Page 1

CURRÍCULUM VITAE DADES PERSONALS Nom i llinatges: Tomás Rodrigo Ramírez DNI: 43.081.723-D Lloc i data de naixement: Palma, 11 de juliol de 1973 Adreça: C / Salomó 3, baixos 07007 Palma Telèfons de contacte: 971 266985 / / 625542221 Adreça electrònica: trodrigor@gmail.com Blog: www.InFormatTic.com LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/trodrigor OBJECTIU PROFESSIONAL Desenvolupar la meva formació i experiència en l'àmbit educatiu com a professor i/o orientador a educació secundària, formació profesional o batxillerat. FORMACIÓ ACADÈMICA 1999 Llicenciat en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears. 2002 Curs d'Aptitud Pedagògica per l'ICE. 2008 Certificat de capacitació per a l'ensenyament de la Llengua Catalana (Seminari de Llenguatge Específic i Certificat de Coneixements Mitjans de català Nivell C). FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 2013 Curs “El Community Manager en la empresa – Nivel 2” 125 hores, Univeritat d'Alacant. 2012 Curs “Comunicació i treball en equip” 12 hores, Pla de Formació Interna (PFI) de PalmaActiva. 2012 Curs “Comunicación en Lengua de Signos Online - Nivel Iniciación ” 48 hores. Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo. 2012 Curs “Estrategia Social Media PalmaActiva” 20 hores, PFI de PalmaActiva. 2012 Curs “Introducció a la Gestió per processos” 15 hores, PFI de PalmaActiva. 2011 Curs “E-Learning i Utilització de Moodle” 15 hores, PFI de l’IMFOF. 2009 Curs “E-Learning”15 hores, PFI de l’IMFOF. 2007 Curs "Agents d'Igualtat d'Oportunitats I" 78 hores a Confederació Sindical de Comissions Obreres. 2007 Curs "Gestió de la Informació"15 h. Activa Formació. 2007 Curs de “Procediment Administratiu”10 hores, PFI de l'IMFOF. 2007 Curs "Formador per a formadors" 115 hores Associació Alcalá, inclòs dins la Formació Permanent del Professorat. 2007 Curs "Metodologia d'Accions Educatives en Orientació Sociolaboral " 125 hores Associació Alcalá, inclòs dins la Formació Permanent del Professorat. 2006-2007 Curs "Ergonomia: Incrementar la qualitat de vida en el treball " 270 hores Associació Alcalá, curs oficial de l'Escola de Serveis Socials i Sanitaris de Canàries (ESSSCAN). 2006-2007 Curs "Orientació Sociolaboral: Teoria i pràctica" 275 hores Associació Alcalá, curs oficial d'ESSSCAN.


2006-2007 Curs "Estrés y hostigamiento en el mundo laboral " 175 h.ores, Associació Alcalá, curs oficial d'ESSSCAN. 2006 Curs "Nous Models d'Intervenció a Orientació Laboral" 12 hores, Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 2006 Curs "Treballar en equip. Què és, com es fa ... Actuació en relacions interpersonals" 90 hores, Associació Alcalá, curs oficial d'ESSSCAN. 2005 Curs "L'Ocupació al sector Nàutic" 10 hores, PFI de l’IMFOF. 2004 Curs "Introducció a la Pràctica del Dret d'Estrangeria" 8 hores, PFI de l’IMFOF . 1999 Curs "Autopistes de la Informació" 20 h.ores, CAEB. 1996 Curs "Locució radiofònica" 260 hores, Ràdio Gestió. 1992 Curs "Formació per a mediadors juvenils en matèria de Drogodependència " 38 hores, Consell de la Joventut de les Illes Balears. EXPERIÈNCIA LABORAL 2013-2014 Tècnic de Formació a Creu Roja Illes Balears: funcions de coordinació, gestió i justificació econòmica del projecte “Aprender Trabajando”, impartició de formació transversal i supervisió de la resta de formadors d'aquest projecte. 2004-2013 A l'Agència de Desenvolupament Local PalmaActiva de l'Ajuntament de Palma (anteriorment denominat IMFOF). Ocupant els següents llocs: • Tècnic de Noves Tecnologies i Xarxes : funcions d'administració de perfils d'entitat a xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn), publicació de continguts i manteniment en Blog-Web, suport per implantació d'aplicacions web 2.0 (GoogleDrive, Amiando, Trello i altres), elaboració del Pla de Comunicació Socialmedia, suport en el manteniment d'equips informàtics, suport en la implantació del nou paquet de programari per als equips d'ús públic, basat en programari lliure, i suport al departament de RRHH en el desenvolupament del Pla de Formació Interna (1 any). • Tècnic Superior de formació : funcions de disseny, programació i impartició d'accions formatives relatives a les TIC, tutorització als participants d'accions formatives finançades pel SOIB i Fons Social Europeu, i donant suport a altres docents per a l'elaboració de material didàctic, així com eines d'avaluació (3 anys i 11 mesos). • Orientador Laboral : funcions d'orientació amb col·lectius amb especials dificultats per a la inserció laboral, dissenyant i donant suport als usuaris per al desenvolupament del seu pla personalitzat d'inserció (4 anys i 9 mesos). 2002-2003 Tècnic Laboral del Servei Integral Sociolaboral d'Ateneu Alcari, que pertany a la Xarxa Pública d'Orientació Laboral del SOIB. Funcions d'orientació, tutela, i acompanyament de les participants i impartint la docència dels mòduls de FOL. Servei dirigit a col·lectius amb especials dificultats d'inserció sociolaboral (1 any i 9 mesos). 2001-2002 Orientador Laboral a l'IMFOF dins les accions OPEA de l'INEM. Realitzant tutories individualitzades i sessions grupals de formació sobre aspectes ocupacionals (5 mesos). 2001 Dinamitzador a l'Àrea de Joventut del Consell Insular de Mallorca . Funcions de disseny, planificació i desenvolupament d'activitats lúdiques (2 mesos). 2000-2001 Coordinador de programes de Formació i Ocupació a l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) de l'Ajuntament de Calvià . Funcions de disseny, planificació, justificació i seguiment econòmic de programes i redacció de memòria (8 mesos).


2000 Animador sociocultural a l'Ajuntament d'Alcúdia. Funcions d'organització, gestió i coordinació de les activitats de la "Setmana Jove" (3 mesos). 1999-2000 Educador de carrer en el projecte Escola Viva de Can Picafort que pertany a Alcari. Funcions de programació, organització i realització d'activitats lúdiques, entrevistes amb pares i joves participants, i redacció de memoria (1 anys i 1 mesos). 1999 Investigador en un projecte de la UIB i la Fundació Balear per Prevenció de Riscos. Funcions de recerca d'informació i confecció de les especificacions per al disseny d'un CD-ROM per prevenir els accidents infantils (3 mesos). 1998-1999 Monitor-Professor al Centre d'Iniciatives i Recursos Educatius (CIRE) . Impartint classes d'informàtica, de tallers i de tècniques d'estudi en escolas en hores complementàries (10 mesos). CONEIXEMENTS INFORMÀTICS Coneixements a nivell avançat d'un ampli programari: • Sistemes Operatius: Linux (Ubuntu, Lubuntu, Edubuntu), Windows i Mac Os en diferents versions • Paquets ofimàtics: OpenOffice i Microsoft Office. • Edició multimèdia: edició d'imatge i fotografia (Gimp, Inkscape i Photoshop) edició de vídeo (Kdenlive i Movimaker) • A la Xarxa: navegadors (Chrome, Mozilla Firefox, Explorer), gestió de correu electrònic (Thunderbird, Outlook i Gmail), xarxes socials (Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest), Blogging (Blogger), Microblogging (Twitter i Tumblr), Plataformes (Moodle, Edmodo) i altres aplicacions web 2.0 (Symbaloo, Youtube, Trello, Amiando). Coneixements bàsics d'HTML. CONEIXEMENTS D'IDIOMES • •

Coneixements Mitjans de català, Certificat Nivell C de la Junta Avaluadora. Coneixements d'anglès a nivell bàsic 2. Actualment cursant Intermedi 1 amb That's English i preparant la prova lliure del nivell B2.

ALTRES DADES D'INTERÈS • • • •

Alumne col·laborador a la UIB per a l'elaboració de material didàctic multimèdia i publicacions sobre aquest tema. Títol de monitor d'esplai i temps lliure per la Generalitat de Catalunya. Auxiliar de clínica per l'IES Francesc de Borja Moll Llicència de conduir B i vehicle propi.

Currículum vitae  
Currículum vitae  

Descripció de la meva formació i experiència

Advertisement