Page 1

Nr 11(203) I 5 czerwca 2014 I  bezpłatny I  ISSN 1731-013X

DWUTYGODNIK

www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129

Więcej dzieci w ząbkowskich szkołach Planowana reforma oświaty sprawi, że od września w ząbkowskich szkołach zrobi się wyjątkowo tłoczno. Rosnąca w szybkim tempie liczba dzieci w wieku szkolnym sprawia, że konieczna jest rozbudowa bazy oświatowej, a środków w budżecie brak. O pomysłach, jak rozwiązać ten problem, opowiada nam burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

VII Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku - koncerty mistrzów” Już za kilka dni rozpoczyna się VII Międzynarodowy Festiwal „Perła Baroku-koncerty mistrzów”. Koncerty odbędą się w dniach 8-15 czerwca, tradycyjnie w pięknym, barokowym wnętrzu Bazyliki Świętej Trójcy. Pomysłodawczyni i jednocześnie organizatorka festiwalu, pani Anna Szarek – Lisiewicz zapraszając na to wielkie wydarzenie, pragnie za naszym pośrednictwem podziękować wszystkim (sponsorom, patronom honorowym i medialnym oraz osobom, które współpracują przy tym przedsięwzięciu), którzy przyczynili się do tego, że sława "Perły Baroku" sięga daleko poza granice miasta, powiatu, a nawet kraju i z roku na rok zdobywa coraz większe rzesze fanów. Na wszystkie występy wstęp jest wolny. Szczegółowy program zamieszczamy na str. 10.

Inwestycje na miarę potrzeb W 2014 r. Starostwo Powiatowe w Wołominie przeznaczyło na inwestycje 15,5 mln złotych. Za te pieniądze zostaną wybudowane drogi i chodniki oraz zmodernizowane szkoły i szpital powiatowy. – To działania na długie lata, perspektywiczne, dla dobra wszystkich mieszkańców – mówi starosta wołomiński Piotr Uściński. I dodaje, że plany inwestycyjne zostały dostosowane do potrzeb i możliwości i nie są uzależnione od zbliżających się wyborów samorządowych. Starosta wielokrotnie podkreślał, że zarząd powiatu nie widzi sensu inwestowania ponad miarę tylko dlatego, że zbliżają się wybory samorządowe, a kredyty starostwo powinno zaciągać tylko wtedy, gdy będą one niezbędne do pozyskiwania znaczących funduszy zewnętrznych. Przedstawiamy część inwestycji zaplanowanych i realizowanych w 2014 r.: • Budowa chodnika rondo Kury - Stryjki, gm. Tłuszcz, koszt 465 000,00 zł; • Budowa chodnika w ul. Korczaka, gm. Radzymin, koszt 300 000,00 zł; • Budowa chodnika we wsi Myszadła, gm. Jadów, koszt 300 000,00 zł; (dokończenie na str. 2

Panie Burmistrzu, reforma oświaty ma usprawnić istniejący system. Wygląda jednak na to, że w przypadku Ząbek, zmiany pociągną za sobą niemałe utrudnienia. Z czego to wynika? Ząbki są gminą o największym przyroście naturalnym w całym województwie mazowieckim. W skali kraju, średnia urodzeń na każdy tysiąc mieszkańców wynosi dziewięć urodzeń, w przypadku Ząbek liczba ta jest znacznie większa i wynosi aż piętnaście urodzeń. Warto zauważyć, że w skali kraju jesteśmy trzecią

miejscowością o tak wysokim przyroście naturalnym. Dodatkowo Ząbki są miejscem docelowym zamieszkania wielu młodych ludzi, także rodzin z dziećmi. Uczniów przybywa nam w olbrzymim, niespotykanym w sąsiednich gminach tempie. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę wejście w życie od września bieżącego roku reformy oświaty, powodującej, że praktycznie dwa roczniki pójdą do pierwszych klas, to od września w ząbkowskich szkołach przybędzie około 650 uczniów. (dokończenie na str. 4

Protesty z automatu Kilku godzin sesji Rady Miejskiej w Wołominie potrzeba było, aby spostrzec, że burzliwa dyskusja nie jest związana z tematem obrad. Jednak dobrze się stało, bo sprawa wysypiska w Lipinach Starych ma ogromne znaczenie dla mieszkańców i władz miasta. Wszelkie tematy związane ze śmieciami, składowaniem odpadów, wysypiskami itp. budzą kontrowersje, jak Polska długa i szeroka. Wiąże się z nimi sporo nieporozumień, często wynikających z niedostatecznego poinformowania mieszkańców i tak właśnie wygląda sytuacja także w Gminie Wołomin. Powodem wizyty na sesji (29 maja) grupy kilkudziesięciu aktywnych i głośnych obywateli Lipin Starych były zmiany w Miejscowym Pla-

nie Zagospodarowania Przestrzennego, dotyczące właśnie terenów wokół istniejącego od 40 lat wysypiska. Mieszkańcy nie protestowali jednak przeciwko zmianom w planie, ale przede wszedł wszystkim przeciwko istnieniu wysypiska i jego rozbudowie. Debata zaczęła się od długiego (odpowiedział na aż 17 pytań) wystąpienia Krzysztofa Kuśmierowskiego, prezesa Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie. Szczegółowo wyjaśnił, na czym po-

legać modernizacja i rozwój wysypiska. W największym skrócie – zostanie gruntownie unowocześnione, skupi się na przetwarzaniu odpadów na paliwo, co będzie odbywało się w zamkniętym pomieszczeniu. Spadnie emisja hałasu i wzrośnie bezpieczeństwo ochrony środowiska. Burmistrz Ryszard Madziar wyjaśniał protestującym, że zmiany w Planie Zagospodarowania są właśnie efektem większej dbałości o ekologię i bezpieczeństwo

mieszkańców. Zakładają stworzenie swego rodzaju „strefy buforowej”, przeznaczonej na działalność biznesową, która oddzielałaby budzące kontrowersje wysypisko od zamieszkałej części Lipin Starych. Wszyscy chętni spośród protestujących dostali szansę, aby się wypowiedzieć. Były wypowiedzi wyważone, ale i bardzo emocjonalne („jesteśmy skazańcami”), o życiu w smrodzie, hałasie i korkach. Przeciwnikom wysypiska wtórowali radni opozycyjni. Na pytania i zarzuty odpowiadał prezes Kuśmierowski, który nie zawsze potrafił ukryć irytację. (dokończenie na str. 3

Warto pomagać! Na zdjęciu: Szymon Krzyżanowski (z lewej) wylicytował tygodniowy rejs na jachcie Kapitan Borchardt. Kupon wręczała: Dorota Świeniewicz (była reprezentantka Polski w siatkówce, dwukrotna mistrzyni Europy, najlepsza zawodniczka Mistrzostw Europy rozegranych w Turcji w 2005 r.) oraz państwo Alina i Tadeusz Skłodowscy, fundatorzy rejsu i właściciele jachtu

Czytaj na str. 7


Inwestycje na miarę potrzeb (dokończenie ze str. 1)

• Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, koszt 714 285,00 zł;

• Przebudowa ul. Piłsudskiego

i Radzymińskiej gm. Wołomin, koszt 560 000,00 zł; • Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Ręczajach Nowych gm. Poświętne, koszt 200 000,00 zł;

Jedną z realizowanych inwestycji jest budowa chodnika wraz ze zjazdami w drodze powiatowej Kraszew Stary - Rasztów, gm. Klembów. Na zdjęciu starosta Piotr Uściński, przewodniczący rady powiatu Paweł Solis, radny Tomasz Czarnogórski i przedstawiciel wykonawcy

• Przebudowa drogi Sieraków

- Słupno, gm. Radzymin, koszt 500 000,00 zł; • Modernizacja ciągu ulic Kościuszki i Sosnowej w Markach, koszt 100 000,00 zł; • Budowa chodnika w Sulejowie (projekt) gm. Jadów, koszt 20 000,00 zł; • Budowa chodnika w drodze powiatowej Kraszew Stary - Rasztów, gm. Klembów, koszt 300 000,00 zł;

• Modernizacja drogi He-

lenów - Cisówka, gm. Poświętne, koszt 200 000,00 zł; • Budowa ul. Willowej w Duczkach, gm. Wołomin, koszt 714 285,00 zł; • Modernizacja części drogi Kuligów - Józefów - Kowalicha - Marianów, gm. Dąbrówka 500 000,00 zł; • Przebudowa ciągu drogi 4314W Turów - Leśnia-

Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział w Radzyminie prowadzi nabór do

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH na rok szkolny 2014/2015 Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych kształcącego w systemie zaocznym • 3-letniego (dla absolwentów gimnazjum lub szkoły podstawowej) • absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mają możliwość rozpoczęcia nauki od 2 klasy Najlepsi uczniowie otrzymują miesięczne stypendia. Wszystkie szkoły posiadają Certyfikat Jakości ISO 9001:2001

Radzymin ul. Komunalna 6 tel. (22) 786 51 44, (22) 786 63 10 www.zdz-radzymin.pl

2

← 11(203) 5 czerwca 2014 →

kowizna - Majdan, koszt 714 285,00 zł; Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce, koszt 900 000,00 zł; Budowa drogi ZawadyEmilianów (projekt), gm. Radzymin, koszt 50 000,00 zł; Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Małopolu, gm. Dąbrówka (projekt), koszt 50 000,00 zł; Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w Ostrówku, koszt 740 000,00 zł; Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu ulic 100-Lecia, Podmiejskiej, Armii Krajowej, gm. Wołomin, koszt 535 500,00 zł; Bezpieczna droga do szkoły - montaż znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, koszt 100 000,00 zł;

• Przebudowa ul. Spacerowej • •

• • • •

w Słupnie gm. Radzymin, koszt 75 000,00 zł; Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego, koszt 200 000,00 zł; Odbudowa drogi powiatowej Nr 4346 Strachówka  Rozalin - Annopol, koszt 185 600,00 zł Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW), koszt 215 191,00 zł; Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZSS Ostrówek, koszt 300 000,00 zł; Modernizacja i rozbudowa LO w Radzyminie, koszt 500 000,00 zł; Modernizacja budynku ZSTZ w Radzyminie, koszt 300 000,00 zł; Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Wołominie, koszt 150 000,00 zł;

• Montaż

drzwi dymoszczelnych na korytarzach ZS w Zielonce, koszt 85 000,00 zł; • Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, koszt 150 000,00 zł; • Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, modernizację oddziałów szpitalnych i rozbudowę obiektu, koszt 2 500 000,00 zł; • Wykonanie zbiornika ppoż w Równem dla potrzeb Domu Dziecka, koszt 100 000,00 zł; • Projekt i budowa Powiatowego Ośrodka Wsparcia i  Rehabilitacji w Wołominie ul. Broniewskiego, koszt 100 000,00 zł; Inwestycje wykonywane są we wszystkich gminach powiatu w obszarach tak różnorodnych, jak budowa dróg i chodników, przebudowa skrzyżowań i ciągów drogowych, modernizacja placówek oświatowych, wspieranie szpitala, aż po adaptację zabytkowego pałacu.

„Ulica Twoja i Moja” Pod tym hasłem odbył się 1 czerwca festyn z okazji Dnia Dziecka w Dąbrówce. Program imprezy nawiązywał do popularnej wśród młodzieży sztuki ulicznej oraz promował bezpieczeństwo na drodze. Po krótkim przywitaniu wszystkich uczestników i rozpoczęciu festynu przez wójta gminy Dąbrówka – Tadeusza Bulika oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Annę Maniecką, prowadzenie imprezy przejęli specjalni goście: bohaterowie „Ulicy Sezamkowej”. Część artystyczna rozpoczęła się od występu dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod Wesołym Ekoludkiem”. Maluchy z radością i energią występowały na scenie, wywołując zachwyt wśród widzów. Z równie dużym zainteresowaniem spotkał się pokaz akrobatyki rowerowej pana Piotra Bielaka, występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach, Szkoły Break Dance Pawła Marczuka oraz wołomińskich raperów. Możliwość zaprezentowania się na scenie miały również dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez GCK –

sekcja taneczna, karate i gitara. Każdy w występów spotkał się z uznaniem publiczności i gorącymi brawami.

doświadczeniem była również możliwość obejrzenia i zapoznania się z wyposażeniem wozu strażackiego, zaprezen-

Niezwykle widowiskowym i „hałaśliwym” przerywnikiem przedstawień na scenie były odwiedziny grupy motocyklowej z Marek i okolic, które wywołały zachwyt i podziw nie tylko wśród najmłodszych uczestników. Wyjątkowym

towanego przez OSP w Dąbrówce. Niecodzienną atrakcję zapewnił też ks. Janusz Grygier, proboszcz z Mostówki, udostępniając wykonaną własnoręcznie wystawę makiet „Świat Małej kolei” do prezentacji w budynku GCK.

Ponadto, w 2014 r. kontynuowane są prace związane z procesem budowy nowego śladu drogi 635 do węzła Wołomin na trasie S8 tzw. obwodnicy Marek. Wreszcie powstanie połączenie ułatwiające dojazd do i z Warszawy. W zakresie projektowanych robót są m.in. wykonanie drogi i jej odwodnienia, chodników, ścieżki rowerowej, dróg serwisowych, rond, obiektów inżynieryjnych, stałej organizacji ruchu. Podpisane zostało porozumienie między Powiatem Wołomińskim, Województwem Mazowieckim i Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i  wzajemnych zobowiązań dla realizacji tej budowy. Drogi są bardzo ważne i zapewne dlatego tak dużo inwestycji drogowych zostało uwzględnionych w powyższym wykazie.

Wszyscy z ochotą i uśmiechem zwiedzali „festynowe miasteczko”. Liczne przybycie mieszkańców gminy na pewno skłoni organizatorów do powtórzenia imprezy za rok. Wójt Gminy Dąbrówka kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w organizację festynu, w szczególności dziękujemy: Państwu Marii i Tadeuszowi Krzyżanowskim (Cukiernia w Dąbrówce) – za zaopatrzenie w półprodukty stanowiska „Krainy Ciasteczkowego Potwora”, Pani Renacie Karp – za pomoc w ozdabianiu ciasteczek, OSP Dąbrówka – za zaprezentowanie wyposażenia wozu strażackiego, stażystkom z Urzędu Gminy: Karolinie, Natalii i Agacie. W imieniu organizatorów przekazujemy również podziękowania Sponsorom za życzliwość i okazane wsparcie: FHU AGBUD Maria i Piotr Skłodowscy z Karpina, Krzysztof i Hanna Królik z Laskowa, Zakład Elektroenergetyczny ELTAR Tadeusz Rudziński z Zabrodzia, Sklep Spożywczo – Przemysłowy Ewa Sadowska, Małgorzata Sadowska, JAZAL Sp. z o.o. Małopole.

IX Festiwal Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae 7 czerwca 2014 r. Parafia Miłosierdzia Bożego Ząbki, ul. 11 Listopada 4

To już 9 edycja festiwalu. Rozpoczęcie przesłuchań konkursowych o godz. 10.30. O godz. 18.00 odbędzie się uroczysta msza święta koncelebrowana przez Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. acb. Henryka Hosera. Na godz. 19.00 zaplanowano rozpoczęcie Gali rozdania nagród i koncert laureatów.


Protesty z automatu (dokończenie ze str. 1) Po ok. 3 godzinach dyskusji pojedynczy radni zaczęli w końcu zwracać uwagę, że punkt programu sesji nie dotyczy istnienia lub modernizacji wysypiska, ale zmian Planu w jego okolicach. Debata stała się jeszcze bardziej nie na temat, gdy prezes MZA przyznał głośno, że otrzymał już wszelkie

4 wstrzymujące się) i rozgniewani mieszkańcy mogli opuścić posiedzenie, żegnając się okrzykami w rodzaju „policzymy się przy wyborach!”.

Samorząd doceniony

Podczas majowej sesji burmistrz Ryszard Madziar w towarzystwie przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Lubiak odebrał z rąk przedsta-

Certyfikat z rąk przedstawiciela jednostki certyfikującej United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. Bartosza Ratowskiego, odbierają: przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie Katarzyna Lubiak i burmistrz Wołomina Ryszard Madziar prawomocne zezwolenia, pozyskał znaczące dofinansowanie i rozbudowa w Lipinach Starych ruszy, bez względu na decyzję radnych, odnośnie zmian w Planie. Nie było wyjścia – padł wniosek o zakończenie dyskusji i głosowanie. Zgłoszony przez burmistrza Madziara projekt zmian zyskał poparcie Rady (11 głosów za, 5 przeciw,

wiciela jednostki certyfikującej United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. Bartosza Ratowskiego, certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008, przyznany dla Urzędu Miejskiego w Wołominie. Dokument (ważny do 22 kwietnia 2017 r.) przyznany został na podstawie przeprowadzonego przez niezależną

jednostkę audytu zewnętrznego, który potwierdził zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Wdrożony system zarządzania jakością gwarantuje, że procesy realizowane w Urzędzie prowadzone są zgodnie z wymaganiami prawnymi i wymaganiami normy, a także są monitorowane i stale doskonalone. - Otrzymanie certyfikatu jest zobowiązaniem dla całego Urzędu do ciągłego doskonalenia oraz dążenia do świadczenia usług na najwyższym poziomie, dla dobra mieszkańców i całej gminy – mówił burmistrz Madziar. Władze miasta podczas sesji mogły się też pochwalić innym wyróżnieniem - burmistrz Wołomina kilka dni wcześniej odebrał w Centrum Nauki Kopernik prestiżową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej „Samorząd na 6”, która służy wyróżnieniu tych gmin, w których największy odsetek sześciolatków uczęszcza do pierwszej klasy w danym roku szkolnym. Nagrodę w kategorii miasto i gmina miejsko-wiejska powyżej 30 tys. mieszkańców udało się zdobyć, ponieważ aż 217 sześciolatków z 584 zameldowanych na terenie gminy we wrześniu 2013 r. poszło do pierwszej klasy. Stanowi ponad 37% dzieci sześcioletnich i stawia Wołomin w tej kategorii na pierwszym miejscu w kraju. TS

TAKrodzina.pl w Dąbrówce Wójt Gminy Dąbrówka 26 maja 2014 r. podpisał umowę ze Starostą Wołomińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dąbrówka w ramach programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl Powiatową Kartę Rodziny 4+, 5+ może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej, w tym wielodzietnej rodziny zastępczej, zamieszkałej na terenie Gminy Dąbrówka. Powiatowa Karta Rodziny na terenie Gminy Dąbrówka uprawnia do 50% zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dąbrówka, realizujących obowiązek szkolny do 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny, posiadających powiatową Kartę Rodziny 4+, 5+ za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiania w szkole. Powiatowe Karty Rodziny wydawane są na wniosek rodzica/przedstawiciela ustawowego każdemu uprawnionemu

członkowi rodziny wielodzietnej. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie. Rodzic/przedstawiciel ustawowy składa wypełniony i podpisany przez osoby pełnoletnie będące członkami rodziny Wniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny dla członków swojej rodziny wraz

z kompletem wymaganych dokumentów. Wniosek można pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej www.dabrowka.net.pl, www.takrodzina. pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 14.

Konto Osobiste SK bank

R

Najlepszy kredyt odnawialny w koncie

Super warunki dla karty kredytowej MasterCard

www.skbank.pl

Starosta wołomiński Piotr Uściński i wójt Dąbrowki Tadeusz Bulik

← 11(203) 5 czerwca 2014 →

3


Więcej dzieci w ząbkowskich szkołach (dokończenie ze str. 1) To dość sporo. Czy znajdą się dla nich miejsca w ząbkowskich szkołach? Nie oszukujmy się, nasz system oświatowy w obecnej sytuacji jest kompletnie przeciążony. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę już wcześniej, że nie będzie łatwo. Natomiast skala problemu była tak naprawdę trudna do przewidzenia. Potrzeby są ogromne i naszym absolutnym priorytetem na dzień dzisiejszy jest rozbudowa bazy oświatowej. Nie będzie to proste, zważywszy na fakt, że w ostatnich latach byliśmy i wciąż jesteśmy zaangażowani w rozpoczęte już wcześniej duże i niezwykle kosztowne inwestycje takie, jak tunel drogowy, czy basen. Nowe inwestycje to dodatkowy koszt dla gminy. Wystarczy środków na dodatkową bazę oświatową? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oświata jest największym wydatkiem w naszym budżecie i tylko na wydatki bieżące w oświacie wydajemy znacznie ponad połowę naszego budżetu. Nie jest to kom-

fortowa sytuacja, ponieważ musimy zadbać też o utrzymanie pozostałych elementów miasta. Ząbki to przecież nie tylko szkoły i przedszkola, ale też cała pozostała infrastruktura, jak chociażby drogi, zieleń, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wiele innych. W momencie, gdy w szkołach pojawia się więcej dzieci, zwiększają się również wydatki bieżące, co jednocześnie konsumuje tę potencjalną nadwyżkę na inwestycje oświatowe. Powstaje zatem zamknięte koło - im więcej dzieci w szkołach, tym mniej stać nas na budowę szkół.

zapewnić miejsc przedszkolnych dla wszystkich trzech i czterolatków. Sytuacja i tak rysuje się lepiej w porównaniu do naszych pierwotnych obliczeń. Do niedawna mieliśmy poważne obawy, że nie uda nam się przyjąć do przedszkoli żadnego trzylatka, pomimo tego, że nasza baza oświatowa jest bardzo duża w porównaniu z sąsiednimi gminami. Nadmienię, że przedszkole „Skrzat” ma więcej miejsc, niż wszystkie przedszkola w gminach Zielonka i Marki razem wzięte. Nie zmienia to jednak faktu, że potrzeby są i tak znacząco przewyższające nasze możliwości.

Może się zatem zdarzyć, że ząbkowskie dzieci będą musiał dojeżdżać do szkół gdzieś dalej, ponieważ w tych pobliskich zabraknie miejsca? Robimy wszystko, aby do takiej sytuacji nie dopuścić. Ząbkowskie dzieci, objęte obowiązkiem szkolnym, od września zostaną do naszych szkół przyjęte. Dodatkowo dzieci w wieku pięciu lat zostaną przyjęte do przedszkoli. Niestety, nie będziemy w stanie

Skoro sytuacja finansowa jest trudna, jak Ząbki zamierzają poradzić sobie z brakiem miejsc w szkołach? Od jakiegoś czasu trwały prace projektowe nad rozbudową o dodatkowych kilkanaście oddziałów Szkoły Podstawowej nr 3. Dziś ten projekt jest już gotowy. Mam nadzieję, że w wakacje uda nam się przeprowadzić przetarg i wyłonić wykonawcę, aby już jesienią ruszyły prace budowlane. Pro-

szę zauważyć, że dobudowane skrzydło będzie większe, niż obecnie istniejąca szkoła, więc zostanie utworzonych sporo nowych miejsc dla dzieci. Ponadto planujemy nadbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w części administracyjnej. Pomysł jest o tyle prosty, że inwestycję będzie można łatwo skomunikować z istniejącą już, parterową częścią. Z naszych obliczeń wynika, że konstrukcja istniejącego budynku bez problemu wytrzyma dodatkową kondygnację, więc i koszt inwestycji nie przekroczy naszych możliwości. Natomiast do Szkoły Podstawowej nr 1 chcemy dostawić modułowe elementy szkoły, które w najbliższych dwóch, czy trzech latach będą nam pomagały rozładować ten stosunkowo duży napływ uczniów. Takie rozwiązania będą wystarczające? Wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie trzeba wybudować kolejną, czwartą szkołę. Staramy się do tego przygotować i planujemy zakup działki o powierzchni 2

ha, u zbiegu ulic Różanej i Andersena. I chociaż najprawdopodobniej uda nam się zakupić grunt w wyjątkowo dobrej cenie, to i tak koszt sięgnie prawie 9 mln zł. Dziś, biorąc pod uwagę rozpoczęte już inwestycje i potrzebę rozbudowy szkół, taki wydatek jest dla nas ogromnym obciążeniem. Jednak mamy świadomość, że jeżeli dziś tej działki nie kupimy, to za rok może jej już po prostu nie być, a jest to jedna z ostatnich, jeżeli nie ostatnia tak duża działka w tamtym rejonie. Zabezpieczona nieruchomość posłuży nam na rozbudowę bazy oświatowej, być może za dwa, trzy lata. Ząbki podołają takim wydatkom? Muszę przyznać, że nie mamy obecnie środków na tak duże inwestycje, ale staramy się, by te pieniądze pozyskać. Niestety, nie ma żadnych środków zewnętrznych, które moglibyśmy pozyskać na rozbudowę bazy oświatowej. Ministerstwo skupiło się na przypadkach, przeważających w naszym kraju, czyli mało licznych klas, gdzie do jednej klasy chodzi zaledwie kilkoro dzieci. Reforma, która dokooptowuje pewną grupę dzieci do szkół, w tych mało licznych szkołach

GIMNAZJALISTO! Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. kpt. Stefana Pogonowskiego, przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie, czeka na Ciebie.

Klasy wielozawodowe - Ty decydujesz o wyborze zawodu. Tylko u nas najlepsi uczniowie otrzymują miesięczne stypendia nawet przez cały okres nauki. Oferujemy również: • bardzo dobre warunki lokalowe, w tym trzy sale komputerowe z dostępem do internetu, • bezpłatny udział w szkoleniach i kursach dających w przyszłości większe szanse znalezienia pracy np. kurs komputerowy i kurs języka angielskiego zakończone Certyfikatem, • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w dodatkowych zajęciach, • opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Po zakończeniu szkoły dajemy możliwość kontynuowania nauki w naszym niepublicznym liceum ogólnokształcącym. Wszystkie szkoły posiadają Certyfikat Jakości ISO 9000:2001

Zapraszamy! Radzymin ul. Komunalna 6 tel. (22) 786 51 44, (22) 786 63 10 www.zdz-radzymin.pl

4

← 11(203) 5 czerwca 2014 →

pomaga i nadaje sens istnienia tych szkół. Natomiast w naszym przypadku, tym skrajnie odmiennym, reforma jeszcze bardziej utrudnia nam tę sytuację. Przepełnionych szkół w województwie mazowieckim jest mniej, bo zaledwie 5%, ale są to szkoły bardzo duże, więc może się w nich uczyć około 20-25% uczniów. Prowadzimy rozmowy z różnymi instytucjami, które zostały stworzone do tego, by pomagać samorządom i liczymy na ich wsparcie. Jeśli tego wsparcia nie otrzymamy, będziemy musieli sobie poradzić sami. Oczywiście gmina otrzymuje subwencję oświatową na utrzymanie istniejących już szkół. Natomiast przelicznik w gminach miejskich jest bardzo niekorzystny. Wyobraźmy sobie, że w 2012 r. subwencja, którą otrzymaliśmy wynosiła 17 mln, a wydatki bieżące na oświatę to 37 mln. W roku 2013 było to 19 mln subwencji i bodajże 41 mln zł po stronie wydatków. W roku bieżącym ten wskaźnik będzie jeszcze wyższy. Chociaż co roku dostajemy coraz większą subwencję, to niestety jeszcze więcej musimy wydawać. Rozmawiała: Anna Sajnog

Stacja ratuje życie Do końca 2014 r. w szpitalu w Wołominie powstanie nowa Stacja Dializ – inwestycja jest już na ukończeniu. Ośrodek będzie czynny dla pacjentów przez 24 h/dobę, przez 365 dni w roku. Powstanie obiektu finansuje Starostwo Powiatowe. Stacja wykonywać będzie zabiegi ratujące życie. W nowym budynku uruchomiony zostanie oddział dzienny przeznaczony do leczenia hemodializami chorych z niewydolnością nerek – schyłkową i ostrą. Dla pacjentów zostanie wydzielona poczekalnia i szatnia z osobnymi oznaczonymi szafkami dla pacjentów HBV(+) i HBV(-). W ośrodku dializ usytuowany zostanie m.in. pokój przygotowawczy, wydzielone pomieszczenie dla pacjentów potrzebujących tzw. dializy otrzewnej (pokój CADO) oraz wydzielone pomieszczenia dla stanowisk HBs (+) i HCV (+) – obsługiwane przez personel wyznaczony tylko do tego, oraz cztery sale dializ, w tym jedna dla tzw. stanów ciężkich. Do dyspozycji pacjentów będzie 25 stanowisk do dializy. RW


Szpital coraz zdrowszy Na przestrzeni ostatnich miesięcy wreszcie następuje poprawa kondycji finansowej Szpitala Powiatowego w Wołominie. Wdrożono oszczędności, poprawiono organizację pracy i – przede wszystkim – kontrolę wykonania kontraktu. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 29 maja br. zdecydowaną większością głosów Radni wyrazili zgodę na udzielenie przez Powiat Wołomiński poręczenia długoterminowego kredytu zaciąganego celem poprawy płynności finansowej przez Szpital Powiatowy. Jak podkreśla starosta wołomiński Piotr Uściński zadłużenie szpitala systematycznie maleje, a to jest jeden z czynników potwierdzających słuszność decyzji podjętej przed rokiem na temat zmiany kadry zarządzającej. Szpital ma przed sobą zaplanowane na jesień 2014 r. kontraktowanie z NFZ świadczeń zdrowotnych na kolejne lata. -Najtrudniejszym problemem do rozwiązania pozostaje zbyt niski kontrakt szpitala z NFZ wynikający z niedoszacowania przez płatnika potrzeb zdrowotnych społeczności powiatu wołomińskiego. Dążymy do tego, aby cel strategiczny zakładający zwiększenie kontraktu z NFZ został osiągnięty, a to skróci czas oczekiwania do lekarzy i na zabiegi – mówi Piotr Uściński. Zarządzany obecnie przez dyrektora Andrzeja Gruzę szpital, wreszcie zdołał wdrożyć szereg reform, które powinny wyprowadzić wołomińską placówkę na prostą. Aby móc dostrzec pozytywne tendencje, warto przyjrzeć się danym finansowym (patrz: wykres). Wynik finansowy wykazuje znaczną poprawę, ponieważ udało się znacząco ograniczyć koszty działalności, m.in. dzięki comiesięcznym analizom przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz zmianie podejścia do zarządzania

kontraktem (poprzez ograniczenie tzw. nadwykonań). Tendencję spadkową wykazują też zobowiązania wykonalne, czyli obsługa zadłużenia szpitala. Na koniec 2012 roku i na koniec dwóch pierwszych kwartałów 2013 roku wynosiły one 12,3 mln zł; na koniec 3 kwartału – 12,0 mln zł; na koniec roku 2013 – 10,4 mln zł; na koniec 1 kwartału 2014 r. – 10,5 mln zł. - Kluczem do poprawy było wynegocjowanie z NFZ przesunięć w zakresie kontraktów na różne oddziały, tak aby zmaksymalizować przychody za świadczenia udzielane w trybie planowym. Następnie, zmiany w regulaminie pracy pozwalające na bardziej efektywne wykorzystywanie czasu pracy zatrudnionych (3-miesięczne okresy rozliczeniowe, zmianowy system pracy lekarzy w niektórych oddziałach) – powiedział „Regionalnej” dyrektor szpitala Andrzej Gruza. Zmiany w regulaminie wynagradzania to także m.in. likwidacja dodatków stażowych dla nowych pracowników. - Ustabilizowano fundusz wynagrodzeń. Istotnym elementem jest też optymalne kosztowo układanie się z wierzycielami szpitala – dodaje Andrzej Gruza.

Powalczyć o kontrakt

W najbliższej przyszłości kluczowym problemem do rozwiązania będzie pozyskanie finansowania mającego na celu spłatę zobowiązań wymagalnych (restrukturyzacja – sekurytyzacja zadłużenia) oraz zwiększenie kontraktu z NFZ. Kontynuowane będą też starania o pozy-

skanie kontraktu nefrologicznego, który miałby finansować leczenie szpitalne licznej rzeszy pacjentów z chorobami nerek. Kontynuowane mają też być usprawnianie organizacji pracy oraz modernizacja oddziałów szpitalnych. Szpital Powiatowy będzie też dochodził przed sądem zapłaty od NFZ za nadwykonania zrealizowane w roku 2012 (odbyły się już wstępne rozprawy) oraz za rok 2013 - pozew sądowy jest w przygotowaniu).

większej liczby pacjentów niż dotychczas. Placówka w Wołominie już teraz dysponuje profesjonalną kadrą lekarzy nefrologów przygotowaną do rozpoczęcia pracy w nowej stacji dializ. Przyszłość Szpitala Powiatowego wreszcie zaczyna rysować się w jaśniejszych barwach. RW

Dializy dadzą dochody

Bardzo ważne znaczenie dla funkcjonowania szpitala ma mieć również nowa stacja dializ, której otwarcie planowane jest do końca bieżącego roku. W aspekcie ekonomicznym – ma ona dać zwiększenie liczby pacjentów dializowanych i wzrost dochodów szpitala. - Rozpoczęcie działalności nowej stacji dializ jest etapem realizacji strategicznego celu, jakim jest utworzenie specjalistycznego ośrodka nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Dotychczasowa stacja dializ powstała w 1988 r., jest już mocno wysłużona i lokalowo nie odpowiada wzrastającym potrzebom – podkreśla dyrektor Gruza. Nowa stacja będzie jedną z największych na Mazowszu, zapewni najwyższy standard świadczeń zdrowotnych oraz możliwość objęcia opieką

Wyniki finansowe Szpitala Powiatowego w Wołominie 2009-2013

← 11(203) 5 czerwca 2014 →

5


Psychoterapia - Droga w poszukiwaniu siebie. Droga w porządkowaniu tego, co w efekcie uniemożliwia komfort życia

Często na samą myśl o słowie zaczynającym się na psycho..... dostajemy gęsiej skórki na ciele i automatycznie wycofujemy się z ewentualnego pomysłu poszukania pomocy u psychoterapeuty. Własne przekonania, niewiedza, informacje usłyszane od innych (w szczególności o

zabarwieniu negatywnym), utrudniają w podjęciu decyzji o zgłoszeniu się do specjalisty.

Psychoterapia co to jest?

Myślę, że warto zadać sobie to pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć.

Psychoterapia to spotkanie dwojga ludzi, pacjenta i specjalisty. Pacjenta, który przychodzi z problemem, z którym nie może sobie poradzić. Ponieważ ten problem jest już tak długo, że w efekcie traci poczucie: czego tak naprawdę dotyczy, kiedy się zaczął, jak sobie z nim poradzić, czy chociażby, jak uciec na chwilę od niego, by zaznać odrobinę spokoju i ukojenia. Niemniej jednak on znów wraca niczym bumerang. Konsekwencją tego jest to, że mocno destabilizuje życie pacjenta i uniemożliwia funkcjonowanie. Specjalista natomiast, to człowiek, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem, poprzez które ma większą moż-

ANKARO

Ząbki, ul. Górnośląska 40 Tel./fax: (22) 781 72 52 kom. 501-730-682 www.oknaankaro.com.pl

liwość, aniżeli inny człowiek, pomóc pacjentowi dotrzeć do źródła, przyczyny problemu, a następnie towarzyszeniu mu w pracy nad tym problemem. Jak już zaznaczyłem jest to spotkanie - rozmowa. Różni się od potocznej rozmowy z drugim człowiekiem tym, że podczas takiego spotkania początkowo definiowany jest problem, jak ten problem wpływa na życie pacjenta, o czym ten problem mówi, czego dotyczy, czego się domaga i w efekcie, jaka jest droga przed pacjentem, by ten problem, z którym przychodzi, mógł znaleźć swoje rozwiązanie. Pracuję w podejściu integratywnym. W tym podejściu psychoterapia służy nie

OKNA PROMOCJE DO 35%

parapety, żaluzje, rolety

tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu – lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie, w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych.

Zapraszam osoby, które:

- mają trudności w związkach, obecnym lub byciem w dłuższym związku, mają problemy z dziećmi, przeżywają poczucie straty, rozstanie, żałobę, doświadczają: depresji, lęku, fobii, zaburzeń posttraumatycznych, zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, objadanie się), zaburzeń osobowości, jak również innych trudności.

Gabinet Psychoterapii Integratywnej www.piotrkoscielniak.pl Warszawa ul. Wspólna 63/3 tel. 530-502-292 e-mail:

psychoterapia@piotrkoscielniak.pl

I REMBERTOWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Dom Kultury Rembertów zapraszają na festiwal muzyki kameralnej. W programie: 8 VI 2014 r. VOICE & BRASS Największe arie operetkowe, przeboje muzyki popularnej oraz standardy jazzowe w wykonaniu VARSOVII BRASS QUINTET 15 VI 2014 r. AROUND TANGO Najbardziej znane tanga argentyńskie, polskie oraz tanga w stylu Nuevo w wykonaniu zespołu LA VITA QUARTET 22 VI 2014 r. ZIMNY DRAŃ Polskie piosenki okresu przed i powojennego w wykonaniu KAPELI ŁOCHOWSKIEJ, zespołu pielęgnującego tradycje kapeli podwórkowej. 29 VI 2014 r. EINE KLEINE BRODWAY MUSIC Przeboje muzyki klasycznej, hity muzyki musicalowej i rozrywkowej w wykonaniu kwartetu smyczkowego INSANO Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 16.00 w parku rekreacyjnym przy ul. Frontowej w Rembertowie.

6

← 11(203) 5 czerwca 2014 →


25 lat minęło...

Warto pomagać!

„Mówią, że wędkarstwo to sztuka cierpliwości” - te słowa Edwarda Gryllsa, podróżnika alpinisty, idealnie oddają sens sympatyków wędki i ryb... Ząbkowskie Koło Wędkarskie 17 maja obchodziło swój jubileusz dwudziestu pięciu lat działalności. Taka okazja do świętowania nie zdarza się często, więc nic dziwnego że impreza z tej okazji była nietypowa...

W przedostatni piątek maja uczestnicy Olimpijskiego Balu Charytatywnego udowodnili, że warto pomagać potrzebującym. Ponad 20 tysięcy złotych – to naprawdę imponująca suma, którą udało się uzyskać z licytacji przedmiotów przekazanych przez słynnych sportowców. Kwota ta wspomoże Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie.

Wszystko zaczęło się w Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach przy ul. Batorego, gdzie przybyli przedstawicie władz samorządowych, zarządu Okręgu

ząbkowskiego oddziału Sk banku, Barbary Maksimczuk czy proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, ks. Andrzeja Kopczyńskiego.

Wśród honorowych gości burmistrz Ząbek Robert Perkowski Mazowieckiego PZW, prezesi kół wędkarskich, członkowie ząbkowskiego koła i innych zaprzyjaźnionych kół, sponsorzy oraz liczne grono sympatyków wędkarstwa. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego, Zbigniewa Bedyńskiego, przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW, starosty powiatu wołomińskiego Piotra Uścińskiego, burmistrza miasta Ząbki Roberta Perkowskiego, sekretarza miasta Ząbki Patrycji Żołnierzak, przewodniczącego Rady Miasta Ząbki Wojciecha Guta, byłego burmistrza Ząbek Jerzego Boksznajdera, komendanta Straży Miejskiej w Ząbkach Zbigniewa Forysiaka, dyrektor

- W trakcie uroczystości miało miejsce ważnego dla nas przekazania Sztandaru Koła

członkom - dodaje. - Odbyło się też symboliczne wbicie gwoździ przez fundatorów Sztandaru. Należy tu podkreślić, że nie byłoby sztandaru, gdyby nie m. in. burmistrz miasta Ząbki, Robert Perkowski. Pan Sławomir opowiedział też o wręczeniu odznaczeń oraz medali. Medale otrzymali między innymi Robert Perkowski, z-ca burmistrza Artur Murawski, były burmistrz Ząbek Jerzy Boksznajder, Edward Rącki, Henryk Ołowski, Czesław Kobrzak, Grzegorz Mazurkiewicz oraz Łukasz Rzeszutek. Oczywiście odznaczonych osób było dużo więcej. Nie sposób wszystkich wymienić. - Nie byłoby tak wspaniałej imprezy gdyby nie hojność licznych sponsorów – podkreśla Sławomir Pisarczyk.

Uroczyste przekazanie sztandaru Miejskiego PZW - mówi Sławomir Pisarczyk, skarbnik Koła. - Z tej okazji dziękujemy wszystkim sponsorom oraz naszym

Wiktor Szczęsny

Jak jubileusz to i zasłużony tort, szampan i poczęstunek. Jednak na tym się nie skończyło... Już następnego dnia w Halinowie, jako kontynuacja imprezy, odbyły się zawody wędkarskie zakończone grillem. Nic dziwnego, że humory wszystkim dopisywały, a atmosfera była wyborna. W sam raz na uhonorowanie takiego święta. Sylwia Kowalska

Listwy przypodłogowe, cokoły mdf

Na kobyłkowskim Balu Charytatywnym, organizowanym przez Stowarzyszenie Jeden Powiat - „Niemożliwe nie istnieje” pojawiło się wiele gwiazd sportu, medalistów z Soczi. Okazało się, że tego wieczoru stali się oni podwójnymi wygranymi. Idąc za słowami Adama Asnyka: „A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie!”, zostali wielkimi zarówno jako laureaci olimpijscy, jak i jako ludzie z wielkim sercem. Bal, który odbył się w Hotelu Gregory w Kobyłce został połączony z urodzinami dwukrotnej medalistki olimpijskiej w Vancouver i Soczi - Luizy Złotkowskiej. Nie zabrakło też wspaniałych gwiazd, głównie sportowców. Pojawili się między innymi: Natalia Czerwonka, Grzegorz Skrzecz, Dorota Świeniewicz, Jerzy Engel, Jan Szymański, Andrzej Strejlau, Kamil Ruta, Kajetan Broniewski oraz nasz „złoty” Zbigniew Bródka. O balu nie zapomnieli także ludzie biznesu, rozrywki i kultury. Zainteresowaniem mediów cieszyła się Marta „Mandaryna” Wiśniewska. Wszystkim gościom wieczór umilał zespół Alex and the Timeshifters, występ tancerzy ze studia MDS, teamu Cheerleasders z Warszawy oraz muzyka D’Ja Franzaudio. Imprezę poprowadzili Małgorzata Głębicka i Piotr Wyszyński. Bal rozpoczął swoim przemówieniem burmistrz Kobyłki, Robert Roguski, który serdecznie podziękował za przybycie wszystkim sportowcom, samorządowcom, mediom i przedsiębiorcom. Swoją wypowiedzią za serca ujął dyrektor Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów – ks. Dariusz Czu-

pryński. - O hospicjum myślimy jako o czymś smutnym. A jest to przede wszystkim miejsce, w którym jest się z drugim człowie-

Grzegorza Skrzecza (tu padł rekord licytacji – 3100 złotych), koszulkę piłkarską z autografami Orłów nieżyjącego

Urodzinowy tort i kwiaty od burmistrza Roberta Roguskiego dla Luizy kiem - podsumował sens istnie- już Kazimierza Górskiego, dar nia hospicjum dyrektor. - Ci lu- pary prezydenckiej w postaci dzie cieszą się każdą chwilą, gdy porcelanowej filiżanki z widsą pośród żyjących. Bo hospicja niejącym na niej Belwederem to miejsca dla wszystkich... i karnetem podpisanym przez Wspomnianej kwoty 20 ty- Bronisława Komorowskiego, sięcy złotych, uzyskanej z licy- czy też piękny obraz zatytułotacji na rzecz wołomińskiego wany „Wakacje w Grecji”. hospicjum, nie udałoby się Olimpijski Bal Charytauzyskać, gdyby nie hojność go- tywny zakończył się dużym ści i ofiarodawców wystawia- sukcesem. Ale każdego dnia nych przedmiotów. Tego dnia warto sobie wziąć do serca

Na zdjęciu od lewej: burmistrz Kobyłki Robert Roguski z małżonką Renatą (trzecia od lewej), prezes zarządu firmy Skłodowscy Tadeusz Skłodowski, Andrzej Łuniewski, Małgorzata Łuniewska i Anna Wójcik można było zdobyć chociażby czapkę z Planicy z podpisami polskich i słoweńskich skoczków narciarskich, w tym Kamila Stocha, unikatowy hełm strażacki, rękawicę bokserską

sens całej imprezy, czyli to, że naprawdę warto pomagać. Należy też pamiętać, że dobro powraca. Sylwia Kowalska

stara porcelana kryształowe kieliszki antyki meble żyrandole, lampy obrazy i in.

Duży wybór - wciąż nowe dostawy! Wołomin - Słoneczna Szosa Jadowska 50 C tel. 669 26 11 67 www.komisukrysi-antyki.yoyo.pl ← 11(203) 5 czerwca 2014 →

7


XI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

„Z ortografią za pan brat”

Prawie 200 uczniów klas III ze szkół podstawowych Warszawy 15 maja pisało finałowe dyktando XI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 29 maja w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w Rembertowie. Nagrody i wy-

wysoki poziom umiejętności poprawnego pisania. Zdobywcy I miejsca nie zrobili żadnego błędu ortograficznego. Laureaci II miejsca mieli

Nagrody wręcza przewodniczący rady dzielnicy Zbigniew Magnucki różnienia wręczali: przewodniczący rady dzielnicy Rembertów Zbigniew Magnucki, wiceburmistrz Rembertowa Józef Melak, naczelnik Zespołu Oświaty i Wychowania Alina Śliwowska oraz dyrektor SP nr 217 Halina Sawicka. Jak dowiadujemy się z raportu komisji konkursowej, finaliści prezentowali bardzo

po 1 błędzie ortograficznym, a zdobywcy III miejsca - zaledwie po 2 błędy ortograficzne. Osobami odpowiedzialnymi za organizację tego konkursu są: Eugenia Mathea, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i Urszula Skórka, wicedyrektor SP 217.

Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienia laureatom konkursu plastycznego na temat „Warszawa - moje miasto”, wyłonionym spośród uczestników dyktanda. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie SP nr 217 pod kierownictwem Anny Idzikowskiej. Red. Laureaci konkursu ortograficznego: I MIEJSCE i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII zdobyli ex quo: Gabriela Sawczyn (NSP 47 Ursynów, nauczyciel: Jolanta Lecyk) oraz Martyna Urbanek (SP 127 Praga Północ, Grażyna Duszyńska). II MIEJSCE: Oliwia Nasiadka (SP 312 Praga Południe, Magdalena Dyniewicz), Jakub Gilewski (SP 258 Praga Północ, Bożena Nawrocka), Kamil Kocjan (SP 50 Praga Północ, Anna Paciorek), Dominika Michniewska (SP 94 Włochy, Ewa Sadurek), Sabrina Sakijanowa (SP 222 Wola, Ewa Kaczalska), Eliza Bieniaszewska (SP 350 Bemowo, Beata Cieślak), Jakub Andruszko (SP 217 Rembertów,

Dyplom z rąk wiceburmistrza Rembertowa Józefa Melaka odbiera jeden z laureatów konkursu Agnieszka Pieńkowska), Oliwia Madziar (SP 316 Bemowo, Lidia Warchulska), Marek Serocki (SP 68 Żoliborz, Maria Alaba), Kacper Dutkalski (SP 31Białołęka, Dorota Michalak), Amelia Zagrodzka (SP 267 Żoliborz, Joanna Pyszycka). III MIEJSCE: Weronika Biernacka (SP 217 Rember-

tów, Jolanta Karolak), Kacper Kąkol (SP 314 Białołęka, Justyna Kosińska), Osuch Michał (SP 82 Bemowo, Teresa Janiaczyk), Alicja Katana (SP 82 Bemowo, Aneta Pytlak), Julia Pastuszak (SP 33 Mokotów, Małgorzata Kwiecień), Aleksandra Wach (SP 217 Rembertów, Jolanta Karolak), Julia Kuzło (SP 306 Bemowo,

Umowa o współpracy - Współpraca Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Akademią Obrony Narodowej trwa od wielu lat. Dziś nadajemy jej pewne ramy, które w moim przekonaniu pozwolą na jej rozwinięcie i zintensyfikowanie – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, 29 maja, podczas uroczystości podpisania porozumienia między obiema instytucjami. Sygnatariuszem porozumienia ze strony AON został rektor - komendant gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek.

Klembów, 4 czerwca 2014 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobczyn. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2012 poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Klembów Uchwały Nr XLI.325.2013 z  dnia 16 grudnia 2013 r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów, wraz z drogami przylegającymi od strony wschodniej, należącymi do miejscowości Pasek. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów do dnia 30 czerwca 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1227 zm.) zawiadamiam o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest projekt planu miejscowego, o  którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą składać wnioski do dnia 30 czerwca 2014 r. Wnioski można składać w  formie pisemnej lub ustnie do protokołu w  siedzibie Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów albo w formie elektronicznej, na adres planowanie@klembow.pl. W temacie wniosku należ wpisać „Dobczyn-plan”. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klembów. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone /-/ Kazimierz Rakowski Wójt Gminy Klembów

8

← 11(203) 5 czerwca 2014 →

Małgorzata Stefańska), Daniel Piotrowski (SP 222 Wola, Joanna Robak), Franciszek Pikuła (SP 222 Wola, Joanna Robak), Igor Rudolf (SP 14 Ursus, Teresa Domańska), Iga Opońska (SP 187 Bielany, Katarzyna Szostak), Patryk Gawryszewski (SP 258 Praga Północ, Bożena Nawrocka), Magda Jaworska (SP 42 Targówek, Irena Choińska), Patrycja Konieczna (SP 258 Praga Północ, Elżbieta Śnigier), Olga Kizińczuk (SP 41 Śródmieście, Aneta Traczyk-Munik), Jakub Szczepański (SP 50 Praga Północ, Wioletta Rydzyńska), Krystian Nowak (SP 127 Praga Północ, Małgorzata Mielcarz), Dorota Tolsdorf (SP 279 Praga Południe, Anna Pyrak), Jakub Szeląg (SP 246 Praga Południe, Jolanta Charkowska).

Umowę podpisują: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i rektor - komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek Witając gościa, gen. Pacek przypomniał wydarzenia z 2010 roku. Wówczas to Mazowsze toczyło ciężką walkę z zagrożeniem powodziowym, a wojewoda Jacek Kozłowski w tym krytycznym momencie zapisał się jako wyśmienity organizator współpracy na linii cywilno-wojskowej. – W Wojsku Polskim stanowi pan trwały symbol świetnego działania – podkreślił rektor i dodał: – Nie ma nic lepszego w Akademii Obrony Narodowej, która mogłaby się spokojnie nazywać Akademią Bezpieczeństwa Narodowego, jak właśnie tacy ludzie, takie przykłady i takie wspólne działanie. Z kolei Jacek Kozłowski podkreślił, że obszar bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego należy do kluczowych kompetencji wojewody

mazowieckiego. Dlatego też tak ważna jest współpraca z Akademią, która zacieśnia się z roku na rok.

wości zatrudnienia. – Jesteśmy otwarci na absolwentów takich studiów, jakie oferuje Akademia Obrony Narodowej, kształcąca również specjalistów, którzy w sferze cywilnej powinni wchodzić w obszary odpowiedzialności za bezpieczeństwo – zadeklarował Jacek Kozłowski. – Porozumienie daje szansę na to, byście byli państwo bliżej naszego urzędu – dodał, zachęcając do udziału w praktykach i stażach w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Oprócz wskazanych możliwości aktywności studenckich, porozumienie obejmie szerokie dziedziny współpracy – od szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, poprzez działalność popularyzatorsko-naukową po doradztwo i ekspertyzy. Strony zobowiązały się do organizowania wspólnych projektów, w szczególności konferencji, spotkań,

Uroczystość była okazją do wyróżnienia najlepszych studentów. Certyfikaty wręczał osobiście rektor AON, gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek Dobrą wiadomością dla studentów i absolwentów AON są słowa wojewody dotyczące zaufania do ich kompetencji w kontekście możli-

narad, kursów i seminariów oraz wspólnego publikowania wydawnictw. W planach są także pokazy dydaktyczne. (źródło: www.aon.edu.pl)


Dzień Matki w Klubie Tramp

Dzień ten jest szczególny dla wszystkich mam, można w tym dniu zapomnieć o troskach, rozczarowaniach, bólu i łzach. Choć przeżyli już wiele lat, są babciami, prababciami, to wiedzą jedno: człowiek nie ma i nie spotka nikogo wspa-

nialszego niż matka. Tylko ona będzie kochać na przekór wszystkiemu. Nigdy nie zawiedzie, nie odwróci się od swego dziecka. Z okazji święta matki 26 maja członkowie klubu seniora «Tramp» uczcili ten dzień

Uczestnicy uroczystości i goście honorowi

w sposób wyjątkowy. Panie z zespołu «Babeczki» w składzie: Anastazja Kowalska, Janina Świątek, Joanna Zawadzka, Alicja Kielczyk otworzyły uroczystość śpiewająco. Zaśpiewały kilka piosenek odnoszących się w treści do motywu matki.

Goście byli wzruszeni do łez i nagradzali występy gromkimi brawami. Nie mogło zabraknąć również życzeń, które złożyli: przewodniczący rady powiatu wołomińskiego Paweł Solis, przewodnicząca rady miejskiej w Wołominie Katarzyna Lubiak, z-ca burmistrza Wołomina Grzegorz Mickiewicz, z-ca burmistrza Kobyłki Piotr Grubek, radny wołomiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Andrzej Żelezik, dyr. OPS Jarosław Kowalczyk, dyr. MDK Marzena Małek i wiele innych osób. Ostatnim elementem świętowania był słodki poczęstunek z dużym tortem podarowanym przez burmistrza Wołomina. Z tej okazji życzymy wszystkim mamom dużo zdrowia i radości, aby z waszych serc płynął zawsze dar miłości. Jadwiga Powała

Burmistrz Miasta Ząbki

informuje o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29 o  powierzchni 11 426 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Skrajnej objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00006549/4. Przetarg odbędzie się dnia 04.08.2014 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 540 700,00 zł Wadium: 250 000 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 31.07.2014 r. na konto urzędu: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 61 8006 0000 0013 0462 2000 0022 (liczy się data wpływu środków na konto). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, nieruchomość jest położona w  obszarze przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej. Lokalizacja nieruchomości: południowo-zachodnia część Miasta Ząbki, ok 8 km od  centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa) oraz komunikacja autobusowa Ząbki. Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje o  warunkach przetargu dostępne są na stronie http://bip.zabki.pl (w zakładce Przetargi ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10 w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. (22) 5109 744 do 748 w godzinach pracy urzędu.

Skłodowscy Wiedza i Finanse sp. z o.o.

Porady Księgowo-Prawne

Konsekwencje prawne poręczenia kredytu lub pożyczki Różne sytuacje życiowe mogą sprawić, że ktoś z naszej rodziny czy też z grona przyjaciół zwróci się do nas o poręczenie kredytu bądź pożyczki. Spełnienie prośby i dokonanie poręczenia w takim przypadku wydaje się być jak najbardziej naturalne, jednakże warto uświadomić sobie, jakie konsekwencje prawne wiążą się z powyższą decyzją. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. Poręczyciel może poręczyć za długi istniejące w chwili zawarcia umowy poręczenia, jak i za długi przyszłe. Za dług przyszły można jednakże poręczyć jedynie do wysokości z góry oznaczonej w umowie poręczenia. Osoba, która poręcza cudze zobowiązanie, jest odpowiedzialna za jego spłatę w takim samym stopniu jak pożyczkobiorca bądź kredytobiorca. Oznacza to, że jeśli dłużnik przestanie spłacać swoje zobowiązania, a wierzyciel nie będzie miał możliwości odzyskania długu z majątku dłużnika, to z zwróci się w takiej sytuacji do poręczyciela. Jeżeli więcej niż jedna osoba poręcza kredyt lub pożyczkę, wierzyciel może zwrócić się do któregokolwiek z poręczycieli, a ci z kolei nie mają wpływu na to, który z nich zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Istotne jest, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela. W przypadku, gdy wierzyciel nie

dokona tej czynności, a wniesie przeciwko poręczycielowi sprawę do sądu, poręczyciel może powołać się na to, że wierzyciel nie dochował tego obowiązku. Poręczyciel może ponadto podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi. Poręczyciel może przykładowo powołać się na to, że dług wygasł czy też nastąpiło jego przedawnienie, nie nastąpił jeszcze termin płatności, czy też istnieją braki formalne (np. że umowa poręczenia została zawarta w formie ustnej). Poręczyciel nie traci uprawnienia do skorzystania z powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela. Jeżeli poręczyciel spłacił cały kredyt czy też pożyczkę zaciągniętą przez dłużnika, to poręczyciel ma prawo dochodzić od niego zwrotu kwoty, którą zmuszony był uiścić. W pierwszej kolejności poręczyciel powinien powiadomić dłużnika, że spełnił za niego zobowiązanie. Jeżeli dłużnik nie odda poręczycielowi pieniędzy dobrowolnie, poręczyciel ma prawo do wniesienia przeciwko dłużnikowi pozwu o zapłatę. Przedstawione powyżej zagadnienia poruszają jedynie część problematyki wiążącej się z poręczeniem kredytu bądź pożyczki. Mają one jednakże na celu uświadomienie osobom zamierzającym dokonać takiego poręczenia, że taka czynność może się wiązać z poważnymi konsekwencjami, o których warto wiedzieć zawczasu. Stan prawny na dzień 28 marca 2014 roku. Autor artykułu: Łukasz Wróblewski, aplikant radcowski, Kancelaria Doradztwa Prawnego Honestus sp. z o.o.

doradztwo finansowe, kredyty, leasingi, factoring, biznesplany, dotacje unijne, dotacje z urzędu pracy, szkolenia

Buchalter kompleksowa obsługa Skłodowscy sp. j. księgowa firm Skłodowscy sp. z o.o. KANCELARIA DORADZTWA A PRAWNEGO I PODATKOWEGO O www.honestus.pll

← 11(203) 5 czerwca 2014 →

9


Zapowiedzi kulturalne Wołomin:

5 – 18 czerwca

• 6 czerwca o godzinie 19.00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Mariańska 7) odbędzie się koncert finalistów Powiatowego Konkursu Twórczości Artystycznej Dwudziestolecia Międzywojennego. W programie oprócz występu laureatów jest także Widowisko Muzyczno – Taneczne „Wodewil Warszawski” w wykonaniu aktorów i orkiestry Teatru Pijana Sypialnia. Wstęp na to wydarzenie kulturalne jest bezpłatny. • 6 czerwca o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Wileńska 32) odbędzie się wieczorek poetycki poświęcony życiu i twórczości Pokolenia Kolumbów. • 7 czerwca o godzinie 17.00 w Galerii Przy Fabryczce (ul. Orwida 20) będzie można obejrzeć unikatowe wycinanki z kolekcji Janiny i Bernarda Kielaków oraz wysłuchać koncertu kapeli ludowej. • 14 czerwca o godzinie 18.00 Miejski Dom Kultury zaprasza na Wołomin Rock Festiwal. Wystąpią między innymi zespoły: Otherside, Scylla, De Trebles. Koszt biletu to 10 zł, WKR 7 zł. • 15 czerwca w MDK o godzinie 18.00 odbędzie się Koncert Galowy z okazji zakończenia roku szkolnego w Prywatnej Szkole Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Wołominie. Wystąpią soliści i orkiestra szkoły pod dyr. Szymona Kawalla i Grzegorza Mańkowskiego. Wstęp wolny. • 17 czerwca MDK zaprasza na godzinę 19.00 na wystawę prac plastycznych sekcji Miejskiego Domu Kultury.

Zielonka:

• 7 czerwca na sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu (ul. Łukasińskiego 1/3) odbędzie się trzeci pokaz filmowy w ramach Klubu filmowego dla dzieci. Zapraszamy na godzinę 11.15. Wstęp wolny.

Ząbki:

• 7 czerwca o godzinie 18.00 Miejski Ośrodek Kultury (ul. Słowackiego 21) zaprasza na wydarzenie kulturalne „Tysiąc jeden godzin do nieba”. Zaprezentują się: Jacek Filc – Nowakowski (sztuki plastyczne) i Krzywda „Jazy” (dźwięki muzyczne). Wstęp wolny.

Marki:

• 5 czerwca o godz. 16.00 w Mareckim Ośrodku Kultury (ul. Fabryczna 2) odbędzie się koncert poświęcony genialnemu polskiemu bardowi, Jackowi Kaczmarskiemu. Usłyszymy „Mury”, „Obławę”, „Sen Katarzyny II” i „Zbroję”, ale także wiele innych, mniej znanych utworów w wykonaniu Kuby Michalskiego.

Radzymin:

• Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na Koncert Papieski „W Ojczyznę zakorzeniony” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbędzie się 13 czerwca o godz. 20.00 w hali widowiskowo-sportowej przy Al. Jana Pawła II 20. Wstęp wolny. • W dniach 7-14 czerwca w Miejskiej Sali Koncertowej odbędzie się przegląd teatrów amatorskich STARAdzymin 2014. Na wszystkie spektakle wstęp wolny.

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PERŁA BAROKU – KONCERTY MISTRZÓW 8-15 czerwca 2014, barokowa Bazylika Świętej Trójcy, Kobyłka ul. Kościelna 2

PERŁA BAROKU 2014 8 czerwca NIEDZIELA, godz. 19.00. INAUGURACJA „MUZYKA BEZ GRANIC” ANNA SZAREK-LISIEWICZ -WIOLONCZELA ORKIESTRA FESTIWALU PERŁA BAROKU Anna Szarek-Lisiewicz, dwukrotna zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu im. Krzysztofa Pendereckiego, finalistka Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych im. Tansmana, oraz twórca i Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Perła Baroku – Koncerty Mistrzów”. Usłyszymy najpiękniejsze utwory muzyki barokowej, romantycznej i XX wiecznej. „Muzyka bez granic” znaczy tu : „nie teorie są istotne w sztuce, nie schematy i stworzone przez człowieka podziały, ale PIĘKNO i energia jaką dzięki niemu zyskujemy”. Festiwal jest oblegany przez melomanów i gromadzi coraz większe rzesze słuchaczy. W przepięknym wnętrzu barokowej bazyliki w Kobyłce panuje fantastyczna, przyjacielska atmosfera, a każdego koncertu słucha ponad 1000 osób. Dla wielbicieli wydarzenia taka inauguracja będzie koncertem długo wyczekiwanym. Solistce towarzyszyć będzie Orkiestra Festiwalu Perła Baroku.

10 czerwca WTOREK, godz. 19.00 „ŚWIATOWE PRAWYKONANIE” MAREK ROSZKOWSKI - OBÓJ OPERA QUARTET Pierwszy oboista legendarnej Polish Festival Orchestra Krystiana Zimermana -Marek Roszkowski, został wybrany, by zaprezentować podczas Perły Baroku piękno nadzwyczajnego instrumentu, jakim jest obój. Artysta ukończył z wyróżnieniem Royal Northern College of Music w Manchesterze i regularnie koncertuje jako solista w St. Martin in the Fields w Angli, współpracując z wieloma znakomitymi muzykami polskimi i angielskimi. Koncertował m.in. Royal Festival Hall w Londynie, Sale Pleyel w Paryżu, Carnegie Hall w Nowym Yorku, Cennedy Center w Waszyngtonie, Concertgebuw w Amsterdamie i wielu innych znamienitych salach świata.

12 czerwca CZWARTEK, godz. 19.00

Tłuszcz:

VIVA FLAMENCO! CARLOS PINANA - GITARA ANDRZEJ LEWOCKI - GITARA, CAJON

Gmina Dąbrówka:

Carlos Piñana to jedna z najjaśniejszych gwiazd gitary flamenco. Artysta otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym m.in. Narodową Nagrodę Gitary Koncertowej „Ramon Montoya” na festiwalu Cordoba Art Flamenco, I nagrodę „Sabicas” na Narodowym Festiwalu Flamenco w Calasparra, I nagrodę „Bordon Minero” na Międzynarodowym Festiwalu Cantes Mineros, oraz nagrodę „Importante 98”, przyznawaną przez bardzo wpływową gazetę „La Opinión de Murcia”. Piñana koncertuje na całym świecie. Koncert pod patronatem Starosty Wołomińskiego Piotra Uścińskiego.

• W dniach 14-15 czerwca na terenie Stadionu Miejskiego (ul. Szkolna 1) odbędą się Dni Tłuszcza. W przygotowaniu wiele interesujących atrakcji dla każdego. • 5 czerwca Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce (ul. Kościuszki 14a) zaprasza na „Spotkanie z Filharmonią”. • 7 czerwca o godzinie 9.00 na gminnym boisku przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce rozpocznie się Sportowy Dzień Dziecka. Organizatorami są Urząd Gminy Dąbrówka i Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. W zawodach wezmą udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy Dąbrówka. • 11 czerwca w godz. 9.30 – 15.00 na terenie zespołu parkowo – pałacowego w Chrzęsnem odbędzie się XI Plener Malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cypriana Kamila Norwida”, na który zaprasza wójt Gminy Dąbrówka i dyrektor GCK w Dąbrówce. O godz. 14.30 na terenie parku zapowiada się podsumowanie pleneru oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród za udział. • 13 czerwca będą miały miejsce Warsztaty ARTRISTY dla Pań. Odbędą się w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce.

Gmina Jadów:

• 7 czerwca od godz. 11.00 na terenie szkoły przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Urlach rozpocznie się IX Festyn Rodzinny. W programie między innymi: występy artystyczne dla dzieci, Turniej Piłki Plażowej, loterie, grill.

Rembertów:

• 7 czerwca w godz. 10.00 - 17.00, na terenie Parku Militarnego AON, odbędzie się „Piknik Wolności” organizowany pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 25 rocznicy wyborów 1989 r. Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Rembertów i Akademia Obrony Narodowej. Opracowała Sylwia Kowalska

10

← 11(203) 5 czerwca 2014 →

15 czerwca NIEDZIELA, godz. 16.00 ZDOBYWCY GRAMMY RASTRELLI CELLO QUARTET Rastrelli Cello Quartet to czterech znakomitych wiolonczelistów, którzy koncertują w największych salach Europy, Azji i Ameryki. Kira Kravtzoff - lider zespołu - był studentem m.in legendarnego Daniła Szafrana i najmłodszym w historii finalistą Ogólnorosyjskiego Konkursu Wiolonczelistów. Ich przepiękne brzmienie, m.in. w świetnych aranżacjach Piazzolli, uwodzi publiczność na całym świecie. Festiwal pod honorowym patronatem Arcybiskupa Henryka Hosera i Burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego. Organizatorzy i Melomani serdecznie dziękują:


PRACA • Ekspresowe przepisywanie na komputerze. Tel. 608 125 001 • Szukam pracy. Chałupnictwo: owerlok i stebnówka. Tel. 606 733 551 • Glazurnik, malarz, gipsiarz Radzymin: Karol 727-999-900 • Zatrudnię krawcową do poprawek krawieckich w Ząbkach. Tel. 602 304 503 • Zatrudnię studenta do serwisu rowerowego w Ząbkach. Tel. 506 35 15 10 Technik/Monter elektronik/energoelektronik. Zielonka k. Warszawy. Doświadczenie, wykształcenie kierunkowe. Mile widziani studenci, absolwenci i osoby uczące się. Kontakt: 22 713-81-97, 516-175-697 Zatrudnimy samodzielnego cukiernika do hotelu (ok. Sulejówek) CV: praca@willazagorze.pl

SKUP złomu, metali kolorowych, makulatury i folii. Sprzedaż węgla. Wołomin, ul. Armii Krajowej 22 tel. 604 914 179 Sprzedam drewno kominkowe. Tel. 789 33 05 22

Meble

kanapy, fotele, narożniki, stoły, krzesła. Sprzedaż i naprawa. Kobyłka, ul. Długosza 4 Tel. 503 983 738, (22) 786 11 05 Wyroby własne mięsa i wędlin Wiesław Cudny, Nowy Jadów 4B, tel.25 675-42-38, 600-556-538 Sprzedaż kwiatów i sadzonek, drzew owocowych, zakładanie i pielęgnacja ogrodów, systemy nawadniające, kostka brukowa, Kobyłka, ul. Nadarzyńska, tel. 888 671 676

BUDOWLANE Hotel Willa Zagórze zatrudni: specjalistę ds. marketingu i sprzedaży, cukierników, kucharzy, kelnerów, kelnerki CV: praca@willazagorze.pl

ZATRUDNIĘ TECHNIKA FARMACJI LUB OSOBĘ PO KURSIE ZIELARSKIM NA PÓŁ ETATU DO SKLEPU DROGERYJNO-ZIELARSKIEGO W ZĄBKACH. KONTAKT: TEL. 784 584 748 W GODZ. 10.00-18.00 e-mail: mprzyborowska@op.pl SKUP, SPRZEDAŻ • Sprzedam samochód na części: silnik Forda 1,3 po kompletnym remoncie, skrzynia biegów oraz 5 kół (opony w b.dobrym stanie). Tel. 507 827 217 • Sprzedam samochód Warszawa Kombi r. 1971. Tel. 720 581 162 • Sprzedam części do samochodu Warszawa. Tel. 720 581 162 • Kupię antyki i starocia różne Tel. 513 744 465 Drewno kominkowe, opałowe i na rozpałkę, w wałkach. Tel. 691-471- 460

FILTRY DO WODY Domowe stacje uzdatniania wody, odżelaziacze, odmanganiaczne, zmiękczacze i inne

tel. 783 800 800

Wołomin, ul. Lipińska 82 www.oresmiusz.pl Drewno opałowe kominkowe, klocki dębowe, brykiet paczkowany Od 500 zł tona! Atrakcyjne ceny! Transport! Nadma Jaworówka k/Kobyłki Tel. 514 202 038, 882 840 184

Tynki, posadzki maszynowe, prace wykończeniowe, elewacje Kontakt: 602 598 249 SAN - BUD Tynki gipsowe agregatem materiałem firmy KNAUF. Leszek Nasiłowski. Tel. 603 625 805

WYRÓB I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – E.Kalicki. Ogrodzenia betonowe, pustaki żużlowe, bloczki, kręgi, EKO Atrakcyjne ceny. Tel. (22) 799 93 89, 604 555 651

Kostka brukowa i granitowa. Układanie i sprzedaż. Wyburzanie i rozbiórki różnych obiektów. Sprzedaż piachu wiślanego, żwiru i tłucznia. Tel. 604 40 58 26, (22) 787 99 42

Brukarstwo

Oferujemy: • układanie kostki brukowej • bruk tradycyjny • elewacje z kamienia • budowę ogrodzeń • altany ogrodowe • oczka wodne Tel. kom. 663 416 295 www.e-kamyk.pl

• Betoniarstwo Janusz Ostaszyk Kobyłka ul. Ketlinga 4 tel. 602 388 709 • Malowanie, gładź, glazura i terakota, tel. 530-069-187 • Zakład kamieniarski nagrobki, parapety, schody tel. 502 472 396 • Remonty. Tel. 512 527 434 marbud@onet.com.pl • Ocieplenia, elewacje, malowanie dachów, ogrodzeń. Tel. 668 155 973 • TOM-BUD Tynki Posadzki egregatem 514632272 • Kostka brukowa i granitowa, układanie i sprzedaż, wyburzanie , rozbiórki różnych obiektów, sprzedaż piachu wiślanego, żwiru tłucznia, tel. 604 40 58 26, 22 787 99 42

Układanie glazury terakoty, malowanie i inne tel. 600 798 517, (29) 757 25 30

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe Sprzedaż, montaż.

Tanio, Szybko, solidnie.

Tel. 600 551 008 502 381 948

WYDAWCA: AB PERFEKT Nakład: 21,5 tys. REDAKTOR NACZELNA: URSZULA SZALIŁOW Dyżur redakcyjny: wtorek 16.00-17.30 tel. 600 29 31 29

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

Układanie glazury, terakoty, malowanie i inne. Tel. 606-826-224

Trojany 83A k.Dąbrówki Docieplania budynków, czyszczenie elewacji szybko i solidnie, wieloletnie doświadczenie, firma budowlana z Dąbrówki, ul. Kościelna 37, tel. 29 757 80 52, 502 220 117, 502 053 214

Docieplenia budynków, adaptacja poddaszy, malowanie obiektów, tel. 500-256-311

Usługi ogólnobudowlane. An-Bud-Jadów.pl Budowa domów pod klucz, więźba dachowa, hydraulika, biały montaż, elektryka, malowanie, prace wykończeniowe. Andrzej Zyśk, tel.695-757-147

Produkcja i sprzedaż materiałów materiałów budowlanych, stropy , pustaki, ogrodzenia betonowe, podmurówki. Tel: 604 486 478

GEODETA

Tel. 793-573-169, 501-310-258 Wołomin, ul. Ujazdowa 14 biuro@geoplan2.pl Mapy do celów projektowych i prawnych, podziały i rozgraniczenia, wznowienie granic.

USŁUGI Pomoc komputerowa. Szeroki zakres usług. Dojazd do klienta. Tanio! Tel. 791 345 388

Naprawa obuwia.

Napy, szycie. Wołomin, ul. Kościelna róg Reja (vis a vis ZUS). Tel. 603 364 508

Wiercenie studni głębinowej i abisynki Paweł Folman Tłuszcz, ul. Kolejowa 4

pawel folman@interia.pl

tel. 604-211-417 /29/ 777-40-58

• USŁUGI TAPICERSKIE SOLIDNIE, tel. 795 457 654 • Docieplanie budynków. Szybko, tanio, solidnie. Tel. 502 053 214 • Remonty. Tanio i solidnie. Tel. 784 23 52 38 • Wycinka, przecinka, karczowanie, plantowanie, czyszczenie lasów. Tel. 691-564-249 • Ogrody - budowa, pielęgnacja, nawodnienia. 500 06 95 28 www.ogrodyedyty.com

Szklarskie usługi (kompleksowo): lustra, ścianki szklane. Nowość! Szklane panele kuchenne, tel. 608-688-792 Pranie tapicerek samochodowych i meblowych, dywanów i wykładzin oraz innych. Szewc. Dorabianie kluczy. Tel. 602 620 616, 600 266 003

Brukarstwo Tanio - solidnie Duże doświadczenie, Tel. 667-261-828 HYDRAULIK Pogotowie 24h

pogotowie wodno-kanalizacyjne 24h instalacje sanitarne c.o., instalacje gazowe montaż, spawanie, sprawdzanie szczelności

tel. 501 195 176 www.hydraulikbrzuchalski.pl

Toczenie, frezowanie, ostrzenie narzędzi, CNN, TIG, 3D, koła zębate wykonuje TOK-FREZ, Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. /22/ 787-61-80

Hydraulika pełny zakres Montaż instalacji urządzeń gazowych, hydraulika CO plastik, miedź, tel: 514 166 055

Sprzedam 10 działek budowlanych w Guzowatce k.Dąbrówki, tel. 514-155-292 Sprzedam dom jednorodzinny pow. 150 m z garażem, działka 625, tel. 510 175 667, 600 555 619

Sprzedam mieszkanie 76 m2 Radzymin ul. Reymonta tel. 609 073 355 • Sprzedam mieszkanie w Rembertowie, 45 m kw., dwupoziomowe, bezpośrednio, tel. 601 851 504 • Sprzedaż nowych mieszkań w Rembertowie. Tel. (22) 781-01-48 • Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną, w tym 0,5 ha lasu sosnowego. 500 m od Narwii. Miejscowość Michałowo w gminie Goworowo, powiat ostrołęcki. Tel. 507 827 217 • Sprzedam dom w Radzyminie do zamieszkania, centrum Radzymina, tel. 501-260-472 • Sprzedam działkę rekreacyjną 10 tys. m kw. nad Bugiem. Borsuki, gm. Sarnaki. Tel. 514 165 383 • Sprzedam mieszkanie 53 m kw. z ogródkiem i miejscem postojowym. Ząbki. Tel. 509 990 936 • Posiadam lokal do wynajęcia w Ząbkach, 55 m kw. Tel. 602 216 189

Sprzedam dom w Klembowie, 200/1200 m2

DWURODZINNY stan bardzo dobry

Kupię

każdy samochód,

skorodowany i bez dokumentów, osobowy i dostawczy, w każdym stanie, również rozbity, bez opłat

519353990

Kasacja samochodów, złomowanie, skup złomu, sprzedaż części, naprawa samochodów, zbiórka sprzętu AGD i RTV. JAN TOKARSKI, Poświętne, ul. Szkolna 11. Biuro: Wołomin, ul. Wileńska 57. Tel./fax: (22) 78711-65, 668-46-90-13, 507-01-79-12 AUTOREBUŚ Mechanika pojazdowa, naprawy, diagnostyka itp. Tel. 29 777 04 23, 61 610 4546

PRZEPROWADZKI TRANSPORT

www.trans-mart.pl

tel. 22 781-60-03, kom. 601 911 362

Przeprowadzki. Tel. 603 625 805

Zawiozę do ślubu. Mercedes klasy E oraz BMW Serii 5.

Tanio.

Tel. 508-456-046

tel. 697 829 008 BIUROWE Ząbki ul. 3 Maja 10 lok.10 II p. tel./fax 22 781 44 56 tel. 601 898 715

www.metropolis.waw.pl www.agencjametropolis.gratka.pl e-mail: biuro@metropolis.waw.pl Poszukujemy mieszkań, domów, działek do kupna i wynajmu

RÓŻNE Zgubiono legitymację studencką o nr 44 284. Nr tel. 514-866-502

Kancelaria Podatkowa Kompleksowa obsługa księgowo-podatkowa firm Warszawa Rembertów Al. gen. Chruściela 44 tel. 22 610-28-29 e-mail: biuro@lex-fin.pl

MOTORYZACJA Haki, tłumiki, mechanika: Zielonka, tel.: (22) 7611026

Mechanika samochodowa Marek Piotrowski Zielonka, ul. Marecka 72 tel. /22/781-82-63, 603-528-562 www.automechanik.com.pl

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, pracownicze, gospodarcze i administracyjne

Rembertów tel. 514-94-11-94 www.orszewska.pl

Sprzedaż i układanie kostki brukowej, odwodnienia i drenaże. Tel. 502-404-196

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam bezpośrednio dom w Klembowie 200/120 w bardzo dobrym stanie z dwoma niezależnymi mieszkaniami i pięknym ogrodem.Tel.697-829-008

HOLOWANIE POJAZDÓW W Rafał Krogulec tel. 601 717 458

tel./fax: (22) 781 67 13

e-mail: redakcja@regionalna.waw.pl e-mail: reklama@regionalna.waw.pl e-mail: abperfekt@interia.pl

PAT, Warszawa Rembertów ul. Czerwonych Beretów 6 tel. 22 673 41 27, 607 670 806 www.pat.waw.pl

tel. 512-289-277

ADRES REDAKCJI: Ząbki, ul. Skorupki 7A (II p.)

REMBERTÓW * ZĄBKI * ZIELONKA * MARKI * KOBYŁKA * WOŁOMIN *RADZYMIN * TŁUSZCZ

SKANOWANIE DRUKOWANIE

podwórza, podjazdy, opaski, chodniki, odwadnianie terenu, parkingi /itp./ Grzegorz Lewandowski

Układanie kostki brukowej, tanio i solidnie, tel. 696-053-958

KAMYK - Krzysztof Kozłowski

KSERO, FAX

Pomniki już od 3.5 tys. zł!

MECHANIKA, BLACHARSTWO TWO LAKIERNICTWO, WULKANIZACJA 05-200 Wołomin-Duczki, ul. Zachodnia 2 tel. kom. 601 717 385 ← 11(203) 5 czerwca 2014 →

11


Mgr 11 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you