Page 1

Neurotyczność Ekstrawertyczność Otwartość na doświadczenia Ugodowość Sumienność

5 10 7 7 7

1. Neurotyczność N1- lęk- 7 N2- agresywna wrogość- 3 N3- depresyjność- 6 N4- nadmierny samokrytycyzm- 1 N5- impulsywność - 8 N6- nadwrażliwość- 6 2. Ekstrawertyczność: E1- serdeczność - 10 E2- towarzyskość – 10 E3- asertywność - 10 E4- aktywność - 7 E5- poszukiwanie doznań - 7 E6- emocje pozytywne – 9 3. Otwartość na doświadczenia: O1- wyobraźnia - 8 O2 – estetyka - 6 O3 – uczucia - 10 O4 – działania - 5 O5 – idee - 7 O6 – wartości – 4 4. Ugodowość: U1 – zaufanie - 10 U2 – prostolinijność - 8 U3 – altruizm - 10 U4 – ustępliwość - 6 U5 – skromność - 1 U6 – skłonność do rozczulania się – 7 5. Sumienność: S1 – kompetencja - 9 S2 – skłonność do porządku - 8 S3 – obowiązkowość - 6 S4 – dążenie do osiągnięć - 10 S5 – samodyscyplina - 5 S6 – rozwaga - 4


Interpretacja wyników: Tomasz jest osobą towarzyską, przyjazną i serdeczną. Łatwo nawiązuje kontakty z innymi, lubi przebywać wśród ludzi. Cechuje go rozmowność i zamiłowanie do zabawy. Ma pogodne usposobienie. Jest optymistyczny i pełen energii. W relacjach nie jest zdystansowany ani nieśmiały. Charakteryzuje go ciepło i reagowanie entuzjazmem. Dobrze się czuje w dużej grupie ludzi. Jest osobą przebojową, czasem dominującą, co ma swoje odzwierciedlenie w stanowisku zajmowanym w firmie, w której prowadzi szkolenia oraz odpowiada za zarządzanie podwładnymi, pełni rolę przywódcy. Tomasz często doznaje pozytywnych emocji takich jak radość, szczęście, często się śmieje, jest pogodny. Inni ludzie zajmują ważne miejsce w jego życiu. Żywe usposobienie pomaga mu osiągać sukcesy zawodowe. Stale poszukuje nowych doznań. Tomasz ufa ludziom, jest przekonany o tym, że mają oni dobre intencje i uczciwe zamiary. Przejawia zainteresowanie sprawami innych, cechuje go hojność, nie koncentruje się tylko na sobie. Angażuje się w problemy przyjaciół. Badany postrzega siebie jako osobę prostolinijną i szczerą, traktuje innych na równi ze sobą. Tomasz uważa, że jest osobą nieprzeciętną. Biorąc pod uwagę jego towarzyskość i otwartość na ludzi oraz chęć niesienia pomocy innym, taka ocena siebie może być wynikiem wysokiego poczucia własnej wartości oraz wysokiej samooceny. Liczne sukcesy zawodowe i towarzyskie mogą być przyczyną postrzegania siebie jako osoby w pewnych aspektach lepszej od innych. Ocena dokonana przez Tomasza może świadczyć o świadomości swobody towarzyskiej oraz dobrych umiejętności społecznych lub też obniżonej wrażliwości na mogące mu sprawić problemy sytuacje społeczne. Badany uważa, że jest dość impulsywny, co może przejawiać się w trudności z kontrolowaniem odraczania gratyfikacji oraz niską tolerancją na frustrację. Zdaniem Tomasza, posiada on żywą wyobraźnię i lubi fantazjować. Może to dowodzić o bogatym i żywym życiu wewnętrznym. Lubi odrywać się w ten sposób od codziennych spraw. Badanego cechuje wrażliwość na przeżywane przez siebie uczucia i emocje. Można przypuszczać, że Tomasz doświadcza głębszych i bardziej zróżnicowanych stanów emocjonalnych w porównaniu do większości otaczających go osób. Stany wewnętrzne są bardzo istotnym elementem życia mężczyzny. Charakteryzuje go ciekawość intelektualna, co ujawnia się nie tylko w postaci posiadanych zainteresowań intelektualnych, lecz także w otwartości umysłu i chęci rozważań nad nowymi, czasem niekonwencjonalnymi ideami. Nie jest on jednak skłonny do dokonywania ponownych przemyśleń na temat uznanych wartości, zwłaszcza religijnych - jest on osobą bardzo wierzącą i udzielającą się w życiu Kościoła. Tomasz postrzega siebie jako konserwatystę silnie przywiązanego do tradycji. Zdarza się, że badany jest nerwowy i przejmuje się różnymi sytuacjami bardziej, niż jest to konieczne. Mężczyzna nie jest osobą, którą cechowałaby agresywna wrogość, można powiedzieć, że jest wyrozumiały i nie skory do wybuchania gniewem. Tomasz uważa, że w działaniu cechuje go rozsądek i skuteczność, oraz że jest dobrze przygotowany do radzenia sobie z problemami, które może napotkać w życiu. Dba o porządek, charakteryzuje go dobra organizacja. Nie zawsze przemyśli dokładnie to, co ma zrobić, postępuje w nieprzemyślany sposób nie biorąc pod uwagę możliwych konsekwencji. Zdaniem mężczyzny charakteryzuje go wytrwałość w pracy, ambicja, nastawienie na osiągnięcie wyznaczonego celu. Jest pilny i stanowczy. Zdarza się, że pracę stawia na pierwszym miejscu zaniedbując inne obowiązki. Pragnie się rozwijać i poszerzać swoje kompetencje.

Tomek_T  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you