Page 1

Jak$prezentovat$komplexní$myšlenky,$$ aniž$by$se$staly$komplikované$ $ TOMÁŠ ZYKÁN

Profile for Tomáš Zykán

Simplexity  

Prezentace komplexních témat pro náročné publikum

Simplexity  

Prezentace komplexních témat pro náročné publikum

Profile for tomazykan
Advertisement