Page 1

Zakboekje 'Speelpleinwerking De Spetter' Contactgegevens Speelpleinwerking De Spetter Gistelse Steenweg 463 – 8200 Sint-Andries | 0479/78.24.34 | 050/71.09.30 www.despetter.be | info@despetter.be


2

Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................... 4 1. Verantwoordelijkheid en taken ........................................................................................................... 5 1.1. Taken van een monitor ................................................................................................................ 5 1.2. Taken van een teambegeleider .................................................................................................... 5 1.3. Taken van een coördinator .......................................................................................................... 5 2. Praktische afspraken ........................................................................................................................... 6 2.1. Lokalen en speelpleinen ............................................................................................................... 6 2.2. Materiaal ...................................................................................................................................... 6 2.3. Enkele gouden regels voor spetterende monitoren .................................................................... 6 2.4. Programma ................................................................................................................................... 6 2.5. De Spetter-startdag ...................................................................................................................... 7 2.6. Voorbereiding ............................................................................................................................... 7 2.7. Inschrijvingen vakantieperiodes................................................................................................... 7 2.8. Uitbetaling monitoren .................................................................................................................. 7 2.9. Middagmaal en vieruurtje ............................................................................................................ 7 2.10. Deelnameprijs kinderen ............................................................................................................. 8 3. Speelpleinen ‘De Spetter’ .................................................................................................................... 8 3.1. De verschillende Speelpleinen ..................................................................................................... 8 3.2. Namiddagwerking ........................................................................................................................ 8 3.3. Dagverloop ................................................................................................................................... 9 4. Administratie ....................................................................................................................................... 9 4.1. Formulieren van ‘De Spetter’ ....................................................................................................... 9 Inschrijvingsformulier kinderen....................................................................................................... 9 Medische fiche kinderen ................................................................................................................. 9 Aanwezigheidslijst monitoren ....................................................................................................... 10 Financieel verslag .......................................................................................................................... 10 Evaluatieformulier ......................................................................................................................... 10 4.2. Ongevalaangifte Ethias ............................................................................................................... 10 4.3. Formulieren voor stad Brugge .................................................................................................... 10 Dagverzamelstaat kinderen........................................................................................................... 10 Attesten animatoren ..................................................................................................................... 10 Reglementen ................................................................................................................................. 11 4.4. Tot slot ........................................................................................................................................ 11

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


3 5. Voorbereiding en evaluatie ............................................................................................................... 11 5.1. Voorbereiden.............................................................................................................................. 11 Brainstormen zonder remmen ...................................................................................................... 11 Het ruwe weekschema .................................................................................................................. 11 Selectie van de activiteiten ........................................................................................................... 11 Concrete invulling van de activiteiten ........................................................................................... 12 Wanneer voorbereiden? ............................................................................................................... 12 5.2. Evalueren .................................................................................................................................... 12 Waarom? ....................................................................................................................................... 12 Wanneer? ...................................................................................................................................... 12 6. Begeleiding ........................................................................................................................................ 13 Veiligheid ....................................................................................................................................... 13 Variatie .......................................................................................................................................... 13 Tolerantie ...................................................................................................................................... 13 Geborgenheid ................................................................................................................................ 13 Betrokkenheid ............................................................................................................................... 13 Zelfontplooiing .............................................................................................................................. 13 Spontaniteit ................................................................................................................................... 13 Niet-prestatie-gericht .................................................................................................................... 14 Sociaal............................................................................................................................................ 14 Waardering .................................................................................................................................... 14 7. Spelen ................................................................................................................................................ 14 7.1. Stadium....................................................................................................................................... 14 7.2. Vrij spel ....................................................................................................................................... 15

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


4

Inleiding Hey Spetters, Met de vakantie in zicht draait de speelpleinwerking ook weer op volle toeren. Een vakantie op een speelplein staat voor kinderen en monitoren gelijk aan een onvergetelijke tijd beleven. Spelen, zich amuseren en nieuwe vrienden leren kennen zijn dan ook enkele van de belangrijkste ingrediënten van een speelpleinwerking. Natuurlijk is een speelpleinwerking onmogelijk zonder een bende enthousiaste monitoren die elke dag het beste van zichzelf geven. We zijn alvast blij dat jullie in ons team zitten en dat we samen ‘Speelpleinwerking De Spetter’ vorm kunnen geven. Om alles vlot te laten verlopen, zijn afspraken onmisbaar. Dit zakboekje bevat de nodige informatie die je dient te weten om je taak als monitor zo goed mogelijk uit te voeren. Neem dit boekje dan ook zeker door, zodat je niet voor onnodige verrassingen komt te staan, want een geïnformeerd monitor is er twee waard! Geniet van jullie tijd op het speelplein! Het Spetterteam

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


5

1. Verantwoordelijkheid en taken 1.1. Taken van een monitor De monitoren zijn het hart van de werking van 'De Spetter'. Ze zorgen voor de uitwerking van de vele activiteiten, het begeleiden van de spelen, de opvang van de kinderen, enz. Dit brengt natuurlijk een aantal verantwoordelijkheden met zich mee:   

Samen met de mede-monitoren de activiteiten op voorhand uitdenken en uitwerken De geplande activiteiten geven op het speelplein Dagelijks evalueren zich engageren voor werkgroepen ...

1.2. Taken van een teambegeleider Als teambegeleider sta je in voor het leiden van het monitorenteam. Samen met hen zorg je voor een uitgewerkte planning en voorbereiding. De ervaring van de teambegeleider speelt een cruciale rol om het team te steunen. Je helpt zoeken naar variatie, nieuwe en creatieve spelen, frisse ideeën, enz. Een teambegeleider leidt de voorbereiding en de evaluatie, en zorgt ook voor de taakverdeling van de monitoren. Je steunt de nieuwe en ervaren monitoren en zorgt ervoor dat ze altijd op je kunnen rekenen. Je engageert je ook bij 'De Spetter' om mee de toekomst van onze speelpleinwerking vorm te geven. Ook de organisatorische en administratieve taken op het plein vallen onder je verantwoordelijkheid:   

De papieren van Stad Brugge en ‘De Spetter’ Onthaal en informeren van ouders Het inschrijven van kinderen Het contact verzorgen met de coördinator en 'De Spetter' EHBO toepassen op het plein Enz.

1.3. Taken van een coördinator De coördinator zorgt voor de ondersteuning van de monitoren en teambegeleider. De planning, evaluaties en logistieke ondersteuning van en naar stadsbestuur zijn voor hem. Hij verzorgt het contact met externe partners, zoals stadsbestuur, schooldirectie, jeugddienst, enz. De coördinator zorgt ook voor de inhoudelijke ondersteuning naar monitoren en teambegeleiders toe: moni-activiteiten, werkgroepen, speciale activiteiten, enz. Tijdens de vakantieperiodes staat de coördinator in voor: Inhoudelijke ondersteuning van monitoren en teambegeleiders. Het opvolgen van stages en nieuwe monitoren Het oproepen van de monitoren en verdelen over diverse speelpleinen De logistieke ondersteuning voor een goede werking van de speelpleinen. Enz.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


6

2. Praktische afspraken 2.1. Lokalen en speelpleinen BIj aanvang van iedere vakantieperiode zijn de lokalen en speelpleinen die je gebruikt, opgeruimd en in goede staat. Indien dit niet zo is, meld je dit onmiddellijk aan de coรถrdinator. Neem eventueel foto's. Elke beschadiging (gebroken ruit, defect slot, defecte toiletten, enz.) moet onmiddellijk aan de coรถrdinator gemeld worden. Probeer zelf een oplossing te vinden om eventueel verdere vernieling te voorkomen, om kwetsuren bij kinderen te vermijden, enz. Op elk plein zijn voldoende schoonmaakmiddelen en materiaal aanwezig. Zorg voor een veilige bergplaats voor deze producten. Zorg ook voor een dagelijkse opkuis en zet op de juiste dag de vuilniszakken buiten. De ophaal-kalender kun je in de map vinden. Hou de lokalen en terreinen leefbaar. Versier ze, dweil en veeg regelmatig, hou de toiletten proper (= elke dag minstens 1 keer grondig schoonmaken), ruim de blikjes op, enz. Op een mooi en proper plein is het aangenaam vertoeven! Laat niet toe dat kinderen op de muren en deuren schilderen.

2.2. Materiaal In de aanloop van iedere vakantieperiode wordt er voor de pleinen een materiaalkoffer samengesteld. Deze bevat basismateriaal als scharen, papier, kleurpotloden, verf, penselen, ballen, enz. In iedere koffer hangt er een inventaris van het materiaal. Tijdens de voorbereiding kunnen de monitoren in de mate van het mogelijke specifiek materiaal aanvragen bij de coรถrdinator. Het beheer op het speelplein (vb. respect voor materiaal, terugbrengen na iedere activiteit, enz. ) mag zeker niet uit het oog verloren worden.

2.3. Enkele gouden regels voor spetterende monitoren Tijdens de activiteiten laten we geen GSM toe op de pleinen. Zowel kinderen als monitoren worden geacht hun GSM in de rugzak te laten. De teambegeleider heeft altijd een GSM van het plein bij zich voor dringende noodgevallen, zodat hij de coรถrdinator of een dokter kan verwittigen. Roken is verboden in elk jeugdlokaal en in elk schoolgebouw. Deze wet volgen we strikt op. Bij De Spetter wordt niet gerookt in de lokalen of op schoolterrein, tijdens geen enkele activiteit en zeker niet in nabijheid van de kinderen. Wie deze slechte gewoonte niet kan laten, maakt duidelijke afspraken met de teambegeleider van het speelplein in het begin van de week. Derden op het speelplein: Vrienden en/of kennissen zien we tussendoor liever niet komen. Het stoort de werking, de kinderen en mede-monitoren wanneer er bezoek is. Indien ze toch nieuwsgierig zijn hoe het er aan toe gaat op een speelplein, kunnen ze gerust een weekje meewerken. Zomaar even binnenspringen tijdens de werking kan niet!

2.4. Programma Op elk speelplein kan je bepalen wat je gaat doen, binnen een vooropgesteld thema. We geven de ouders ook de nodige informatie over wat we gaan doen. Daarom hangen we op elk plein een weekprogramma uit. Dit stelt ouders op maandag in staat het programma van de hele week te lezen. Deze weekprogrammatie moet op de voorbereidingsvergadering ingevuld worden.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


7

2.5. De Spetter-startdag In het begin van de zomervakantie is er de Monitoren-startdag. Met het ganse team vrijwilligers bereiden we ons voor op de komende zomervakantie. Op deze dag leren we het team beter kennen, krijgen de monitoren uitleg rond de werking, enz. Zo kunnen we meteen goed uit de startblokken schieten.

2.6. Voorbereiding Elke zaterdagvoormiddag wordt er voorbereid. Dit telkens voor de week die nog eens volgt op de aansluitende week. Op deze manier is er na de vergadering nog een week om activiteiten grondig uit te werken, grootse spelen voor te bereiden, enz. De voorbereidingen gaan steeds door in de lokalen van ‘De Zandberg’, te Assebroek. We beginnen ’s ochtends om 09u00 en doen door tot de week in elkaar zit. Indien dit tot na de middag duurt, neem je beter een lunch mee. Tijdens de voorbereiding zoeken we samen naar de verhaallijn van het thema en gaan we op zoek naar leuke ideeën voor activiteiten. Zo geven we de ganse week vorm. Het is belangrijk dat je op deze voorbereiding aanwezig bent, op die manier leer je je medemonitoren kennen en kan je samen je week voorbereiden. Het is leuk je eigen ideeën uit te kunnen werken en tenslotte weet je met twee meer dan alleen.

2.7. Inschrijvingen vakantieperiodes Voor iedere vakantieperiode kan je je inschrijven voor de speelpleinwerking. Gelieve dit telkens zo snel mogelijk en volledig door te geven. Dit kan via www.despetter.be. Snel doorgeven laat ons toe om onze puzzel tijdig en volledig te maken. Je kan hierbij altijd info geven over welke pleinen je voorkeur genieten. De coördinator doet zijn uiterste best om het voor iedereen zoveel mogelijk naar zijn zin te maken. Denk er wel aan dat het onmogelijk is om voor iedereen een ideaal scenario te schrijven.

2.8. Uitbetaling monitoren Je ontvangt een vergoeding per dag voor je vrijwillig engagement en inzet. Monitor zonder attest €12.5 Monitor met attest €15 Hoofdbegeleider zonder attest €20 Hoofdbegeleider met attest €25 Hiervoor is het belangrijk dat je elke dag de aanwezigheidslijst van de monitoren ondertekent! Na iedere werkingsweek wordt de vergoeding binnen de 10 dagen overgeschreven.

2.9. Middagmaal en vieruurtje Tijdens het 10- en 16-uurtje en het middagmaal zit je samen met de kinderen op een vooraf afgesproken plaats. Je zorgt ervoor dat dit op een rustige manier verloopt, zodat de kinderen voldoende kunnen eten. De kinderen krijgen elke morgen en middag een koekje en drankje. Op donderdag is er ’s middags een stuk fruit voorzien i.p.v. een koekje.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


8

2.10. Deelnameprijs kinderen Een halve dag ‘spetteren’ kost €3, een volledige dag €6. Een activiteit op de kinderboerderij (halve dag) kost €4.

3. Speelpleinen ‘De Spetter’ 3.1. De verschillende Speelpleinen ZANDBERG Jeugdlokalen ‘De Zandberg’ Zandberg – 8310 Assebroek Vanaf 07u30 – 18u00 Voor- en naopvang in ’t Ravottertje (vanaf 06u30 – 20u00) 4 t.e.m. 12 jaar 0476/34 84 77

KOUDE KEUKEN Jeugdlokalen ‘Koude Keuken’ Zandstraat – 8200 Sint-Andries Vanaf 07u30 – 18u00 4 t.e.m 12 jaar 0476/34 77 84

ZONNEBLOEM

FLAPUIT Gemeentelijke Basisschool Flapuit afdeling B Sint-Michielslaan 33 – 8200 Sint-Michiels Vanaf 07u30 – 18u00 3 t.e.m. 12 jaar 0476/34 82 99

Jeugdlokalen ‘De Zonnebloem’ Dekenstraat – 8310 Sint-Kruis – Male Vanaf 07u30 – 18u00 4 t.e.m. 12 jaar 0476/34 83 61

REGENBOOG

TRIANGEL Gemeentelijke Basisschool ‘Triangel’ Diksmuidse Heerweg 157 – 8200 Sint-Andries Vanaf 07u30 – 18u00 3 t.e.m. 12 jaar 0476/34 83 56

Voormalige school ‘De Regenboog’ Scharphoutstraat 42 – 8380 Lissewege Vanaf 07u30 – 18u00 4 t.e.m. 12 jaar 0476/34 83 98

3.2. Namiddagwerking

KINDERBOERDERIJ Kinderboerderij ‘de 7 Torentjes’ Canadaring 41 – 8310 Assebroek Vanaf 13u30 – 17u00 Maandag- en donderdagmiddag 7 t.e.m. 12 jaar 0476/34 82 94

Moni-zakboekje

WATOTO! Jeugdlokalen Mortierstraat Mortierstraat 31 – 8000 Brugge Dinsdag- en donderdagmiddag 14u00 – 17u00 3 t.e.m. 12 jaar

Speelpleinwerking De Spetter


9

3.3. Dagverloop 7u30 8u 9u 9u20 10u30 10u45 12u 12u30 13u 14u 14u20 15u30 15u45 16u45 18u00

Vooropvang door aangewezen monitoren en inschrijving van de kinderen. Kinderen kunnen vrij begeleid spelen Alle monitoren zijn aanwezig. Laatste maal overlopen van de dag Verzamelen van kinderen en inkleding en voorstelling van de activiteiten. Start activiteiten per leeftijdsgroep Tienuurtje Activiteiten Etenstijd Vrij begeleid spel Start namiddag – vrij begeleid spel Startmoment namiddag Activiteiten per leeftijdsgroep Vieruurtje Activiteiten Afsluitmoment en opruimen met de kinderen + vrij begeleid spel Afsluiten van het speelplein + schoonmaken + evaluatie en overlopen volgende dag

4. Administratie Voor een goede organisatie van de speelpleinwerking, is een punctuele administratie van doorslaggevend belang. Hier maken de inschrijvingsfiches en verslagen deel van uit. Bijgevolg moeten deze met zorg behandeld en stipt en volledig ingevuld worden. Ze bevatten belangrijke informatie die voor een optimale werking zorgen. Hier volgt een overzicht van een de aanwezige papieren op het speelplein.

4.1. Formulieren van ‘De Spetter’ Inschrijvingsformulier kinderen Aan het begin van ieder dagdeel kunnen de kinderen zich inschrijven op het speelplein. Dit gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier voor kinderen. Hierop vul je in: Naam en voornaam Betaald bedrag Tijd in en uit (belangrijk voor verzekering) Hoe gaat het kind naar huis Handtekening ouder bij afhalen van kind

Medische fiche kinderen Op de medische fiche van de kinderen staat een heleboel relevante informatie (telefoonnummer, adres, dokter, medische gegevens, enz.). Daarom is het belangrijk dat je steeds medische fiches

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


10 controleert bij de inschrijving. Je hoeft niet telkens een nieuwe aan te maken, maar vraag ouders iedere vakantie opnieuw om deze te controleren en aan te vullen indien nodig. Aanwezigheid monitoren

Aanwezigheidslijst monitoren Als hoofdanimator zorg je ervoor dat dit formulier iedere dag door iedere monitor die een dagdeel op je plein stond, ondertekend wordt. Let op: wie niet ondertekent, kan geen vergoeding krijgen.

Financieel verslag Het financieel verslag geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven per speelplein. Hierbij is er ruimte voorzien voor gemotiveerde “kleine uitgaven”. Dit allemaal helpt ons om voor het volgende jaar een sluitende begroting op te maken. Het bedrag dat de hoofdanimator uitkomt helemaal onder het blad, moet ook het bedrag zijn dat in de enveloppe steekt. Die enveloppen geeft de hoofdanimator zo snel mogelijk af aan de coördinator.

Evaluatieformulier Op dit formulier schrijft de teambegeleider hoe de evaluatie verlopen is. Hij geeft een korte schets van de methodiek, het onderwerp en het verloop.

4.2. Ongevalaangifte Ethias Dit formulier moet je altijd bij je hebben wanneer je naar de dokter of ziekenhuis moet met een kind of een monitor. Hoe het blad moet ingevuld worden, vind je terug in de map.

4.3. Formulieren voor stad Brugge Dagverzamelstaat kinderen Deze formulieren moeten ingevuld worden voor de subsidies door stad Brugge. De jeugdconsulent of een medewerker kan dit gedurende de werking op het project komen controleren. De ervaring leert dat dit het moeilijkste formulier is. Hier moet je invullen hoeveel kinderen er zijn in de voormiddag, enkel in de namiddag en een hele dag op het project zijn ingeschreven. Om fouten te vermijden, is het wenselijk dit eerst in potlood in te vullen. De coördinator controleert of de aantallen kloppen.

Attesten animatoren Aan de jeugddienst moet bij iedere vakantie een lijst met monitoren doorgegeven worden. Hierbij is het belangrijk dat we het juiste attest doorsturen. Heb je een attest (animator, hoofdanimator en instructor) of ben je geslaagd in een bepaalde opleiding? Stuur dan zo snel mogelijk een kopie door van het behaalde attest. Let op, je hoeft dit niet elke vakantie door te sturen. Eenmaal volstaat.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


11 Reglementen Vooraan in de map zitten de reglementen. Die moeten vanaf de start van de vakantie opgehangen worden op een zichtbare plaats. Niet alleen de ouders maar ook de buitenstaanders moeten dit kunnen zien.

4.4. Tot slot Alle papieren zitten in de map van elk speelplein. Verder vind je ook nog alle handige telefoonnummers, een lijst met alle dokters in de buurt, een lijst met de datums voor de ophaling van het afval per plein, enz. Tip => hou de map ordelijk.

5. Voorbereiding en evaluatie 5.1. Voorbereiden Voorbereiden van een dag op het speelplein is een logische en noodzakelijke gang van zaken. Verschillende fasen volgen elkaar snel op. Soms is het zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan. We zetten hier de verschillende stappen van de voorbereiding op een rijtje:

Brainstormen zonder remmen Elke monitor geeft een aantal ideeĂŤn voor activiteiten, dit binnen het vooropgestelde thema. Hij laat zijn fantasie de vrije loop.

Het ruwe weekschema Met de groep animatoren wordt gekeken op welke dagen wat op het programma komt. Vb: maandagvoormiddag: bosspel, maandagnamiddag: knutselen en daarna estafettes. Zo wordt elke dag van de week ingevuld en ontstaat er een ruw activiteitenschema.

Selectie van de activiteiten De lijst van de mogelijke activiteiten van de brainstorm wordt nu overlopen. Over elk voorstel worden een aantal kritische vragen gesteld. Kan dit binnen De Spetter? Kan dit met de kinderen van het speelplein? Is het realiseerbaar? Hebben we er voldoende middelen voor (monitoren, materiaal, ruimte)? Zijn er alternatieven, aanvullingen, varianten, enz. mogelijk? Enz. Uit deze selectie halen we nu grove activiteiten waar we verder kunnen op bouwen.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


12 Concrete invulling van de activiteiten Nu hebben we besloten welke activiteiten we zullen doen. We moeten die nu ook ‘invullen’. Elke monitor laat terug zijn fantasie de vrije loop over hoe hij het uitgewerkt ziet. We remmen niemand af. Reacties als “gek”, “onmogelijk”, … laten we achterwege. Via de selectie weten we welke activiteiten en spelen we zullen verwerken in ons programma. We gaan nu alles heel concreet plannen: Het verloop, de spelregels, de inkleding. Het nodige materiaal en eventuele afspraken. Bij deze concrete uitwerking kunnen we een hulpmiddeltje gebruiken “STADIUM” (zie verder). Vergeet niet om de weekplanning in te vullen per speelplein en per leeftijdsgroep. Hang die op een zichtbare plaats op het speelplein zodat kinderen direct kunnen zien wat er die week allemaal te beleven valt.

Wanneer voorbereiden? Elke zaterdagmorgen wordt in de lokalen aan de Zandberg voorbereid, dit voor de week die volgt op de aansluitende week. Op deze manier zit er telkens een volle week tussen de voorbereiding en de week van de activiteiten. Zo kunnen we alles voldoende grondig uitwerken. De voorbereiding tijdens de grote vakantie gebeurt de zaterdagmorgen van het weekend dat aansluit op de week. Dan wordt dus geen week op voorhand voorbereid. Daarnaast wordt elke avond nog eens geëvalueerd rond de dagwerking, dit op het plein zelf, onder leiding van de teambegeleider.

5.2. Evalueren Evalueren is even stilstaan bij de gebeurtenissen van de voorbije dag, conclusies trekken uit het verloop van de activiteit, samen zoeken naar oplossingen bij een gesteld probleem, groeien, enz.

Waarom? - Als positieve stimulans, om verbeteringen aan te brengen - Om te leren uit eigen fouten en eigen prestaties - Om conflicten tussen monitoren onderling of t.o.v. de teambegeleider op te lossen - Om belangrijke gegevens over kinderen uit te wisselen - Om algemene praktische zaken af te spreken. - Om nieuwe monitoren via de evaluatie in contact te brengen met de werking. - Enz.

Wanneer? Op het einde van elke dag, wanneer de kinderen afgehaald zijn, evalueert het speelpleinteam de dag. Elke donderdagavond is er teambegeleidersvergadering. Hier worden met alle teambegeleiding en de coördinator eventuele moeilijkheden besproken en samen gekeken voor een oplossing. Tijdens dit moment krijgen de teambegeleiders nog extra vorming over verschillende onderwerpen.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


13 De vrijdag deelt de teambegeleider de conclusies van de teambegeleidersvergadering mee aan de monitoren.

6. Begeleiding Bij de Spetter moeten zowel kinderen als monitoren zich goed voelen. Volgende zaken helpen ons dit te bereiken.

Veiligheid Zie niet alleen toe, maar voorzie ook wat kinderen kan kwetsen, waaraan ze zich pijn kunnen doen. Niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch (vb. pesten, racisme, uitsluiten, enz.)

Variatie Een bosspel is leuk, maar elke dag een bosspel is niet meer zo leuk. Wissel af in de activiteiten en zorg dat de kinderen eens van alles kunnen proeven en genieten.

Tolerantie Geduld is een schone deugd maar teveel geduld is dan weer te vermijden. Maak duidelijk aan de kinderen wat kan en wat niet. Leer hen de grenzen kennen op het speelplein, maak hieromtrent duidelijk afspraken met de kinderen zelf.

Geborgenheid Zorg ervoor dat de kinderen zich thuis voelen, zowel bij jou als bij de andere kinderen op het speelplein.

Betrokkenheid Laat ook de kinderstem horen op het speelplein. Vraag hun mening over de activiteiten, de speelruimte, het weekthema, enz. Hiervoor is een goede voorbereiding noodzakelijk. Neem ook voldoende tijd voor de ouders. Een “open houding� is belangrijk, het zijn tenslotte hun kinderen. Een gesprekje kan je veel informatie opleveren en zorgt voor een band met de ouders.

Zelfontplooiing Het kind verantwoordelijkheid laten opnemen, hem creatief bezig laten zijn, zelf zijn weg laten zoeken, een bepaalde vrijheid geven, enz. Dit zorgt ervoor dat kinderen ten volle kansen krijgen om zich te ontplooien.

Spontaniteit Geef het kind (vb. via rollenspel, dansen, vrije expressie, enz. ) de kans zichzelf te zijn.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


14 Niet-prestatie-gericht Heb aandacht voor niet-competitieve spelen. Een activiteit kan ook leuk zijn zonder dat er iets aan verbonden moet zijn.

Sociaal Samen bouwen, samen spelen, samen eten, elkaar helpen, plezier beleven, enz.

Waardering Aanvaard het kind zoals het is, luister en waardeer zijn persoonlijke bijdragen.

7. Spelen 7.1. Stadium Stadium is een sleutelwoord als je een spel voorbereidt (een ruggensteuntje). Stadium is een letterwoord en staat voor het volgende: Spelregels:

Je spel kan vlot en geordend verlopen als je op voorhand weet hoe het ineen zit en wat mag en wat niet.

Terrein:

Je moet een terrein waarin je speelt gaan afbakenen. Neem niet zomaar “het speelplein of het bos”, maar “van hier tot daar en niet verder”. Pas je terrein aan naargelang de omstandigheden (vb. Aantal kinderen).

Aanpassing:

Je spel moet aangepast zijn aan jouw groep, hou rekening met hun leeftijd, hun ingesteldheid, enz. Je spel moet ook aangepast zijn aan weersomstandigheden en het aantal kinderen.

Doel:

Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Wat is je doel?

Inkleding:

Een spel begin je niet zomaar, maak het voor de kinderen boeiend. Zorg daarom voor een goede inkleding van je spel in het weekthema. Daarnaast is het belangrijk om je groepen eerlijk en logisch in te delen. Hoe ga je dit doen?

Uitleg:

Zorg voor een vlotte en duidelijke uitleg. Hoe leg je een spel uit? Waar leg je een spel uit? Hoe zijn kinderen tijdens de uitleg opgesteld?

Materiaal:

Als je het spel voorbereidt, ga dan ook na welk materiaal je allemaal nodig hebt. Het nodige materiaal wordt op de voorbereidende vergadering aangevraagd. De coördinator zal het aangevraagde materiaal bij aanvang van de vakantieweek zo snel mogelijk naar het project brengen tenzij anders afgesproken.

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


15

7.2. Vrij spel Vrij spel kan, maar is geen regel. Als je kinderen vrij spel geeft, mag dit niet zijn om de dag te vullen. Vrij spel betekent niet dat jij op je kont mag gaan zitten. Je bepaalt een terrein waarbinnen de kinderen moeten blijven (vb. het terrein met speeltoestellen) en je blijft daar ook . Je speelt samen met de kinderen (vb. op de schommel, door met een aantal te voetballen, enz.). Speel zeker ook in op de voorstellen van de kinderen zelf. Dit kan tot erg leuke en vernieuwende spelen leiden!

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter


16

Moni-zakboekje

Speelpleinwerking De Spetter

Zakboekje  

zakboekje voor de monitoren