Page 1

Revista proiectului regional

Nr. 1

Proiect finanĹŁat de AdministraĹŁia Fondului pentru Mediu


Asociaţia EDUCATIO s-a format la iniţiativa unor tineri cu preocupări în domeniile educaţiei, culturii şi programelor pentru tineret, în luna aprilie 2009, în Arad, propunânduşi identificarea, dezbaterea, analizarea şi soluţionarea problemelor specifice segmentului de tineret prin elaborarea şi defăşurarea unor programe şi proiecte, reprezentând astfel o veritabilă interfaţă între societatea civilă şi instituţiile locale şi centrale. Prin obiectivele sale – stimularea asociativităţii, voluntariatului, dezvoltarea comunicării şi relaţiilor interpersonale, promovarea dialogului intercultural, implementarea de proiecte naţionale şi internaţionale etc – asociaţia îşi propune să optimizeze implicarea tinerilor în viaţa publică, formându-i ca şi cetăţeni activi. Până în prezent asociaţia Educatio a iniţiat câteva proiecte prin care a urmărit să realizeze un cadru organizat de manifestare a tinerilor din Regiunea de Vest a ţării (Evenimente marca TeenFest), elaborând totodată un suport educaţional pentru creşterea nivelului de cultură generală a acestora (Educatio - Culegere de probleme cu răspunsuri de cultură generală, pentru gimnaziu şi liceu), angrenându-i, printre alte proiecte, în manifestări menite să sprijine dialogul intercultural, protecţia mediului dar şi a unor proiecte educative. Asociaţia Educatio manifestă disponibilitatea de a identifica parteneri noi în proiecte de viitor, fiind un organism deschis celor care doresc să se implice în problematica de tineret, la nivel regional, naţional şi european, indiferent de etnie, sex, religie, stare socială etc. Asociaţia dispune de o logistică adecvată, beneficiind de expertiza necesară întocmirii de proiecte specifice, promovând o politică de resurse umane flexibilă care permite racordarea la tendinţele şi realităţile europene. Pentru a avea fonduri în vederea realizării diverse proiecte asociaţia are şi activitate economică pe segmentul organizărilor de evenimente şi implicarea ca şi subcontractant în proiecte europene în care sunt implicaţi tinerii. Motivaţiile realizării finalizării şi organizării an de an a proiectelor rezidă în dorinţa de a identifica soluţii, de a propune mijloace şi modalităţi de optimizare a implicării tinerilor în acţiuni, manifestări şi evenimente care să le dezvolte aptitudini, abilităţi şi comportamente in spiritul devenirii unui cetatean activ. Dintre proiectele de amploare derulate amintim: - “ALĂTURI DE PERFORMANŢĂ” - “PĂSTRAREA VIE A TRADIŢIEI” - “SATUL EUROPEAN – 9 MAI, ZIUA EUROPEI” - “PENTRU UN ARAD VERDE!” - “YOUTH FOR CHANGE” - “TRANSMITE EUROPEI MESAJUL TĂU” - “CULEGERE DE ÎNTREBĂRI DE CULTURĂ GENERALĂ” - “CENTRUL JUDETEAN DE VOLUNTARIAT” - “TEEN FEST”, “BALUL ABSOLVENŢILOR” etc.

Organizatori:

Parteneri:

2


Editorial DE CE E LOGIC SĂ FII ECO? Civilizaţia actuală, construită pas cu pas începând cu “revoluţia industrială”, trecând prin marile războaie şi avântul tehnologiei, “desăvârşită” în societatea de consum, a dezvoltat o serie întreagă de racile nocive sufletului, trupului, minţii dar şi naturii în ansamblul ei. Dacă secole în urmă omul se supunea legilor mediului în care trăia, în ultimele decenii s-a străduit cu înverşunare să schimbe aceste reguli, să impună dorinţele sale, chiar dacă acestea contraveneau raţionalului, firescului sau bunului simţ. Ne-am ales astfel cu munţi de gunoaie, păduri şi habitate distruse, oraşe şi platforme industriale imense, poluare la cote alarmante, mizerie aruncată nonşalant peste tot, producţie şi marfă peste necesarul “lumii civilizate” (în timp ce alte regiuni sunt la limita subzistenţei), consum exagerat de resurse (rezultat din mofturi de oameni comozi şi egoişti). Toate acestea, chipurile, pentru o viaţă mai bună a noastră – dar oare şi a urmaşilor noştri? Se întreabă cu adevărat cineva ce va fi după noi, cei de acum? Chiar vrem să lăsăm în urmă terenuri fără verdeaţă, soluri nefertile, gunoaie ce nu dispar sute de ani, aer şi apă nepropice vieţii, resurse epuizate sau spaţii ultratehnologizate (cu oaze de linişte şi frumuseţe doar pe mici areale)? Desigur, toţi spunem că înţelegem răul ce-l facem dar… ce schimbăm efectiv fiecare? ultimă întrebare, Aici, în această proiectului nostru – cel se află obiectivul să CONŞTIENTIZEZE de a ajuta oamenii urâtă la care contribuim realitatea tot mai zi, iar apoi aceştia să fiecare în parte, zi de cu convingere. Şi ACŢIONEZE direct, receptiv la educaţie cine poate fi mai sau student, cel care dacă nu tânărul elev firesc să gândească are viaţa în faţă şi e mintea dar şi sufletul. în perspectivă, cu să schimbăm ceva în Iată de ce încercăm mentalitatea lor, oferindu-le exemple pozitive, îndrumări şi teme de reflecţie, pe baza cărora ei să modifice încet-încet ceea ce generaţiile trecute au modelat negativ. Este LOGIC aşadar să propunem conservarea naturii, păstrarea unui oraş curat cu un mediu sănătos, reciclarea materialelor şi utilizarea după necesităţi a oricărui fel de bunuri; să fim deci ECO! Cu alese gânduri şi bune intenţii, Prof. dr. Marius Ţiu 3


APA – ESENŢA VIEŢII Aproape 900 de milioane de oameni din întreaga lume nu au robinete în casă şi trăiesc la distanțe de cel puțin un kilometru depărtare de cea mai apropiată sursă de apă. De peste trei ori mai mulţi nu au unde se spăla şi nici unde să-şi îndeplinească cele mai elementare nevoi umane. Apa este ca aerul, la fel de esenţială pentru viaţă şi la fel de banală. Suntem atât de obişnuiţi cu ea în viaţa de zi cu zi şi o avem cu atâta uşurinţă, în anumite părți ale lumii, încât aproape că nu-i acordăm importanţă. Ce ne-am face însă dacă sursa noastră de apă zilnică ar dispărea? În prezent, unul din opt oameni se confruntă cu această problemă. Cei care locuiesc în anumite zone sunt nevoiţi să îşi ia apa din şanţuri, canale, râuri sau lacuri, adesea poluate de reziduuri şi excremente umane şi animale. Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi UNICEF consideră că minimul necesar de apă este de 20 de litri pe zi pentru fiecare om. Toaleta personală şi spălarea hainelor ridică cifra la 50 de litri. Însă cei mai mulți dintre oamenii fără acces la apă folosesc în jur de cinci litri pe zi, adică a zecea parte din cantitatea consumată de o persoană din ţările dezvoltate atunci când trage apa la WC. În medie, un european consumă pentru nevoile personale 200 de litri pe zi, iar un american, peste 400. Când un european trage apa sau un american face duş, ei folosesc mai multă apă decât este disponibilă în acel moment pentru sute de milioane de oameni din ţările sărace ale Pământului. În ţările în curs de dezvoltare, chiar şi un simplu WC poate fi un lux. Statistic, această situaţie este exprimată prin lipsa accesului la sanitaţie. În termenii cei mai simpli, oamenii afectați de asta se spăla cum pot şi îşi fac nevoile pe câmp, în şanţuri sau în găleţi. Pe întreaga planetă, lipsa accesului la sanitaţie afectează profund viaţa de zi cu zi a aproape jumătate din populaţia ţărilor în curs de dezvoltare, adică 2,6 miliarde de oameni. Situația în România în ceea ce privește racordarea la rețelele de canalizare nu este nici strălucită, dar nici printre cele mai rele. Potrivit celor mai recente date furnizate de Administrația Națională „Apele Române”, 54,28% dintre locuitorii țării sunt racordați la canalizare, iar 43,24% aveau acces la stațiile de epurare. În întreaga țară există 822 de stații de canalizare, dintre care 606 funcționale, iar celelalte aflându-se în diferite grade de execuție. Efectele deprivării de apă şi sanitaţie sunt copleşitoare dacă sunt privite la nivel global: din cauza lor, 1,8 milioane de copii mor în fiecare an, adică aproape 5.000 în fiecare zi. SIDA, unul dintre marile flageluri ale epocii contemporane, face de cinci ori mai puţine victime. Aproape jumătate din populaţia ţărilor în curs de dezvoltare suferă în orice moment de probleme de sănătate cauzate de lipsa de apă şi de sanitaţie. În ciuda a ceea ce s-ar putea crede, există apă destulă pentru fiecare om de pe planetă, precum şi banii necesari aducerii ei în fiecare casă. În lumea secolului XXI însă, agenda politică este ocupată deseori de securitatea naţională, de conflictele violente, de ameninţarea terorismului sau de creşterea comerţului cu arme şi droguri. Dacă vreun 4


război ar provoca atâtea victime ca lipsa de apă, lumea ar fi îngrozită şi s-ar face tot posibilul ca să i se pună capăt cât mai repede. Având în vedere această balanţă a avantajelor şi dezavantajelor, întrebarea normală este de ce nu se pune capăt o dată pentru totdeauna acestei probleme? Răspunsul este, bineînţeles, complex şi nuanţat de la o ţară la altă. Totuși, evident este că accesul la apă este o reflecţie a inegalităţii dintre oameni. Aproape doi din fiecare trei oameni care nu acces la apă trăiesc cu mai puţin de 2$ pe zi. O treime dintre ei nu au nici măcar 1$ pe zi. Iar aceștia au o voce prea slabă pentru a modela politicile naţionale şi internaţionale. Pentru 20% dintre cei mai bogaţi oameni de pe Pământ, accesul la apă este de 85%; Pentru cei săraci este de doar 25%. Toate aceste probleme şi cifre sumbre nu trebuie să lase loc unui pesimism absolut. Deşi la o rată cu mult mică decât ar fi de preferat, accesul la apă şi la sanitaţie se îmbunătăţeşte. Din 1990 până în 2008 proporţia oamenilor cu acces la apă a crescut de la 78% la 87%, iar a celor cu acces la sanitaţie, de la 49% la 62%. În ţări importante ca India sau China, progresele au fost remarcabile. În Etiopia, în mai puţin de 20 de ani, accesul la sanitaţie a crescut de la 3% la 12%. Având însă în vedere importanța apei curate şi a sanitației, progresul este, totuşi, cu mult mai lent decât ar trebui. Spre deosebire de petrol sau de cărbune, rezervele de apă sunt reînnoibile, astfel că, dintr-un anumit punct de vedere, ele pot fi privite ca nelimitate. Doar o anumită cantitate poate fi însă exploatată într-o perioadă dată de timp: ciclul hidrologic al Pământului pompează în jur de 44.000 km3 de apă dulce în fiecare an, ceea ce înseamnă că fiecărui om îi revin 6.900 m3, cu mult mai mult decât ar putea consuma, atât acasă, cât şi în agricultură sau în industrie. Însă cifra aceasta nu este relevantă pentru ţările din Orientul Mijlociu, unde presiunea asupra resurselor de apă este din ce în ce mai mare, în timp ce ţări ca Brazilia sau Canada au mai multă apă decât au sau vor avea vreodată nevoie. O mare parte din aceşti 44.000 km3 se revarsă în inundaţii sau în locuri prea izolate pentru a putea fi utilizate eficient. Aproape un sfert din rezervele de apă ale Pământului sunt în lacul Baikal, din sudul Siberiei, departe de orice aglomeraţie umană importantă. Consumul de apă a crescut aproape de două ori mai repede decât populaţia, de la 500 km3 în 1900, la peste 3.800 în 2000, şi va continua în acest ritm în viitorul apropiat. Consumul casnic reprezintă doar 5% din totalul apei consumate, deci apă pentru necesitățile personale există din abundenţă. Accesul oamenilor la apă nu oglindeşte atât diferenţele geografice dintre ţări, cât pe cele economice. Astfel, în Arabia Saudită, o ţară de nouă ori mai mare decât România, unde nu există nici măcar un singur râu permanent, peste 90% din populaţie are acces la apă. În Republica Democrată Congo, cam de aceeaşi mărime, dar aflată în bazinul celui de-al doilea fluviu al planetei, şi cu rezerve de apă de 500 de ori mai mari mai mari decât cele ale Arabiei Saudite, doar 46% dintre locuitori au acces la apă. Articol apărut prin amabilitatea revistei “TERRA MAGAZIN” Fotografii – AGERPRESS

5


PENTRU UN TURISM ECOLOGIC – CLUBUL „CONDOR” ALĂTURI DE CEI PASIONAŢI DE NATURĂ Drumeția montană, precum și orientarea sportivă, sunt unele din formele de turism care lasă cea mai mică amprentă asupra mediului înconjurător. In același timp oferă alternative sănătoase pentru valorificarea timpului liber. Sănătoase în sensul că practicarea acestora întărește fizicul, psihicul și spiritul, crează o atitudine responsabilă și pozitivă. Acestea sunt considerațiile pentru care Condor Club Arad perseverează în derularea unor activități specifice, mare parte din ele prin implementarea unor proiecte finanțate din resurse nerambursabile. Proiectul „Outdoor 2011” este un proiect finanțat de Primăria Municipiului Arad și derulat pe parcursul acestui an. Scopul acestuia este de a promova orientarea sportivă în rândul tinerilor din municipiul Arad. Ca atare, în parteneriat cu Parcul Natural Lunca Mureșului si Palatul Copiilor Arad, a fost realizat un poligon de orientare turistică în perimetrul pădurii Ceala, în proximitatea municipiului Arad. In acelasi timp a mai fost creat un panou informativ, amplasat în vevinătatea sediului administratiei Parcului Natural Lunca Mureșului, precum și o broșură, distribuită gratuit în școli și licee, care cuprinde informațiile de bază, necesare în primii pași ai orientării turistice. La sediul administrației Parcului Natural Lunca Mureșului se găsește și o hartă care cuprinde toate informațiile necesare parcurgerii poligonului de orientare. Al doilea proiect implementat de Condor Club Arad, în 2011, este „Pro Zarand”, finanțat de Centrul Cultural Județean Arad. Scopul acestuia este de a promova potențialul turistic al Munților Zarand. In acest sens au fost remarcate mai multe trasee turistice din vestul masivului, precum și cele care converg spre Căsoaia. De asemenea, a fost instalat un panou informativ la Căsoaia și este în curs de tipărire harta turistică a zonei centrale a Munților Zarand. Toate acestea înlesnesc accesul turiștilor pe potecile, marcate turistic, din Munții Zarandului. Invitația de a parcurge, fie poligonul de orientare fie traseele turistice din Munții Zarandului, este deschisă fiecăruia, indiferent de vârsta sa. Doar de câștigat are, indiferent de ce aspect este vorba. Cu atât mai mult cu cât aceste activități sunt alternative viabile pentru tinerii care doresc să-și petreacă în mod constructiv timpul liber.

6


ASOCIAŢIA “RESPIRA VERDE” PREZENTĂ ACOLO UNDE NATURA O CERE Asociatia RESPIRA VERDE este formată din tineri sub 35 de ani, fără o funcţie înaltă sau înscrişi într-un partid politic. Aceşti oameni s-au adunat din dorinţa arzştoare de a schimba ceva în ţara asta, mai ales în oraşul lor - ARAD. Începând acum 2 ani jumătate cu activităţi privind strângerea mizeriei din locuri în care nu există coşuri de gunoi sau containare, unde oamenii aruncau (şi încă o mai fac) gunoiul acolo unde îi taie capul, având o mentalitate nepăsătoare, şi continuând tot aşa, am hotarat să înfiinţăm o asociaţie (ONG) în scopul îndeplinirii unui interes nepatrimonial, constând în promovarea, sensibilizarea şi implicarea populaţiei, dar şi a organismelor de decizie politică şi administrative, în asigurarea unei convieţuiri sănătoase şi civilizate, prin spirit civic, pentru protejarea mediului şi a culturii, pentru atragerea cetăţenilor spre practicarea sportului sănătos, educaţie şi recreere, pentru promovarea tinerelor talente pe plan sportiv sau cultural. Şi am reuşit, asa că în anul ce tocmai va sa treacă am avut diverse acţiuni privind mediul înconjurător şi chemare la trezirea bunului simt: - “Împădurirea“, o mică parte a marelui proiect Săptămâna Pământului. Actiunea a însemnat plantarea de copaci în 3 locaţii din Pădurea Ceala, alături de voluntarii “Lunca Mureşului “, de domnul Ovidiu Pîrv, fost Director “Parcul Natural Lunca Muresului”, şi evident, partizanii Respira Verde . Au fost plantaţi în jur de 1000 puieţi de stejar (Quercus robur). În cadrul aceleiaşi săptămâni Respiră Verde a proiectat o serie de filme documentare împreună cu ASOCIATIA PENTRU DREPTURI CIVICE, găzduite de club KF, sub numele de “Serate cu filme “, unde 4 seri au rlat câte două filme, ce aveau drept scop tragerea unui semn de alarma asupra problemelor reale ale Terrei. - Marsul biciclistilor ,”Dati Aradului piste pentru biciclisti”, unde Respira Verde participă alaturi de CLC (Consiliul Local Civic), având ca scop promovarea bicicletei , a sănătăţii , a miscării, de asemenea şi eliminarea poluării. - Supermaratonul între natiuni , “Bekescsaba-Arad-Bekescsaba”, unde Respira Verde s-a prezentat la sectiunea pe bicicleta, pentru a 2-a oară la acest eveniment, cu o echipă formată din 10 partizani ai naturii. Respira Verde a încercat sa promoveze idea că nu trebuie să cauţi a câştiga locul întâi sau o urcare pe podium, ci merita cautată prietenia, comunicarea, uniunea, dăruirea, sănătatea şi evaluarea proprie. - “ Let’s do it Romania”, miscarea ce promova debarasarea gunoiului din spatiile verzi de pe plaiul nostru romanesc. În cadrul acestei miscări Respira Verde a fost prezentă pentru a da o mână de ajutor “naturii”, prin preajma balastierei din Micalaca, pe malul drept al râului Mureş. Partizanii Respira Verde au fost prezenţi în număr de 30-35 de oameni şi au strâns în jur de 50 de saci de gunoi de 120 lt. Pe lângă aceste activităţi , Respiră Verde a luat parte la multe alte mişcări sau proiecte, câteva dintre ele fiind şi în prezent în derulare, pe care de altfel noi le considerăm încă planuri de viitor. 7


COLEGIUL NAŢIONAL “ELENA GHIBA BIRTA” IMPLICAT CONTINUU ÎN EDUCAŢIA PENTRU MEDIU Pornind de la premisa că educaţia pentru o viaţă sănătoasă într-un mediu curat trebuie făcută prin exemple concrete, de la vârstă fragedă şi mai ales în mod continuu, am angrenat elevii şcolii noastre în numeroase activităţi dedicate cunoaşterii şi protejării mediului. Dintre cele mai ample acţiuni derulate în acest an calendaristic, care au implicat un număr ridicat de elevi şi au avut cel mai relevant impact asupra participanţilor dar şi comunităţii locale, menţionăm: - Colectarea selectivă, permanentă a hârtiei şi sticlelor din plastic, lunar fiind trimise la centrele de reciclare cantităţi însemnate din acetse materiale; - În cadrul manifestărilor de amploare desfăşurate în oraş sub titulatura Săptămâna Pământului, am fost integraţi în numeroase activităţi, toate culminând cu momentul Earth Hour, punctat la nivel global; - De Ziua Mondială a Apei (World Water Day) în Colegiul nostru a avut loc un simpozion cu largă prezenţă a forurilor responsabile sau dornice să păstreze în bune condiţii calitatea apei din Arad. Deasemenea, - în cursul zilei zece echipe de elevi de liceu au fost prezente în puncte nodale ale oraşului, unde au explicat cetăţenilor importanţa apei, au împărţit materiale informative şi sticle de apă minerală; - Am fost prezenţi alături de un număr mare de participanţi la o vastă acţiune de împădurire în Parcul Natural Lunca Mureşului, acest moment fiind precedat de sădirea unor arbori în Parcul oraşului, nu departe de liceul nostru;

8


ECO – EDUCAŢIE LA LICEUL DE ARTĂ „SABIN DRĂGOI” Prin natura sa, învățământul vocațional artistic, cu precădere cel plastic, permite abordarea unor teme variate, fără a face rabat de calitate sau fără a prejudicia atingerea scopurilor educaționale propuse prin curriculum-ul școlar. Mediul înconjurător ocupă un loc aparte deoarece este o sursă perpetuă de inspirație pentru elevii Liceului de Artă„Sabin Drăgoi” din Arad. Multe din lucrările elevilor, indiferent de tehnica folosită în realizarea acestora (creion, culoare etc.) au subiecte care se regăsesc în natură, ca și creații ale acesteia. Nu de puține ori, același subiect este interpretat și redat în mod diferit de elevi, în funcție de perspectiva, sensibilitatea și experiența lor. Fiind o sursă de inspirație, dar în același timp și o oglindă a atitudinii semenilor noștri față de ceea ce este un bun colectiv vital, mediul înconjurător se regăsește în lucrările copiilor încă de la vârste fragede. Dacă la început lucrările realizate de elevi sunt produsul imaginație lor (adică așa cum își închipuiesc sau doresc ei), pe măsură ce cresc ei abordează teme pe care le pot găsii în mediul înconjurător, fie că surprind un crâmpei de mediu curat sau afectat de prezența ori activitățile omului. Aceste teme, de regulă, pot fi abordate în cadrul orelor de specialitate, fie prin natura curriculei specifice, fie conform opțiunii elevilor. Nu de puține ori lucrările respective sunt realizate pentru a acoperii necesarul unei expoziții tematice, rezultat al unui proiect sau al necesității acute exprimată de concetățeni. Nefiind limitate de granițe, problemele de mediu au un caracter transfrontalier, aspect surprins de elevii care au participat la implementarea proiectului transfrontalier CBC „Conviețuiri Culturale și Identitare”, derulat de Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad în parteneriat cu școli similare din Bekescsaba si Battonya. Lucrările realizate de elevi, pe marginea subiectelor oferite cu prisosință de regiunea Moneasa, au fost expuse și vernisate în 7 localități din județul Arad și din județul Bekes (Ungaria). De asemenea, anual au loc tabere de creație artistică la Moneasa și la Buteni, unde elevii acestui liceu petrec mai multe zile, observând și reprezentând diferite aspecte de natură ecologică. Lucrările realizate fac obiectul unor expoziții vernisate fiind un exemplu de bună practică, ele având, de fapt, implicații profunde ce izvoresc din dorința, exprimată sonor sau tacit, tinerilor de a avea o casă urată, de un mediu neviciat, optim vieții. 9


COLEGIUL ECONOMIC MEREU IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢI ECOLOGICE În ultimul an şcolar am desfăşurat un număr consistent de acţiuni cu caracter ecologic, unele dintre acestea având loc în şcoală (mai ales în timpul orelor sau cu diverse ocazii alese de cadrele didactice) sau în afara ei, de fiecare dată însă profesori şi elevi implicându-se cu suflet în ceea ce şi-au propus, pentru a avea un mediu curat în oraş, pentru o educaţie adecvată în sprijinul naturii, pentru a arăta celor din jur ce înseamnă “puterea exemplului”. Astfel, merită menţionate momente de mare amploare precum: - Fiinţele vii – prietenii noştri, în care am realizat o expoziţie de animale de casă ce aparţin elevilor, fiecare descriind pasiunea şi grija cu care îngrijesc fiinţele ce le stau alături; - Dezastre naturale – consecinţe ale activităţii umane, o dezbatere despre efectele directe ale acţiunii nesăbuite a omului asupra mediului natural - Colţul verde, amenajat în contextul implicării în proiectul naţional „Şcoli pentru un viitor verde”, ocazie cu care am derulat şi alte activităţi colaterale, atât datorită exigenţelor concursului cât şi din dorinţa de a face educaţie; - Ecologizare malul Mureşului, o acţiune în care elevii claselor a XI a au ieşit în apropiere, în cadrul orelor de geografie, biologie şi dirigenţie; - Colectarea de hârtie se face în şcoala noastră constant, cantităţile adunate fiind destinate reciclării şi implicit salvării multor copaci; - „Lets do it Romania” ne-a avut şi anul acesta printre participanţi, acolo unde organizatorii au solicitat, implicarea noastră fiind numeroasă; - Pânza verde, cu mesaje palmare ecologice, amplasată pe coridor a fost un real succes, elevii fiind încântaţi să lase mesajele lor despre natură.

10


LICEENII DE LA „FRANCISC NEUMAN” ÎNVAŢĂ ACTIV REGULILE UNUI MEDIU CURAT Activitățile extracurriculare prin specificul lor dezvoltă la elevi competențe, abilități, valori și atitudini diferite de cele obţinute în procesul de predare-învățare: simț civic, responsabilitate, spirit de echipă, toleranţă, comportament umanitar etc. În proiectul activităților extracurriculare din școala nostră un loc aparte îl ocupă domeniul educației ecologice, cu obiective care vizează responsabilizarea și conștientizarea tinerei generații privind protejarea mediului înconjurător, colectării și reciclării deşeurilor, economisirii apei, energiei termice sau electrice, păstrarea curăţeniei etc. Dintre activitățile derulate în ultimele luni de elevii noştri, coordonaţi de cadre didactice implicate, amintim: - Proiecte educative derulate în parteneriat cu instituţii de profil, cum ar fi Agenția de Protecția Mediului Arad și Parcul Natural Lunca Mureșului („Prezent și activ în acțiuni de protejarea mediului la nivelul județului Arad”, ”Iubim natura”, ”Eco-școala”). - Acţiuni de voluntariat, derulate la nivel naţional, în care am luat parte alături de alte instituţii şi organisme implicate, aici menţionând „Earth Hour”, „World Water Day” sau participarea la cea de-a doua ediție „Let’s do it, România!”, elevii noştri solicitând de fiecare dată responsabilități cat mai complexe. - Participări ale elevilor la concursuri pe teme ecologice: Premiul special obținut de echipa școlii cu ocazia „Zilei Mondiale a Mediului”, în acțiunea „Învinge obișnuința! Spre un mediu mai curat!”, desfăşurată la Parcul Natural Lunca Mureșului, Premiul special al juriului obținut la Concursul Național „Reciclăm, nu aruncăm!” - secțiunea fotografii, premii de participare la ”Play Energy”, etc. - Acțiuni extracurriculare desfășurate în școală cu tematica ecologică (proiectare de filme cu mesaj ecologic, realizare de desene, eseuri şi articole în revista școlii „Atitudini”, Parada modei cu obiecte vestimentare confecționate din materiale reciclabile, expoziții de produse realizate din deșeuri reciclabile, colectare hârtie şi sticle din plastic etc.). Potenţialul uman, dorinţa de implicare a elevilor şi utilitatea tututor temelor legate de mediu ne îndreptăţesc să fim parte activă în toate proiectele desfăşurate pe plan local sau naţional, în dorința de a colabora cu toți cei care au capacitatea de a organiza şi implementa idei menite să contribuie la educarea tinerei generații în spiritul respectului pentru adevăratele valori. 11


Gândește verde, gândește curat” , DEVIZA LICEULUI DE TRANSPORTURI CĂI FERATE La Grup Școlar Industrial Transporturi Căi Ferate Arad , în anul școlar 2010-2011, s-au desfășurat mai multe activități, înscrise în programul ”Școala verde, școala viitorului”. În urma desfăşurării activităţilor, elevii au învăţat faptul că fiinţele umane sunt direct răspunzătoare de aspectul mediului în care trăiesc şi că pot acţiona în acest sens, fără a aştepta îndemnul altora; că trebuie să ai conştiinţă civică şi simţul responsabilităţii pentru fiecare gest vizazi de mediul; că omul trebuie să respecte natura și să lupte împotriva poluării. În acest sens, s-au organizat mai multe acțiuni, printre care amintim: realizarea unor colaje, având ca temă necesitatea protejării naturii (olajele au fost bine realizate, în formă artistică şi originală, elevii participanţi conştientizând valoarea spaţiilor verzi, ocrotirea mediului înconjurător şi implicarea activă în activităţi dedicate acestui subiect) ; realizarea unui filmuleţ, ce conţine opinia cetăţenilor Aradului, legată de importanţa protejării mediului înconjurător; distribuirea unor fluturaşi cu mesaj ecologic, menit să atragă atenţia asupra pericolului în care se află Planeta Pământ, mesajul indirect al acţiunii fiind ’’Salvaţi Planeta Pământ’’ şi ’’Gândiţi verde, gândiţi sănătos!’’; distribuirea unui chestionar pe care elevii l-au completat, din care a rezultat faptul că ei cunosc bine noţiunile legate de mediul înconjurător şi de protejarea acestuia; desfăşurarea concursului intitulat: „Natura din sufletul meu”, scopul fiind evidențierea frumuseţii locurilor, a bogăţiei naturale a României, a unicității reliefului, a armoniei între formele de relief, a comunicării între om şi natură, toate acestea trezind sentimentului apartenenţei la un spaţiu, la o etnie; confecţionarea fidelă a Caselor Memoriale ale scriitorilor: Ioan Slavici, Veronica Micle, Mihail Sadoveanu şi Tudor Arghezi, în scopul refacerii spațiului bucolic, mioritic, încărcat de magie; acțiunea ‘’Pentru un oraş mai curat’’ având ca scop sensibilizarea tinerilor cu privire la necesitatea implicării în proiecte sociale, menite să le dezvolte spiritul civic şi educaţia ecologică. și mai multe acțiuni de ecologizare, igienizare și platare. Echipajul a fost format din elevi ai școlii noastre, coordonați de prof. Anca Păcurariu, Anca Demeter, Alexandra Blaga.

12


~ÎMPREUNĂ PUTEM SĂ SALVĂM O PĂDURE~, IAR ELEVII ŞCOLII GENERALE NR. 12 AU DOVEDIT ASTA … deci nu sunt vorbe mari. Noi, copiii de la Şcoala Generală Nr. 12 Arad ne străduim să facem asta de 6 ani deja şi credem că, poate nu chiar o pădure, dar câţiva copaci am salvat de la tăiere. Cum facem asta? Simplu. În fiecare an, în lunile noiembrie şi martie, adică atunci când tot românul face curăţenia mare dinainte de sărbători, împânzim cartierul cu afişe care anunţă locatarii blocurilor intenţia noastră - şi anume că, într-o anumită zi urmează să adunăm deşeuri de hârtie. În ziua respectivă mergem în scările blocurilor şi acolo ne aşteaptă pachete gata pregatite cu ziare, reviste şi chiar cărţi. Sunt unii oameni care vin ei la şcoală şi aduc hârtia şi se bucură că scapă de ea, într-un mod util naturii. Mulţi dintre vecinii noştri ne întreabă cu mult timp înainte când să pregătească hârtia - se ştie deja în cartier de acţiunea noastră şi oamenii mari ne sprijină şi ne ajută, dând dovadă de grijă pentru natură şi mediul înconjurător. E adevărat că şi noi încercăm să-i “educăm”, distribuind din timp fluturaşi prin care le explicăm că e important să reciclăm hârtia şi să protejăm natura, pentru că şi noi vrem să respirăm aer curat când vom fi mari, şi la fel şi copiii noştri. La şcoală ne aşteaptă două containere mari: unul pentru hârtie şi altul pentru carton şi, în cel mult două ore ele sunt pline ochi. După care sunt duse la o firmă de colectare şi golite. Suntem mândri de munca noastră şi în fiecare an aşteptăm cu mare nerăbdare momentul colectării hârtiei. Ne bucurăm că, atât părinţii noştri cât şi vecinii noştri şi vecinii vecinilor noştrii ne apreciază, noi încercând acum să-i învăţăm să colecteze selectiv. Nu e uşor dar suntem convinşi că vom reuşi. O altă parte a activităţii noastre ecologice este şi anuala curăţare a parcului şcolii. În faţa şcolii noastre este un parc unic in Arad; avem soiuri rare de plante şi copaci. Mândria noastră este “Masa tăcerii” din arbuşti ornamentali şi “mimozul” care e înflorit toată vara şi care e admirat de tot cartierul. Deci… ce facem? Într-o anumită zi ne înarmăm cu greble, lopeţi, foarfeci speciale, pungi de gunoi şi răsaduri de flori. Apoi curăţăm copacii, strângem gunoaiele şi plantăm seminţe şi flori. Vă aşteptăm la Şcoala Generală Nr. 12 să vedeţi parcul nostru verde – unic – care ne înfrumuseţează şcoala şi ne oferă aer curat tot timpul anului. 13


ŞI TOTUŞI EXISTĂ ECOSPIRIDUŞI ! ... LA ŞCOALA GENERALĂ NR. 5 Cine ar fi crezut, că a merge cu bicicleta la şcoală va deveni un vis aproape imposibil? Mulţi tineri, majoritatea elevi şi-au exprimat dorinţa de a folosi acest mijloc de transport dar pericolul care aşteaptă la fiecare colţ de stradă a transformat, din păcate, această dorinţă într-un vis imposibil. Campania „Săptămâna Mobilităţii Europene” a permis ECOSPIRIDUŞILOR, 30 la număr, să înlocuiască maşina, ca mijloc de transport, cu bicicleta. Sub deviza „Străzi pentru oameni” aceştia, sprijiniţi de reprezentanţi ai Poliţiei Rutiere Arad şi alături de Agenţia pentru Protecţi Mediului Arad au organizat vineri, 22 septembrie 2011, un marş cu bicicletele pe străzile Aradului. În deplină siguranţă, elevii au îndemnat cetăţenii să renunţe la maşini şi să utilizeze mijloace alternative, precum bicicleta, mijloacele de transport în comun sau mersul pe jos. 2) Dacă mergi pe malul Mureşului, găseşti cam tot ce vrei: PETuri, deşeuri menajeri, pungi de plastic şi multe, multe altele. Toate aceste “ingrediente” ajung în apa râului, în apa din casa noastră afectându-ne într-un fel sau altul viaţa. 24 sep. 2011 este ziua în care 60 de ECOSPIRIDUŞI au ajutat Pământul să respire implicându-se în Proiectul Let’ s do it Romania! 3) În fiecare an, pe 4 octombrie este sărbătorită viaţa animalelor în toate formele ei şi relaţia oamenilor cu regnul necuvântătoarelor. Un mănunchi de ECOSPIRIDUŞI au participat la concursul organizat pe 4 octombrie 2011 de Ziua Mondială a Animalelor de către Parcul Natural Lunca Mureşului şi... au câştigat râvnitul Premiu I. 4) Poveştile pe care Pădurea le deapănă toamna sunt de o mireasmă îmbătătoare iar ECOSPIRIDUŞII nu rezistă tentaţiei de a le asculta şi împărtăşi la rândul lor altora care vor să le afle tâlcul...14, 15, 16 oct. 2011 sunt zilele în care, pe biciclete şi alături de partenerii de la Parcul Natural Lunca Mureşului ECOSPIRIDUŞII au cutreierat potecile Pădurii Ceala. 5) Între 23-25 noiembrie2011, alături de partenerii de la Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia de Apă Bazinală Mureş, o mână de ECOSPIRIDUŞI au pavoazat şi prezentat standul Sistemului de Gospodărire a Apelor Române Arad la Expo Ecomediu. 6) Iubim, ascultăm, îngrijim, respectăm NATURA!!! Şi suntem ECO ! Pe 29 noiembrie 2011, sub privirile atente a 80 de ECOSPIRIDUŞI a fost prezentat proiectul Fii ECOlogic!, care se află în plină derulare în oraş prin multiple activităţi. „Trăieşte verde“, „Iubeşte verde“, „Gândeşte verde“ au fost îndemnurile lansate de iniţiatorii Proiectului „Fii ECOlogic“. 7) Pe 6 decembrie 2011, sub cupola Festivalului Naţional al Şanselor Tale, ediţia a XII-a desfăşurat sub genericul Educaţie şi voluntariat, 28 de ECOSPIRIDUŞI au împărţit Mesaje pentru arădeni ! 14


LICEUL TEORETIC „ADAM MULLER GUTTENBRUNN“ A DESFĂŞURAT NUMEROASE ŞI VARIATE PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI ECOLOGICE Proiecte la care am participat în ultima perioadă: • „Eco - şcoala” • „Patrula - eco” • „Şcoli pentru un viitor verde” • „Mai multă pădure pentru mai multă viaţă – Verde în Arad” în colaborare cu Consiliul Judeţean Arad • “Mediul clădeşte poduri - Tineri europeni în dialog“. Acest proiect implică 20 de şcoli din Germania şi câte 5 şcoli din Romania, Ungaria, Croatia respectiv Bulgaria si se desfasoara pe o perioada de trei ani scolari (2009 - 2012), noi aflandune in al doilea an de proiect. • Amenajarea spaţiului verde de la Liceul A.M Guttenbrunn • Participarea la concursul judeţean„Să păstrăm apele curate!”, unde am obţinut Locul I • Acţiuni de împăduriri • Expoziţie de colaje pe tema: „Schimbările climatice” • Festivalul handmade: confecţionarea de podoabe de Crăciun şi de mărţişoare din materiale reciclabile • Activităţi de ecologizare • Concursul: Cine salvează mai mulţi copaci? • Sesiuni de comunicări pe diverse teme legate de protecţia mediului • Elaborarea unei broşuri eco

15


LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “ALEXA POPOVICI” ÎN ACTIVITĂŢI ECO “Nu te îndoii niciodată că un grup mic de oameni care gândesc şi sunt dedicaţi pot schimba lumea. Adevărul e că acesta e singurul lucru ce a salvat lumea până acum...” (Margaret Mead- antropolog) Este trist şi evident că un număr restrâns de elevi nu vor putea rezolva toate problemele mediului înconjurător. Totuşi, în fiecare an, elevii claselor a XI-a de la Liceul Teologic Baptist “Alexa Popovici” Arad, conduşi de prof. Daniel Gâta, consideră că cele mai bune aplicaţii la orele de Geografia Mediului Înconjurător sunt să meargă în cea mai întinsă zonă verde din oraş (malul Mureşului) pentru a colecta deşeurile pe care oamenii nepăsători le aruncă în natură şi să ajute la refacerea pădurii prin plantarea unor puieţi. Cu saci de gunoi şi mănuşi în dotare, am mers şi noi să ajutăm natura care de atâtea ori ne oferă peisaje pe care probabil că nici unul dintre noi nu le merităm. Deşi la prima vedere nu ai spune că Parcul Copiilor este un loc murdar, atunci când îţi propui să aduni mizeriile lăsate de ceilalţi, realizezi că lucrurile sunt mai grave decât te-ai fi aşteptat. De la mucuri de ţigară până la articole de îmbrăcăminte, pe Malul Mureşului se găsesc din păcate toate gunoaiele posibile! Formând grupe mai mici am reuşit să acoperim o suprafaţă mai mare şi să curăţăm mai mult din parc. Deşi nu pare a fi o activitate foarte placută, am adunat cât de multe deşeuri am putut, încercând să dăm un exemplu trecătorilor care se uitau la noi. Pe lângă acest lucru, această experienţă ne-a învăţat că de fiecare dată când un om aruncă gunoaie pe jos natura suferă şi din această cauză şi noi vom avea de suferit. Astfel am înţeles cât este de important este să nu distrugem natura ci să o protejăm! Odată ajunşi la punctul de întâlnire, cu sacii plini, am observat că deşi suntem puţini putem face lucruri importante pentru mediul înconjurător. Cum spuneam şi mai sus, nu am reuşit să rezolvăm toate problemele mediului din zonă, dar am încercat să dăm un exemplu şi să aducem un zâmbet naturii, care ne dă atâtea motive de bucurie!

16


NOI, ELEVII ŞCOLII GENERALE „IOSIF MOLDOVAN”, ŞTIM CĂ PROTEJÂND NATURA, SALVĂM VIAŢA Cadrele didactice şi elevii Şcolii Generale „Iosif Moldovan” Arad au desfăşurat în permanenţă activităţi menite să educe tinerii pentru calitatea mediului înconjurător. Au fost desfăşurate proiecte de parteneriat educaţional cu Parcul Natural Lunca Mureşului, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, cu Şcoala Generală Nr. 25 Braşov, precum şi o serie de activităţi în cadrul şcolii. Scopul acestor acţiuni este acela de a forma la elevii şcolii atitudini ecobiologice şi priceperi de protejare a mediului înconjurător. Proiectul de parteneriat „Prietenii naturii” desfăşurat împreună cu Parcul Natural Lunca Mureşului a cuprins activităţi de cunoaştere a plantelor şi animalelor în mediile lor de viaţă, de identificare a unor specii de plante lemnoase: arbori şi arbuşti din zona Bezdin, acţiuni de igienizare în Pădurea Ceala şi zona Bezdin, pregătirea terenului pentru plantarea puieţilor, concurs de slogane pe teme de ocrotire a naturii. Elevii claselor III-VIII împreună cu diriginţii şi învăţătorii au conştientizat importanţa majoră pe care o are protejarea şi conservarea mediului de viaţă şi importanţa orientării acţiunilor noastre spre apărarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare. Proiectul „Copiii dăruiesc reciclând materiale” a fost desfăşurat de şcoala noastră în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad. Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect şi la care au participat elevi din clasele I-VIII au pus accentul pe importanţa economisirii şi reciclării materialelor. Elevii au învăţat că din cele mai simple materiale reciclabile ( carton, hârtie, sfoară, seminţe, textile sau plante uscate) se pot confecţiona mici obiecte de artă artizanală. Au fost astfel confecţionate obiecte şi felicitări pentru Crăciun, steguleţe cu mesaje ecologice, mărţişoare şi felicitări de Paşte şi alte mici obiecte – tablouri, machete, jucării. Acestea au fost expuse în holul şcolii şi în Centrul de Documentare şi Informare, dar şi în cadrul unor prezentări la nivelul municipiului. Unele dintre ele au fost valorificate în cadrul acţiunii caritabile „Îmi Pasă!” , acţiune de strângere de fonduri pentru copiii nevoiaşi din şcoală. 17


,,AURUL VERDE” - ACȚIUNE DE VOLUNTARIAT A ŞCOLII GENERALE „ARON COTRUŞ” Pădurea constituie loc de relaxare pentru turiști, inspirație pentru poeți, adăpost pentru animale, sursă de plante medicinale etc. Din păcate, anual se pierd mii de hectare din cauza incendiilor și a defrișărilor ceea ce duce la modificarea peisajului, la dispariția multor plante și animale (uneori aparținând speciilor rare). Anual în România în perioada 15 Martie-15 Aprilie se sărbătorește Luna pădurii. Cu această ocazie, elevii Școlii Generale ,,Aron Cotruș” Arad, au participat, la acțiunea de refacere a mediului prin plantarea de puieți la Pădurea Ceala. Acțiunea a fost inițiată de Consiliul Județean Arad în colaborare cu Ocolul Silvic Arad, Grupul Școlar Forestier Arad și Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului. ,,Asemenea acțiuni sunt binevenite pentru a sensibiliza elevii față de natură și a împleti cunoștințele academice cu aplicațiile practice. Nevoia de a menține ,,aurul verde”, de a-l proteja și de a-l completa reprezintă o nevoie tot mai acută a zilelor noastre, în condițiile în care pădurile sunt uitate. Pădurea, aurul verde al pământului, este cea mai de preţ moştenire pe care o putem lăsa copiilor noştri ,,Pentru fiecare om un pom” , pentru noi și generațiile viitoare este unul dintre principiile care au stat la baza acțiunii de voluntariat în care a fost implicată școala noastră” declară directorul adjunct al școlii Prof. Otavă Mihaela. Echipa de elevi voluntari a fost supravegheată de Prof. Petronius Gheorghe. 18


ELEVII DE LA „VASILE GOLDIŞ” SUNT AMBASADORII NATURII Revista ecologică a Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” Arad a participat

la Concursul

Naţional al Revistelor Eco, aflat în Calendarul activităţilor extracurriculare ale

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, concurs desfăşurat la Caracal, judeţul Olt. Revista de educaţie ecologică “Ambasadorii naturii” și-a propus diseminarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor şi programele educative din domeniul educaţiei pentru mediu. Aceste activităţi s-au desfăşurat pe parcursul anului 2010 -2011 şi sunt dovada abnegaţiei cu care elevii s-au implicat în aceste proiecte. Amintim câteva dintre acestea: Ziua Mondială a Apei, Recycled fashion event, Spune un NU hotărât fumatului, Trăieşte în armonie cu natura, Eco-art, Noi şi pământul, Să protejăm pădurile şi aerul curat, Eco turism în Munţii Bucegi, Ce înseamnă “ECO”?, Amuză-te şi fii creativ!, Cercetaşii la datorie. Scopul acestei reviste este stimularea interesului faţă de problematica mediului şi implicarea elevilor, profesorilor, comunităţilor locale în acţiuni de promovare a activităţilor desfăşurate pentru protejarea mediului înconjurător. Mulţumim tuturor celor care s-au alăturat nouă, ambasadorilor naturii! Iată şi alte câteva aspecte pozitive (câştiguri) ale implicării noastre în atâtea proiecte eco: - un spaţiu verde amenajat în faţa şcolii - reactualizarea şi îmbogăţirea colecţiei de plante de apartament din holul şcolii - întreţinerea şi îmbogăţirea unei colecţii de plante în fiecare sală de clasă în funcţie de preferinţele elevilor - realizarea unui spaţiu ambiental estetic şi sănătos 19


- formarea unui comportament ecologic şi a unei conştiinte „verzi” - capacitarea elevilor în acţiuni de recuperare a hârtiei - colectarea diferenţiată a deşeurilor în recipiente amenajate special şi valorificarea deşeurilor reciclabile - realizarea de parteneriate cu instituţii din municipiu şi judeţ în vederea extrapolării interesului nostru pentru mediu În ceea ce priveşte analiza problemelor de mediu specifice şcolii la sfârşitul anului şcolar 2010/2011 am apreciat: - implicarea mare a elevilor in valorificarea maculaturii reciclabile - implementarea la elevi a importanţei gesturilor simple în reducerea consumului de energie conventionala, participarea cu proiecte la concursurile prevăzute in Programul National de activităţi şi la cele iniţiate la nivelul şcolii - propuneri pentru permanentizarea comportamentului ecologic la şcoală şi în societate - implicarea activă a elevilor în acţiunile de monitorizare a problemelor de mediu din scoală - continuarea redactării revistei ,,Foaia de mediu”.

20


ATITUDINI ECOLOGICE LA „HENRI COANDĂ” Societatea actuală, în care informatizarea şi automatizarea fac parte din viaţa cotidiană ne determină să fim tot mai puţin în legătură cu natura. În acest context este foarte importantă educaţia ecologică realizată în şcoală. Elevii şi profesorii Grupului Şcolar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad au iniţiat proiecte la nivel local sau au colaborat cu alte şcoli, instituţii şi ONG- uri din ţară, străinătate sau din municipiu în proiecte pe teme ecologice. Şcoala este implicată în Proiectul european SHEEP: „A Schools’ Panel for High Energy Efficient Products” în cadrul INTELLIGENT ENERGY EUROPE, împreună cu alte 18 instituţii din Italia, Germania, Bulgaria Grecia şi România. Proiectul îşi propune informarea a 50.000 de familii din ţările implicate în proiect prin intermediul activităţilor din informare şi a instituţiilor de învăţământ. Profesorii din municipiu au participat la traning-ul „Consolidarea competenţelor cadrelor didactice în ceea ce priveşte eficienţa energetică” desfăşurat în martie 2011 la şcoala noastră. A fost abordată problematica creşterii gradului de conştientizare legat de produsele eficiente din punct de vedere energetic. S-a discutat despre analiza costurilor produselor electrice pe parcursul ciclului de viaţă, utilizarea inteligentă a energiei şi produse electrocasnice inteligente dar şi despre oportunităţi de introducere a acestora pe piaţă. Şcoala se preocupă continuu de promovarea spiritului ecologic în rândul elevilor, apropierea acestora de natura şi dezvoltarea unor activităţi responsabile de protejare a mediului înconjurător. La Concursul naţional de ecologie şi turism sportiv „Porţile de Fier”, organizat de Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Drobeta Turnu Severin, la care participă în fiecare an, elevii şcolii noastre au obţinut mai multe premii la Secţiunea „Artă ecologică” şi la Concursul eco – turistic „Cupa Racovăţ”. La nivel local elevii au realizat activităţi de ecologizare a şcolii şi a împrejurimilor, plantare de arbori, arbuşti şi flori, au colectat selectiv PET –uri de plastic şi hârtie. Elevii şi cadrele didactice au confecţionat diferite obiecte din materiale reciclabile: felicitări, mărţişoare, podoabe şi decoraţiuni în cadrul unor proiecte: „Creativitate. Inventivitate. Reciclare”, ”Crăciunul pe Glob”, Proiectului Naţional „Târgul Sărbătorilor Pascale” coordonat de Grupul Şcolar „Sever Bocu” Lipova, Zilele Educaţiei. Activităţile de educaţie ecologică şi cele de ecologizare continuă şi în acest an şcolar, elevii şi cadrele didactice implicându-se în mai multe proiecte, unul dintre ele fiind Proiectul Fii ECOlogic! 21


COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, PRIETENUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Elevii şcolii noastre sunt permanent implicaţi în activităţi de protejare şi conservare a mediului înconjurător, atitudine la care ne obligă profilul şcolii. În şcoală funcţionează cercul Pro Natura ai cărui membri, elevi în clasele IX-XII, sunt liderii acestor activităţi. În primul rând în şcoala noastră se derulează permanent o activitate de colectare selectivă a ambalajelor din materiale plastice (PET-uri) şi a hârtiei, activitate realizată în parteneriat cu REMAT SA şi POLARIS SA. O parte din hârtia colectată a fost folosită de elevii cercului Pro Natura pentru a fabrica prin reciclare hârtie colorată utilizată pentru confecţionarea de felicitări. Coordonaţi de cadrele didactice elevii au participat şi s-au implicat în numeroase activităţi organizate în parteneriat cu Agenţia de Protecţia Mediului (Săptămâna mobilităţii-septembrie 2010, septembrie 2011), Parcul Natural Lunca Mureş şi Consiliul Local (Săptămâna Pământului în Arad-martie 2011). În cadrul Săptămânii Pamântului în Arad o parte din elevii şcolii noastre au participat la activităţi de igienizare a malului râului Mureş iar o altă parte au participat la plantări de arbori în vederea împăduririi unei zone din Parcul Natural Lunca Mureş. Activităţi similare de ecologizare şi igienizare a unor zone au avut loc şi în cadrul proiectului naţional Let’s do it Romania! la care au participat un număr de 44 elevi în septembrie 2010 şi peste 60 elevi în septembrie 2011. De asemenea, în cadrul proiectului ECO-tin finanţat de către Autoritatea Naţională de Sport şi Tineret un număr de 25 elevi ai şcolii noastre au participat la ecologizarea unei zone din cadrul Parcului Natural Lunca Mureş (septembrie 2011). O preocupare importantă a elevilor noştri este şi refolosirea unor deşeuri din care au fost confecţionate diferite obiecte specifice sărbătorilor de iarnă, mărţişoare şi felicitări din hârtia reciclată în cadrul cercului Pro Natura. Aceste produse au fost realizate şi împreună cu elevii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad cu care şcoala noastră a încheiat un parteneriat prin proiectul Ocrotind natura ne ocrotim pe noi înşine. 22


PROIECTUL “Fii ECOlogic!” SE PREZINTĂ Asociaţia EDUCATIO a aplicat pentru acest proiect în toamna anului 2010 iar după “unda verde” primită de la Administraţia Fondului pentru Mediu a început derularea sa, în septembrie 2011. Intenţiile sunt evidente şi urmăresc promovarea responsabilităţii faţă de mediu, faţă de comunitatea locală, fixarea noţiunilor de bază în planul educaţiei pentru tot ce înseamnă natură şi habitat. Şirul activităţilor din cadrul proiectului, desfăşurat pe parcursul a opt luni calendaristice (1 octombrie 2011 – 31 mai 2012), cuprinde: - Prezentarea unor materiale educative, format pps. şi pe suport tipărit (pliante, broşuri, afişe, bannere etc., toată hârtia folosită provenind din reciclare), în lunile octombrie şi noiembrie; - Prima etapă a colectării de hârtie şi dozelor de aluminiu, precum şi editarea primului număr al revistei proiectului, în luna noiembrie; - Luna decembrie înseamnă debutul concursului pe echipe, în care grupe de câte 4 elevi din fiecare şcoală se vor întrece pe secţiuni (gimnazii, licee tehnologice, licee teoretice), cu probe de perspicacitate, creativitate, îndemânare, imaginaţie, cunoştinţe etc. - În perioada decembrie – aprilie va fi evaluată constanţa în reciclare, în care se vor contabiliza cantităţile de hârtie şi aluminiu adunate, ca dovadă a însuşirii adecvate a utilităţii şi firescului ideii de reciclare; - La începutul anului următor „Fii ECOlogic!” se va conecta cu proiectul naţional Şcoli pentru un Viitor Verde (promovat şi susţinut de revista Terra Magazin), în care vom lua act de implicarea şcolilor în adunarea şi compactarea sticlelor de plastic (P.E.T.). Pentru aceasta şcolile se vor înscrie în respectivul proiect iar cantităţile reciclate vor fi luate în calcul la evaluarea finală a activităţii noastre; - În luna februarie şcolile vor prezenta un pps. propriu, cu viziunea lor asupra necesităţii şi modului în care protejăm mediul, materialele fiind trimise redacţiei proiectului la un termen anunţat din timp. Tot atunci va apare un alt număr al revistei proiectului, la care vor putea lua parte în alcătuirea materialelor; - Martie va fi luna în care va fi ultima etapă a concursului pe echipe, dar ne vom implica şi în acţiuni de plantări, igienizări sau de promovare a Zilei Mondiale a Apei, corelat cu proiectul Olimpiada Verde; - În luna Aprilie se vor face ultimele evaluări ale şcolilor, după complexitatea acţiunilor pe care le-au derulat, rezultate la concurs, reciclare, voluntariat, curăţenia din şcoală etc. şi va fi editat ultimul număr al revistei; - Luna mai este cea de adunare a roadelor muncii conştiincioase, premiile de final (tabere tematice, tricouri, obiecte utile în şcoală etc.) fiind atunci oferite de organizatori. Pentru orice fel de sugestie, element omis sau nemulţumire aşteptăm apelurile voastre, pe căile de comunicare deja transmise. Ştim că este LOGIC a fi ECO, deci... să fim ECOlogici ! 23


Revista Fii ECOlogic! nr. 1  

Revista proiectului regional „Fii ECOlogic!”, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu, produs de Asociatia Educatio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you