__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


- finisz biegu open


Remont ponad 5,7 km Koszt prawie 2 mln zł


Bystrzycy Nowej – Gmina Strzyżewice


Inwestycje na drogach powiatowych wspólnie z Gminami • • • • •

• •


Inwestycje na drogach powiatowych wspólnie z Gminami •

• • • • • • •


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Gałęzów Kolonia Pierwsza – Gałęzów Kolonia Druga – Gmina Bychawa


Zemborzyce Tereszyńskie – Radawczyk Drugi - Gmina Konopnica


Cel - wypracowanie modelu współpracy na rzecz powrotu osób bezrobotnych 50+ na rynek pracy

Wartość dofinansowania – 1 200 000 zł


DZIAŁANIA

4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Budżet w LSR na lata 2009-2015

Realizacja 2009-2013

20 715 100,00

19 206 530,32

(„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”)

4.31 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 4.21 – Wdrażanie projektów współpracy Razem

92,59%

4 428 775,00

2 875 080,99 64,92 %

406 425,00

12 200,00 3,00 %

25 550 300,00

22 093 811,31 86,47 %


EKO MUZEUM


NOWA KARETKA SP ZOZ nr 1 w BEŁŻYCACH


Powiat Lubelski zarządza obecnie 11 placówkami kształcenia dzieci i młodzieży, w których uczy się

2 522 osób. Niestety w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się liczba uczniów.


SUKCESY UCZNIÓW •

• •


DOŻYNKI RADAWIEC


NAJPIĘKNIEJSZY


DOŻYNKI RADAWIEC 2014 – 31 sierpień


IMPREZY


IMPREZY


CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA POWIATU :)


Profile for Tomasz Banaszek

Powiat lubelski podsumowanie 2013  

Powiat lubelski podsumowanie 2013  

Advertisement