Page 1

IMIONA HEBRAJSKIE W POLSCE Imiona hebrajskie dopuszczone do użytku na terenie Polski przez Komisję Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN i zaakceptowane do nadawania przez rodziców dla swoich dzieci. MĘSKIE: Abdon - /ebed – sługa, niewolnik/ Abel - /habel – lekki wiatr, dech/ Abraham - /ojciec narodu, mnóstwa, zastępów, tłumu/ Adam - /adhamah – ziemia, (lub z arab. adama – łączyć się); imię Adam oznaczałoby: człowiek z ziemi powstały/ Ananiasz - /Hananja – Jahwe jest łaskawy, łaska Boża/ Ariel - /Ariel – lew Boży, albo ogień Boży/ Aron - /Aharon – proroczy, natchniony/ Beniamin - /ben-jamin – syn prawej ręki, syn umiłowany/ Daniel - /Daniel – Bóg osądził, Bóg jest sędzią/ Dawid - /dod – godny kochania, lub dud – kochanie/ Efraim/Efrem - /ephraim – podwójnie płodny/ Eliasz - /El-ijahu – Pan mój wielki, Jahwe, jest moim Bogiem/ Elizeusz - /Elisza – komu Bóg jest zbawieniem/ Emanuel - /im-anu-el – Bóg jest z nami/ Ezechiel - /Jechezquel – Bóg jest moją mocą/ Gabriel - /Gabhri-el – mąż silny, człowiek boży, albo Bóg jest moim męstwem/ Gedeon - /Gidhon – drwal, rozbijacz, burzyciel/ Izaak - /Jishak – Bóg uśmiechnął się/ Izajasz - /jesza-Yahu – Bóg ocala/ Jakub - /Jaaqob – trzymający za piętę/ Jan - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/ Janusz - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy / Jeremi - /Irmejahu, Jirmejah – wywyższony przez Boga / Jeremiasz - /Irmejahu, Jirmejah – wywyższony przez Boga/ Joachim - /Jehojaqim – Bóg wzmocni, podniesie, wywyższy/ Joel - /Joel – Pan jest Bogiem/ Jonasz - /Jonah – gołąb/ Jonatan - /Jonathan – boży dar/ Jordan - /Yarden (yeor-Dan) – rzeka Dan/ Jozafat - /Jehoszafat – Bóg sądzi/ Józef - /Joseph – niech Bóg pomnoży/ Łazarz - /Eleazar, El – Bóg i azar – pomógł, wspomógł/ Maciej - /Mattayah – dar Boga/ Malachiasz - /Mal’akijah – posłaniec, zwiastun Boga/ Manuel - /im-anu-el – Bóg jest z nami/ Mateusz - /Mattitjah – dar Boga/ Melchior - /melki-or – król (Bóg) jest światłością, król swiatłości/ Michał - /mika-el – któż jest jak Bóg, Bogu podobny/ Natan - /Nathan – Bóg dał/ Noe - /Noah – odpoczywać, być spokojnym (odpoczynek, spokój)/ Rafał - /Raphael – Bóg (go) uzdrowił, uleczył/ Ruben - /Ruben – oto syn/ Salomon - /szalom – pokój, spokój/ Samson - /Szimszon – słoneczny, przenośnie nieprzezwyciężony/ Samuel - /Szemuel, szemu – imię, el – Bóg, czyli imię Boga/ Serafin - /seraphim – płonący, palący/ Symeon - /Szimhon – Bóg wysłuchał/ Szaweł - /Szaul – wybłagany, wyproszony, pożądany/ Szymon - /Szimhon – Bóg wysłuchał/ Tadeusz - /taddai – człowiek o szerokiej piersi, odważny, mądry, przebiegły/ Tobiasz - /Towijjah – Bóg jest moim bogactwem/ Tomasz - /teoma – bliźniak/ Uriasz - /urija(h) – Bóg jest moim światłem/ Zachariasz - /Zakharjah – Bóg pamięta/ Zacheusz /Zakkay, Zakharjah – Bóg pamięta/


IMIONA HEBRAJSKIE W POLSCE Imiona hebrajskie dopuszczone do użytku na terenie Polski przez Komisję Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN i zaakceptowane do nadawania przez rodziców dla swoich dzieci. ŻEŃSKIE: Aneta - /hannah – łaska/ Anita - /hannah – łaska/ Anna - /hannah – łaska/ Beniamina - /żeńska forma ben-jamin – syn prawej ręki, umiłowany syn (córka prawej ręki, umiłowana córka)/ Dana - /Daniel – Bóg osądził, Bóg jest sędzią/ Daniela - /Daniel – Bóg osądził, Bóg jest sędzią/ Debora - /debhora – pszczoła/ Eleonora - /Eleonora – Bóg jest moją światłością/ Eliza - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/ Elza - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/ Elżbieta - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/ Emanuela - /im-anu-el – Bóg jest z nami/ Estera - /Ester – gwiazda/ Ewa - /hawwa - dająca życie, matka/ Gabriela - /Gabhri-el – mąż silny, człowiek boży/ Halszka - /Elisheba – Bóg jest moją przysięgą, poświęcona Bogu/ Hanna - /hannah – łaska/ Izabela - /Izebel, Jezabel, Isabel – przez Boga wywyższona/ Jana - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/ Janina - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/ Joachima - /Jehojaqim – Bóg wzmocni, podniesie, wywyższy/ Joanna - /Johanan – Bóg okazał miłosierdzie, Bóg jest łaskawy/ Józefa - /Joseph – niech Bóg pomnoży/ Józefina - /Joseph – niech Bóg pomnoży/ Judyta - /Jehudith – Żydówka/ Lenora - /Eleonora – Bóg jest moją światłością/ Magda - /magdala – wieża, pochodząca z magdali, pochodząca z wieży/ Magdalena - /magdala – wieża, pochodząca z magdali, pochodząca z wieży/ Manuela - /im-anu-el – Bóg jest z nami/ Maria - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/ Mariola - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/ Marta - /marta - pani, gospodyni (domu)/ Maruta - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/ Maryla - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/ Maryta - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/ Marzena - /Miriam, Maryam, mariam – napawać radością/ Michaela - /mika-el – któż jest jak Bóg, Bogu podobny/ Michalina - /mika-el – któż jest jak Bóg, Bogu podobny/ Rachela - /rahhel – owca, przenośnie: cierpliwa/ Rafaela - /Raphael – Bóg (go) uzdrowił, uleczył/ Rebeka - /Riwqua(h) – 1) spojenie, połączenie, 2) tłusta, 3) czarująca/ Ruta - /Ruth – przyjaźń/ Salomea - /szalom – pokój/ Sara - /Szara(h) – księżna, znakomita/ Serafina - /seraphim – płonący, palący/ Symona - /Szimhon – Bóg wysłuchał/ Tamara - /tamar – palma daktylowa/ Zuzanna - /szoszanna(h) – lilia, lotos/ Opracował: Rafał Kowalewski Ściągnięto z serwisu http://kzbb.org Bielsko-Biała, 2006-01-19


imiona_hebrajskie  

IMIONA HEBRAJSKIE W POLSCE Imiona hebrajskie dopuszczone do użytku na terenie Polski przez Komisję Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PA...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you