__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Tradition Approach Quality

PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Česká verze

REFERENCE NAŠE SLUŽBY NAŠI PARTNEŘI


ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost T.A.Q. s.r.o. se zabývá stavební v

a

oblastech

konzultační výstavby

činností

dopravních,

inženýrských a pozemních staveb, energetiky a obnovitelných zdrojů. Společnost je strukturována do tří oblastí s působností na území celé České republiky. Oblast

pozemního

a

inženýrského

stavitelství se zaměřujeme na výstavbu pro veřejné i privátní investory. Realizujeme stavby v oblastech průmyslového a občanského stavitelství. Svým klientům nabízíme služby v podobě generálního dodavatele, kdy zajišťujeme služby od studie a projektové dokumentace, přes vlastní realizaci až po předání hotového díla a jeho kolaudaci. Oblast široké

dopravních spektrum

staveb

služeb,

nabízí

profesio-

nální přístup a dlouhodobé zkušenosti. Zabývá se službami v oblasti výstavby


ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

a rekonstrukcí mostů, silnic, parkovišť, opěrných zdí a protihlukových stěn. Oblast energetiky se zabývá realizací energeticky obnovitelných zdrojů a zajišťuje prodej technologie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. V rámci této oblasti dále provádí dodávky tepelných čerpadel a kompletní služby v oblasti TZB. Vlastníme unikátní technologii pro provádění geotermálních vrtů GRD (Geothermal Radial Drilling), kterou realizuje me vrty pro tepelná čerpadla. Tato technologie je alternativou „klasických“ vrtů a plošného kolektoru. Liší se tím, že vrty jsou prováděny jako šikmé z jedné pracovní šachty, sklon vrtů je mezi 20 a 65° a jsou prováděny pod různými azimuty. Délka vrtů je až 50 m a hloubkový dosah vrtů je do 40 m. Jsme držiteli certifikátů řady ISO: 9001, 14001, OHSAS 18001 a dalších profesních a odborných osvědčení a certifikátů způsobilosti.


STRUKTURA SPOLEČNOSTI

TAQ dopravní stavby

TAQ pozemní stavby TAQ tepelná čerpadla

TAQ fotovoltaika


STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti jednatelé

Výrobní ředitel

BOZP, PO

IMS

ÚČTÁRNA

OBLAST ZÁPAD

MANAŽER OBLASTI ZÁPAD

Asistent MOZ

Příprava staveb

Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí

KONTROLING

OBCHOD

MARKETING

supervize

zakázkové odd. ceny, kalkulace

propagace IT

smlouvy

centrální nákup OBLAST VÝCHOD

MANAŽER OBLASTI VÝCHOD

Asistent MOV

Příprava staveb

Stavbyvedoucí

Středisko GRD

Stavbyvedoucí

Provoz a montáže

Stavbyvedoucí

Obchodní zástupce GRD


REALIZOVANÉ STAVBY

Řeporyje Protihluková stěna prodloužení km 18,300 – 18,700 Výstavba světelné křižovatky Černokostelecká - Smiřických

Rekonstrukce chodníků v ulici Černokostelecká Rekonstrukce komunikace v ulici Olivova v Říčanech u Prahy

Most 4 - 019 Rekonstrukce římsy a zádržného systému v obci Voznice Rekonstrukce chodníků veřejného osvětlení a odvodnění v ulici Petra Jílemnického Zpevnění povrchu komunikace v ulici Z. Fibicha Most ev.č. 191 25 - 1 přes Luční potok před obcí Klenová Zpevnění povrchu komunikace v ulici Benátecká Bezbariérový chodník v ulici Plzeňská

Oprava chodníků sídliště Nad stadionem a ul. Jungmannova

Rekonstrukce mostu R6 Nové Sedlo v obci Jeníšov Rekonstrukce komunikace v ulici K Agropodniku Výstavba nového parkoviště v ulici Pod Hájem

Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. Pod Hájem

Stavební úpravy a dostavba KD Mlejn Praha 5 - Stodůlky

Polabská cyklostezka okolí Brandýsa nad Labem

Revitalizace sídliště Na Kloboučku Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ETAPA 1 Sanace pohledových betonových ploch spodní stavby mostu v ul. Slánské (X 039), včetně výměny zábradlí a ochranných nátěrů Praha 6 Oprava mostů ev.č. 13-004 a.1 a 13-004 a.2“, SO 202 Most ev.č. 13-004 a.2


DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Rekonstrukce mostu

Rekonstrukce mostu

Jeníšov

Klenová

Mostní objekty na Cyklostezce Brandýs nad Labem

Rekonstrukce mostu

Protihluková stěna

Bor u Tachova

Řeporyje


DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Rekonstrukce komunikace Říčany

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Petra Jílemnického Brandýs nad Labem

Rekonstrukce komunikaze Zd.Fibicha

Revitalizace sídliště Na Kloboučku

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem


DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Rekonstrukce zpevněné plochy v ul. PodHájem

Most 4 – 019 - rekonstrukce římsy a zádržného systému

Králův Dvůr

Voznice

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Petra Jílemnického II Brandýs nad Labem

Výstavba světelné křižovatky Černokostelecká x Smiřických

Sanace pohledových betonových ploch spodní stavby mostu v ul. Slánské

Říčany u Prahy

Praha 6


POZEMNÍ STAVBY

Rekonstrukce vily

Stavební úpravy ve výrobní hale KOS WIRE

Praha 6

Lovosice

Přístavba výtahu a zhotovení přístupových chodníků ve dvorní části DPS Brandýs nad Labem

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ČESKOBRODSKÁ č.p. 8 Praha - Běchovice


POZEMNÍ STAVBY

VÝSTAVBA NOVÉ ŠKOLKY Dvůr Králové


TEPELNÁ ČERPADLA - GRD METODA VRTU

Tepelná čerpadla

Zemní energie je energie budoucnosti a využívá se ve stále větším rozsahu. Nové metody a technologie a vrtání přispívají k dalšímu rozšíření tohoto hospodárného zdroje energie. Stávající běžná praxe je, získávat zemní teplo prostřednictvím vertikálních vrtů popřípadě prostřednictvím plošného kolektoru. Vrtná technika k tomu potřebná způsobuje často značné škody na pozemku. Nová GRD-metoda spojuje přednosti plošných kolektorů a hlubinných vrtů a to bez rizika poškození pozemku či znečištění nemovitosti. Není neobvyklé, že více než 50 % investičních nákladů na realizaci tepelného čerpala může připadnout jen na vrtání. Tato skutečnost brzdí investiční připravenost mnoha vlastníků domů. GRD Systém umožňuje, aby tepelné zemní sondy mohly být osazeny radiálně, při maximálním využití pozemku. Díky jednomu pracovnímu místu můžeme vrty realizovat paprskovitě, ve všech směrech na pozemku. Při maximálním výkonu dokážeme získat až 24 kW z jednoho pracovního místa. Zemní tepelné sondy jsou osazovány v maximální hloubce 40 m a nacházejí se tak z největší části uvnitř půdní zóny ovlivňované ročním obdobím a slunečním zářením. Tímto způsobem je využívána vícerozměrně jak šířka, tak také hloubka pozemku. Díky této technologii je zajištěn celoročně stabilní odběr tepla. Díky malé velikosti vrtacího zařízení je možné pracovat i ve velmi obtížně dostupných lokalitách, jako jsou sídliště, malé pozemky či prostory mezi řadovými domky.

IDEÁLNÍ VYUŽITÍ SPODNÍ VODY

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ POZEMKU


TEPELNÁ ČERPADLA - GRD METODA VRTU

RYCHLÁ A ČISTÁ PŘEPRAVA

JEDNA ŠACHTA AŽ 24kW

ODVOD SUŤI PŘÍMO Z VRTU

NAŠI PARTNEŘI:


Reference z oblasti fotovoltaiky 2009-2010

88 MW Ralsko 230-320W mono and polycrystaline panels Investor: Amun.Re, EPC: CE Solar Konsultant: TAQ

4.8 MW Drรกsov 240W monocrystaline panels Konsultant: TAQ


2009-2010

0,3 MW Olšina 105W hybrid Kaneka panels Konsultant: TAQ

0,25 MW Václavice 220W 220W W ppolycrystaline panels EPC: TAQ


REFERENCE Z OBLASTI FOTOVOLTAIKY

4.8 MW 20.000ks 240W monocrystaline panels Investor: GDF SUEZ Konsultant: TAQ

Zajišťujeme Realizace fotovoltaických elektráren na klíč včetně plnohodnotného servisu..

Příprava projektu Taq poskytuje komplexní plánování na místní a dlouhé vzdálenosti-komunikačních sítí, venkovní vedení, trafostanice a ochranu sítě. Součástí projektu je také digitální model terénu a místa. Tento modej je zpracován geograficky pomocí GEOgraf, Caddy a Auto-CAD.


REFERENCE Z OBLASTI FOTOVOLTAIKY

Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59 16000 Praha 6 Dejvice info@taq.cz

Elektrické systémy TAQ zajišťuje kompletní elektrické systémy - od plánování projektu přes instalaci až po údržbu


Společnost T.A.Q. s.r.o. IČO: 28868781 DIČ:: CZ28868781 info@taq.cz

www.taq.cz

sídlo:

Pobočka:

Fetrovská 1002/59

Na Viničních horách 24

Prha 6, Dejvice

Praha 6, Dejvice

PSČ 16000

PSČ 16000

Společnost, které můžete důvěřovat. ISO: 9001, 14001, OHSAS 18001, BOZP: 070-2009

Profile for TomDesign

Prezentace společnosti TAQ  

Prezentace společnosti TAQ

Prezentace společnosti TAQ  

Prezentace společnosti TAQ

Profile for tomdesign
Advertisement