |: A já som si mislel, že je vojna len špás, :|  |: že sa já navrátim, že sa ja navrátim za malí krátki čas. :|    2. |: A já som sa vrátil celí dorúbaní :|  |: že ma nepoznali, že ma nepoznali kamarádi moji. :|         

15   


Drbník

.

Oženil sa Kulifaj                   (polka, ¶=116)  1. Oženil sa Kulifaj, gdo bi sa to bol nazdal,  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, gdo bi sa to bol nazdal.    2. Mal on ženu s Moravi, mala vlčjé bachori,  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, mala vlčjé bachori.    3. Šla na potek plakala, že bi ona papala,  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, že bi ona papala.    4. Donjésli jej dve ovce, neostali len zvonce,  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, neostali len zvonce.    5. Salla pot pec plakala, že bi ona papala  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, že bi ona papala.    6. Donjésli jej dva voli, neostali, len rohi,  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, neostali, len rohi.    7. Salla pot pec plakala, že bi čosi vipila,  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, že bi čosi vipila.    8. Donjésli jej piva sut, neostalo len obruč,  Štrnki, vrnki, štrnki, vrnki, neostalo len obruč.  _____________________________________________________________________________    Tá polka je pekní taňec                 (polka, ¶=116)  1. |: Tá polka je pekní taňec,      3.   |: Doktor tomu ňerozumie,  čera som tancovala. :|         aňi jeho mláďeňec. :|   |: jój, tak ma mój milučkí sťisnul,      |: jój, pošliťe mi pre babičku  aš som oňezdravela. :|         ňech mi varí rumaňec. :|    2. |: Tu mňa bolí tu mňa pichá,      4.   |: Ach. Rumaňec ňepomáha,  tu mňa njéčo omína. :|        aňi žjádne koreňí :|  |: jój, pošliťe mi pre doktora        |: jój, pošliťe mi pre milého  ňech ňejaké ljéki dá. :|         šak on o tom dobre ví. :|        16   


.

Na zelenej lúce       1. Na zelenej lúce u vodi,   štrnki, brnki, len si brnkni,   trhala tam milá jahodi,  štrnki, brnki, len si brnkni,   na zelenej lúce u vodi,   štrnki, brnki, len si brnkni,  trhala tam milá jahodi,  štrnki, brnki, len si brnkni,  ras, dva, tri.        3. Ona scela čosi a já ništ,  štrnki, brnki, len si brnkni,  viťáhla mi ho ven z nohavíc,  ona scela čosi a já ništ,  štrnki, brnki, len si brnkni,  viťáhla mi ho ven z nohavíc,  ras, dva, tri.   

Drbník  

                 

      2. Keť ich natrhala prlla si,  štrnki, brnki, len si brnkni,  ozrela sa, milí, gďeže si,  štrnki, brnki, len si brnkni,  keť ich natrhala prlla si,  štrnki, brnki, len si brnkni,  ozrela sa, milí, gďeže si,  štrnki, brnki, len si brnkni,  ras, dva, tri. 

.

(polka, ¶=112) 

_____________________________________________________________________________    Pot tú našu breskiňu                  (polka, ¶=120)  1.  Pot tú našu breskiňu,    ležal Ňemec z djévčinú  |: namatal jej ťeplí kút,  ona kričí daz ist gút. :|    2. Dobre bolo Janovi,  Keť ju držal za nohi,  |: ešče lepšéj Kačeňe,  Keť jej šahal na sťehňe. :| 

            17   


.    

Drietoma Jazz 

Zuzulienka           1.  Zuzu, Zuzu, Zuzulienka,      nie si silná ani tenká,        si tak akurát,  preto ťa mám rád.    2.   Líčka máš ako tá ruža,  potrebuješ už len muža,  ak ma rada máš,  za mňa sa vydáš.    Jaj, Zuzka, Zuzička,        krásna si ako ružička,       sladké pery máš,        keď ma bozkávaš.          Jaj Zuzka, Zuzička,  daj že mi z tvojho srdiečka,  ak ma rada máš,  celé mi ho dáš.    Prečo sa necháš, od mňa toľko prosiť,  veď ťa chcem na rukách nosiť.    Jaj Zuzka, Zuzička,  daj že mi z tvojho srdiečka,  ak ma rada máš,  za mňa sa vydáš.    

                  18   

(polka, ¶=120) 

 

 

Autor hudby: Jozef Stelibský  Autor textu: Ľudivít Válka 

.


.

Tak nekonečne krásna    1.   Keď sa do neba dívam,  vidím tam obraz tvoj.    A vždy keď večer usínam,   tak často spomínam,    že si osud môj.    

Drietoma Jazz 

         

         

(tango, ¶=120) 

         

         

Autor hudby: Gejza Dusík  Autor textu: Pavol Braxatoris 

2.  

Úprimnej tvojej lásky,  to tiché vyznanie.  Sťa pieseň letí nado mnou,  a hudbou čarovnou,  v duši mojej znie. 

Ref: Tak nekonečne krásna,  je pre mňa tvoja láska,  že keď ja teba mám,  smútok a žiaľ už nepoznám.    Možno sa len zahrávaš,  keď lásky sľub mi dávaš,  i tak ti ďakujem,  za tento krásny sen.     Ku šťastiu iné mi netreba,  šťastná som keď teba mám.  A všetku svoju nádej,  do rúk tvojich vkladám      Tak nekonečne krásna,  je pre mňa tvoja láska.  Že nič už nehľadám,  keď tvoju lásku mám.  _____________________________________________________________________________  Trenčín little valley        1. Trenčín little valley  pretty nice straight way  |: where´s walking   my sweet little honey. :| 

19  

(swing, ¶=110) 


.

Ďurské spevy 

.

Diefčina ňesmelá  1. Ďiefčina ňesmelá, ale buť veselá,         (hovorené slovo Hanto)   Hojá hój, Hojá, Ďura, hój.    2. Vinďi si do pola, každí ďen z večera,   Hojá hój, Hojá, Ďura, hój.     3. Zavolaj frajéra, (hmm) pod menom Ďuríčka,   Hojá hój, Hojá, Ďura, hój.    _____________________________________________________________________________  Ej, Ďuro, Ďuríčko 

(mierne, ¶=60) 

1. Ej, Ďuro, Ďuríčko, otváraj políčko,    

(Katka)

(Katka)

3. Ej, Ďurko, Ďuríčko, ti moje srdiečko,  

(Katka)

Hojá hój, Hojá, Ďura, hój.   

2. Pole sa otvára, aj celá krajina,   Hojá hój, Hojá, Ďura, hój.   

Hojá hój, Hojá, Ďura, hój.     _____________________________________________________________________________   Svatí Jur stávaj  

1. Svatí Jur stávaj, pole otváraj,      abi tráva rvósla, pekná zelená.     2. Pekná zelená, više kolená,       šelijaké kvietki, modrá lalija.     3. Modrá lalija, modro prekvitá,     uš ma ten moj milí, od mamki píta.   Poj leto ňemeškaj, poj leto poj.     4. Daj ma mamko, daj, doma nechovaj,   ket ma doma chováš, velkú starost máš.   Poj leto ňemeškaj, poj leto poj. 

20   

(Kika)

(Katka)

(spolu)  

(spolu)  


.

Ďurské spevy 

5.

Hore ďeďinu, furmani idú,       za ďeďinu na pažiťi vipriahať budú.     Gdože im je pán, len ten Janko sám,   chcel Aničku oklamaťi, oklamal sa sám.   Poj leto ňemeškaj, poj leto poj.  

(Hanto)

(spolu)

.

6.

Poj leto ňemeškaj, poj leto poj.   Spomalenie.......   _____________________________________________________________________________ 

Hoja, Ďura, hój   1.

Hoja, Ďura, hój,     za potekom bjéli dom,   švárne djeuča bíva v ňom,   hoja, Ďura, hój.     Hoja, Ďura, hój,    kebi mi ho chceli dať,   veďel bich im ďakovať,   hoja, Ďura, hój.     Hoja, Ďura, hój,    najpru occu materi,   potom sestre, bratovi,   hoja, Ďura, hój.     Hoja, Ďura, hój,    potom celej roďine,   za to djeuča úprimné,   hoja, Ďura, hój.  

2.

3.

4.

(Kika)

(Hanto)

(Kánon)

 

(Kánon)

              21   


.

Svadobné  

.

Mamičenko moja  1. Mamičenko moja, dobre sa tu majte   |: pokeréj k vám prinďem, vždy ma privítajte. :|    2. Vždy ma privítajte, chleba krájať dajťe   |: ale mi ho mamko neprihovárajte. :|    3. Mali sťe ma mamko, len jednu jeďinú   |: aj to sťe ma dali na druhú deďinu. :|  _____________________________________________________________________________    Keď som u stuďienky vodu brala  1. Keď som u stuďienky vodu brala,   do jedného som sa zalúbila,   |: do jedného som sa zalúbila,   tatička mamičku opusťila. :|    2. Aj s vami sa lúčim má mamička,   čo sťe ma chovali od malička,  |: za to sa vám pekňe poďakujem,   šak vám už ven z domu vystupujem. :|    3. Aj s vami sa lúčim mój tatíčko,   mali sťe ma radi nie máličko,  |: za to sa vám pekňe poďakujem,   ak vám už ven z domu vystupujem. :|    4. Aj s vami sa lúčim kamarátky,   čo sťe ma vrteli vždycky v tanci,   |: za to sa vám pekňe poďakujem,   šak vám už z paňenstva vystupujem. :|    Blablabla PREPÚŠŤAM              22   


.

Svadobné  

.

Zahrajťe mi muzikanťi vesele  1. Zahrajťe mi muzikanťi vesele,   dokial ja mám svój vieneček na hlave, na hlave.    2. Buďeťe mi muzikanťi smutne hrať,   keď sa budem od svéj mamky odberať, odberať.    3. A to šetko pre frajéra švárneho,   jemu ňeňi v celom sveťe rovného, rovného.    4. Dolu, dolu mój vjéneček zelený,   nebudeš viac na méj hlávke nosený, nosený.    5. Dolu, dolu moja parta perlová,   už nebudeš moja ale družbova, družbova.    6. A to šetko pre frajéra švárneho,   jemu ňeňi v celom sveťe rovného, rovného    Dadadada dá dá dadadadada, dadadada dá dá dadadadada    _____________________________________________________________________________    Parta moja parta  1. Parta moja parta, zelený veňjéc,   už je z tebu ďievča posledný koňjéc.    2. Stratila som partu nemóžem ju nájsť,   našjél mi ju družba, nesce mi ju dať.    3. A ja vás pán družba, a já vás prosím,   dajte mi tú partu, rada ju nosím.    4. Keby si ty partu rada nosila,   veru by si družbu krajšie prosila.    5. Aleže ty partu rada nenosíš,   preto aňi družbu krajšie neprosíš.    23   


Pime ho! 

.

Keť som bol maličkí                    (hrozenská, ¶=160)  1. Keť som bol maličkí pacholíček,  stúpel mi koňíček na malíček,  |: ach Bože mój, šak to bolí,  tuším sa mi ňigdaj ňezahojí. :|    2. Vínečko, pivečko, borovička,  Je v ťebe voďički polovička,  /: dám za ťeba striebro, zlato,  a ti ma tam voďíš, ďe je blato. :|    3. To sa mi na mojej žeňe lúbi,  čižmi si predala, bosá choďí,  |: bosá choďí, riť má holú,  rubáča ňemala, čo zme spolu. :|    _____________________________________________________________________________    Ešťe vínko ňevikislo                    (polka, ¶=120)  1. |: Ešťe vínko ňevikislo, chlapci pime ho :|  |: chlapci pime ho, chlapci pime ho, chlapci pime ho,  aš do rána, aš do rána, aš do rána biele‐ ho. :|    2. |: Ešte djévča ňedorástlo, chlapci berme ho  :|  |: chlapci berme ho, chlapci berme ho, chlapci berme ho,  buďeme s ňím tancovaťi aš do rána biele‐ ho. :|             

          24   


.

Hororové  

.

Pot širokím nebom                    (pomaly, ¶=60)  1. Pot širokím nebom uzučká cestička,  |: po nej sa prechodí drobná sirvótečka. :|    2. Čo chodíš čo hladáš, drobná sirvótečka,  |: hladám occa mati, nemvóžem ich nájti. :|    3. Len ti choj na cintor, na jej drobní hróbik  |: zabúchaj tri rázi, ona ti otvóri. :|    4. Gdo po hróbe chodí, mne nedá pokoja?  |: to zme mi, mamička, drobné sirvótečki. :|    5. Chojte len vi domov, tej vašej macoche,  |: nech vás ona chová, nech vás aj očeše. :|    6. Ket nás ona češe, z uší nám krv teče,  |: ket nás ona mije, po hlave nás bije. :|    7. Ona svojím detom teplú postel stele,  |: a nás sirvótečki do chlieva vižene. :|    8. Ona svojím detom krajic chleba krája,  |: a nás sirvótečkám na nvóž primeráva. :|    9. Prišli dva andeli z visokého neba,  |: zali tí sirvótki za živa do neba. :|    10. Prišli dvaja čerti zz horúceho pekla,  |: zali tú macochu za živa do pekla. :|    11. Kebich sa ja mohla na ten svet dostati,  |: vedela bi som ja sirvótki chovati. :|    _____________________________________________________________________________    V Soblahove husom lese                  (pomaly, ¶=60)  1. V Soblahove hustom lese, v Soblahove hustom lese,  Milí Ičko basu nese, milí Ičko basu nese.     2. Zrazu čuje hlások milí, zrazu čuje hlások milí,  Beží a tam lesné víli, beží a tam lesné víli.    3. Tak som jednu pomiloval, tak som jednu pomiloval,  tížďeň som sa oblizoval, tížďeň som sa oblizoval.  25   


.

Pochovávanie basy 

.

Miestny rozhlas ohlasuje smútočný oznam o ťažkej chorobe a úmrtí basy, ktorej pohreb sa  uskutoční 4.3. 2011 v Trenčianskych Tepliciach...    Sprievod:   farár.........................  Ščino      Rekvizity:       kostelník..................  Olino      organista..................  Hanto      manžel nebohej.......  Chochel        rozhlas.....................  Juro      hrobári...................... Stano, Juro, Mišo, Marcel  plačky......................  ženy  _____________________________________________________________________________    SMÚTOČNÝ OBRAD  F: Dávajte pozor, čo sa tu deje!  O: A nech sa nikto nezasmeje.  F: Zomrela nám basa, treba ju pochovať,  O: Veď každú mrcinu, hneď treba zakopať.  F: Odišla nám ona v najlepšom rozkvete,  O: Tiež za ňou pôjdete, veď aj vy skapete...  F: Dosť už bolo veselosti,  O: Praskali nám z toho kosti.  F: Včera som Ti hladil líčka,  O: Dneskaj Ti už horí pí... svíčka  F: Včera som Ti hladil stehná  O: So sláčikom po kobylke, ach ty mrška neposedná!    F: O lóres, dolóres, naučia Ťa v pekle móres!  O: Keby si nebola pila pálené s Jožom, Mišom,  F: Neboli by sme prišli po Teba s čiernym krížom...  všetci: O lóres, dolóres, naučia Ťa v pekle móres!    F: Domine, domine, preláte!  O: Hovno máme, ništ nemáme naláte!  Kostolník ulieva farárovi, organistovi aj sebe...    F+O:   Nastala nám ludia, smutná hodina.................... melódia umrela nám basa    už nám naša milá basa umrela.    F+O:   Umrela, umrela, kde dušu dáme,    lepšie bude ked ju hned pochováme.    F+O:   Naša basa Beta, leží jak lenoch,    priniesli sme ju sem na štyroch voloch.    F+O:   Vždycky si nám bola dobrou priatelkou,    tažšie sa nám lúči ako s frajerkou.  26   


.

Chochel:                          

Pochovávanie basy 

Odkryte mi moju basu,  nech objímem tú jej krásu.  Prsia biele, ružovkasté,  či umelé, či jej vlastné.  V úzkom páse ju oblapím,  krčok stisnem, struny zladím.  A stehienka v ružovosti,  nech pobozkám proti strsti.  Doprajte mi to s radosťou,   pri rozlúčke s mojou basou.... nárek s plačkami 

F+O:  Neroňte tak slzy, neplačte nahlas, .................... melódia umrela nám basa    šak nám rozmočíte ten náš kontrabas.    F+O:  Kúpte si vy radšej zámok dózický,    zamknite panenstvo bársaj navždycky.    F+O:  Škaredý ksicht nie je žiadna závada,    nemôže byt každá Šeherezáda.    F+O:  A vy mladí chlapci, prídte do Teplíc,    v PAXE sa vykrúca kopu pekných cíc.    F+O:  Lúčim sa aj s vami, mládenci milí,    spolu sme hrávali, spolu sme pili.    F+O:  Až do Veľkej Noci, Zbohom vám dávam,    zbytok páleného, vám zanechávam.    F:   Ulej!  O:   Aj mne!  F:   Poklakni!  K:   Keby sa nám ušlo všetkým trom,  K+O:   Bolo by dobre jak na pohrebe pred týdňom!    HROBÁRI:   Buď pozdravený krígel náš, aleluja...      Aj nám nalejte oldomáš, aleluja....      Améééén                27   

.


.

Pochovávanie basy 

.

F+O:  Rozlúčam s vami, ženy pekné    BIM BOM............melódia Trenč. hodiny    |: neslopte po nociach :| šak vás klepne.    F+O:  Vy vydaté ženy, buďte smelé,    BIM BOM    |: líhajte si k mužom :|  do postele.    F+O:  Ak chodia do krčmy, sa opíjať,    BIM BOM    |: v posteli ich môžete :|  vyobšívať.    F+O:  Vy ženáči čo ste, osmradení,     BIM BOM    |: držte sa vy sukne :|  svojej ženy.    F+O:  Ženy majú pravdu, to každý ví,    BIM BOM    |: lebo ryba smrdí :|  vždy od hlavy.    F+O:   Kúpelné paničky, meine lieben,    BIM BOM    |: kommen sie in Hamann :|  Mens zufrieden.      F:   Ulej!  O:   Aj mne! (K+O poklaknú s otvorenými hubami)  F:   Sám mám málo, sám mám málo!    STANO:  výstup o ďalšom pohrebe, že sa ponáhľa, že má ešte štyroch natiahnutých  v boxoch a že to chce mať dnes šecko do jennej pod fialkami...  PLAČKY:   výstup ako reakcia... doplniť baby    _____________________________________________________________________________    ODPROSENIE BASY    O:  Zachráň nás basa u svatého Petra, veď sme iba božie stvorenia    Lebo dnes si tu vypočuješ hádam všetky naše plače a prosenia.  Zachráň nás basa.   O:   Od svetského hýrenia      Zachráň nás basa.   O:   Od brucha bolenia        Zachráň nás basa.   O:  Od včasného močenia      Zachráň nás basa.   O:  Od ministerstva životného prostredia  Zachráň nás basa.   O:  Od tých čo rozhodujú a nič o tom nevedia  Zachráň nás basa.   O:  Od rastúcej prostaty        Zachráň nás basa.   O:  Od 13. komnaty        Zachráň nás basa.  O:   Od veľkej lopaty        Zachráň nás basa.          28   


.

Pochovávanie basy 

F:  Dopraj nám basa u najvyššieho božieho služobníka,     nech nás netrápia hlad, choroba a ani regionálna politika   Dopraj nám basa.   F:   Ochotného úradníka  Dopraj nám basa.   F:  Usmiateho príslušníka  Dopraj nám basa.   F:  Šikovného pôrodníka  Dopraj nám basa.   F:  Funkčnú rýchlovarnú konvicu  Dopraj nám basa.   F:  Pevnú stolicu  Dopraj nám basa.   F:  Vyhrať hasičskú prúdnicu  Dopraj nám basa.   F:   Mať za ženu riadnu samicu   Dopraj nám basa.  F:  Mať ešte väčší slivkový strom  Dopraj nám basa.   F:  k tomu výdrž ako hrom  Dopraj nám basa.   F:   a blízko krčmy dom  Dopraj nám basa.   F:  na východ diaľnice  Dopraj nám basa.   F:  zavreté talianske mítnice  Dopraj nám basa.   F:  a nech prekvitajú velice  Dopraj nám basa.   F:  celé Trenčianske Teplice  Dopraj nám basa.   F:   A nech sa hlavne podarí  Dopraj nám basa.   F:  mať plno v pohári  Dopraj nám basa.   F:  no kde sú tí hrobári...                    29   

.


.

Pochovávanie basy 

.

HROBÁRI:  Už basa umrela, končá fašángi,      nás ide šlak trafiť z vládenej smotánky.    HROBÁRI:  Zrušil by som volby aj referendum,      nezlacnela vodka, ešte zdražel  rum.    HROBÁRI:  Už to takto býva na tomto svete,      poctivého nikdy euro nestretne.    HROBÁRI:  Prečo sú tu neni vence a kvety      ....Priletia kvety        No dakujeme pekne, richtár Škúltety!    HROBÁRI:  Zdraželo nám stočné, plyn aj vodička,      bude nás napájať naša Teplička.    ‐ Zadymenie (Kostelník) + 1 verš husle (sv. Barbora)    Chochel: Basa moja dudre, že namá nič v truhle. Basa moja nedudri, dám Ti liter do truhly.    F:    Preto Stano pristúp na fórum a sprav basu na dekórum (Stano zakrýva basu)    _____________________________________________________________________________    PROSBY  O:   Drahí pozostalí, bratia a sestry.   Modlime sa za spásu tu zosnulej basy Bety.   Pane, vypočuj naše prosby a priveď do večného pokoja a abstinencie svoju služobnicu,   ktorú si povolal z tohto sveta.   Uveď ju do svojho kráľovstva nebeského, kde už nie je plač, bolesť a ani alkohol,   ale len ticho a ja sa u nás hovorí svatý pokoj...    F:   Dodržujte všetky príkazy, rozkazy a rady, čo vám tu basa zanechala!  Všetci: S tým mať len pokoj, s tým mať pokoj...     F:   Vyvarujte sa potulovaniu a flámovaniu v krčmách a pohosvinstvách!  Všetci: To je len nás, to je pre nás...    F:   Buďte vždy v jedle striedmi a v pití mierni!  Všetci: S tým mať len pokoj, s tým mať pokoj...     F:   Od alkoholizmu a opilstva ochraňuj nás pane!  Všetci: To je pre nás, to je pre nás...    F:   Zmiluj sa nad našimi neresťami a ubolenými kosťami. Až na veky vekov...  Všetci: ÁMEEEEEN.... ‐ Kropenie basy (farár)  + 1 verš husle (sv. Barbora)    30   


.

Pochovávanie basy 

.

Záver    Dolores, alkoholikum, notorikum, sakramentum!  Totalum, ochlastum, punktum! 

F:   O:    F:  Dosť už bolo veselosti  O:  Hrobár čiň své povinnosti  F:   Hostina za zosnulú basu  O:   bude až keď naplníte oferovú kasu...    F:   Konec muziky, škaredá streda!      Svatá Barbora‐ odchod...........................všetci spievajú    1. |: Svatá Barbora, pomož ožranom :|  |: Daj im klúče od pivničky,      nech si dajú slivovičky,     dnes____zajtra naposled :|    2. |: Svatá Barbora, pomož ožranom :|  |: Daj im klúče od pitvora,      nech si dajú do gágora,     dnes____zajtra naposled :|    3. |: Svatá Barbora, pomož ožranom :|  |: Daj im klúče od oblôčka,      nech si dajú vínka troška,     dnes____zajtra naposled :|        Rozhlas (Juro):     Rodina po zosnulej base Bete ďakuje všetkým susedom, známym a priateľom, ktorí sa prišli  rozčúliť‐ rozlúčiť s našou zosnulou, ktorá nás náhle opustila vo veku 173 rokov, naposledy  bytom v Trenčianskych Tepliciach 348/ 15. Rodina ďakuje pánovi richtárovi za kvetinové dary a  všetkým za prejavenú sústrasť a porozumenie…                31   

TICHO LIEČI  
TICHO LIEČI  
Advertisement