Page 7

Infrared Cabins Home Made Sun In a traditional Finnish sauna heat is transferred into the air by convection via the sauna stove. Infrared cabins work by the principle of radiation. Heat is generated by an infrared heater and is dispersed in the form of infrared rays. Infrared rays are similar to the sun’s rays. Therefore, the infrared cabin works at much lower temperatures: an average of 30- 35 degrees Celsius to a maximum of 50 degrees Celsius. With music, fragrant oils, light therapy and a good companion, an infrared cabin can be like a sunny day and brighten anyone’s mood.

V tradiční finské sauně se teplo přenáší do vzduchu konvekcí prostřednictvím saunových kamen. Infračervené kabiny fungují na principu vyzařování. Teplo pochází z infračerveného topného tělesa a je rozptylováno ve formě infračerveného záření. Infračervené paprsky jsou podobné slunečním paprskům. Z toho důvodu infračervená kabina pracuje při mnohem nižších teplotách: v průměru 30 až 35 stupňů Celsia do maximálně 50 stupňů Celsia. Infračervená kabina působí jako slunečný den a za pomoci hudby, vonných olejů a s dobrým společníkem může navodit příjemnou náladu.

Sauny Timo Nakari  

Beta Wellness

Sauny Timo Nakari  

Beta Wellness

Advertisement