Page 1

PRINCIPALS CONTROLS I REGATS FIFA 13


PRINCIPALS CONTROLS Canvi de jugador: L1 Canvi de tàctiques: Creu Cancelar: L2 + R2 Centre baix: Quadre (x2) Centre ràpid: L1 + Quadre Centre ras: Quadre (x3) Moure al jugador: Stick Esquerre Pase alto/entrada/centrar: Quadre Pase corto/robo: X Pase al hueco alto: L1 + Triangle Regates: Stick Dret i algunos amb la combinació de Stick Dret + Stick Esquerre + L2 Regate Ràpid: L2 + R2 Treure al porter : Triangle Sprint: R2 Tir/Remat de cap: Cercle


PRINCIPALS REGATS Regats 3 estrelles Engloba regats i fintes que no poden fer, en alguns casos, tots els jugadors, sinó els que tinguin un cert nivell: Toc de taló: Aquest moviment és similar a una autopassada de taló i consisteix a mantenir L2 i realitzar amb l'estic dret el següent moviment: endavant i enrere. Es pot executar tant en cursa com si el jugador està quiet. Toc amunt: Prem L2 i amb l'estic dret, prem 3 cops cap endavant. Ruleta o marsellesa: Mantenir el botó L2 i amb l'estic dret prem cap avall i realitza un gir de 360 º en sentit de les agulles del rellotge (ruleta cap a l'esquerra) o en el sentit contrari a les agulles del rellotge (ruleta cap a la dreta). Amagar cap a la dreta i sortir per esquerra: Mantingues L2 i, amb l'estic dret, pressiona cap a la dreta i realitza un semicercle cap a l'esquerra en el sentit de les agulles del rellotge. Amagar cap a l'esquerra i sortir per dreta: Mantingues L2 i, amb l'estic dret, pressiona cap a l'esquerra i realitza un semicercle cap a la dreta en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Regats 4 estrelles Necessitaràs tenir cert nivell de mestratge i es podrà executar amb jugadors de nivell internacional: Saltar amb la pilota: Prem R3 o Estic dret mentre mantens L2. Toc de taló a taló: Mantingues L2 i amb l'estic dret prem endavant i enrere.


Barret d'esperó senzill o arc de Sant Martí: Mantingues el botó L2, i prem amb l'estic dret, darrere-endavant-endavant. Si ho executes ràpidament sortirà molt elevat. Es pot executar tant en carrera com a aturat. Barret d'esperó avançat o arc de Sant Martí avançat: Semblant al regat anterior però es realitzarà amb dos subtils tocs. S'executa mantenint L2 i, amb l'estic dret, prémer enrere (un toc), endavant (el mantens) i tornar a prémer endavant (un toc). Finta per la dreta i sortir per esquerra: Mantingues L2 i, amb l'estic dret, pressiona cap a la dreta i realitza un semicercle cap a l'esquerra en el sentit de les agulles del rellotge. Finta per l'esquerra i sortir per dreta: Mantingues L2 i, amb l'estic dret, pressiona cap a l'esquerra i realitza un semicercle cap a la dreta en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Toc de taló esquerra (en carrera): Mantingues L2 i amb l'estic dret pressiona dues vegades cap la diagonal inferior esquerra mentre vas en carrera. Toc de taló dreta (en carrera): Mantingues L2 i amb l'estic dret pressiona dues vegades cap a la diagonal inferior dreta mentre vas en carrera. Cua de vaca esquerra (estàtic): Mantingues L2 i amb l'estic dret pressiona dues vegades cap la diagonal inferior esquerra mentre estàs immòbil. Cua de vaca dreta (estàtic): Mantingues L2 i amb l'estic dret pressiona dues vegades cap a la diagonal inferior dreta mentre estàs immòbil. Parar i girar: Mantingues L2, tenir l'estic esquerre cap endavant i realitza un moviment ràpid amb l'estic dret cap endavant i després cap al costat que vulguis girar.

controls  

explicació derlws controls