SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ RADNEGO W KADENCJI 2014-2018

Page 1

Lista wyborcza nr 21

miejsce nr

2

Tomasz

WAC

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ RADNEGO W KADENCJI 2014-2018 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY MIESZKAŃCY

Od

urodzenia mieszkam w Bytomiu-Miechowicach. Tu żyję, pracuję i udzielam się społecznie. Jestem mężem oraz szczęśliwym ojcem. Od 20 lat pracuję jako nauczyciel w miechowickich szkołach. Interesuję się kulturą, motoryzacją oraz sportem. Pracuję także jako trener piłki nożnej w klubach sportowych.

Od 2012 roku pełnię funkcję Radnego Rady Miejskiej w Bytomiu. Moje atuty to umiejętność słuchania innych i utożsamianie się z ich problemami. Dzięki nim łatwiej jest mi znaleźć sposób, by pomóc innym. Wierzę, że wspólną pracą sprawimy, iż Bytom będzie jeszcze lepszym miastem, w którym ludzie będą chcieli żyć, uczyć się oraz pracować.

W NAJBLIŻSZEJ KADENCJI ZAMIERZAM SKUPIĆ SIĘ NA: poprawie infrastruktury drogowej, m.in. remoncie kolejnych dróg na osiedlu Fińskich Domków w Miechowicach,  budowie 400-metrowej bieżni lekkoatletycznej na obiekcie K.S Silesia Miechowice,  zainstalowaniu przystanku autobusowego przy markecie Dino w Miechowicach,  budowie ścieżek rowerowych,  powstaniu placów zabaw dla dzieci, m.in. przy ul. Francuskiej i ul. Dzierżonia, 

stworzeniu nowych żłobków wspieraniu programu „Czyste powietrze” i pomocy przy pozyskiwaniu dofinansowań dla mieszkańców  modernizacji skrzyżowania ulicy Nickla z Daleką  organizacji kolejnych imprez dla mieszkańców pt. Miechowicka Jesień z Kabaretem  kolejnym etapie rewitalizacji Parku Ludowego w Miechowicach  

Materiał sfinansowany ze środków KWW Bis i Damiana Bartyli


strona 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ TOMASZA WACA W MIJAJĄCEJ KADENCJI

S

zanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. Nadchodzi czas podsumowań kolejnej kadencji rady miejskiej w Bytomiu. Dziękując za zaufanie jakim obdarzyliście mnie Państwo w poprzednich wyborach samorządowych , chciałbym przedstawić moje niektóre dzia-

łania jakie podjąłem jako radny rady miejskiej w Bytomiu w mijającej kadencji. Ten swoisty raport się Państwu należy. Chciałbym również zachęcić Państwa do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października bieżącego roku, prosząc o poparcie mojej osoby. Z mojej strony mogę zapewnić, iż dalej będę tak zdecydowanie oraz skutecznie działał na rzecz naszego miasta oraz jego mieszkańców. Z wyrazami szacunku, Tomasz Wac.

REMONT DRÓG NA OSIEDLU FIŃSKICH DOMKÓW

W

poprzedniej kampanii wyborczej złożyłem obietnicę mieszkańcom osiedla Fińskich Domków, iż zrobię wszystko aby wszystkie drogi po jednej stronie osiedla zostały naprawione do końca bieżącej kadencji Rady Miejskiej. Dzięki Prezydentowi Panu Damianowi Bartyli wszystkie drogi zostały przejęte przez Gminę Bytom w maju 2013 roku. Od tego czasu od-

byłem wraz z Prezydentem szereg spotkań oraz rozmów z mieszkańcami informując ich o postępie moich działań. Sukces przyszedł bardzo szybko bo już w 2013 roku rozpoczęto naprawę pierwszych ulic tj. Wiosny Ludów, Dembowskiego, Długosza, Wiązowa, Wieniawskiego. W między czasie wyremontowano ulicę Wiśniową, drugą stronę Wiosny Ludów. Obecnie trwają ostatnie prace na ulicach Jaśminowej, Wierzbowej oraz Zgody.

KOLEJNE DROGI DOCZEKAŁY SIĘ REMONTU

J

eszcze w 2012 roku odbyłem spotkania z ówczesnym Dyrektorem MZDiM w sprawie fatalnego stanu nawierzchni ulicy Frenzla.

to drga krajowa i że gdy tylko pojawią się środki finansowe ze skarbu państwa na jej remont to zostanie naprawiona. Trochę trzeba było poczekać ale było warto.

Złożyłem również interpelację do Pana Prezydenta Damiana Bartyli. Otrzymałem wówczas odpowiedź iż jest

Gmina pozyskała środki z funduszu metropolitalnego i można było wreszcie rozpocząć remont. Do naprawy

Tomasz

nadawała się również ulica Nickla, którą to na co dzień mieszkańcy, rodzice z dziećmi dojeżdżają do szkoły oraz przedszkola, własnych mieszkań. Zaprosiłem na spotkanie przedstawiciela MZDiM zwracając uwagę na potrzebę pilnej naprawy drogi. Dziury zostały załatane, doga naprawiona.

WAC 2

miejsce nr

Lista wyborcza nr

21


3 strona

WWW.TOMASZWAC.BYTOM.PL

BUDOWA NOWEGO BOISKA K.S. SILESIA MIECHOWICE

Z

racji tego, iż sam jestem sportowcem, wiem jak ważne dla rozwoju dzieci oraz młodzieży są właściwe warunki do rozwoju i uprawiania sportu. W związku z czym już na początku kadencji Rady Miejskiej podczas sesji złożyłem interpelację o wpisanie do budżetu miasta budowy

boiska ze sztuczną trawą na obiekcie klubu sportowego K. S. Silesia Miechowice. Prezydent Bytomia Pan Damian Bartyla odbył kilka spotkań w Ministerstwie Sportu wnioskując o dofinansowanie budowy boiska. Pozyskano na realizację tego zadania ponad dwa miliony złotych. Pra-

ce są mocno zaawansowane, układana jest trawa i jeszcze w październiku nastąpi nadanie nawierzchni certyfikatu FIFA QUALITY PRO. Termin zakończenia prac nastąpi z końcem października i będzie to boisko z najnowocześniejszą nawierzchnią w Polsce.

BOISKO W SZKOLE W MIECHOWICACH

W

związku z utworzeniem klas sportowych o profilu piłki nożnej zwróciłem się do Pana Prezydenta Damiana Bartyli z wnioskiem o konieczność wybudowania nowego boiska szkolnego do piłki nożnej ze sztuczną trawą w ZSO nr 5 w Miechowicach. Środki na wykonanie tego zadania zostały zabezpieczone, zakończyła się procedura przetargowa, został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa. Budowa boiska rozpocznie się w październiku bieżącego roku.

Tomasz

WAC 2

miejsce nr

Lista wyborcza nr

21


strona 4

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ TOMASZA WACA W MIJAJĄCEJ KADENCJI

PLAC ZABAW W MIECHOWICACH

C

ztery lata temu w trakcie kampanii wyborczej obiecałem mieszkańcom budowę nowego placu zabaw. Złożyłem interpelację do Pana Prezydenta popartą zebranymi podpisami mieszkańców. Zorganizowałem spotkania, w których uczestniczył Prezydent Miasta, mieszkańcy oraz Dyrektor MZZiGK. Plac zabaw przy ulicy Bukowej i 8 Marca zos t a ł

wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, powstał projekt, który zakłada budowę placu zabaw wraz z boiskiem sportowym. Pierwszy etap został wykonany, najmłodsze dzieci mogą korzystać z zainstalowanych urządzeń. Drugi etap czyli budowa boiska sportowego rozpocznie się jeszcze w tym roku. Środki finansowe na budowę boiska

zostały zabezpieczone i przekazane Miejskiemu Zarządowi Zieleni i Gospodarki K o mu n a l nej.

OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI NAPRAWA CHODNIKÓW PRZY UL. WIENIAWSKIEGO W MIECHOWICACH

M

ieszkańcy ulicy Wieniawskiego zwrócili się do mnie o podjęcie działań, które spowodowałyby ograniczenie prędkości na w/w ulicy. Zwróciłem się z pismem do dyrektora MZDiM dzięki czemu zostało zainstalowane kilka spowalniaczy.

W

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Celem tych objazdów jest odwiedzanie miejsc, które wymagają poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki temu m.in. zwiększyła się częstotliwość patroli Policji wieczorami w miejscach, które tego wymagają. Złożyłem kilka interpelacji o budowę kilku przejść dla pieszych.

W

ramach stałej współpracy z Policją oraz Strażą Miejską, kilka razy w roku biorę udział w tzw.

objeździe dzielnicy z Policją, przedstawicielem Straży Miejskiej oraz pełnomocnikiem d.s. bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta.

Tomasz

związku z licznymi interwencjami mieszkańców dzielnicy Miechowice dotyczących uszkodzonych nawierzchni poszczególnych chodników podjąłem natychmiastowe działania polegające na złożeniu interpelacji zarówno w formie pisemnej jak również w trakcie wystąpień na sesji Rady Miejskiej.

Efektem moich działań ku uciesze mieszkańców chodniki przy ulicach: Racjonalizatorów, Nickla, Stolarzowickiej, Frenzla, oraz Elektrownia zostały naprawione. Jeszcze w październkiu bieżącego roku zostanie naprawiony chodnik przy ul. Reptowskiej 53.

Wykonano bezpieczne przejście na ulicy Reptowskiej oraz przejście dla pieszych na ulicy Racjonalizatorów.

WAC 2

miejsce nr

Lista wyborcza nr

21


5 strona

WWW.TOMASZWAC.BYTOM.PL

ODTWORZENIE SCHRONU PRZECIWLOTNICZEGO

C

złonkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium zwrócili się do mnie o pomoc w pracach przy odtworzeniu schronu przeciwlotniczego w Miechowicach. Zorganizowałem kilka spotkań z Prezydentem oraz jego zastępcą. Dzięki czemu doszło do wydzielenia części terenu oraz podpisania umowy dzierżawy, położenia rur odwadniających oraz wykonania instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.

AKCJE CHARYTATYWNE DLA DZIECI

SALA DLA JUDOKÓW Z UKS FENIKS BYTOM

W

kłopotliwej i dość nieoczekiwanej sytuacji znaleźli się młodzi judocy UKS Feniks Bytom. Prezes klubu zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w znalezieniu sali do treningów, gdyż obiekt z którego dotychczas korzystali musieli opuścić. Natychmiast podjąłem działania by im pomóc. Odbyłem rozmowę z dyrektorem ZSO nr 5 w Miechowicach aby udostępnić pomieszczenie, w którym mogłyby się odbywać treningi judo. Obecnie młodzi judocy trenują w sali judo w szkole gdzie mogą się rozwijać i realizować swoje pasje.

Od

kilku lat organizuję różnego rodzaju akcje charytatywne pomagając najbardziej potrzebującym dzieciom z Miechowic, Karbia oraz Bobrka. Były to zbiórki słodyczy na Mikołaja i święta oraz zbiórki artykułów szkolnych na wyprawki dla uczniów. W ostatnich czterech latach ponad 400 dzieci otrzymało paczki.

Tomasz

WAC 2

miejsce nr

Lista wyborcza nr

21


strona 6

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ TOMASZA WACA W MIJAJĄCEJ KADENCJI

IMPREZY DLA MIESZKAŃCÓW

J

ak każdego roku od pięciu lat wraz z Gazetą Miechowic organizuję imprezy dla mieszkańców pt. Miechowicka Jesień z Kabaretem na obiekcie klubu sportowego K.S. Silesia Miechowice. W tym roku obchodziliśmy mały jubileusz gdyż była to V Miechowicka Jesień z Kabaretem. Mieszkańcy bawili się dwa dni. Co roku staramy się zapraszać innych wykonawców. Występowali m.in. Kabaret Rak, Ciach, Kaflilki, EWG, Amalijush, Pod Wyrwigroszem, Koń Polski oraz wielu znakomitych artystów muzycznych. Imprezy odbywały się pod patronatem Prezydenta Bytomia Pana Damiana Bartyli.

BUDOWA OŚWIETLENIA

Na

prośbę mieszkańców ulicy Leszczynowej w Miechowicach zwróciłem się z interpelacją do Pana Prezydenta oraz do MZDiM o zainstalowanie oświetlenia drogowego u zbiegu ulic Leszczynowa z Francuską. Efektem podjętych działań było zainstalowanie oświetlenia dzięki czemu skrzyżowanie jest obecnie należycie oświetlone.

Tomasz

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ULICY BARLICKIEGO

W

imieniu mieszkańców bloków zamieszkujących przy ulicy Reptowskiej oraz Barlickiego w Miechowicach zwróciłem się do Prezydenta Miasta o zmianę organizacji ruchu dwukierunkowego na jednokierunkowy. W efekcie tej zmiany powstały miejsca parkingowe, które służą mieszkańcom.

WAC 2

miejsce nr

Lista wyborcza nr

21


7 strona

WWW.TOMASZWAC.BYTOM.PL

TERENY POD PRZYSZŁE INWESTYCJE PAŁAC TIELE WINCKLERÓW

B

ardzo istotnym elementem rozwoju Miechowic jest przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Racjonalizatorów oraz Alei Jana Pawła II. Na ten cel zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych środków na rekultywację oraz budowę nowych dróg z wraz z sieciami oraz przyłączami.

H

istoryczny zamek Pałac Tiele Wincklerów mieszczący się w parku również czeka na odbudowę. Po wielu latach udało się przekonać władze miasta do ratowania pałacu. Ruiny zamku zostały zabezpieczone, przygotowana dokumentacja projektowa oraz została pozyskana dotacja na rewitalizację i remont budynku. Planowane prace budowlane powinny rozpocząć się w roku 2019.

SKWERY W MIECHOWICACH

N

awiązując do wydarzeń historycznych Skwer przy ulicy Frenzla został przebudowany, zrewitalizowany, na którym został posadowiony pomnik Ofiar Tragedii Górnośląskiej. Nie bez przyczyny zostało wybrane to miejsce, które jest miejscem historycznym, stanowiącym symbol tamtych wydarzeń przedstawiającym wartość edukacyjną m. in. dla dzieci,

młodzieży oraz wszystkich mieszkańców. Skwer przy ulicy Stolarzowickiej również zyskał nowe oblicze poprzez uruchomienie podświetlonej nowoczesnej fontanny. Dzięki tej inwestycji skwerek stał się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i cieszy się dużym zainteresowaniem osób korzystających z niego na co dzień.

REWITALIZACJA PARKÓW

Po

wielu latach zaniedbań na wniosek mieszkańców oraz Parafii Świętego Krzyża w Miechowicach pierwszy etap rewitalizacji odbył się na Górze Gryca. Zabytkowy park został odnowiony powstały nowe ławki, alejki, wycięto stary zagrażający środowisku drzewostan oraz utworzono

duży plac zabaw. Kolejnym etapem rewitalizacji parku będzie remont kapliczki na szczycie góry oraz pozyskanie środków zewnętrznych na zabezpieczenie skarp od strony obwodnicy. Historyczne miejsce jakim jest park Ludowy w Miechowicach wymagało natychmiastowych działań

Tomasz

mających na celu ratowanie historii oraz tradycji tego miejsca. W latach 2014-2016 część parku od strony ulicy Frenzla przeszła kompleksową rewitalizację poprzez utworzenie nowych alejek, montaż oświetlenia, budowę placu zabaw oraz przygotowanie drzewostanu do kolejnego etapu rewitalizacji.

WAC 2

miejsce nr

Lista wyborcza nr

21Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.