Panorama Powiatu Nr 1/2014 (159)

Page 1

temat numeru

kwartalnik społeczno-kulturalny gmin i powiatu lubelskiego

Panorama P

o

w

i

a

t

u

nr 1/2014(159) issn 1509-0655

Wyskocz na weekend! [19] Nową drogą do Lublina [4] Zasmakuj w tradycji [12] NR 1/2014(159)  panorama powiatu 1


Od Redakcji

W numerze

Maj to miesiąc bogaty w rocznice i uroczystości. Oprócz jednej z najważniejszych uroczystości – ustanowienia Konstytucji 3-go Maja, 1 maja obchodziliśmy dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tych dniach w mediach wiele mówiło się o tym, że Polacy obawiali się, czy przystąpienie Polski do wspólnoty przyniesie naszemu krajowi korzyści i zbliży do bardziej rozwiniętych państw Europy Zachodniej, czy też wręcz przeciwnie. Dzisiaj, po upływie dekady, większość Polaków pozytywnie ocenia ten fakt oraz zmiany, jakie zachodzą dzięki udziałowi środków pochodzących z UE. Jednym z głównych powodów, dla których Polacy pozytywnie odnoszą się do Wspólnoty Europejskiej jest możliwość podróżowania po całej UE bez granic i paszportów oraz sposobność dokonywania zakupów, tzw. swobodny przepływ osób, towarów i usług. Powiat lubelski wielokrotnie był nagradzany i stawiany za przykład na to, jak mądrze i efektywnie wykorzystywać pomoc finansową Unii Europejskiej. Dzięki temu wsparciu udało się wyremontować lub wybudować kilkaset kilometrów dróg, doposażyć powiatowe szpitale w niezbędny sprzęt diagnostyczny, zaopatrzyć szkoły w nowoczesne pomoce naukowe, wyremontować placówki pomocy społecznej, wybudować nowoczesne obiekty sportowe, hale oraz boiska. Wsparcie finansowe wspólnoty pozwoliło również na przeprowadzenie wielu kursów i szkoleń dla uczniów, absolwentów szkół, osób bezrobotnych, a także pracowników. Mamy pewność, że bez tych pieniędzy nie udałoby się w tak krótkim czasie poczynić tak znaczących inwestycji, zaś wiele z nich nie doszłoby w ogóle do skutku. O wszystkich, realizowanych przez powiat lubelski, inwestycjach informowaliśmy Państwa na bieżąco w każdym kolejnym wydaniu naszej gazety. W tym numerze znajdziecie Państwo również wiele informacji nt. realizowanych projektów, m.in. w DPS Matczyn, szkołach powiatowych i w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także jak zwykle przedstawiamy mnóstwo informacji z życia powiatu i jego mieszkańców. Już 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wielu z nas twierdzi, iż Bruksela jest tak daleko, że wybory te nas nie dotyczą. Nie jest to słuszny tok rozumowania. Jak pokazały ostatnie wydarzenia decyzje, które zapadają w Unii, mają bezpośredni wpływ na nasze życie i pracę. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu lubelskiego do wzięcia aktywnego udziału w głosowaniu. Zachęcam do wybrania swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, aby sprawy Polski były omawiane z udziałem polskich władz. Ja 25 maja wybieram się na wybory i liczę na to, że spotkam się tam z naszymi czytelnikami. Magdalena Pietrzak kwartalnik społeczno­‑kulturalny gmin i powiatu lubelskiego

Panorama P

o

w

i

a

t

u

www.powiat.lublin.pl/panorama

2

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

Od Redakcji  [2] Kapitał ludzki jest najważniejszy  [3] Wiosenne inwestycje drogowe  [4] Nową drogą do Lublina  [4] Samorządowcy w Ministerstwie Rolnictwa  [5] Budżetowa sesja Rady Powiatu  [5] Cyfryzacja zasobów geodezyjnych  [6] e­‑ADMINISTRACJA  [6] Są wnioski na dom dziecka i odwodnienie drogi  [7] Rośnie nam kadra samorządowców  [7] Zmiany w dps Matczyn  [8] Dobre Praktyki w powiecie lubelskim  [8] Powrócić do normalnego życia  [9] „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim”  [10] Bez granic po sukces  [11] Międzynarodowa wymiana doświadczeń  [11] Kobieta – Mężczyzna – i Stereotypy  [12] Zasmakuj w tradycji   [12] „Danie dla Mola na salonach”  [13] Nasi uczniowie na stażach zawodowych we Włoszech, Francji i Hiszpanii  [14] „Szkoły dobrych umiejętności”  [15] Krok do kariery. Nabór do szkół na rok szkolny 2014/2015  [16] COMENIUS – Międzynarodowe spotkania uczniów   [17] „STUDENT DLA UCZNIA”  [17] Gminne święto strażaków  [18] Rycerz Niepokalanej – Bł. Ks. Stanisław Mysakowski  [18] Rozpoczęcie sezonu kajakowego  [19] Wyskocz na weekend  [19] Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego  [20] Turniej tenisa stołowego  [21] XV Ogólnopolskie Spotkania Kowali i XX Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie  [21] PUCHAR STAROSTY LUBELSKIEGO  [22] Powiatowe igrzyska szczypiornistów  [22] Główne zadania wychowania przez sport i turystykę  [23] Strażacy z Zaraszowa najlepsi  [23]

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, tel. (81) 52 86 606, fax (81) 52 86 601, redaktor@powiat.lublin.pl  Redaktor naczelny: Magdalena Pietrzak  Zespół: Anetta Cygan, Anna Wójtowicz, Tomasz Banaszek  Korekta i Skład: Magdalena Pietrzak  Druk: Arcana Polska, kom. 509 170 015  Zdjęcie na okładce: shutterstock.com Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych oraz zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany ich tytułów nakład 2000 egz.


wywiad

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

DPS w Matczynie, Szkolnego Ośrodka Szkolno­‑Wychowawczego w Załuczu, ZSTR w Piotrowicach, Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

Kapitał ludzki jest najważniejszy Od tego roku kraje UE mają do dyspozycji pieniądze z nowego budżetu na lata 2014–2020. O tym jakie szanse na zdobywanie dodatkowych pieniędzy ma nasz powiat rozmawiamy z Pawłem Pikulą Starostą Lubelskim Jak Pan sądzi, czy powiat jest dobrze przygotowany do „walki” o unijne fun­ dusze z nowego budżetu europejskiego? Uważam, że tak. Moje przekonanie wynika z dużego doświadczenia, jakie zdobywaliśmy poprzez wiele dotychczas zrealizowanych projektów. W starostwie powiatowym, jak i w naszych jednostkach pracuje sztab osób posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z funduszami unijnymi. Ten „kapitał ludzki” jest według mnie najważniejszy w skutecznym zdobywaniu funduszy z budżetu UE. Analizujemy na bieżąco tworzone programy związane z nową perspektywą pod kątem wykorzystania ich dla dofinansowania zadań w naszym powiecie. Oprócz tego, w wieloletnim planowaniu naszych finansów staramy się wygospodarować środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia koniecznego wkładu własnego. Jakie są możliwości wykorzystania nowego budżetu z UE przez powiat? Podstawowe możliwości, jakie się pojawiają, dotyczą czterech bardzo ważnych obszarów działalności powiatu. Mam tu na myśli infrastrukturę drogową, ochronę zdrowia, szkolnictwo

zawodowe oraz modernizację zasobu geodezyjnego. Bardzo możliwe, że dla tych 4 dziedzin zostaną opracowane i zrealizowane 4 wspólne projekty dla wszystkich powiatów naszego województwa. Prace przygotowawcze są zaawansowane. Ponadto, powinny pojawić się możliwości pozyskania funduszy na aktywizację rynku pracy, pomoc społeczną czy szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Jakie najważniejsze powiatowe inwe­ stycje udało się wykonać w ostatnich latach? Ostatnie lata to przede wszystkim dużo inwestycji drogowych, koniecznych i bardzo oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Przykładem mogą być zmodernizowane drogi Bełżyce–Strzeszkowice, Radawiec–Radawczyk, Osmolice–Niedrzwica Dużą, Wólka–Świdnik Duży, Zakrzew–Targowisko i szereg innych. Bardzo ważne są również modernizacje obiektów mostowych, które zostały wykonane w Targowisku, Niedrzwicy Kościelnej, Ożarowie i Garbowie. Inne równie ważne inwestycje wykonane ostatnio, to budowa sali gimnastycznej w ZSP w Niemcach, modernizacje

Powiat, jak również Pan Starosta, otrzymał wiele nagród za sukcesywne wykorzystywanie środków unij­ nych, które na pewno nie były łatwe w realizacji. Z jakimi trudnościami zmagał się powiat podczas realizacji tych projektów? Najtrudniej jest zabezpieczyć niezbędne środki własne, ze względu na fakt, że budżety powiatów mają bardzo małą zdolność inwestycyjną. Innym problemem według mnie są, dotyczące każdego wnioskującego, bardzo skomplikowane i rygorystyczne procedury, przez które trzeba przebrnąć, aby zrealizować każdy „pomysł za europejskie pieniądze”. Jakie zadania uważa Pan za najważ­ niejsze do zrealizowania w najbliż­ szym czasie? Do roku 2017 konieczne jest dostosowanie obiektów naszych szpitali do nowych norm technicznych. Szczególnie w przypadku szpitala w Bełżycach. Będzie to wymagało wielomilionowych nakładów. Konieczność zagwarantowania dalszej działalności naszych placówek wymaga potraktowania tych zadań jako szczególnie ważnych. Bardzo ważne będzie również dobre przygotowanie wspomnianych wcześniej wspólnych projektów powiatowych. Od tego zależy, jakie pieniądze do nas trafią, a tym samym ile zadań inwestycyjnych zostanie wykonanych do roku 2020. W marcu tego roku Trybunał Konsty­ tucyjny uznał, że system rozdzielania tzw. Janosikowego jest do zmiany. Do tej pory powiat lubelski korzystał z przywilejów tej ustawy. Jak Pana zdaniem ta zmiana wpłynie na stan budżetu? Mam nadzieję, że zostanie wprowadzony inny mechanizm finansowy, zgodny z konstytucją, który będzie w podobny sposób wyrównywał dochody mniej zamożnych samorządów. Jest to konieczne, w przeciwnym razie wielu jednostkom grozi kompletny paraliż finansowy. Red. NR 1/2014(159)  panorama powiatu 3


inwestycje i finanse

parkingi o łącznej powierzchni prawie 700 metrów kwadratowych. Na terenie gminy Garbów zostanie wykonane połączenie drogi powiatowej z krajową trasą nr 17. W sumie drogowcy wykonają nawierzchnię na odcinku prawie 2,5 kilometra oraz niecałe 1,5 kilometra chodnika z parkingiem przy szkole w Bogucinie. Przetarg na wykonanie tych robót został rozstrzygnięty w kwietniu, natomiast wszystkie prace mają być wykonane do 28 sierpnia tego roku. Połowę kosztów samorząd powiatowy otrzyma z budżetu państwa, natomiast resztę zapewni razem z gminami, na których terenie znajdują się wspomniane odcinki dróg. Razem z gminami powiat lubelski w najbliższych miesiącach zamierza zrealizować także kilka innych, ważnych inwestycji. Chodzi m.in. o wspólną z gminami Bychawa i Jabłonna, przebudowę trasy Bychawa (ul. Mickiewicza)–Olszowiec–Piotrków–Kolonia o łącznej długości prawie 3,5 kilometra. Przetarg na wykonanie tych robót

Nową drogą do Lublina

Pre­‑umowa jest dokumentem wstępnym, toteż do 31 lipca br. powiat lubelski złoży wniosek o dofinansowanie, który umożliwi podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na realizację projektu. W lipcu też zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę drogi, dlatego też dotychczas znane są szacunkowe koszty inwestycji, które wynoszą ok. 10,5 mln złotych. W ramach budowy 7-kilometrowego odcinka drogi wykonane zostaną niezbędne prace m.in. poszerzenie nawierzchni, przebudowę zatok autobusowych, zjazdów i chodników, a także budowę poboczy i infrastruktury towarzyszącej. Dla powiatu lubelskiego istotne jest zdanie mieszkańców – dlatego też przeprowadzone zostały konsultacje w Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie, podczas których zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z głównymi założeniami dotyczącymi budowy drogi Jakubowice Konińskie–Majdan Krasieniński. Każdy

Regionalny Program Operacyjny to szansa dla samorządów na zdobywanie dodatkowych pieniędzy na realizację ważnych inwestycji 23 stycznia 2013 roku została zawarta umowa wstępna, tzw. pre­‑umowa, pomiędzy województwem lubelskim a powiatem lubelskim, która dotyczy rozbudowy ok. 7 km drogi powiatowej nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny)–Jakubowice Konińskie–Majdan Krasieniński. Na ten cel Powiat Lubelski pozyskał pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. Zgodnie z zapowiedziami realizacja inwestycji rozpocznie się w drugiej połowie roku, a zakończenie budowy tej strategicznej drogi planowane jest na koniec czerwca 2015 roku.

4

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

Za kilka miesięcy w powiecie lubel­ skim przybędzie kolejnych kilkanaście kilometrów nowych lub wyremonto­ wanych dróg. Jedną z najpoważniej­ szych inwestycji będzie przebudowa ciągu złożonego z dwóch tras, który zostanie wykonany dzięki wsparciu budżetu państwa w ramach Narodo­ wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zarząd Dróg Powiatowych właśnie ogłosił przetarg na modernizację ponad 10 kilometrów dróg Jastków–Sieprawice–Tomaszowice i Bogucin–Sługocin–Sieprawki. W pierwszym przypadku drogowcy mają przebudować ponad 3,5 kilometra nawierzchni i wykonać chodnik o długości 700 metrów w Tomaszowicach i Tomaszowicach Kolonii. Druga inwestycja będzie realizowana na terenie dwóch gmin – Jastków i Garbów. W gminie Jastków ma być poprawiona nawierzchnia na ponad 4-kilometrowym odcinku drogi Bogucin–Sługocin–Sieprawki, a także ułożone 400 metrów chodnika i wykonane

został rozstrzygnięty pod koniec marca, a termin realizacji wyznaczono na 30 czerwca. W tym samym czasie, na terenie gminy Niemce, powinien być przebudowany 400-metrowy odcinek drogi Lubartów–Annobór–Nowy Staw–Niemce. Miesiąc później mają się zakończyć prace na trasie Leonów–Włóki–Charlęż–Zawieprzyce–Wólka Zawieprzycka. W tym przypadku do przebudowy jest przewidziany odcinek o długości 2,5 kilometra na terenie gminy Niemce. www.ias24.eu

mógł zgłaszać uwagi dotyczące przedsięwzięcia, które w miarę możliwości zostaną uwzględnione podczas realizacji inwestycji. Red.

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

Wiosenne inwestycje drogowe


inwestycje i finanse

Samorządowcy w Ministerstwie Rolnictwa Samorządowcy powiatu zgłębiają wiedzę na temat zasad ubiegania się o środki finansowe na cele inwestycyjne dla naszego regionu W dniu 18 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gościła grupa samorządowców z naszego powiatu oraz przedstawiciele LGD „Kraina wokół Lublina”. Za organizację odpowiedzialny był pan Paweł Pikula, natomiast inicjatorem spotkania z udziałem pani Zofii Szalczyk, Podsekretarza Stanu w MRiRW, oraz pani Edyty Wieczorkiewicz­ ‑Dudek, Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW, był pan poseł Jan Łopata. Spotkanie skupiło się wokół kwestii perspektywy finansowej UE w kontekście wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Za zasadniczy temat dyskusji należy uznać projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pani Minister przedstawiła informacje dotyczące zapisów w programie, innowacyjnych dla rolników. Zapisy te dotyczyły m.in. planów w sprawie wprowadzenia ryczałtowych płatności w ramach dopłat bezpośrednich. Mówiła również o planach wsparcia w zakresie działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, które przewiduje dofinansowywanie projektów, mających na celu rozwijanie nowych tendencji w produkcji rolniczej w małych gospodarstwach rolnych. Projekty mają na celu dopomóc we wzroście dochodów z tych gospodarstw. Najwięcej miejsca w debacie poświęcono planowanym działaniom w ramach PROW 2014–2020, skierowanym na

rozwój obszarów wiejskich. Przedstawiciele samorządów byli żywo zainteresowani zasadami, na jakich gminy będą mogły się ubiegać o wsparcie na dofinansowanie inwestycji typu: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, drogi lokalne, szkoły, obiekty sportowe i turystyczne. Pani Minister opowiedziała również o tym, jaki zakres projektów będzie mógł być dofinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w którym głównym beneficjentem będą gminy. Poinformowała również o planach włączenia do programu PROW w przyszłym okresie planowania możliwości ulepszania i rozbudowy dróg lokalnych jako infrastruktury małej skali. Ponadto poruszony został temat podejścia LEADER w przyszłym okresie programowania. Na koniec pani Minister przekazała optymistyczną wiadomość: na rozwój obszarów wiejskich, w ramach projektu LEADER, w nowym okresie programowania zaplanowano nie mniej środków niż w latach 2007–2013. Małgorzata Olechowska

Budżetowa sesja Rady Powiatu Jeszcze w starym roku Rada Powiatu w Lublinie przyjęła plan finansowy na kolejne 12 miesięcy. Za przyjęciem budżetu, w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu, głosowali wszyscy radni Tegoroczny budżet zakłada ponad 123 miliony 400 tysięcy dochodów i 136 milionów wydatków. Największe źródła dochodów to prawie 46 milionów 400 tysięcy subwencji, około 33 milionów dochodów własnych i ponad 11 milionów dotacji celowych z budżetu państwa. W części dotyczącej wydatków prawie 70 procent stanowią wydatki bieżące, a pozostałe 30 procent wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne. W tym roku na inwestycje samorząd powiatowy zamierza przeznaczyć 46 milionów złotych, z czego 32 miliony 600 tysięcy, chce wykorzystać na drogi. Dwa najpoważniejsze zadania wśród inwestycji drogowych dotyczą projektów zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jedną z nich jest trasa Jastków– Sieprawice–Tomaszowice i Bogucin–Sługocin–Sieprawki, tworząca ciąg komunikacyjny o łącznej długości ponad 10 kilometrów. Drugi projekt dotyczy przebudowy prawie 9 kilometrów trasy Bełżyce–Borzechów. Pierwsza z tych inwestycji już została zaakceptowana do dofinansowania, natomiast losy drugiego wniosku jeszcze nie są przesądzone. Na razie dotacji nie ma, ale są zapowiedzi, że rząd może zwiększyć pulę środków na NPPDL albo pieniądze na ten cel pozyskamy w inny sposób – zapowiada Starosta Lubelski Paweł Pikula. Samorząd liczy także na dotacje na dwie kolejne inwestycje

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Chodzi o trasę Lublin–Jakubowice Konińskie– Majdan Krasieniński oraz Abramowice–Kalinówka. To drugie zadanie powiat zamierza zrealizować razem z Miastem Lublin. Dotacje z RPO nie są pewne, ale mogą się pojawić w ciągu 2014 roku. Dlatego podczas sesji Rady Powiatu zapisano obie inwestycje w budżecie na rok 2014. Starosta Paweł Pikula uważa, że tegoroczny budżet od strony inwestycyjnej jawi się jako bardzo ambitny, ale jednocześnie jest to plan realistyczny, jeśli chodzi o harmonię wydatków samorządowych. Jego zdaniem zarówno plan dochodów, jak i wydatków zostanie zrealizowany bez większych przeszkód. www.ias24.eu

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

NR 1/2014(159)  panorama powiatu 5


inwestycje i finanse

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych Przedstawiciele 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego podpisali 29 stycznia umowę o wspólnej cyfryzacji zasobów geodezyjnych Liderem projektu pod nazwą „e­‑Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” jest powiat lubelski, a Starosta Paweł Pikula podpisał w tej sprawie list intencyjny z Głównym Geodetą Kraju oraz Wojewodą i Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ z zasobów tych korzystają wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. W powiecie lubelskim część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Chcemy ujednolicić ten system, opracować numeryczne bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp – tłumaczy naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie, Romualda Wójcik. Na razie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Powiaty chcą stworzyć lub dostosować istniejące bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. Pieniądze na ten cel samorządy chcą pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a także krajowych programów operacyjnych oraz funduszy, którymi dysponuje Główny Geodeta Kraju. Po podpisaniu umowy partnerskiej i listu intencyjnego powiaty przygotowały wniosek o przyznanie dofinansowania. Plan zakłada realizację wszystkich zadań do 2020 roku. W obradach, w Starostwie Powiatowym w Lublinie, udział wzięli: Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, wojewoda Jolanta Szołno­‑Koguc i marszałek Krzysztof Hetman, a także starostowie 19 powiatów. www.ias24.eu

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

6

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

e­‑ADMINISTRACJA Dzięki technologiom informatycznym usprawnimy komunikację w urzędzie, a nasi mieszkańcy i firmy działające na terenie powiatu zyskają sprawniejszą obsługę swoich spraw „E­‑administracja w powiecie lubelskim” jest projektem powstałym z inicjatywy powiatu lubelskiego oraz dziesięciu gmin z tego obszaru: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew, Strzyżewice.

Główne działania w projekcie to:

1. Szkolenia w zakresie IT dla pracowników samorządowych. Tematami szkoleń będą: »» dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne, »» zasady bezpieczeństwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej, »» tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w urzędzie, »» automatyzacja raportowania i analiza danych w urzędzie, »» zastosowanie i posługiwanie się podpisem elektronicznym i profilem zaufanym, »» ochrona danych osobowych i jej funkcjonowanie w systemach informatycznych, »» administracja bazami danych. 2. Pakiet 25 e­‑usług samorządowych, świadczonych za pomocą e­‑PUAP dla każdego z partnerów projektu. 3. Uruchomienie w każdej gminie, będącej partnerem w projekcie, punktów potwierdzania profili zaufanych. 4. Elektronizacja konsultacji społecznych – we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z e­‑PUAP system dziedzinowy – portal konsultacji społecznych, który zapewni mieszkańcom i urzędom możliwość zautomatyzowanej obsługi prowadzonych konsultacji społecznych. 5. E­‑usługi partycypacji budżetowej – we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z e­‑PUAP system dziedzinowy – schemat budżetowania, który zapewni udostępnienie e­‑usług, pozwalających na uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspólnoty samorządowej. 6. Automatyzacja geodezyjna – u lidera projektu zostanie wdrożony system, który umożliwi w pełni automatyczne generowanie wypisów­‑wyrysów geodezyjnych. Realizacja tych zadań zostanie poprzedzona kampanią promocyjną e­‑usług. Przedsiewzięcie zostanie przeprowadzone m.in. za pomocą mediów lokalnych. Grupa docelowa projektu to pracownicy samorządowi zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz w dziesięciu gminach partnerskich. Okres realizacji projektu to 01.02.2014–30.06.2015 r. Wysokość dofinansowania projektu to 85% ze środków EFS, a 15% stanowi wkład własny urzędu. Łukasz Droździel

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wydarzenia w powiecie

Są wnioski na dom dziecka i odwodnienie drogi Powiat lubelski stara się o pienią­ dze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na modernizację Domu Dziecka w Przybysławicach oraz na odwodnienie drogi Bełżyce­ ‑Borzechów. Szacuje się, że oba zada­ nia mogą kosztować 4 miliony 200 tysięcy złotych. Jeśli samorząd powiatowy otrzyma wsparcie, w Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach wymieni dach, dociepli budynek i wykona nową elewację, a także wymieni okna i drzwi. W ramach projektu w obiekcie ma też powstać kotłownia gazowa. W związku

z tym, że placówka znajduje się terenie zespołu dworsko­‑parkowego, wszystkie prace muszą się odbywać pod nadzorem konserwatora. Ustalono m.in., że „termomodernizacja” nie będzie polegać na tradycyjnym dociepleniu budynku styropianem, lecz będą wykonane tak zwane tynki, które pozwalają zachować pierwotny wygląd ścian. Wniosek o wsparcie z WFOŚiGW opiewa na kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Po jego wstępnej akceptacji powiat był zobowiązany do przygotowania wszystkich pozwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do realizacji inwestycji. Jednym z obowiązków

było przeprowadzenie audytu energetycznego, który miał wykazać jakie wymierne korzyści mają przynieść planowane prace. Na początku 2014 r. „Dworek” otrzymał od WFOŚiGW pożyczkę w wysokości 414 000 zł. Władze powiatu lubelskiego liczą też na wsparcie funduszu na budowę kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Bełżyce­‑Borzechów. Wartość tej inwestycji to prawie 3 miliony 800 tysięcy, które samorząd chce przeznaczyć na rozebranie jezdni, położenie instalacji odwadniającej i wykonanie nowej nawierzchni. www.ias24.eu

Rośnie nam kadra samorządowców

przedstawiciele uczelni i władz samorządowych, a wśród nich: Urszula Bobryk – Prorektor ds. Studenckich – prof. sztuk muz, Katarzyna Bryda – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Rafał Dobrowolski – starszy specjalista w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wszystkim tegorocznym laureatom, a w szczególności Jarkowi, składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Laureatami IV edycji Konkursu zostali: »» JAROSŁAW BORK ZS w Niedrzwicy Dużej (miejsce I), »» WERONIKA RABCZEWSKA V LO im. M. Curie­‑Skłodowskiej w Lublinie (miejsce II), »» MARCIN OPALIŃSKI ZSZ nr 2 im. L. Wyczółkowskiego w Rykach (miejsce III), oraz Patryk Kozak I LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu (miejsce IV), Adrian Żur I LO im. S. Staszica w Lublinie (miejsce V), Paweł Kaczorowski ZS nr 2 im. ks. P.K. Sanguszki w Lubartowie (miejsce VI), Iga Rojewska I LO w Parczewie (miejsce VII), Marek Zawadka I LO im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku (miejsce VII), Krzysztof Biernat ZSZ w Janowie Lubelskim (miejsce VII), Kacper Procki I LO im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach (miejsce X). Red.

IV edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zakończona sukcesem reprezentanta powiatu lubelskiego Jarosław Bork, uczeń drugiej klasy technikum w Zespole Szkół w Niedrzwicy Dużej, został laureatem etapu wojewódzkiego konkursu. Tegoroczny konkurs, którego organizatorem jest UMCS i Urząd Marszałkowski w Lublinie, odbył się w dniu 7-go marca w auli im. Ignacego Daszyńskiego Wydziału Politologii uczelni. Wzięły w nim udział 102 osoby – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatów ziemskich i grodzkich województw: lubelskiego oraz mazowieckiego. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się bogatą wiedzą na temat ustroju i organizacji samorządu terytorialnego w Polsce oraz zmierzyć

Fot. umcs

się z wieloma zagadnieniami, tj.: struktura samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), uregulowania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego/Terytorialnego, podstawy konstytucyjne funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego kontroli, zasady organizacji samorządowej (wojewódzka, powiatowa, gminna, sołectwa), ich rola i zadania. Wiedzą istotną na tym etapie konkursu były tematy dotyczące wyborów, referendów, finansów samorządu oraz informacje na temat społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs zakończył się popołudniową uroczystością wręczenia nagród. Nagrody dla laureatów wręczali

NR 1/2014(159)  panorama powiatu 7


wydarzenia w powiecie

Zmiany w dps Matczyn Dzięki prowadzonym działaniom, mieszkańcy matczyńskiej placówki wkrótce będą mogli jeszcze bardziej komfortowo żyć i rozwijać swoje pasje Dom Pomocy Społecznej w Matczynie to placówka przeznaczona przede wszystkim dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W kwietniu 2013 r. instytucji została przekazana dotacja ze Szwajcarsko­‑Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie”. Program ten jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznawanej

przez Szwajcarię Polsce oraz 9 innym państwom członkowskim UE. Pomoc ta ma na celu zmniejszenie różnic społeczno­‑gospodarczych istniejących m.in. pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami wspólnoty europejskiej. Subwencję, która opiewa na prawie 2,5 mln zł, planowano przeznaczyć m.in. na modernizację obiektu DPS. Pierwsze prace rozpoczęły się w połowie grudnia ub. roku i objęły pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji, wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych, a także położenie glazury, terakoty i wiele innych. Ważnym etapem w pracach

Dobre Praktyki w Powiecie Lubelskim 21 marca 2014 r. w Sali Konferencyj­ nej Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja pt. „Dobre Praktyki w Powiecie Lubelskim” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele powiatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych działających na rzecz mieszkańców powiatu lubelskiego. W konferencji uczestniczył Starosta Lubelski, następnie głos zabrali

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

8

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

m. in. Aleksandra Jońska – kierownik Oddziału Projektowania oraz Funduszy Europejskich ROPS, Aneta Łońska – Dyrektor PCPR, przedstawiciele Euro­ ‑Konsult sp. z o.o., a także przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Domów Dziecka, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Szkół Specjalnych, Powiatowego Ośrodka Wsparcia, Poradni Psychologiczno­‑Pedagogicznych,

budowlano­‑remontowych w placówce w Matczynie było osuszenie zalanej części budynku, bowiem stoi on na podmokłym terenie i w pewnych okresach woda zalewa piwnice. Jak mówi dyrektor DPS­‑u, Eliza Pielacha, sytuacje takie sprawiają, że niemożliwe jest racjonalne wykorzystanie tej części budynku. Obecnie prowadzony jest remont części mieszkalnej obiektu – docieplenie, odwodnienie, wymiana stolarki okiennej, remont pomieszczeń sanitarnych oraz wymiana windy na dźwig do przewozu osób leżących. Zmiany te niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości życia mieszkańców i na sprawniejsze wykonywanie obowiązków przez osoby zatrudnione w matczyńskiej placówce. Ponadto planowana jest przebudowa istniejących pomieszczeń, w celu Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, zaprezentowanie działań ponadstandardowych oraz dobrych praktyk. Podczas spotkania kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu zapoznali się z ofertami wsparcia instytucji dla mieszkańców powiatu w szczególności kierowanymi do osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielniających się, opuszczających placówki opiekuńczo­ ‑wychowawcze. Zaprezentowano osiągnięcia, dokonania jednostek, realizowane projekty, w tym z funduszy europejskich. Aneta Łońska, Dyrektor PCPR


wydarzenia w powiecie kursy kwalifikacyjne (oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna i inne) oraz studia podyplomowe (np. Rachunkowość i finanse, Kurator sądowy, Coaching). Z tej oferty edukacyjnej

Powrócić do normalnego życia Powiat Lubelski uczestniczy w innowacyjnym programie, który daje drugą szansę młodym ludziom odbywającym karę w więzieniach W dniu 18 marca 2014 r. w kampusie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbył się panel naukowy pt. „Czy da się powrócić do normalnego życia? Nowe drogi w resocjalizacji młodych więźniów” zorganizowany w ramach projektu „PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”. Gośćmi honorowymi panelu byli: Bernard Ollivier – pisarz i podróżnik, twórca francuskiej metody resocjalizacji nazywanej „Progiem” (fr. Seuil), na której bazuje model „Nowa droga” – oraz Stanisław Chmielewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dyskusji wzięli udział również ks. prof. dr hab. Marian Nowak i dr Tomasz Wach, reprezentujący Instytut Pedagogiki KUL, Barbara Bojko­‑Kulpa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia POSTIS, ks. Mieczysław Puzewicz – członek Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz Joanna Turowska – psycholog w Areszcie

skorzystać ma ponad 90 pracowników Domu Pomocy Społecznej, zaś projekt realizowany będzie do końca września 2014 roku. Eliza Pielacha, Dyrektor DPS Matczyn

Fot. arch. dps matczyn

zwiększenia liczby miejsc dla mieszkańców domu pomocy, a także zakup środków trwałych, takich jak zestawy komputerowe czy multimedialne. Szwacjarsko­‑Polski Program Współpracy sfinansował przedsięwzięcie w 85%, resztę zapłacił samorząd powiatowy, będący organem prowadzącym dom pomocy w Matczynie. Modernizacja placówki i uposażenie jej w sprzęt, stworzenie m.in. sali doświadczania świata to nie wszystko, czym matczyńska instytucja może się pochwalić. Fundusze przyznane jej w 2013 roku miały zostać zagospodarowane na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników domu pomocy. Obejmują one szkolenia dotyczące m.in. profilaktyki przeciwodleżynowej, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, zarządzaniu zespołem;

Śledczym w Lublinie. Bernard Ollivier, który wspiera i konsultuje projekt od początku jego realizacji, gościł w Lublinie w dniach 17–19 marca 2014 r. na zaproszenie Stowarzyszenia POSTIS i była to jego druga wizyta (pierwsza miała miejsce w maju 2012 r). Projekt „Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów” realizowany był przez Stowarzyszenie POSTIS w Partnerstwie z PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie, z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie i z Aresztem Śledczym w Lublinie w okresie 21.05.2012r.-21.05.2015 r. Celem inicjatywy było zwiększenie efektywności współpracy instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia młodym więźniom powrotu na rynek pracy po opuszczeniu zakładu karnego/ aresztu śledczego. W ramach projektu powstał model „Nowa droga”, obecnie testowany przez 10 więźniów z Aresztu Śledczego w Lublinie, którzy otrzymali zwolnienie warunkowe. Model trwał 2 lata i składał się z 4 etapów:

przygotowania w jednostce penitencjarnej (ok. 6 miesięcy), pieszej wędrówki na trasie Lublin–Zgorzelec (1 miesiąc), praktyki zawodowej u pracodawcy (5 miesięcy), zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u pracodawcy (12 miesięcy). W ramach programu powołany został Międzysektorowy Zespół ds. Reintegracji Zawodowo­‑Społecznej Młodocianych Osób Opuszczających Zakłady Karne i Areszty Śledcze, którego zadaniem jest niesienie pomocy młodym więźniom i ich rodzinom po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, podejmowanie zintegrowanych działań pomocowych i interwencyjnych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele PCPR, OPS, MOPS, PUP, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Stanisław Bury, kierownik PCPR

Fot. PUP w Lublinie

NR 1/2014(159)  panorama powiatu 9


projekty

Sieci współpracy i samokształcenia w projekcie

„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim” Niewątpliwym novum w dziedzinie systemu doskonalenia kadry peda­ gogicznej są sieci współpracy i samo­ kształcenia, które skupiają nauczycieli i dyrektorów. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w przepisy prawne, jednym z zadań instytucji wspomagających pracę szkół, czyli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno­‑pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, jest organizowanie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. Podstawą pracy takiej sieci jest dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz współpraca przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się w praktyce szkolnej. W ramach sieci prowadzone są następujące działania: spotkania z ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką pracy sieci, pomoc w samokształceniu oraz internetowe forum wymiany doświadczeń. Pracę tego projektu moderuje koordynator sieci. Spotkania odbywają się kilka razy w roku, zaś uczestnicy kontaktują się ze sobą przede wszystkim na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl. Tematy pracy sieci: 1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 2. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 3. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 4. Nauczyciele pracują zespołowo. W pracę sieci zaangażowanych jest 100 osób – dyrektorów i nauczycieli z zakwalifikowanych placówek. Istotą tej inicjatywy jest dzielenie się

Fot. arch. biuro projektu

10

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

doświadczeniem. Ważne, by uczestnicy nastawieni byli na współpracę, a nie wzajemną rywalizację, która stanowi przeszkodę w wypracowaniu wspólnych rozwiązań. Sieć „Nauczyciele pracują zespołowo” jest odzwierciedleniem samej idei „sieciowania”. Celem tworzenia siatek nauczycielskich, poza wspomnianą już wymianą doświadczeń, jest kierowanie samokształceniem, czyli współpraca w zespole. Koordynatorem sieci IV jest Anna Czernicka­ ‑Szpakowska. W ramach inicjatywy utworzone zostały 4 mniejsze zespoły zorientowane zgodnie z zainteresowaniami jej członków. Wypracowują one tzw. „dobre praktyki” współpracy w zespole, które realizowane będą w macierzystych szkołach uczestników inicjatywy. W czasie kolejnych spotkań nauczyciele wdrażają do swojej pracy uzyskaną wiedzę i umiejętności, takie jak efektywna konfiguracja zespołu czy skuteczne komunikowanie się. Spotkania prowadzone są metodami warsztatowymi, jako swego rodzaju treningi. Dzięki temu nauczyciele będą mogli podjąć role skutecznych animatorów współpracy w swoich placówkach.

»» »» »»

»» »» »» »»

»» »»

Projekt w liczbach

W ramach realizowanego przez powiat lubelski projektu pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie lubelskim”: »» wspomaganiem objęte są 83 placówki, w tym: 3 przedszkola, 48 szkół podstawowych, 19 gimnazjów, 5 liceów ogólnokształcących,

»» »» »»

7 techników, 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży; wsparcie dla 1331 nauczycieli; termin realizacji: 1.09.2013– 31.08.2015 (24 miesiące); spośród 24 ofert zakwalifikowane szkoły wybrały 18 obszarów wsparcia (najwięcej szkół wybrało obszar pt. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” oraz „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”); powstanie 166 Rocznych Planów Wspomagania; opracowane zostaną 2 Powiatowe Programy Wspomagania; zostanie przeprowadzonych 3756 godzin różnych form szkoleniowych; nad prawidłową realizacją czuwa 10 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji; specjalista ds. wdrażania i monitorowania, specjalista ds. promocji i logistyki; manager finansowy, koordynator; szkolenia prowadzi 41 ekspertów wyłonionych w ramach zamówień publicznych; wspierają nas 3 poradnie psychologiczno­‑pedagogiczne, 2 biblioteki pedagogiczne oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; powstały 4 sieci współpracy i samokształcenia; 100 dyrektorów i nauczycieli jest zaangażowanych w pracę sieci; zorganizowanych będzie 8 wyjazdów edukacyjnych dla członków sieci. Beata Janiszewska-Brudzisz


projekty

Bez granic po sukces 40 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego otrzyma wsparcie przyczyniające się do wzrostu ich kompetencji i umiejętności zawodowych w wybranym zawodzie Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie od 1 września 2013 r. realizuje projekt pt. „Bez granic po sukces zawodowy – program szkoleniowo­‑stażowy dla osób bezrobotnych z powiatu lubelskiego”. Projekt ten jest przeprowadzany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu sektorowego „Leonardo da Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Na podstawie umowy finansowej z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, tj. Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, PUP w Lublinie otrzymał grant na realizację dziewięciotygodniowych, zagranicznych staży dla osób bezrobotnych. W tym celu tutejszy urząd nawiązał współpracę i zawarł umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Kształcenia

Zawodowego Eberswalde e.V z Niemiec, które to odpowiedzialne jest za zorganizowanie pobytu oraz staży zawodowych. Uczestnicy projektu to 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w filiach w Bełżycach i w Bychawie, z niskim wykształceniem, posiadających doświadczenie zawodowe nie większe jednak niż 18 m­‑cy lub żadne. Główne cele projektu to m.in. » wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych w wybranym zawodzie; » uzupełnienie kształcenia formalnego poprzez wiedzę o nowych technologiach stosowanych w branży; » zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do podjęcia pracy; » wzrost umiejętności językowych; » kształtowanie postaw otwartych na zmiany, na ustawiczne dokształcanie się i podnoszenie swoich kompetencji. Udział w programie „Leonardo da Vinci” daje możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a tym samym pozwala na zwiększenie szans na zatrudnienie na rynku pracy. Przed wyjazdem na staż do Niemiec wszyscy uczestnicy biorą udział w intensywnym kursie języka niemieckiego na poziomie A1. Kursanci otrzymują odpowiednie materiały szkoleniowe;

Międzynarodowa wymiana doświadczeń Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, realizując projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, nawiązuje kontakty z różnymi organizacjami międzynarodowymi. W ostatnim cza­ sie gościliśmy dwie delegacje zagra­ niczne: ze Szwecji oraz z Niemiec. W dniach 14–16.01.2014 r. miała miejsce pierwsza wizyta delegacji ze Szwecji z Centrum Pracy, które zajmuje się osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Delegaci podzielili się z nami cennymi informacjami dotyczącymi innowacyjnych metod pracy, wdrażanych przez pracowników z Centrum. Ponadto dyrektor PUP Lublin oraz Wicestarosta Starostwa Powiatowego w Lublinie odwiedzili wraz z naszymi gośćmi szereg instytucji powiatu lubelskiego (m.in. Ośrodek Wsparcia dla

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie). Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, wizyta delegacji jest dla nas źródłem inspiracji do kolejnych programów oraz projektów, toteż liczymy na dalszą współpracę z naszymi gośćmi. Kolejne odwiedziny miały miejsce w dniach 03–07.03.2014 r. Były one efektem naszego partnerstwa realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem BBV Eberswalde w ramach projektu UE „Specjaliści od jutra. Rynek pracy dla każdego”. Gościliśmy tym razem delegację niemiecką reprezentowaną m.in. przez: administrację miasta Eberswalde i centrum pracy Barnim Jobcenter. Spotkanie rozpoczęło się w PUP w Lublinie, później nasi goście odwiedzili m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

zapewniony jest też zwrot kosztów przejazdu. Po zakończeniu zajęć uczestnicy projektu biorą udział w 4-dniowych warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy wraz z rozwojem kompetencji społecznych. Dokładamy starań, aby po zakończeniu programu każda z osób została objęta pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Bezpośrednio przed wyjazdem zawierana jest umowa o staż pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, osobą bezrobotną kierowaną na staż a Stowarzyszeniem Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V. W ramach zagranicznego stażu w Niemczech PUP Lublin zapewnia bezpłatnie m.in.: » przejazd do Niemiec i z powrotem; » zakwaterowanie; » wyżywienie; » ubezpieczenie; » kurs języka niemieckiego branżowego w trakcie trwania stażu. Aktualnie odbywa staż druga, dwunastoosobowa grupa uczestników (21.03.2014–30.05.2014). Jej członkowie zostali skierowani do prywatnych zakładów pracy w miejscowości Bad Freienwalde (k/Frankfurtu nad Odrą), które zostały wybrane pod kątem zdobycia praktycznej wiedzy w zawodach odpowiadających ich kwalifikacjom. Grzegorz Duda w Bystrzycy Starej i Załuczu, gdzie mieli okazję zapoznać się z organizacją pracy, charakterystyczną dla tego typu ośrodków. Ponadto przedstawiciele delegacji mogli poznać realne wsparcie skierowane do osób niepełnosprawnych na terenie powiatu lubelskiego. Owocem tego spotkania było zaproszenie PUP na międzynarodową konferencję do Niemiec (czerwiec 2014 r.), na której będziemy mogli zapoznać się z programami wsparcia stosowanymi w innych krajach. Celem spotkania było omówienie najlepszych rozwiązań i doświadczeń na europejskim i lokalnym rynku pracy oraz porównanie sytuacji niepełnosprawnych w 5 krajach europejskich (w tym w Polsce). Jednym z podjętych wówczas tematów była kwestia tzw. „dobrych praktyk”. Podobnie jak w przypadku szwedzkiej delegacji, tak i tu interesującym punktem programu była wymiana doświadczeń i dyskusja nt. realizowanych przez PUP projektów i programów. Grażyna Gwiazda, dyr. PUP w Lublinie NR 1/2014(159)  panorama powiatu 11


warsztaty, spotkania, relacje

Kobieta – Mężczyzna – i Stereotypy

I Forum dyskusyjne Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 16 marca w restauracji „Stary Młyn” w Bełżycach Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina” zorganizowała I forum dyskusyjne pt. „Kobieta – Mężczyzna – i Stereotypy”. W spotkaniu uczestniczyło niemal 100 osób z terenu powiatu lubelskiego. Wśród gości znaleźli się zarówno przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, jak i gospodarczego. Gościliśmy wiele aktywnych kobiet, które dzielą swój czas pomiędzy dom, pracę zawodową oraz działalność społeczną. W programie forum umieściliśmy panel dyskusyjny, w którym na temat roli społecznej, rodzinnej oraz zawodowej współczesnej kobiety rozmawiali: poseł na sejm Genowefa Tokarska, starosta lubelski oraz prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”, Paweł Pikula; przedstawiciele przedsiębiorców: Daria Studzian oraz Wojciech Golus, a także osoby zajmujące się działalnością społeczną: Grażyna Nowicka oraz Artur Płaza. Moderatorem spotkania była wiceprezes LGD Beata Janiszewska­‑Brudzisz. W części dotyczącej roli kobiety i spotykanych stereotypów w życiu publicznym, zapytaliśmy o to, jak nasi gości radzą sobie z narzuconymi rolami kobiety, mężczyzny

Zasmakuj w tradycji Trzy lokalne grupy działania – LGD „Kraina Wokół Lublina”, LGD „Ziemia Biłgorajska” i LGD Ziemi Kraśnickiej rozpoczęły realizację projektu współ­ pracy „ZASMAKUJ W TRADYCJI”. Celem projektu jest promocja walorów kulturowych obszaru partnerskich lokalnych grup działania oraz wykorzystanie potencjału produktów lokalnych i tradycyjnych do rozwoju aktywności i przedsiębiorczości jego mieszkańców. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów partnerskich LGD, wytwórców produktów lokalnych i tradycyjnych, restauratorów, członkiń KGW, właścicieli gospodarstw

Fot. arch. lgd „kraina wokół lublina”

12

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

w codziennym życiu osób publicznych i co można zrobić, aby młode pokolenia były bardziej otwarte, tolerancyjne. Kolejnych gości, z sektora gospodarczego, zapytaliśmy o to, czy w biznesie, zwłaszcza w dziedzinach technicznych, jest

Fot. arch. lgd „kraina wokół lublina”

agroturystycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką produktów tradycyjnych. Pragniemy między innymi zwiększyć zainteresowanie produktami tradycyj­ nymi i lokalnymi wywodzącymi się z obszaru partnerskich LGD na obszarze całego kraju, oraz chcemy aktywizować mieszkańców naszego obszaru w kierunku rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby – tradycje kulinarne. Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu: »» 41 spotkań­‑warsztatów kulinarnych (w tym 20 na obszarze LGD „Kraina Wokół Lublina”), podczas których odbywają się pokazy sporządzania tradycyjnych potraw oraz prezentacja potraw charakterystycznych dla danej miejscowości, gminy;

»» 3 spotkaniach informacyjno­‑promocyjnych; »» uczestnictwie w Targach produktów Regionalnych „Regionalia” w Warszawie; »» organizacji 3 festiwali kulinariów i sztuki ludowej – na obszarze naszej LGD w Radawcu w ostatnią niedzielę wakacji. Elementem promocji produktów oraz miejsc ich wytwarzania i tradycji z tym związanych będzie realizacja cyklu pro­ gramów ZASMAKUJ W TRADYCJI emitowanych na antenie TVP Lublin; W ramach projektu powstanie rów­ nież przewodnik kulinarny „Zasmakuj w tradycji”. Na obszarze LGD „Kraina Wokół Lublina” warsztaty produktu lokalnego odbyły się do tej pory w Leścach (gmina Garbów), Ćmiłowie (gmina Głusk), Radawcu Dużym (gmina Konopnica),


warsztaty, spotkania, relacje miejsce dla kobiet i jak, jeśli się już zajmą prowadzeniem firmy, radzą sobie z podziałem tradycyjnych ról. Padły też pytania o partnerstwo po polsku, dom, dzieci, jak radzić sobie z partnerstwem, równouprawnieniem, pełniąc rolę w biznesie oraz jak postrzegana jest kobieta w biznesie, czy interesy łatwiej załatwia się z kobietami czy mężczyznami. Z przedstawicielami sektora społecznego mówiliśmy o przeważającej aktywności kobiet w tym zakresie. Zastanawialiśmy się, czy kobieta to tylko dodatek – kwiatek do kożucha w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy też może siła napędowa tychże wydarzeń. Prelegenci mówili z dużym humorem, a ich wypowiedzi spotkały się z życzliwym przyjęciem słuchaczy – niektóre sformułowania były nawet powtarzane w kuluarach przy kawie. Na temat blasków i cieni sukcesu wypowiadały się aktywne kobiety z terenu LGD: Izabela Jakubowska, Magdalena Sałek oraz Małgorzata Gałka. Panie opowiedziały o swojej drodze w pokonywaniu wielu trudności, ale także o satysfakcji i radości z dokonanych „małych cudów” dla swoich lokalnych społeczności. Wniosek, jaki nasunął się na koniec forum, jest taki, że stereotypy istnieją jako zasady określające nasze zachowanie. Zasady te wynikają z naszego postrzegania rzeczywistości, naszych ról przypisanych do określonej płci od początku istnienia. Nie można tylko pozwolić, aby narzucały one wzorce Dąbrowicy (gmina Jastków), Bełżycach i Borzechowie. Warsztaty odbywają się w świetlicach, Gminnych Centrach Kultury i innych obiektach turystyczno­ ‑gastronomicznych, które otrzymały dofinansowanie za pośrednictwem LGD „Kraina Wokół Lublina”. Biorą w nich udział osoby zainteresowane kulinariami tradycyjnymi. Podczas 6 ostatnich spotkań na naszym obszarze prezentowane były m.in. pierogi z mięsem, wiejski chleb, szarlotka z kapusty, kociołek chłopski i wiele innych smakowitych potraw. Wspólne gotowanie pod okiem kucharzy z Agencji Marketingowej „Don Brando” i Fundacji „Qulturalne Qulinaria” obejmuje głównie potrawy regionalne. Specjałów tych można skosztować, a także podwyższyć swoje umiejętności kulinarne na kolejnych spotkaniach, które odbędą się w czerwcu i wrześniu. O terminach informujemy na stronie www.krainawokollublina.pl. Każdy z warsztatów jest filmowany przez Agencję Producencką OTO. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz współorganizatorom spotkań. Jolanta Rymarz

zachowań, od których nie będziemy chcieli się uwolnić. Każdy człowiek ma prawo do rozwoju, do samorealizacji. Jeśli jest to na dodatek wykorzystywane w celu motywowania innych, inicjowania aktywności w środowiskach lokalnych, to należy takim osobom tylko pogratulować i trzymać za nie kciuki. Podczas spotkania można było skorzystać z oferty firm, które przygotowały swoje stoiska. Goście forum mieli możliwość nabycia biżuterii, kosmetyków oraz skorzystania z porad brafitterki. Beata Janiszewska-Brudzisz

Fot. arch. lgd „kraina wokół lublina”

„Danie dla Mola na salonach” Organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie literacko­‑kulinarna zabawa z cyklu „...dla Mola” wkroczyła na salony. 1 marca odbył się finał kolejnej edycji, której tematem były literackie receptury napojów i słodkości. Podsumowanie 15. edycji „Dania dla Mola”, którego organizatorami są MBP w Bychawie i miejscowa kawiarnia artystyczna „Złota Lira”, rozpoczęło się o 18.00 w Bychawskim Centrum Kultury. W konkursie zostało zgłoszonych 10 propozycji. To m.in.: pączki z „Fikołków na trzepaku” Małgorzaty Kalicińskiej, przysmak urzędników, czyli drożdżówki z „Herbaciarni pod Morwami” Sharon Owens, a także tiramisu z książki Bohdana Sławińskiego pod tytułem

Fot. marek matysek

„Królowa tiramisu” oraz kawa z wiersza czytelniczki bychawskiej książnicy Doroty Szczepańskiej. Kawa była zresztą jedną z głównych bohaterek najbliższego finału, podczas którego aromatycznymi opowieściami o kawie przyrządzanej na 100 i więcej sposobów, uraczy zebranych znana baristka Magda Drążkiewicz – mówi dyrektor biblioteki w Bychawie Barbara Cywińska. Po raz pierwszy w historii imprezy, jej uczestnicy pojawili się na niej w eleganckich strojach. – Tytuł „Danie dla Mola na salonach” zobowiązuje, dlatego poprosiliśmy panie o przybycie w wieczorowych sukniach, a panów w garniturach, frakach czy smokingach – dodaje dyrektor Cywińska. Zgodnie z tradycją, podczas sobotniego finału uczestnicy konkursu nie tylko zaprezentowali wybrane fragmenty lektur lub własne prace, ale też przyrządzali opisane w nich potrawy. www.ias24.eu NR 1/2014(159)  panorama powiatu 13


edukacja

Nasi uczniowie na stażach zawodowych we

Włoszech, Francji i Hiszpanii

Szkoły zawodowe prowadzone przez powiat lubelski rozpoczęły realizację projektów mobilności, współfinansowanych ze środków UE w ramach programu „Leonardo da Vinci” i „PO KL” i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności kucharz. Młodzież odbywa praktyki zawodowe np. w restauracjach, czy hotelach w Spoleto we Włoszech. Całkowity koszt projektu to 328 349,74 zł. Również w Spoleto odbywa praktykę zawodową 39 uczniów ZS w Bełżycach w ramach projektu „Klucz do sukcesu”. Młodzież, ucząca się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik obsługi turystycznej oraz technik informatyk, odbywa staże w przedsiębiorstwach turystycznych i transportowych oraz w nowoczesnych serwisach samochodowych. Budżet projektu wynosi 99 852,00 euro. Uczniowie ZSTR w Piotrowicach, kształcący się w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych i technik hotelarstwa, w ramach projektu „Na staż po doświadczenie” również odwiedzą miasto Spoleto. 36 uczniów odbędzie staż w specjalistycznych serwisach samochodowych, przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych oraz hotelach i w pensjonatach. Na organizację wyjazdów pozyskano 94 779,00 euro. Z ZSP w Niemcach, w ramach projektu „Przepustka na rynek pracy”, 20

Fot. zst w bełżycach

Projekty mają za zadanie podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego naszych szkół oraz zdobycie przez uczniów kwalifikacji zawodowych, wymaganych na lokalnym i europejskim rynku pracy. Młodzież podczas zagranicznego stażu poznaje środowiska zawodowe, organizację i kulturę pracy oraz uczy się jak radzić sobie w różnych sytuacjach, w których trzeba pokonywać bariery językowe. Uczniowie przed rozpoczęciem stażu przez 100–120 godz. uczą się języka obcego oraz poznają historię i kulturę obcego kraju. Każdy uczestnik projektu po odbytej praktyce zawodowej otrzymuje m.in. dokumenty Europass Mobilność i certyfikat ukończenia kursu języka obcego. Z zagranicznych 3-tygodniowych staży zawodowych skorzysta łącznie 165 uczniów II i III klas. Pierwsi z nich wyjechali na praktyki w styczniu, kolejne 10–13-osobowe grupy uczniów będą je kontynuować aż do października. Koszty przygotowań językowo­ ‑kulturowych, podróży oraz pobytu są w całości finansowane z projektu. Do realizowanego przez ZST w Bełżycach projektu „Staże zawodowe gwarancją powodzenia” przystąpiło 30 uczniów z technikum żywienia

uczniów z technikum informatycznego, technikum agrobiznesu oraz technikum architektury krajobrazu odbędzie staż w przedsiębiorstwach i gospodarstwach agroturystycznych położonych w Spoleto lub jego okolicy. Całość projektu wynosi 53 342 euro. Do południowej Hiszpanii do miasta Udebo polecą natomiast uczniowie ZS w Niedrzwicy Dużej. W ramach projektu „Agrobiznes w Europie” w rodzinnych gospodarstwach agroturystycznych odbędzie staż 20 uczniów technikum agrobiznesu. Budżet projektu opiewa na kwotę 206 570,69 zł. Natomiast stolicę Francji w październiku br. odwiedzą uczniowie ZSZ nr 1 w Bychawie, która realizuje projekt „Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne”. Uczennice technikum fryzjerskiego będą zdobywać umiejętności zawodowe w paryskich salonach fryzjerskich, natomiast uczniowie technikum informatycznego – w zakładach z nowoczesną technologią informatyczną. Pozyskano na ten cel 218 627,86 zł. Uczniowie podczas praktyk zagranicznych odbywają weekendowe wycieczki do miejsc szczególnie atrakcyjnych kulturowo, turystycznie i zawodowo. Z przyjemnością informujemy młodzież, że staże zagraniczne będą kontynuowane w następnych latach. Wszystkie zespoły aplikowały o środki na staże zagraniczne na lata 2015– 2016 na łączną kwotę 603 114,00 euro w ramach programu Erasmus. Monika Adamczyk

14

panorama powiatu  NR 1/2014(159)


edukacja

„Szkoły dobrych umiejętności” Wyjazd studyjny do Poznania na Mię­ dzynarodowe Targi Motoryzacyjne MOTOR SHOW W dniach 27–30 marca 30 uczniów, biorących udział w zajęciach diagnostycznych w ramach projektu „Szkoły dobrych umiejętności”, wraz z opiekunami wyjechało do Poznania na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne MOTOR SHOW. Uczniowie uczestniczyli w największej w Polsce imprezie motoryzacyjnej, która poza niespotykaną nigdzie indziej ofertą wystawców, zaskakuje liczbą wydarzeń towarzyszących i rozmaitych atrakcji. Nasza grupa dołączyła do 100 000 zwiedzających, 1 000 przedstawicieli mediów oraz 200 obecnych tam wystawców. Poznań Motor Show to największa w Polsce impreza targowa branży motoryzacyjnej, organizowana co roku przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Stałym elementem wystawy jest salon samochodowy, na którym wystawcy prezentują swoją gamę modeli. W zależności od edycji, targom towarzyszą także dodatkowe salony, takie jak salon motocyklowy, salon karawaningu czy salon lotniczy, a także dodatkowe atrakcje, takie jak np. pokazy motocyklowe. Międzynarodowe Targi Poznańskie to największy ośrodek wystawienniczy w Polsce.

Targi Techniki Motoryzacyjnej – warsztat motoryzacji

Aż pięć pawilonów wystawienniczych zajęła ekspozycja „zaplecza” motoryzacji, gdzie z najnowszą ofertą m.in. sprzętu do napraw, diagnostyki, narzędzi, akcesoriów, zapoznali się profesjonaliści dbający o stan techniczny i wizualny „czterech kółek”. Celem targów TTM jest zapewnienie zwiedzającym pełnego przeglądu najnowszej oferty i technologii w jednym miejscu i czasie. Połączenie dwóch imprez, które są przecież od siebie niezwykle zależne, daje pełen obraz rozwoju branży

motoryzacyjnej. Marcowa wystawa po raz kolejny odbyła się przy ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej. Stowarzyszenie, zrzeszające czołowe firmy działające w sektorze motoryzacyjnym, wzięło czynny udział w merytorycznym przygotowaniu programu targowego. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji jak np. „Żywy Warsztat”, czyli dynamicznych pokazów na statycznej zazwyczaj ekspozycji. Ponadto w programie targów znalazły się konferencje, debaty, niezwykle istotne szkolenie dla diagnostów czy też aktywności dla uczniów szkół samochodowych. Infrastruktura MTP to m.in.: » 16 przestrzennych, klimatyzowanych hal – 110 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej; » teren otwarty profesjonalnie przygotowany do lekkiej zabudowy – 35 tys. m2; » 81 klimatyzowanych, doskonale wyposażonych sal konferencyjnych; » komfortowe przestrzenie do rozmów i spotkań biznesowych oraz do wypoczynku; » 24-godzinny strzeżony parking obsługujący pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy. Targi są ważnym źródłem informacji o nowościach i premierach na rynku motoryzacyjnym. MOTOR SHOW 2014 na pewno dostarczył niezapomnianych emocji, a także rzucił inne światło na polską branżę motoryzacyjną. Dla naszych uczniów była to okazja do zapoznania się z nowinkami z zakresu motoryzacji. Targi pozwalają na jednoczesną realizację wielu zamierzonych celów i pomagają w tworzeniu i pielęgnowaniu kontaktów osobistych, które są ważnym czynnikiem sukcesu w dzisiejszej, konkurencyjnej rzeczywistości. Dlatego tak wiele wiodących firm uznaje targi za ważny element strategii marketingowej. Iwona Bronisz

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NR 1/2014(159)  panorama powiatu 15


edukacja

Krok do kariery

nabór do szkół na rok szkolny 2014/2015 Nauka w szkole ponadgimnazjalnej daje coraz większe szanse na znalezienie pracy. Wybór placówki oświatowej powinien być jednak wyborem świadomym. Z podjęciem decyzji, do której szkoły warto pójść, z pewnością pomogą dni tzw. otwartych drzwi, organizowane przez wszystkie nasze szkoły. Przyszli uczniowie mogą poznawać ofertę poszczególnych szkół także podczas wirtualnych spacerów. Wystarczy wejść na stronę www.szkolypowiatlubelski.wkraj.pl, gdzie pod jednym

adresem internauci mogą odbyć wirtualną wędrówkę po 11 placówkach. Dodatkowym udogodnieniem jest wprowadzenie elektronicznego naboru do szkół w powiecie lubelskim. Każdego roku nasze szkoły dostosowują ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej kilka nowości (zob. tabela). Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015:

Nazwa szkoły Nazwa jednostki pedagogicznej {Zawód, rozszerzenie programowe w LO, innowacje pedagogiczne} Zespół Szkół Technicznych Technikum {technik żywienia i usług gastronomicznych » t. architektury krajobrazu} im. T. Kościuszki w Bełżycach Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 {murarz­‑tynkarz » kucharz » mechanik pojazdów samochodowych} Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika {biologia, chemia – kl. z innowacją pedagogiczną: „Elementy ratownictwa medycznego” lub im. M. Kopernika „Elementy kosmetologii” » matematyka, fizyka, informatyka » j. polski, historia, WOS – kl. z innowacjami pedagogicznymi „Elementy prawa w Bełżycach i podstawy dziennikarstwa”, „Detektywistyka i ochrona osób i mienia” » geografia, j. angielski, WOS} Technikum {technik informatyk » t. obsługi turystycznej » t. organizacji reklamy » t. geodeta} Technikum Mechaniczne {technik pojazdów samochodowych} Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 {mechanik pojazdów samochodowych » operator obrabiarek skrawających [nowy kierunek] » ślusarz [nowy kierunek] » fryzjer » monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie » monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych} Zespół Szkół Liceum ogólnokształcące {geografia, j. angielski, WOS » j. polski, informatyka} Ponadgimnazjalnych Technikum {technik agrobiznesu » t. rolnik » t. architektury krajobrazu » t. informatyk » t. usług fryzjerskich » t. organizacji reklamy [nowy w Niemcach kierunek] » t. żywienia i usług gastronomicznych [nowy kierunek]} Zasadnicza Szkoła Zawodowa {ogrodnik » sprzedawca » fryzjer » monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie} Zespół Szkół w Niedrzwicy Liceum Ogólnokształcące {biologia, geografia} Dużej Technikum {technik agrobiznesu » t. handlowiec » t. ekonomista [nowy kierunek]} Zespół Szkół Techniki Technikum {technik architektury krajobrazu » t. informatyk » t. hotelarstwa} Rolniczej im. W. Witosa Technikum Mechanizacji Rolnictwa {technik mechanizacji rolnictwa} w Piotrowicach Technikum Samochodowe {technik pojazdów samochodowych} Zasadnicza Szkoła Zawodowa {elektromechanik pojazdów samochodowych [nowy kierunek] » mechanik pojazdów samochodowych » mechanik­‑operator pojazdów i maszyn rolniczych} Zespół Szkół Technikum {technik mechanik » t. informatyk » t. pojazdów samochodowych » t. spedytor » t. logistyk » t. usług fryzjerskich » t. gazownictwa Zawodowych Nr 1 [nowy kierunek] » t. teleinformatyk [nowy kierunek]} im. mjr H. Dobrzańskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa {mechanik pojazdów samochodowych » elektromechanik pojazdów samochodowych » kucharz, piekarz, w Bychawie cukiernik, wędliniarz, sprzedawca, murarz­‑tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie » fryzjer} Zespół Szkół Rolniczych Liceum Ogólnokształcące {geografia, WOS, j. angielski » j. polski, matematyka, biologia » matematyka, biologia, informatyka » j. polski, historia} Centrum Kształcenia Technikum Pszczelarskie {technik pszczelarz} Praktycznego w Pszczelej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych {technik żywienia i usług gastronomicznych} Woli Technikum Kelnerskie {kelner} Technikum Agrobiznesu {technik agrobiznesu} Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej {technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej} Zasadnicza Szkoła Zawodowa {kucharz » cukiernik} Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące {j. polski, j. angielski, historia, WOS » biologia, chemia, j. angielski – kl. z innowacjami pedagogicznymi: „Elementy im. ks. A. Kwiatkowskiego ratownictwa medycznego”, „Elementy wiedzy o straży pożarnej” » matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski » historia, WOS, j. angielski w Bychawie – kl. z innowacjami pedagogicznymi – mundurowa (policja, wojsko lub straż graniczna) » historia, WOS, j. angielski – kl. europejska (polsko­ ‑ukraińska)} Technikum {technik geodeta » t. drogownictwa » t. ekonomista » t. architektury krajobrazu}

W szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat lubelski, bogatą ofertę znajdą również osoby dorosłe, pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zmienić zawód. Szkoły oraz kursy kwalifikacyjne kształcą w następujących zawodach: 1. technik administracji (ZST Bełżyce, ZSP Niemce, ZS Niedrzwica Duża, ZSR CKP Pszczela Wola); 2. opiekunka środowiskowa (ZST Bełżyce, ZSR CKP Pszczela

16

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

Wola); 3. technik bezpieczeństwa i higieny pracy (ZSP Niemce, ZSZ Bychawa); 4. technik informatyk (ZS Niedrzwica Duża, ZSTR Piotrowice, ZSZ Bychawa ZSR CKP Pszczela Wola); 5. technik turystyki wiejskiej (ZS Niedrzwica Duża); 6. florysta (ZS Niedrzwica Duża); 7. technik pojazdów samochodowych (ZSTR Piotrowice); 8. opiekun osoby starszej (nowy kierunek) (ZSZ Bychawa). Paweł Kowalik


edukacja

COMENIUS – Międzynarodowe spotkania uczniów Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie wspólnie ze szkołami z Malty, Francji, Włoch i Bułgarii realizował projekt edukacyjny „Budujemy mosty wykorzystując nasze zmysły” w ramach Programu Comenius. Projekt w kwocie 20.000 euro finansowany był w całości ze środków UE. Piza oraz SAN ANDREA SCHOOL na Malcie. Uczniowie biorący udział w projekcie są zachwyceni możliwością wyjazdu do innych państw oraz poznania rówieśników z innych szkół europejskich. Wśród uczestników nawiązało się wiele

przyjaźni, uczniowie z różnych krajów korespondują ze sobą w języku angielskim, doskonaląc jego znajomość. Szkoła zamierza w kontynuować podobne programy, obecnie stara się o nowych partnerów ze szkół w innych krajach. Red.

Fot. zespół szkół w bychawie

Uczniowie poznali obyczaje, kulturę i tradycje krajów partnerskich oraz mieli okazję zobaczyć jak inni Europejczycy widzą ich własny kraj. Podczas 5-dniowych wyjazdów zagranicznych odwiedzili szkołę LICEO STATALE “GIOSUE CARDUCCI” we włoskim mieście

„STUDENT DLA UCZNIA” Lubelscy studenci inspirują naszych uczniów do poszerzania wiedzy z dziedziny geografii Na przełomie lutego i marca bieżącego roku, młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach wzięła udział we wspólnych lekcjach ze studentami Sekcji Geologicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS. Pierwsze wspólne zajęcia odbyły się 21 lutego 2014 r. w ZSP w Niemcach.

Fot. zs niemce

Motywem przewodnim były warsztaty „Piękno ukryte w skałach”. Studentka Beata Łukomska m.in. zaprezentowała pokaz skał. Przewodnikiem przez tę fascynującą naukę był też Łukasz Tkaczyk – przewodniczący Sekcji Geologicznej SKNG oraz trener projektu EKO GAZ. Dzięki niemu młodzież miała

okazję zaobserwować poszczególne szlify skał oraz niewielkie okazy minerałów. Cennym uzupełnieniem lekcji praktycznych były wykłady. Kolejne spotkanie, mające miejsce 14 marca 2014 r., zostało rozpoczęte przez Łukasza Tkaczyka, który zapoznał młodzież z informacjami na temat szacowanych zasobów gazu łupkowego w Polsce i USA, przewidywanych konsekwencji obecnej struktury energetycznej; nie omieszkał też wspomnieć o potencjalnych zagrożeniach i możliwościach rozwiązania problemów z surowcem. Studenci zarzucali młodzież ciekawostkami geograficznymi i z pewnością skłonili ich do poszerzania wiedzy z tej dziedziny nauki w przyszłości. Stąd też płynie wniosek, iż projekt był interesujący – zajęcia wywoływały lawinę pytań i prowokowały liczne dyskusje. ZSP w Niemcach jest szkołą partnerską UMCS, nasza współpraca ciągle rozwija się poprzez realizację projektów z różnych dziedzin nauki. „Student dla ucznia” to niecodzienna inicjatywa, w której studenci dzielą się swoimi zainteresowaniami naukowymi z uczniami. Elżbieta Sośnicka NR 1/2014(159)  panorama powiatu 17


ludzie z regionu

Gminne święto strażaków Nasi dzielni strażacy obchodzili swoje święto. W całym powiecie lubelskim „Dni Strażaka” połączone były imprezami towarzyszącymi Uroczystości z udziałem delegacji wszystkich sześciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Głusk, rozpoczęła msza święta w kościele św. Ducha w Ćmiłowie. Po eucharystii uczestnicy obchodów przeszli do Zespołu Szkół w Mętowie. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku sekretarzowi zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP Mieczysławowi Dziurze przez komendanta gminnego Jana Maziarczyka. O roli strażaków ochotników w ratowaniu życia i mienia mówili w okolicznościowych przemówieniach marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej reprezentował dowódca JRG 2 w Lublinie starszy kapitan Andrzej Szerafin. Podczas obchodów najbardziej wyróżniający się druhowie odebrali

z rąk marszałka i wójta odznaczenia i medale. Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali Jerzy Dąbrowski, Andrzej Dudziak i Zygmunt Małocha z OSP w Majdanie Mętowskim, a medale brązowe, członkowie tej samej jednostki, Przemysław Broda, Adam Małocha i Piotr Dudziak. Odznaką „Strażak wzorowy” zostali wyróżnieni Kamil Dudziak z OSP w Majdanie Mętowskim oraz Sylwester Piasecki, Tomasz Romanek i Damian Ciseł z OSP w Mętowie.

Fot. organizatorzy

Rycerz Niepokalanej – Bł. Ks. Stanisław Mysakowski Przybliżamy postać jednego z najwybitniejszych kapłanów naszej diecezji Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, Święty Jan Paweł II wyniósł 108 męczenników. Wśród nich znalazł się również lubelski kapłan, bł. Ks. Mysakowski,

mariusz siek

18

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

Ważnym elementem uroczystości było również wręczenie odznaczeń za długoletnią służbę m.in. Bronisławowi Gęcy i Janowi Doleckiemu, którzy są członkami OSP w Mętowie od 60 lat. Kolejnych 28 druhów odebrało odznaczenia za nieco krótszy staż strażacki, a 6 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Mętowa otrzymało srebrne odznaki. Część artystyczna wydarzenia obejmowała m.in. koncert orkiestry dętej Gminy Jastków i kapeli z Prawiednik. Ponadto strażackie święto uzupełniły pokazy ratownictwa oraz konkursy i zabawy, których koordynatorem był Sylwester Adamek z OSP w Mętowie. www.glusk.eurzad.eu

który należał do najwybitniejszych kapłanów naszej diecezji. Urodził się w 1896 roku w Wojsławicach. W czasie studiów był kapelanem sióstr szarytek w Kazimierzówce k. Lublina, a później spowiednikiem Zgromadzenia Sióstr Pasterek na Wiktorynie pod Lublinem. Po zakończeniu edukacji rozpoczął działalność charytatywną i duszpasterską. Na trwałe związał się z Lublinem i jego parafiami. W 1933 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii w Łabuniach, ale poprosił o jej cofnięcie. Jego powołaniem była praca kapłańska, charytatywna i społeczna. Prowadził szeroko zakrojoną działalność na rzecz najuboższych. Kierował schroniskiem dla seniorek na ul. Kalinowszczyzna, prowadził kuchnię dla ubogich na Krakowskim Przedmieściu oraz pracownię krawiecką, kursy samokształceniowe i samochodowe. Redagował i wydawał pismo „Echo

parafialne”, uruchomił również kino przy parafii Nawrócenia św. Piotra. W 1935 r. założył powszechnie dostępną czytelnię „Wiedza”. Organizował także pielgrzymki na Jasną Górę. Szczególnie dużo uwagi ks. Mysakowski poświęcał duszpasterstwu młodzieży – aranżował kolonie dla dzieci z ubogich rodzin, zaś w parafii św. Floriana w Krężnicy Jarej wybudował dom, do którego przyjeżdżały dzieci na ferie i wakacje. Jego niezwykłą posługę przerwał wybuch II wojny światowej. Aktywność społeczna duszpasterza nie umknęła uwadze okupanta. Ks. Stanisław, obawiając się aresztowania starego ojca, sam zgłosił się do więzienia. Wkrótce został przewieziony do obozów w Sachsanhausen oraz Dachau. 30.X.1942 r. skazano go na śmierć w komorze gazowej. Mówiono o nim, że „był jednym z nielicznych, którzy swoją siłą duchową ratowali współwięźniów przed całkowitym upodleniem”. Red. Na stronach internetowych archidiecezji lubelskiej można znaleźć więcej informacji o Błogosławionym.


wypoczynek i sport

Rozpoczęcie sezonu kajakowego Zapraszamy na spływy kajakowe po Bystrzycy i Wieprzu. To jedna z form wypoczynku, którą uprawiać może każdy i w każdym wieku. Powiat Lubelski za projekt promujący tę formę spędzania wolnego czasu był wielokrotnie nagradzany w całej Polsce Choć miłośników tego sportu z pewnością nie brakuje, to jednak wciąż panuje przekonanie, że jest to dyscyplina męcząca, wymagająca nie lada tężyzny fizycznej. Na szczęście mieszkańcy Lubelszczyzny od niedawna mogą się przekonać, że nie do końca jest to prawda. Powiat lubelski zakończył realizację projektu „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wspólne przedsięwzięcie powiatów lubelskiego,

lubartowskiego, ryckiego, miasta Lublin i gminy Strzyżewice zaowocowało jedną z najlepiej przygotowanych na potrzeby współczesnego turysty trasę kajakową w kraju. Powstała świetnie przygotowana infrastruktura z pomostami, miejscami do kempingu, znakami i punktami informacyjnymi. Dodatkowym ułatwieniem dla tych, którzy pragną rozpocząć tę sportową przygodę jest internetowa witryna wypożyczalni sprzętu wodnego działającej

w Strzyżewicach – www.kajaki.lublin. pl. Na stronie dowiemy się praktycznie wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć m.in. o spływach Bystrzycą w kierunku Lublina. Nie pozostaje zatem nic innego, jak chwycić wiosło w dłoń i wyruszyć na malowniczą wycieczkę nurtem Bystrzycy i Wieprza. www.powiat.lublin.pl/turystyka

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

Wyskocz na weekend Powiat lubelski ma wiele do zaoferowania. Jego atuty coraz częściej zauważają i inwestorzy, i turyści, ale bez skutecznej promocji nie byłoby to możliwe. Dlatego w najbliższym czasie skupimy się na jeszcze szerszej popularyzacji projektów turystycznych, opracowanych w ostatnich latach i miesiącach Obecnie realizujemy kolejną część projektu „Wyskocz na weekend” pod nazwą „Promocja weekendowych wycieczek jako lokalnego produktu”. Chcemy zachęcać do korzystania z gotowych wycieczek z serii „Wyskocz na weekend” i aktywnego wypoczynku w formie spływów kajakowych po Bystrzycy i po Wieprzu, przekonując, że jest to sport dla wszystkich. Jeszcze większy nacisk położymy na współpracę z przedsiębiorcami i właścicielami kwater agroturystycznych w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności powiatu lubelskiego. Turyści, spędzający urlop w okolicy, w każdym gospodarstwie będą mogli otrzymać informacje o atrakcjach regionu. Wszystkie obiekty położone na trasie weekendowych wypadów zostaną opatrzone tablicą informacyjną z skróconą wersją opisu danej wycieczki. By dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, wzięliśmy udział w Tar­ gach Lato w dniach 4–6 kwietnia w Warszawie ul. Makowska 95 Targi „LATO” są wyjątkowym kiermaszem ofert wakacyjnych i weekendowych, utrzymanym w charakterze festynu turystycznego. To

niepowtarzalna okazja do znalezienia w jednym miejscu wszystkiego, co jest niezbędne do zaplanowania udanego urlopu czy krótszego odpoczynku w najatrakcyjniejszych rejonach Polski i poza granicami naszego kraju. Oferta wystawców jest bardzo obfita i na każdą kieszeń. Może zaspokoić najróżnorodniejsze wymagania odbiorców – zarówno amatorów piaszczystych plaż,

zwolenników turystyki aktywnej oraz poszukiwaczy ciekawych przygód, jak i rodziny z dziećmi oraz młodzież. Większość z prezentowanych ofert sprzedawanych jest w promocyjnych cenach, przygotowanych specjalnie na targi. Impreza jest tym bardziej atrakcyjna, że wstęp jest darmowy i każdy znajdzie tu coś dla siebie! Anetta Cygan

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

NR 1/2014(159)  panorama powiatu 19


sport

Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego Drużyna z ukraińskiego Rejonu Pustomyty w Obwodzie Lwowskim wygrała trzeci Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego W zawodach, które w dniach 29–30.03.2014 r. odbyły się w Niemcach, uczestniczyło 12 zespołów, reprezentujących firmy i samorządy z powiatów lubelskiego i przemyskiego oraz dwóch zaprzyjaźnionych rejonów z Ukrainy. Najpierw turniej odbywał się w czterech grupach systemem „każdy z każdym”. Po dwie najlepsze ekipy awansowały do ćwierćfinałów. Na tym etapie rywalizację zakończyła m.in., reprezentacja powiatu lubelskiego, która uległa zespołowi z powiatu przemyskiego. – Sami nie mogliśmy uwierzyć, że nie awansowaliśmy do dalszej fazy gier, tym bardziej że mieliśmy piłkę meczową, ale ostatecznie w tie break’u przegraliśmy 13:15 – relacjonuje kapitan gospodarzy Tomasz Banaszek. W półfinałach TKKF „Skarbek” Bogdanka przegrała z ekipą z ukraińskiego Rejonu Korzec w Obwodzie Rówieńskim, a Rejon Pustomyty pokonał powiat przemyski. W ukraińskim finale turnieju Pustomyty wygrały z Korcem, a mecz o trzecie miejsce zakończył się zwycięstwem „Bogdanki”. Reprezentacja powiatu lubelskiego, ze starostą Pawłem Pikulą w składzie, ostatecznie zajęła miejsca 5–8. Oprócz już wymienionych, w zawodach wzięły udział także zespoły Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, gmin Bychawa, Głusk, Niemce i Wólka, Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina” oraz firmy „Perła Browary Lubelskie”.

Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Lublinie

20

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

Trzy najlepsze ekipy odebrały puchary, a dodatkową nagrodę dla najsympatyczniejszej drużyny otrzymał zespół Powiatu Przemyskiego. Turniej był rozgrywany w dwóch halach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Różanej i Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej przy ul. Szkolnej w Niemcach. Patronatem sportowym imprezy, którą zorganizował Powiat Lubelski, był jeden z najlepszych klubów siatkarskich w Polsce „Jastrzębski Węgiel”, a wśród patronów honorowych byli marszałek województwa lubelskiego, konsul generalny Ukrainy w Lublinie i wójt gminy Niemce. Patronatami honorowymi byli: Marszałek woj. lubelskiego, Wójt gminy Niemce oraz konsul Ukraiński Patronat Sportowy: Jastrzębski Węgiel Patronat Medialny: Radio Lublin i IAS.24+ Sponsorzy imprezy: VIP Agencja Reklamy, Best Western Hotel AGIT Congress & Spa, Lubelskie Smakuj Zycie, ROLBUD Roman Madejek, Perła Browary Lubelskie, Bank Spółdzielczy w Niemcach, Spółdzielcza Grupa Producentów ATUT z Babina, Cisowianka, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, GS Samopomoc Chłopska z Niedrzwicy Dużej, GS Samopomoc Chłopska z Kozubszczyzny, OSM Bychawa oraz firma SULIMO.

Ukraina oczami naszych gości

Turniej był okazją do tego, aby zapytać naszych gości o sytuację w ich ojczyźnie. Wszyscy zgodnie potwierdzają, że sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Obawiają się, że przyłączenie Krymu do Rosji to dopiero początek zmian. Ukraina to młode państwo, stosunkowo duże obszarowo i zróżnicowane demograficznie. Odznacza się dużą biegunowością­– zachód dąży do Europy, a wschód do Rosji. W tej trudnej sytuacji cały naród ukraiński wspiera nową władzę, choć niektórzy z naszych gości uważają, że władza jest słaba i z niepokojem patrzą w przyszłość. Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych środków. Ukraińskie siły zbrojne postawione zostały w stan pełnej gotowości po aneksji Krymu przez Rosję. Problem polega na tym, że ukraińskie wojsko nie ma pieniędzy. Dlatego zbiera je za pośrednictwem… telefonów komórkowych. Ukraińskie ministerstwo obrony uruchomiło specjalny numer telefonu. Każde połączenie lub wysłany sms o dowolnej treści, to 5 hrywien przekazanych na pomoc materialną dla wojska. Ministerstwo obrony Ukrainy podało niedawno, że dzięki tej formie zbiórki, udało się do tej pory zebrać prawie 4 miliony hrywien, czyli ponad milion złotych. Kwota ta stanowi ok. 1/4 wszystkich środków, jakie udało się zgromadzić w ostatnim czasie dla ukraińskich sił zbrojnych. Na moje pytanie o zagrożenie wojną zgodnie twierdzą, że mówią o tym na szczytach władzy, a oni tak jak wszyscy Ukraińcy, pragną żyć w demokratycznym państwie rządzonym suwerennie bez rozlewu krwi. Red.


sport

Turniej tenisa stołowego W zorganizowanym w nowej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ZS w Wojciechowie turnieju tenisa stołowego wzięło udział 62 uczestników. Zimowa aura uniemożliwiła dojazd około 40 uczestnikom. Wyniki przedstawiają się następująco: Kat. I (szkoły podstawowe) kl. IV i młodsi

Dz.

Ch.

I II III I II III I II I II III I II III I II III I II III

Rozalia Wojciechowska Julia Bieniek Jagoda Czubak Przemysław Poleszak Wojciech Pietraś Jakub Kołodziejczyk Alicja Gromadkiewicz Justyna Żuchnik Michał Stawinoga Adam Depta Jakub Kukuryka Milena Czępińska Izabela Bieniek Aleksandra Błaszczak Michał Błaszczak Adrian Poniatowski Kamil Podlaski Jarosław Drozdowski Marcin Kamiński Zbigniew Pachecki

SP Miłocin SP Palikije SP Palikije SP Miłocin SP Palikije SP Łubki SP Palikije SP Palikije SP Palikije SP Miłocin SP Łubki

XV Ogólnopolskie Spotkania Kowali i XX Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie Kowalstwo jest nie tylko dziedziną użytkową, ale i sztuką. O tym będziemy mogli się przekonać na kolejnej imprezie organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu nauczycieli WF Sławomira Nowakowskiego i Michała Nowaczka, którzy swój czas wolny w okresie ferii zimowych poświęcili na pokazanie młodzieży, jak w zdrowej, sportowej rywalizacji można miło i pożytecznie spędzić dzień. Turniej przebiegał nie tylko pod znakiem rywalizacji, ale również nauki. Uczestnicy obserwowali zawody oraz sami sędziowali podczas meczów rozgrywanych przez koleżanki i kolegów. Dzięki wsparciu finansowemu powiatu lubelskiego, zawodnicy z pierwszych trójek otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok. Sławomir Nowakowski

W dniach 1–13 lipca 2014 r., w Woj­ ciechowie, odbędą się XX Ogólnopol­ skie Warsztaty Kowalskie, realizowane przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie tradycji polskiego ludowego kowalstwa artystycznego. W warsztatach tych weźmie udział 16 adeptów sztuki kowalskiej. Doskonałym uzupełnieniem nauki będą organizowane w dniach 11–13 lipca XV Ogólnopolskie Spotkania Kowali. Oferta imprezy skierowana jest nie tylko do kowali, lecz także i do osób zainteresowanych kupnem wyrobów kowalstwa artystycznego. Najlepsi kowale artyści z całej Polski i zagranicy staną w szranki podczas wielu konkursów. Ponadto te 3 dni będą obfitować w pokazy (m.in. pokaz kucia koni). XV Ogólnopolskim Spotkaniom Kowali będzie również towarzyszyła wystawa prac kowalskich, kiermasz wyrobów ludowych i występy zespołów folklorystycznych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w imprezie prosi się o kontakt z organizatorem, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wojciechowie. www.kowale.com.pl

Fot. ZS w Wojciechowie

Fot. jacek majewski

Kat. II kl. V–VI (szkoły podstawowe)

Dz. Ch.

Kat. III (gimnazjum)

Dz.

Kat. wszystkie (gimnazjum w Wojciechowie)

Ch.

Kat. IV OPEN

Gimnazjum Wojciechów Gimnazjum Wojciechów Gimnazjum nr 2 w Bełżycach Miłocin Kamionka Fundacja „POTRAFISZ” Lublin– Wojciechów

NR 1/2014(159)  panorama powiatu 21


sport

W sobotę i niedzielę 22–23 marca w Piotrowicach już po raz siódmy spotkały się najlepsze juniorki i najlepsi juniorzy z całego województwa, by walczyć o Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów. Na znakomicie przygotowanych obiektach Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach rywalizowali zawodnicy (62) i zawodniczki (41) GOK Koroszczyn, Unii Hrubieszów, Znicza Biłgoraj, Agrosu Zamość, Wisły Puławy,

AZS­‑AWF Biała Podlaska, MULKS Terespol, GKS Niemce i reprezentanci gospodarzy GLKS POM­‑ISKRA Piotrowice. Najlepszymi zawodnikami powiatu lubelskiego okazali się Marlena Polakowska i Rafał Siek. W klasyfikacji open rywalizowano o statuetkę koziołka ze sztangą. W trzech kategoriach wiekowych rywalizowano o 24 puchary w punktacji Sinclair’a. A oto Klasyfikacja Sinclair’a:

Zawodnicy – 15 lat 1 Skulimowski Mateusz 2 Węgrzyn Jakub 3 Juchimiuk Karol 4 Przech Grzegorz 5 Skrzypiec Wiktor 6 Chrześcijan Mateusz

99 99 99 99 99 0

MULKS Terespol KS Wisła Puławy MULKS Terespol GLKS POM­‑ISKRA Piotr Niemce GLKS POM­‑ISKRA Piotr

Zawodnicy – 17 lat 1 Solak Paweł 2 Kowal Grzegorz 3 Zwolak Marcin 4 Wypart Mateusz 5 Magielnicki Kacper 6 Sokołowski Mateusz

97 98 98 97 98 98

Zawodnicy – 20 lat 1 Wojtowicz Szymon 2 Wojtowicz Mateusz 3 Rak Daniel 4 Pilipczuk Patryk 5 Starzec Adrian 6 Siek Rafał

55,7 101,7 69,0 66,4 76,8 43,8

128 234 175 143 156 96

200,6 258,7 235,4 197,3 196,7 185,5

LKS Znicz Biłgoraj MULKS Terespol LKS Znicz Biłgoraj Niemce MULKS Terespol LKS Znicz Biłgoraj

76,2 72,6 69,0 88,9 55,5 79,8

256 206 195 205 145 167

324,3 268,5 262,3 239,8 227,9 206,2

94 96 95 95 95 96

KS Agros Zamość KS Agros Zamość LKS Znicz Biłgoraj GOK Koroszczyn MKS Unia Hrubieszów GLKS POM­‑ISKRA Piotr.

### 93,7 67,0 66,9 74,0 72,2

311 271 217 213 220 215

340,6 309,6 297,6 292,4 283,5 281,2

Zawodniczki – 15 lat 1 Witkowska Klaudia 2 Rak Katarzyna 3 Pietruczuk Magdalena 4 Rak Agnieszka 5 Sałamacha Elżbieta 6 Bobrowska Natalia

99 99 99 1 0 0

MKS Unia Hrubieszów LKS Znicz Biłgoraj GOK Koroszczyn LKS Znicz Biłgoraj KS Agros Zamość MKS Unia Hrubieszów

47,9 102 167,5 49,6 98 156,2 57,6 103 145,8 58,1 99 139,2 65,6 103 133,3 38,9 66 132,4

Zawodniczki – 17 lat 1 Kłos Patrycja 2 Ozon Ewelina 3 Bachan Dominika 4 Majewska Adrianna 5 Rychlik Paulina 6 Nowacka Natalia

97 98 97 98 97 97

GOK Koroszczyn GOK Koroszczyn KS Wisła Puławy KS Wisła Puławy GLKS POM­‑ISKRA Piotr. LKS Znicz Biłgoraj

48,0 62,3 58,3 66,8 58,5 96,0

110 130 115 125 110 141

180,3 174,1 161,3 160,0 153,9 151,7

Zawodniczki – 20 lat 1 Polakowska Marlena 95 2 Kuczmaszewska Agnieszka 95 3 Tyszko Agata 94 4 Majewska Zuzanna 96 5 Sałamacha Agata 95 6 Czop Ewelina 95

GLKS POM­‑ISKRA Piotr. KS Agros Zamość MKS Unia Hrubieszów KS Wisła Puławy KS Agros Zamość KS Agros Zamość

48,8 51,5 62,3 91,6 88,1 51,2

142 133 138 164 135 94

229,4 205,4 184,8 164,0 149,9 145,8

Antoni Kawałek

22

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

Fot. antoni kawałek

Puchar Starosty Lubelskiego

» Puchary ufundował Starosta Lubelski » Statuetki ufundowała firma ED­‑BAG z Piotrowic » Trenerem sekcji PC jest Antoni Kawałek

Powiatowe igrzyska szczypiornistów Zespół Szkół w Mętowie w gminie Głusk był gospoda­ rzem finałów powiatowych w minipiłce ręcznej dziewcząt i chłopców, rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wystartowali w nich zwycięzcy półfinałów, również odbywających się w hali sportowej w Mętowie, czyli ekipy ze szkół podstawowych w Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej, Płouszowicach i Jastkowie. Szczególnie zacięte było spotkanie finałowe dziewcząt, w którym zmierzyły się uczennice z Niedrzwicy Kościelnej i Płouszowic. W regulaminowym czasie gry był remis 8:8, dlatego o ostatecznym triumfie decydowała dogrywka. Tę wygrały dziewczęta z Niedrzwicy Kościelnej, rzucając 4 bramki i tracąc o jedną mniej. W rywalizacji chłopców lepszy okazał się zespół z Jastkowa, który pokonał Niedrzwicę Dużą 7:5. Zwycięskie ekipy dziewcząt z Niedrzwicy Kościelnej i chłopców z Jastkowa odebrały puchary i awansowały do finału rejonowego.

Fot. ZS w Mętowie


sport

Główne zadania wychowania przez sport i turystykę Wraz ze zdecydowanym wzrostem roli sportu i turystyki we współcze­ snych społeczeństwach zwiększają się możliwości prawidłowego wychowa­ nia. Wychodząc z takiego założenia, H. Muszyński selekcjonuje pięć podstawowych, przytoczonych poniżej, zadań wychowawczych, jakie ma do spełnienia sport i turystyka. »» Przygotowanie wychowanków do pełnego, czynnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, w kulturze i tradycjach nowoczesnego społeczeństwa. Troska o poziom kulturowy i obyczajowy społeczeństwa, o zaangażowanie obywatela w sprawy ogółu musi dziś objąć dziedziny sportu i turystyki. »» Przygotowanie dzieci i młodzieży do harmonijnego współżycia i umacniania potrzeby współpracy, życzliwości i zrozumienia. Sport

i turystyka stwarzają wyjątkowo dużo okazji do rozwijania tej idei. Aby tak było, nie można ograniczać się do celów sprawnościowych i poznawczych. Wysoka kultura współżycia międzyjednostkowego musi być wartością zdecydowanie nadrzędną. »» Przygotowanie wychowanków do konstruktywnego spędzania czasu wolnego i wykorzystywania wartościowych form rozrywki oraz rekreacji. »» Przygotowanie dzieci i młodzieży do prowadzenia wartościowego, z punktu widzenia higieny i zdrowia fizycznego oraz psychicznego, trybu życia, a także stałej pracy nad własnym zdrowiem i sprawnością. Do rangi ważkiej idei wychowawczej wzrasta więc rozwijanie w uczniach zamiłowania do higieny, ruchu, trzeźwości,

Strażacy z Zaraszowa najlepsi Strażacy z Zaraszowa wygrali drugi Turniej Piłki Siatkowej Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”, który odbył się 9 marca w Jabłonnie Uczestniczyło w nim osiem drużyn, które wywalczyły awans podczas eliminacji, rozgrywanych od połowy lutego w Niemcach, Bełżycach i Bychawie. Z każdego z tych turniejów do finału zakwalifikowały się po dwie najlepsze ekipy. Podczas finału zespoły najpierw mierzyły się w parach, utworzonych w wyniku losowania. Zwycięzcy tych spotkań awansowali do grupy mistrzowskiej, a przegrani rywalizowali o miejsca 4–8. Mistrzowie z OSP Zaraszów wygrali wszystkie swoje mecze w stosunku 2:0. Drugie miejsce zajęła OSP Krasienin, z dwoma wygranymi i jedną porażką, a na trzeciej pozycji uplasowała się OSP Bychawka Druga, która pierwsze spotkania wygrała 2:0 i 2:1, a w ostatnim przegrała z późniejszymi zwycięzcami turnieju, czyli OSP Zaraszów. Kolejne

lokaty zajęli strażacy z Tereszyna, Skrzynic, Zakrzewa, Krężnicy Jarej i Świdnika Dużego. Puchary, statuetki i medale, które wręczał m.in. prezes LGD „Kraina wokół Lublina”, starosta lubelski Paweł Pikula, ufundowali: Gmina Jabłonna, Oddział Wojewódzki i Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie oraz LGD „Kraina wokół Lublina”. Współorganizatorami turnieju były gminy: Niemce, Bełżyce, Bychawa, Jabłonna, oraz Zespół Szkół im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, którzy udostępnili obiekty do rozgrywania zawodów. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się w sumie 26 drużyn, złożonych ze strażaków ochotników w wieku co najmniej 16 lat, z gmin:

rozbudzanie potrzeby troski o hart ducha i ciała oraz stałej wysokiej sprawności. »» Przygotowanie do właściwych kontaktów z przyrodniczym oraz kulturowym środowiskiem człowieka. Sport i turystyka otwierają możliwości kształtowania poprzez działanie w sytuacjach spontanicznych szeregu ważnych dyspozycji osobowościowych uczniów. Sprzyjają one w dużym stopniu stwarzaniu bardziej partnerskich, demokratycznych stosunków w zespole. W szkole nieodzownymi są zadania dotyczące rozwijania masowych form uprawiania sportu i turystyki o charakterze rozrywki oraz wypoczynku. Aktywowanie dzieci i młodzieży w tym względzie to nastawiony na masowość i powszechność udział w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach otwartych w szkole, organizowanie drużyn podwórkowych oraz umożliwienie uprawiania ciekawych zajęć ruchowych pod kierunkiem i opieką wychowawcy. Stanisław Lis, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie i Zakrzew. www.ias24.eu

Fot. lgd „kraina wokół lublina”

NR 1/2014(159)  panorama powiatu 23


edukacja

Dożynki Radawiec 31 SIERPNIA 2014

Impreza, która od lat łączy tradycje z nowoczesnością, obchody święta plonów z festynem, co roku przyciąga kilkudziesięciotysięczne tłumy widzów, dlatego organizatorzy starają się zapraszać znanych i lubianych gości. Tegoroczne gwiazdy wystąpią 31 sierpnia, tradycyjnie na płycie lotniska sportowego w Radawcu.

Patrycja Markowska, Bajm, Brathanki, Golec uOrkiestra, Bad Boys Blue, Elektryczne Gitary, Lady Pank czy Maryla Rodowicz to gwiazdy, które dotychczas wystąpiły podczas Dożynek w Radawcu. Wśród tegorocznych gwiazd możemy wymienić zespół Cliver oraz charakterystyczny Zakopower.

W ystaw y

24

kiermasze

panorama powiatu  NR 1/2014(159)

Lot balonem

Wesołe miasteczko