Page 1

KANON POKAJANENARVO PÄRT & AQUARIUS Seizoen ‘08-’09

Kanon Pokajanen Arvo Pärt

❝In deze compositie probeer ik van de taal uit te gaan. Ik wilde het woord zijn eigen klank laten vinden, zijn eigen melodische lijn.  Zo ontstond muziek die – tot mijn eigen verbazing – doordrongen was van het eigen karakter van het oude kerkslavisch.❞

Men stelle het zich zó voor: de kanon weerklinkt in een kerkruimte die door brandende kaarsen nauwelijks verlicht wordt. De deur naar de altaarruimte is gesloten. Van zodra de kanon uitgezongen is, wordt deze deur – de ‘paradijspoort’ of ‘heilige poort’ – geopend. In de kerk worden alle lichten aangestoken om zo de aanwezigheid van Christus aan te duiden. Arvo Pärts KANON POKAJANEN (Boetepsalmen, 1995-’97) is gebaseerd op de kanon van boete en berouw zoals die reeds in de vroegste Slavisch-Christelijke manuscripten is terug te vinden. De kanon staat symbool voor de verandering, de overgang tussen dag en nacht, het Oude en het Nieuwe Testament, profetie en vervulling, het hier en het hiernamaals. Toegepast op de mens handelt het over de grens tussen het menselijke en het goddelijke, zwakheid en sterkte, lijden en verlossing, sterven en onsterfelijkheid. Pärts tekstbronnen zijn oudSlavische orthodoxe boetepsalmen uit de 6de eeuw na Chr. Wat de muziek op zichzelf echter vertelt, overschrijdt de Russisch-orthodoxe binding. De Kanon Pokajanen is een religieus ritueel dat door iedere luisteraar op zijn eigen manier kan ingevuld en beleefd worden.

Arvo Pärt

Rituelen zijn geen alledaagse dingen. Ze duren vaak lang om zowel ‘uitvoerders’ als ‘toeschouwers’ in een bepaalde 'staat' te brengen. Ze raken aan de diepste roerselen van het leven. Daar moet men een en ander voor opzij zetten en dat heeft tijd nodig. Aan de muziek van Kanon Pokajanen moet men ‘zich overgeven’, zich ‘leeg’ maken als bij een meditatie, plaats maken om ‘gevuld’ te worden met … ja, met wat? …..met ‘een spirituele ervaring’. In een cirkel teruggetrokken op zichzelf brengen de leden van

AQUARIUS deze introspectieve incantaties, zeker niet om het publiek buiten te sluiten, maar om elke ‘concertallure’ uit de weg te gaan. De Kanon Pokajanen is door zijn lengte een uitzonderlijke compositie. De interpretatie door AQUARIUS schommelt rond de 105 à 110 minuten. Door deze lengte krijgt men niet vaak de kans deze zeldzame muziek mee te maken. Deze Kanon Pokajanen bijwonen is een belevenis die de esthetische ervaring verre overstijgt.

Praktisch Wat&hoe

speeldata heel het seizoen

uitvoerders Aquarius (28 zangers) Marc Michael De Smet, dirigent

contact

Technische vereisten voldoende ruimte voor een kringopstelling, met publiek er rond Aquarius dirigent: Marc Michaël De Smet

1

Uitkoopsom 4000 euro

AQUARIUS Emmy Meirlaen Onderbossenaarstraat 12 9680 Etikhove tel. 055 30 40 26 fax 055 30 40 36 info@gc-aquarius.be www.gc-aquarius.be


KANON POKAJANEN

Zij maakten het mee... ❝Het hoogtepunt, de Boetekanon, was ronduit subliem. Het leitmotiv zingt nog altijd in mijn hoofd. Een indrukwekkende en ontroerende uitvoering.❞ ❦ ❝Mij verwijt men dikwijls een hang naar perfectie. Gisteren kwam die perfectie me nader… Het timbre van de stemmen, de enscenering, het passionele van de dirigent en het koor… Prachtig! Indien je een van hen ziet, wens hen uit mijn naam van harte

2

proficiat. Ik heb er geen woorden voor.❞

baanden door een dik boek vol noten waaruit ze al zingend voorlazen, waaraan ❦ ze vasthingen als marionetjes ❝We slopen een kerk binnen, aan duizenden koordjes. volgepropt met lugubere Mooi? Natuurlijk mooi, zoals plaasteren heiligen die lijden mooi is en de precisie smeekten om een nieuwe van de pijn, van het zijn dat beeldenstorm, om er twee vertaald wordt in muziek ook volle uren op een met stevige mooi is, verlos me, verlos ons, ribbeltjes voorzien keiharde van alle kwaad, van alle goed, kerkstoel te zitten huiveren bij verlos ons van het leven zelve, hemeltergende muziek. Ze dierbare god of je nu een sloeg, ze zalfde, ze man met een baard bent, een schreeuwde om god en zijn vrouw met een snor of een gebod, ze herhaalde, ze kind met een bloem, bedankt galmde, ze steeg en ze daalde. voor de dood, de ultieme 29 stemmen in perfecte verlossing, wat zouden we harmonie die zich een weg zonder moeten doen?❞

Kanon Pokajanen  

Kamerkoor Aquarius brengt Arvo Parts Kanon Pokajanen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you