METODA TOMATISA® - trening uwagi słuchowej

Page 1

AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne

METODA TOMATISA® - trening uwagi słuchowej

O Metodzie Tomatisa® Metoda Tomatisa ® jest wiodącą metodą wspierającą dzieci i dorosłych w rozwoju uwagi słuchowej. Została stworzona w latach 50 XX wieku przez francuskiego lekarza otolaryngologa dr Alfreda Tomatisa, który poświęcił swoje życie na badanie ścisłego związku między głosem, mózgiem i słuchem. Obecnie jego spadkobiercy kontynuują dalszy rozwój opracowanej przez dr Alfreda Tomatisa metody i narzędzi, łącząc dziedzictwo naukowe z innowacyjnością. W Polsce już od 20 lat stosowanie Metody Tomatisa® przynosi spektakularne efekty. W 2005 r. w upowszechnianie Metody zaangażował się Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie pod przewodnictwem prof. Henryka Skarżyńskiego oraz Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Od tego czasu powiększa się grono specjalistów, którzy dzięki Metodzie Tomatisa® pomagają swoich podopiecznym.

3.000 specjalistów

40 krajów

200.000 osób rocznie korzysta z Metody Tomatisa®

Jak działa metoda 3 prawa Tomatisa

1

Głos zawiera tylko to, co słyszy ucho (słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne).

2

Modyfikacja słuchania powoduje natychmiastowe i nieświadome zmiany w głosie.

3

Głos może ulec trwałym zmianom dzięki stymulacji dźwiękowej, utrzymywanej przez określony czas (prawo remanencji).

Alfred Tomatis zauważył podstawową różnicę między słyszeniem a słuchaniem (uwagą słuchową): słyszenie oznacza bierny odbiór dźwięku. Słuchanie natomiast polega na selekcji informacji sensorycznych w celu nadania im sensu. Tomatis opracował urządzenie do „rehabilitacji” uwagi słuchowej za pomocą elektronicznego bramkowania dźwięku: „Ucho Elektroniczne”. Metoda oparta jest na założeniach integracji sensorycznej oraz neuroplastyczności mózgu.

1


AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Obszary działania Metody Tomatisa® f f f f f f f f f f f

zaburzenia przetwarzania słuchowego problemy z uwagą i koncentracją trudności szkolne (dysleksja, dyskalkulia) ADHD zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności w komunikowaniu się wsparcie w terapii logopedycznej i psychologicznej trudności psychomotoryczne problemy emocjonalne i radzenie sobie ze stresem wspomaganie nauki języków obcych poprawa jakości głosu i muzykalności

Na czym polega Metoda Tomatisa® W praktyce Metoda Tomatisa® polega na słuchaniu określonej muzyki (Mozart, chorały gregoriańskie, walce) filtrowanej z określonymi parametrami za pomocą specjalnych słuchawek uwzględniających przewodnictwo kostne i powietrzne. W praktyce Metoda Tomatisa® polega na słuchaniu określonej muzyki (Mozart, chorały gregoriańskie, walce) filtrowanej z określonymi parametrami za pomocą specjalnych słuchawek uwzględniających przewodnictwo kostne i powietrzne.

Sprzęt w Metodzie Tomatisa® TalksUp® TalksUp® to wiele rozwiązań technicznych zawartych w jednym urządzeniu dla potrzeb Metody Tomatisa®. To specjalistyczne narzędzie jest proste w obsłudze, a jednocześnie oferuje duże możliwości, dopasowując się do potrzeb użytkownika i opcji dostępnych po kolejnych stopniach szkolenia. TalksUp® posiada funkcję bramkowania elektronicznego (Electronic Gating®), która w zminiaturyzowanym i niezwykle wydajnym urządzeniu przetwarza w czasie rzeczywistym muzykę lub głos, nakładając na nie parametry Metody Tomatisa®. Dzięki wyjątkowemu procesorowi, licznym funkcjom z możliwością rozszerzania oraz intuicyjnej aplikacji do tworzenia programów w zależności od potrzeb klientów, TalksUp® dysponuje jedyną w swoim rodzaju technologią stymulacji sensorycznej. f f f f f

Bramkowanie elektroniczne (Electronic Gating®) pozwalające uzyskać efekt Tomatisa® Wszystkie parametry Metody Tomatisa® z możliwością personalizacji i dostępem uzależnionym od poziomu przeszkolenia specjalisty Interfejs umożliwiający korzystanie z urządzenia w gabinecie specjalisty lub w domu klienta Sprzęt lekki, przenośny i wytrzymały Ekran dotykowy oraz intuicyjny interfejs.

Słuchawki z przewodnictwem powietrznym i kostnym Słuchawki są jednym z kluczowych elementów Metody Tomatisa®. Ich wyjątkowa jakość akustyczna sprawia, że dźwięk przekazywany z urządzenia TalksUp® drogą powietrzną jest optymalny. Słuchawki są także wyposażone w słuchawkę kostną, która dotyka czubka głowy i przekazuje dźwięk drogą kostną. Dwie drogi dźwięku pozwalają specjaliście ustawić dwa różne czasy jego przekazywania, różniące się dziesiątymi częściami sekundy. Właśnie dzięki temu mózg uczy się lepiej analizować informacje dźwiękowe.

2


AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Funkcje i opcje: f Dźwięk wysokiej rozdzielczości f Dwa niezależne od siebie rodzaje przewodnictwa: powietrzne i kostne f Regulacja parametrów lateralizacji słuchowej f Mikrofon wysokiej czułości do pracy z głosem w fazie aktywnej f Dostępne w rozmiarze dziecięcym f Dostępna wersja bezprzewodowa dla grup i szkół (nie Bluetooth)

TLT® (Tomatis® Listening Test) TLT® (Tomatis® Listening Test) to oferujące szerokie możliwości urządzenie do testów uwagi słuchowej. Pozwala ustalić u badanego progi słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, zdolność do określania źródła dochodzącego dźwięku i rozróżniania (dyskryminacji) dźwięków, jak również lateralizację słuchową. Choć test uwagi słuchowej wywodzi się z badania audiometrycznego, to jednak znacząco się od niego różni. Jego głównym celem jest ustalenie, jak badany komunikuje się z innymi. Test składa się z szeregu badań, których synteza w postaci krzywych pozwala ustalić profil słuchowy charakterystyczny dla danej osoby. Test przeprowadza się w bardzo prosty sposób. Badana osoba reaguje gestem lub słownie (zależnie od rodzaju badania) na zestaw prostych bodźców dźwiękowych, podawanych przez słuchawki przewodzące dźwięk drogą powietrzną i drogą kostną. Każde ucho jest badane osobno. Zwykle test trwa około kwadransa, a wyniki są wyświetlane w postaci graficznej. TLT cechują wyjątkowe i specyficzne rozwiązania techniczne, kalibracja i procedura stosowania. Jest to urządzenie testowe służące do ewaluacji, którego w żadnym wypadku nie można utożsamiać z urządzeniami do diagnostyki medycznej.

Jak zostać certyfikowanym Praktykiem Metody Tomatisa® Poziom 1

f f

f Należy wziąć udział w Szkoleniu Poziom 1 oraz zakupić sprzęt do Metody Tomatisa®, którego wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest firma Tomatis Polska Sp. z o.o. f Szkolenie Poziom 1 trwa 24 godziny i jest podzielone na 3 dni w przypadku stacjonarnych szkoleń w Warszawie lub 4 dni w przypadku szkoleń online. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są również zrealizować moduł E-learningowy zakończony testem na platformie szkoleniowej Tomatis Academy. Po zakończeniu całego szkolenia uczestnik zdaje test końcowy. f W szkoleniu mogą wziąć udział osoby z tytułem licencjata lub magistra i co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. f Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów w dziedzinie komunikacji i języka. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego Konsultanta Poziom 4 – dr n. med. Joannę Ratyńską, lekarza otolaryngologa, audiologa i foniatre. Wymagany sprzęt do Poziomu 1 to urządzenie TalksUp® z ekranem dotykowym, które umożliwia prowadzenie treningu i dobór gotowych programów do potrzeb dziecka lub dorosłego. Do urządzenia TalksUp® należy dobrać specjalistyczne słuchawki – najnowsze do treningu indywidualnego słuchawki Tomatis® Infinite lub słuchawki bezprzewodowe HD.

Jak zostać certyfikowanym Praktykiem Metody Tomatisa® Poziom 2 f f f

f

Poziom 2 Metody Tomatisa® polega na wykorzystaniu wiedzy z Poziomu 1 poszerzonej dodatkowo o możliwość przeprowadzenia Testu Uwagi Słuchowej, który pozwala określić profil uwagi słuchowej. Szkolenie Poziom 2 – 32-godzinne szkolenie prowadzone przez certyfikowanego trenera, sesja pytań i odpowiedzi, podręcznik, dostęp do platformy e-learningowej Tomatis Academy, dostęp do internetowej platformy TED zawierającej testy psycho-pedagogiczne, wsparcie po szkoleniu. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby z tytułem licencjata lub magistra i co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym oraz mające ukończone szkolenie z Poziomu 1. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów w dziedzinie komunikacji i języka. Praktycy Poziomu 2 wykorzystują podczas zajęć dodatkowo zestaw: urządzenie TLT® (Tomatis® Listening Test) + dwie pary słuchawek (słuchawki z przewodnictwem słuchowym, słuchawki z przewodnictwem kostnym), mikrofon, kontroler umożliwiający korzystanie z TLT® poprzez komputer lub laptop.

3


AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Znane osoby, które korzystały z Metody Tomatisa®

Maria Callas

Romy Schneider

Gérard Depardieu

Monica Belluci

Juliette Binoche

Sting

... oraz tysiące klientów w 40 krajach.

Kontynuacja misji dr Alfreda Tomatisa

Thierry Gaujarengues Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Grégoire Tomatis Dyrektor i Członek Zarządu

Alfred Tomatis powierzył swojemu synowi, Christianowi Tomatisowi i Thierry’emu Gaujarengues misję polegającą na kontynuowaniu jego działalności oraz dbałość o ogromne dziedzictwo intelektualne i naukowe. Christian Tomatis, a następnie Thierry Gaujarengues wraz Grégoire Tomatis – wnukiem dr Alfreda Tomatisa zadbali, by Metoda Tomatisa® szła z duchem czasu, jednocześnie nie ustając w wysiłkach, by uczynić ją coraz dostępniejszą, jeszcze bardziej innowacyjną i skuteczną. Firma Tomatis Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym organizatorem szkoleń i dystrybutorem sprzętu do prowadzenia oryginalnej Metody Tomatisa® stworzonej przez prof. Alfreda Tomatisa. Więcej na www.tomatis.com. f f f

Link do strony Tomatis Polska Link do filmu o Metodzie Tomatisa® Link do filmu o słuchawkach Infinite ®

Zapytania prosimy kierować do wyłącznego dystrybutora Metody Tomatisa® w Polsce: TOMATIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 2 00-493 Warszawa Tel. 22 657 01 12, 607 504 812 e-mail: warsaw@tomatis.com

4