__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


3000 2500 2000 1500 1000

500 1752

2192

2436

2320

2006

2007

2008

2009

0


16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

9409

12598

14008

12610

2006

2007

2008

2009

0


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

62,5

92,35

85,33

89,23

2006

2007

2008

2009


35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 16,62

28,96

30,65

13,59

2006

2007

2008

2009

0,00


DROGI


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ŁĄCZNA WARTOŚĆ TYCH INWESTYCJI TO: DROGI PONAD 9 MILIONÓW ZŁOTYCH


DROGI


DROGI


DROGI


DROGI


DROGI


SŁUŻBA ZDROWIA


SŁUŻBA ZDROWIA


Koszt ambulansu: 444.551 zł Koszt ambulansu: 120.000 zł SŁUŻBA ZDROWIA


ZS im. M. Kopernika w Bełżycach: dobudowanie klatki schodowej i remont szkoły: 821 291,91 zł ZS im. Ks. A. Kwiatkowskiego remont krytej pływalni i internatu: 235 798,00 zł w Bychawie: ZSZ nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego remont i dostosowanie sal lekcyjnych, modernizacja instalacji w Bychawie: centralnego ogrzewania: 888 560,00 zł Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej: zakup busa: 77 900,00 zł Zespół Szkół Rolniczych CKP termoizolacja budynku szkoły i sali gimnastycznej, remonty sal w Pszczelej Woli: lekcyjnych: 1 265 001,00 zł ZSTR im. W. Witosa w Piotrowicach: remont budynków internatu i kuchni: 708 665,06 zł SOSW w Bystrzycy: rozbudowa kotłowni: 308 354,70 zł

Wartość inwestycji i remontów w roku szkolnym 2008/09

4.305. 570,67 zł

EDUKACJA


KRAINA WOKÓŁ LUBLINA


BEŁŻYCE


BEŁŻYCE


BORZECHÓW


BORZECHÓW


BYCHAWA


BYCHAWA


GARBÓW


GARBÓW


GŁUSK


GŁUSK


JABŁONNA


JABŁONNA


JASTKÓW


KRZCZONÓW


KONOPNICA


KONOPNICA


NIEDRZWICA DUŻA


NIEDRZWICA DUŻA


NIEMCE


NIEMCE


STRZYŻEWICE


STRZYŻEWICE


Budowa drogi w wąwozie lessowym wraz z jego zabezpieczeniem w miejscowości Pliszczyn

Przebieg drogi gminnej w Osiedlu Sikorówka

Budowa oświetlenia

Łączny nakład w 2009 roku wyniósł 3 519 524,95 zł

WÓLKA


Budowa nowych odcinków kanalizacji. Łączna długość odcinków sieci kanalizacyjnych na koniec 2009 r. wynosi 69,1 km. Korzysta z niej 4956 mieszkańców. Łączny nakład wynosi

4 209 326,28 zł.

WÓLKA


WOJCIECHÓW


WOJCIECHÓW


WYSOKIE


WYSOKIE


ZAKRZEW


ZAKRZEW

Profile for Tomasz Banaszek

Powiat lubelski podsumowanie 2009  

Powiat lubelski podsumowanie 2009  

Advertisement