Page 1

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39


CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30–11.00

8.30–11.50 SALA A

SALA C

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR

SESJA DYDAKTYCZNA

SALA A

Kardiologia Przewodniczący: dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert 10.10–10.30 ➧ Choroba niedokrwienna serca — postępowanie w 2009 roku prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski (UM w Warszawie) 10.30–10.50 ➧ Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca dr n. med. Adam Windak (Collegium Medicum UJ w Krakowie) 10.50–11.10 ➧ Niewydolność serca prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert (UM w Gdańsku) 11.10–11.30 ➧ Duże badania kliniczne — jak się zmieniły i jak powinny się zmienić zasady leczenia nadciśnienia tętniczego prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski (UM w Poznaniu) 11.30–11.50 ➧ Zaburzenia rytmu serca prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny (UM w Poznaniu) 11.50–12.30 Pr ze r wa

40


SOBOTA, CZWARTEK 5 WRZEŚNIA

10.10–11.50 SALA A

SESJA DYDAKTYCZNA

SALA B

Choroby metaboliczne Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong prof. dr hab. n. med. Marek Tałałaj 10.10–10.30 ➧ Nowe leki hipolipemizujące w praktyce lekarza rodzinnego prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (UM w Warszawie) 10.30–10.50 ➧ Niedoczynność tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego dr hab. n. med. Marek Ruchała (UM w Poznaniu) 10.50–11.10 ➧ Otyłość — problem coraz bardziej powszechny prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz (Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie) 11.10–11.30 ➧ Nadciśnienie tętnicze jako powikłanie otyłości prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong (UM w Warszawie) 11.30–11.50 ➧ Pierwotna i wtórna prewencja kamicy układu moczowego — możliwości lekarza rodzinnego prof. dr hab. n. med. Marek Tałałaj (CMKP Warszawa) 12.00–12.30 Pr ze r wa

41


CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA

12.30–15.00 SALA A

SESJA DYDAKTYCZNA

SALA A

Nefrologia Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko prof. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn 12.30–12.50 ➧ Infekcje układu moczowego prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko (AM we Wrocławiu) 12.50–13.10 ➧ Postępowanie u osób obciążonych ryzykiem przewlekłej choroby nerek prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski (UM w Poznaniu) 13.10–13.30 ➧ Opieka nad pacjentem po transplantacji i dializie prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko (UM w Poznaniu) 13.30–13.50 ➧ Bacteriuria bezobjawowa — leczyć czy nie leczyć? prof. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn, dr hab. n. med. Katarzyna Życińska (UM w Warszawie) 13.50–14.10 ➧ Różnicowanie ostrych i przewlekłych chorób nerek prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko (AM we Wrocławiu)

42


SOBOTA, CZWARTEK 5 WRZEŚNIA

12.30–14.10 SALA A

SESJA DYDAKTYCZNA

SALA B

Onkologia Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak 12.30–12.50 ➧ Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce schorzeń gruczołu piersiowego i profilaktyce raka piersi prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka (UM w Poznaniu) 12.50–13.10 ➧ Maski kliniczne raka płuca prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel (UM w Poznaniu) 13.10–13.30 ➧ Białaczka — różnicowanie z innymi chorobami układu białokrwinkowego i limfatycznego dr hab. n. med. Jolanta Wieczorek (UM w Warszawie) 13.30–13.50 ➧ Opieka nad pacjentem onkologicznym w praktyce lekarza rodzinnego dr n. med. Krzysztof Rożnowski (UM w Poznaniu) 13.50–14.10 ➧ Leczenie bólu dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska (UM w Warszawie)

43


SOBOTA, 5 WRZEŚNIA

12.30–14.10

SESJA DYDAKTYCZNA

SALA C

Zarządzanie praktyką lekarza rodzinnego Przewodniczący: dr n. med. Leszek Sikorski prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska 12.30–13.00 ➧ Narzędzia informatyczne wspomagające praktykę lekarza rodzinnego dr n. med. Leszek Sikorski (CSIOS w Warszawie) 13.00–13.30 ➧ Orzecznictwo lekarskie o niepełnosprawności i niezdolności do samodzielnej egzystencji prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie) 13.30–14.00 ➧ Prawa pacjenta i lekarza dr n. med. Krzysztof Kordel (WIL) 14.00–14.10 ➧ Kontraktowanie usług w POZ dr n. med. Aleksandra Stamm (NFZ Oddział Wielkopolski)

44


SOBOTA, CZWARTEK 5 WRZEŚNIA

10.00–15.00 SALA A

SESJE WARSZTATOWE

SALA D

10.00–10.55 ➧ Spirometria — interpretacja wyników dr n. med. Krzysztof Świerkocki (UM w Poznaniu) 11.00–11.55 ➧ Rehabilitacja ruchowa — możliwości diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne metody McKenziego w zespołach bólowych kręgosłupa dr n. med. Tomasz Stengert (Instytut McKenziego Polska) 14.10–15.00

Ceremonia zamknięcia VII Zjazdu PTMR

45

SALA A

test  

test zupelny test

test  

test zupelny test

Advertisement