Page 1

test & techniek tekst johan van oosten BEELD Van Nicholas

fietssport magazine 06 2010

proefrit

Daar staat hij dan in mijn huiska-

stijf. Daar waar sommige titaniumframes bij

zouden we bij deze comfortfiets een com-

mer, het titanium juweeltje van Van

zwaar klimwerk en bij sprinten meer of min-

fortabeler stuur verlangen. Met de compacte

Nicholas. Ontwikkeld in samenwer-

der vering in het bracket vertonen, heeft

bocht in het stuur is het prettig fietsen onder-

king met de TU Delft als comfortabele

deze Zephyr, met zijn toch relatief lange lig-

in de beugel. Maar bij langdurig comfortabel

prestatiefiets. Maar ervaar je dat ook

gende achtervork, dat niet constateerbaar.

fietsen past een compact stuur met een bre-

in de praktijk? Fietssport Magazine

Dit wordt bereikt door de slimme construc-

de platte bovenkant, zoals bij 3T Ergonova of

testte het.

tie van een ‘bruggetje’ tussen de liggen-

de FSA K-Wing Compact, beter. De lange bal-

de achtervorkbenen. Comfort wordt bij de

hoofdbuis geeft een zithouding die bij lang-

De Zephyr van Van Nicholas is ontwikkeld

Zephyr op deze manier gekoppeld aan ren-

durig fietsen prettig is.

voor ‘een hele dag in het zadel’. De eerste

dement. Dat maakt klimwerk aangenamer.

De geteste Zephyr was voorzien van een

testritten hebben we dat nog niet gecheckt.

Ook in de afdaling toont de geometrie van

11-speed Chorus groep die redelijk goed

Bij de eerste korte ritten over klinkers, tegels

deze Zephyr zijn voordelen. Vooral de stabi-

schakelde. De Ksyrium Elite wielen met lage

en asfalt toonde de Zephyr zich een echte ti-

liteit valt daarbij op, wat mede te danken is

velg passen perfect bij deze Zephyr en dra-

taniumfiets. Titanium dempt rillingen beter

aan de hoek van de balhoofdbuis en de rela-

gen bij aan het comfort. Dat geldt ook voor

dan welk ander framemateriaal ook. Maar bij

tief lange wielbasis. De Zephyr laat zich snel,

de licht gebogen Reynolds Ouzo voorvork.

deze Zephyr is er duidelijk nog meer com-

gemakkelijk, rustig en comfortabel door de

Deze Van Nicholas Zephyr is een mooie, com-

fort. Daaraan

bochten sturen.

fortabele allround racefiets voor een le-

leveren de slan-

venlang fietsplezier. ∞

ke en taps toe-

Allrounder

lopende staande

Het comfort van een fiets test je het best op

achtervork, de relatief lan-

een aantal lange ritten. Bij de vele uren aan-

ge liggende achtervork, de relatief

een in het zadel toont de Zephyr zijn wa-

korte en doorlopende zadelbuis en

re aard. Hij blijft prettig comfortabel,

de gebogen titanium zadelpen hun

ook al

bijdrage. Als we wat klim- en daalwerk gaan doen, blijkt deze Zephyr onverwacht

dream machine Type

Van Nicholas Zephyr

Prijs

€ 1.546,- (frame) € 4.197,- (geteste uitvoering) www.vannicholas.com

Info

31

Van Nicholas Zephry  

Van Nicholas Zephry 2011 teste , Titanio road bike, bicicleta de estrada de titânio