Page 1

portfolio Tomáš Fejkl


CV bytová stavba bydlení nad masarykovým nádražím

soubor staveb knihovna UK na Františku

základní atelier 2 modulární víkendová chata

urbanismus větřní jako město 4 charakterů

základní atrlier 1 pROSTOROVÁ KOMPOZICE - VODA, DYNAMIKA, PRODĚNÍ

bakalářská studie a práce Nová scéna vinohradského divadla

modely


obsah Tomáš Fejkl


Vysoká škola

Vzdělání

Pracovní zkušenosti

Ateliery: 2009/2010 ZS 2010 ZS 2011 ZS 2012 LS 2013 ZS 2013 LS 2014

2013 - Fakulta architektury ČVUT, Praha (navazující magisterské)

2013/7,8,9 - CASUA spol s.r.o., aktualizace historického průzkumu centra Jablonce nad Nisou

ateliér Ladislava Tichého a Jiřího Trojana (Zan 1 a 2) ateliér 1+xx Romana Kouckého (ATBS - bydlení nad Masarykovým nádražím) ateliér Zdeňka Zavřela (ATOS - Maggie’s centrum Bubeneč) ateliér 1+xx Romana Kouckého (ATZBP - Nová scéna divadla na Vinohradech) ateliér 1+xx Romana Kouckého (ATBP - Nová scéna divadla na Vinohradech) ateliér Novotný_Koňata_Zmek (ATSS - Knihovna UK) ateliér Jana Jehlíka (ATU - Větřní_Mezi městem a vesnicí)

Workshopy: LS 2012 Stárnutí populace (I. Šestáková, Š. Voříšková, P. Lupač) LS 2012 Komunikační prostor ve školách (I. Šestáková, Š. Voříšková, Z. Stýblo)

2009 - 2013 Fakulta architektury ČVUT, Praha (ukončené bakalářské studium_bc.) 2005 - 2009 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily (4-leté všeobecné gymnázium maturitní zkouškou AJ, M, VV a ČJ) 1996 - 2005 Základní škola Ivana Olbrachta, Semily

Ostatní znalosti počítače: AutoCAD (pokročílý) Rhinoceros (pokročilý) Photoshop (pokročilý) InDesign (pokročilý) 3DSMax (základy) MS office Jazyky: Anglický (pokročilý) Německý (základy) Italský (základy)

Český (mateřský)

2006 - Bozkovské dolomitové jeskyně, brigádní průvodce

Úspěchy 2014 - Oceněný ateliér “Olověný dušan 2014” Nominace jednotlivci “Olověný Dušan 2014” Knihovna UK, ateliér Novotný_Koňata_Zmek


cv Tomáš Fejkl Bítouchov 128, 513 01 Semily tomasfejkl@centrum.Cz 00420 733 238 510


projekt nominován za jednotlivece v soutěži olověný dušan 2014

ateliér souboru staveb

Atss

ateliér Novotný_Koňata_zmek knihovna university karlovi na františku

Tomáš Fejkl

Knihovna jako polička na knížky. Řada polic vznášející se nad průchozí průhlednou halou. Kavárna orientovaná do ulice U Milosrdných. Pohybová osa propojující příčné bloky. Výškové vyrovnání pomocí širokých pobytových schodů. Zlepšení dostupnosti archivovavých knih pro studenty UK. Bilá sgrafito omítka odkazující na renesanční humanismus. Trojice klášterů:

klášter historie ve svaté Anežce

knihovna jako nový klášter vědění

klášter uzdravení ve sv. Františku

Pravdivá čitelnost hmot. Okna vsazena do fasády jako knihy do police.


PRODUCED BY AN AUTOD

EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCED EDUCATIONAL BY AN PRODUCT AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

+0,000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

II. PARKOVÁNÍ A ZADNÍ VSTUP OD ULICEPRODUCT U MILOSTRNÝCH PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL

PŘÍSTUPNÉ POLICE VOLNÝ PŘÍSTUP

POLICE DEPOZITU LIMITOVANÝ PŘÍSTUP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

VSTUPNÍ ČÁST VSTUP NÁVŠTĚVNI, VSTUP ZAMĚSTNANCI, FOYER, ŠATNY, REGISTRACE

HLAVNÍ VSTUP

ZMĚNA VÝŠKY POMOCÍ POBYTOVÝCH SCHODŮ

VERTIKÁLNÍ PRO-POJENÍ S HLAVNÍ OSOU POHYBU LIDÍ

VOLNÝ VÝBĚR OTEVŘENÉ STUDOVNY, INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNY, NEJŽÁDANĚJŠÍ KNIHY, NOČNÍ STUDOVNA ARCHIVAČNÍ DÍLNY STUDOVNY S OMEZENÍM

ZADNÍ VSTUP KAVÁRNA

PARKOVÁNÍ

III. PODÉLNÉ PROPOJENÍ V PŘÍZEMÍ, VYROVNÁNÍ SE S TERÉNEM BUDOVOU

IV. PŘÍČNÉ PÁSY SEKUNDÁRNÍHO PROVOZU

170 MÍST

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCED EDUCATIONAL BY AN PRODUCT AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Schéma

Tomáš Fejkl

ateliér Novotný_Koňata_Zmek 20131021_Prezentace 2 1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

I. ZÁŘEZ DO TERÉNU

PROVOZNÍ ČÁST ADMINISTRATIVA, BADATELNY, PRONAJATELNÉ PLOCHY, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

VJEZD DO PARKOVÁNÍ

ZADNÍ VSTUP, STUDOVNA A KAVÁRNA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

-3,600


ateliér souboru staveb

Atss

ateliér Novotný_Koňata_zmek knihovna university karlovi na františku PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.NP

5.NP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.NP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Tomáš Fejkl

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


český krumlov

frymburk


ateliér urbanismu

Atu

ateliér jana jehlíka, asistenti L.Burgerová a J.Hainz Větřní mezi městem a vesnicí

Tomáš Fejkl a bohuslav šenkýř

Jihočeská obec Větřní se nachází na horním toku Vltavy v těsné blízkosti Českého Krumlova. Její rozvoj byl za posledních 100 let ovlivněn růstem továrny na výrobu papíru. Obec se proto postupně propojovala s Pečkovými mlýny a Němčemi. Navzdory dramaticky převýšenému terénu a hluboké terénní vráse vytvořila téměř uzavřený prstenec. V okružním směru proto funguje propojení relativně dobře, ale vazby přes vnitřek obce jsou narušeny jak terénem, tak špatně prostupným sportovním areálem. Další problémy nastaly v 21.století, kdy továrna začala ztrácet svoji sílu vlivem levného dováženého papíru z Asie. Proto postupně zastavila výrobu, kterou se v dnešní době snaží obnovit linkou na zpracování obalů Tetrapack.

VĚTŘNÍ JAKO MĚSTO 4 CHARAKTERŮ U návrhu jsme vycházeli ze vzájemné kompozice center historických obcí. Ty tvoří v dynamické morfologii terénu téměř pravidelný trojúhelník. Přidáním dalšího bodu vzniká nejjednodušší geometrické těleso jakým je čtyřstěn. Na postupné propojování center v obci jsme aplikovali základní aximy Euklidovského prostoru.

1 BOD JAKO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA 2 BODY TVOŘÍ PŘÍMKU 3 BODY, KTERÉ NELEŽÍ V PŘÍMCE TVOŘÍ PLOCHU 4 BODY, KTERÉ NELEŽÍV JEDNÉ PŘÍMCE ANI PLOŠE TVOŘÍ PROSTOR

Bod tvořený MĚSTSKÝM PARKEM budeme uvažovat jako pomyslný počátek. Přidáním VESNICKÉ NÁVSY vzniká horizontální linie. Zapojením TOVÁRNÍHO NÁMĚSTÍ vzniká plocha i charakteristické převýšení obce. Aby jsme podpořili celek, je doplněn bod sportoviště, který zlepšuje vnitřní napojení a v terénní kompozici tvoří poslední bod objektu vsazeného do terénu.

MĚSTSKÝ PARK

a jeho využívání ovlivňuje chod celé obce SPORTOVNÍ SRDCE je důležité jako katalizátor vnitřního propojení obce


Vesnická náves Zachovalý charakter vesnické návsy vděčí za svoji autentičnost především bouřlivému rozvoji obce za minulých 100 let. Trend minulých 20 let, kdy probýhala masivní suburbanizace a lidé se stěhovaly z center na okraje obcí se tento stav jen potvrdil.

mezipolní Spojení mezi Němčemi a Dolním Větřním se nachází na hřebeni stoupajícího svahu, čímž se při pohledu z obce postupně skrývá tato cesta. Silně převýšená cesta nemá dobrý potenciál pro rozvoj a bude vždy závislá na individuální dopravě osobními automobily.

vrstevnicová Propojení současného centra obce s návsí v Němčích. Protože jde o téměř rovnou cestu, tak postupem času došlo k vytvoření nejvyšší koncentrace obytného prostoru v obci. Díky přímému napojení na centrum obce tvoří dobře fungující celek.

tovární náměstí V době plného provozu továrny tvořilo toto místo kulturní a ekonomické centrum obce. Lidé z Horního a Dolního Větřní se zde scházeli po práci. V současnosti je toto místo využíváno především lidmi z Dolního Větřní a ostatní se zde snaží nezdržovat.

sportovní srdce Sportovní centrum za společňákem je málo využíváno, pod dráty vysokého napětí se nachází neprostupná zahrádkářská kolonie. Fotbalové hřiště je ve špatném stavu a není přístupné pro veřejnost. Pod svahem je bazén a koupaliště jsou hojně využívány lidmi z obce.

Dvouúrovňová Propojka mezi Horním a Dolním Větřním šplhá ve dvou úrovních po svahu. Tato terasovitá kompozice je charakteristická pro celé Větřní. Díky rozdílným výškám je možné shlédnout většinu území obce při cestě z dolní poloviny obce.

městský park Místo střetu vodorovné pěší a šikmé automobilové energie dodává tomuto místu zvláštní sílu. Je zde zastoupena správní, ekonomická i kulturní funkce města.

Hranice soukromého a vazba domů na ulici Hlavní komunikační propojky pro motoristy Významné komunikační propojky pro pěší Vltava


ateliér urbanismu

Atu

ateliér jana jehlíka, asistenti L.Burgerová a J.Hainz Větřní mezi městem a vesnicí

Tomáš Fejkl a bohuslav šenkýř

původni stav veřejných prostranství

navrhovaná veřejná prostranství


kostel

základní škola

obchodní centrum

městský úřad

veřejná vybavenost

odpočívadlo na půl cesty

knihovna a dům lékařů

615

595 580 570 566

startovní byty sídliště 1

615

595 580 570 560

náves Němče

točna autobusu


pobytové schody za knihovnou

zelený ostroh

točna autobusu

kulturní centrum

ateliér urbanismu

Atu

ateliér jana jehlíka, asistenti L.Burgerová a J.Hainz Větřní mezi městem a vesnicí

Tomáš Fejkl a bohuslav šenkýř

mĚSTSKÝ PARK Pro řešení této části je podstatná poloha k vrstevnicové cestě, využívané převážně chodci a přemýšlení o jejím napojení na cestu procházející kolem rybníka. Kolmo na tuto cestu navazuje ulice Šumavská, která je charakteristická velkým automobilovým provozem a stoupáním okolo 10%. Tyto dvě energie se střetávají v prostoru mezi obecním úřadem a školou. Vedení města reagovalo na tuto skutečnost umístěním všech možných prvků dopravního značení. Pro řešení této situace navrhujeme zúžení dopravní tepny na minimum v místě střetu. Dalším zásadním bodem bylo přemýšlení o nutnosti zachování točny a jejího vlivu na centrum obce. Lidé přijíždějící do obce se koncentrují na spodní části točny. Točna je redukována podle geometrie prostranství. Tuto koncentraci je dobré využít k vzniku kulturního centra na blízkém svahu. Dále jsme řešili umístění služeb a jejich přesunutí do blízkosti autobusové točny.


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ KOSTEL PANNY MARIE U KAJETÁNŮ KOSTEL SV. MIKULÁŠE KOUNICKÝ PALÁC LICHTENŠTEJSKÝ PALÁC

KOSTEL PANNY MARIE POD ŘETĚZEM VLTAVA

o.c.MÁJ

PRAŽSKÝ MAGISTRÁT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LUCERNA NÁRODNÍ MUZEUM

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3.NP

Atzbp

atelier 1+xx Romana Kouckého a Edity Lisecové Nová scéna Vinohradského divadla

Tomáš Fejkl

PODÉLNÝ ŘEZ

nou parcelu za divadlem. Vytváří jednoduchý hranol, který je seříznut osou Hradčanské náměstí um. Starý a nový objekt vytváří

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

studie bakalářské práce

Hmota budovy vychází z umístění na pozemku a zaplňuje vol- Národní muze-

kontrast mezi horizontál-

ními a vertikálními liniemi fasády. Obě hmoty propojuje atrium, skrz které prochází nejdůležitější funkce a propojují oba domy.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.NP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.NP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.NP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

VINOHRADSKÉ DIVADLO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


bakalářské práce

Atbp

atelier 1+xx Romana Kouckého a Edity Lisecové

ONAL PRODUCT

Nová scéna Vinohradského divadla

Tomáš Fejkl

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


atelier bytové stavby

ATBS

atelier 1+xx romana kouckého a edity lisecové Bydlení nad masarykovým nádražím

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Tomáš Fejkl

5.NP, 7.NP, 9.NP

(HOP TROP)

Semestrální projekt se skládal ze 2 částí. V první polovině semestru jsme měli za úkol vytvořit ideální bytovou jednotku do zadaného PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

půdorysu a druhý semestr vytvořit jeden z bytových domů, které byli umístěné v řadě nad Masarykovým nádražím. Dům má severní fasádu do ulice a jižní fasádu do nad nádražím. Většina obytných místností je orientována na jižní stranu a z toho důvodu jsou navrženy pohyblivé zástěny, které se dají předsunou před okna. Bytový dům stojí na 4 patra vysoké komerční podnoži a 2 patrech podzemních garáží.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6.NP, 8.NP

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poskládal.


ZÁKLADNÍ ATELIER 2

ZAN2

atelier LADISLAVA TICHÉHO A JIŘÍHO TROJANA MODULÁRNÍ VÍKENDOVÁ CHATA PODÉLNÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ

Tomáš Fejkl

Při návrhu jsem vycházel z jednoduché hmoty krychle, kterou jsem postavil 3x vedle sebe a posunul o určitou části od sebe. Každá krychle obsahuje určitou funkci a spojovací krčky jsou vyplněny podružnými funkcemi jako je zádveří a skládací schodiště. Jednotlivé hmoty jsou zastřešeny sedlovou střechou.

2.NP

1.NP

atelier Ladislava Tichého a Jiřího Trojana ZAN2 - jednoduché panelové stavby

STRANA 3


ZÁKLADNÍ ATELIER 1

ZAN1

atelier lADISLAVA TICHÉHO A JIŘÍHO TROJANA pROSTOROVÁ KOMPOZICE - VODA, DYNAMIKA, PRODĚNÍ

Tomáš Fejkl

Prvním

úkolem na škole bylo nakreslit stávající budovu, která

měla sloužit jako inspirace pro

prostorovou kompozici. Vy-

bral jsem si rondokubistickou hydroelektrárnu

Pod Spálovem

u Semil od Emila Králíčka. Trojrozměrná struktura je tvořena průnikem elipsy do klasického formátu papíru řady A. Dynamika objektu je umocněna diagonálním nakloněním svislích prvků.


modely Tomáš Fejkl


Tomáš Fejkl

2014/06

tomasfejkl@centrum.cz 00420 733 238 510

Tomáš Fejkl_výběr  
Tomáš Fejkl_výběr  
Advertisement