Page 15

Cietrzew

Lyrurus tetrix

(LC)

Rodzina: kurowate

Długość: kogut (samiec): 53 – 68 cm, kura (samica): 40 – 51cm; rozpiętość skrzydeł: u koguta: 90 – 100 cm, u kury: 66 – 70 cm. Lęgi: Toki to trwający od połowy marca do czerwca okres godowy, w którym samce rywalizują ze sobą o względy samicy. Przybierają wtedy różne pozy i wydają z siebie bardzo specyficzne odgłosy zwane czuszykaniem i bełkotaniem. Jest to bardzo widowiskowe wydarzenie, które ma miejsce tuż po wschodzie słońca. Cietrzew zakłada gniazdo w niewielkim dołku w ziemi, wyścielonym mchem i trawą. Jest ono dobrze ukryte. Kura składa 7 – 10 jaj i tylko ona wysiaduje. Niespełna dwa tygodnie po wykluciu młode zaczynają latać – czyli są to typowe zagniazdowniki.

Pokarm: Można by rzec, że cietrzew jest wegetarianinem, gdyż jego dieta opiera się na jagodach, pączkach, nasionach. Jednak nie stroni on również od owadów i pająków. Występowanie: Polska populacja wynosi 2000 – 2500 osobników, jej większe zagęszczenie występuje w Polsce północno-wschodniej. Zagrożenia: Dawniej dużym zagrożeniem były wylesienia w celu pozyskania terenów pod uprawy rolnicze. Dzisiaj jest nim zanikanie siedlisk, czego powodem jest m.in. zalesianie śródleśnych powierzchni otwartych i półotwartych, osuszanie terenów, prowadzące do zubożenia bazy pokarmowej, i niepokojenie ptaków podczas toków. Coraz większym zagrożeniem jest presja drapieżników, a szczególnie niekontrolowany wzrost liczebności lisów. W ostatnich latach niekorzystne są także długotrwałe deszcze w okresie wodzenia piskląt, czego następstwem jest ich duża śmiertelność.

Puszcza Knyszyńska PLB 200003

Siedlisko: Cietrzew jest gatunkiem terenów leśnych oraz półotwartych, który najliczniej żyje w tajdze. Jest bardzo rzadkim gatunkiem w PK. Tutaj pojawia się na śródleśnych łąkach, torfowiskach oraz na skraju lasów.

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej

Opis: Cietrzew to gatunek-relikt z epoki lodowcowej. Nazwa łacińska pochodzi od liry, instrumentu, który kształtem przypomina właśnie ogon cietrzewia. Oprócz tego cietrzewia można łatwo poznać po czarnym kolorze z granatowym połyskiem, charakterystycznych czerwonych brwiach i czarno-białym ogonie. Przeważająca część życia upływa tym ptakom nie w powietrzu, ale na ziemi. Najbardziej aktywne są przez ok. 2 – 3 godz po wschodzie i przed zachodem słońca.

Ochrona: Najważniejszym zaleceniem ochronnym jest tworzenie stref ochronnych wokół tokowisk.

Niegdysiejsza Puszcza Knyszyńska była jedną z ważniejszych ostoi cietrzewia w północno-wschodniej Polsce. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił jednak drastyczny spadek liczebności tego gatunku i obecnie pozostały tylko rozproszone, małe tokowiska. 15

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.  

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.  

Natura 2000 w Puszczy Knyszyńskiej. Wybrane gatunki ptaków.

Advertisement