Page 1

Miroslav Saniga Srdcervúci bôľ z „človeka smetiskového“

V jeden sychravý jesenný deň som sa vybral za pracovnými povinnosťami do zákutí Veľkej Fatry. Chodníčkom, ktorým som vtedy meral cestu na výskumnú lokalitu, chodím často. Keďže na svoje pracovné púte sa vyberám takmer vždy o polnoci, aby som sa niekde na konári neprevrhol alebo aby som nenarazil do nejakého stromčeka, svietim si na cestu baterkou. Keďže v onú noc sa z tmavých mrakov vytrvalo osieval drobný dáždik, drobné kvapôčky pozavesované na listoch stromov a trávy svetielkovali v lúčoch svetla ako dajaké drahokamy. Najkrajšie sa striebr__sté perl__z dažďových kvapiek v__nímali na pavučinov__ch dekoráciách, ktorých bolo vtedy upleten__ch v nespočetn__ch množstvách. A tak som si vtedy pripadal, akoby som sa ocitol v rozprávkovom pavučinovom kráľovstve. Moje nevšedné potešenie z romantických obrázkov, ktoré vykúzlili drobnučké kvapôčky dažďa v interiéri lesa, však čoskoro začali negovať zrakové vnemy odpadkov, ktoré lemovali turistický chodník, na ktorý som sa musel na chvíľočku napojiť. Zatiaľ čo v lese v odblesku svetelného lúča z baterky ma obklopovala priam nadprirodzená krása, na horskej lúke ma začali strašiť svetielkujúce umelé fľaše, mikroténové vrecká a pozlátky. Pripadal som si, že nie som vôbec, ale vôbec v nedotknutej prírode Národného parku Veľká Fatra, lež v epicentre nejakého smetiska za dedinou či mestom. Neviem pochopiť, ako sa môže z človeka múdreho - Homo sapiens - stať v lone panenskej prírody „človek smetiskový“, ktorému nerobí nijaký problém odhodiť po vypití nápoja jeho obal do trávy alebo do stromčekov. To už naozaj stratil aj ten najmenší pocit hanby za svoje správanie nehodné veru v žiadnom prípade nositeľa najvyššie organizovanej hmoty na Zemi? V akom stave nájdu naši potomkovia o niekoľko rokov prírodné zátišia, ktoré boli ešte za našich mladých čias priam panenské? Ako môžeme v našej mladej generácii formovať ekologické povedomie v pozitívnom smere v znečistenom prostredí? Ak nám nie je ľahostajný osud prírody, a teda aj ľudstva, potom sa naše správanie voči prírode a jej obyvateľom na úsvite tretieho milénia musí zmeniť v pozitívnom smere. A radikálne! (Zdroj: Slovenský rozhlas)

1.Ktoré tvrdenie vyplýva z textu ukážky? a) Človek 21. storočia má pozitívny vzťah k prírode. b) Autor upozorňuje na to, že je nutné zmeniť postoj človeka k prírode. c) Autor opisuje svoju radosť, ktorú nachádza v prírode. 2. Označ podraďovacie súvetie. a) V jeden sychravý jesenný deň som sa vybral za pracovnými povinnosťami do zákutí Veľkej Fatry. b) A tak som si vtedy pripadal, akoby som sa ocitol v rozprávkovom pavučinovom kráľovstve. c) To už naozaj stratil aj ten najmenší pocit hanby za svoje správanie nehodné veru v žiadnom prípade nositeľa najvyššie organizovanej hmoty na Zemi? 3. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú slovesu vo vete? V jeden sychravý jesenný deň som sa vybral za pracovnými povinnosťami do zákutí Veľkej Fatry. a) 3.os.,pl., minulý čas, oznamovací spôsob, činný rod, nedokonavý vid b) 3.os., sg., minulý čas, oznamovací spôsob, činný rod, dokonavý vid c) 3.os., sg., minulý čas, oznamovací spôsob, činný rod, nedokonavý vid


4. Zaraď ukážku k jazykovému štýlu. a) umelecký b) publicistický c) odborný 5. Doplň do vety správnu jotu a ypsilon. Najkrajšie sa striebr__sté perl__z dažďových kvapiek v__nímali na pavučinov__ch dekoráciách, ktorých bolo vtedy upleten__ch v nespočetn__ch množstvách. a) i, y, y, ý, ý, ý b) i, y, y, ý, i, ý c) i, y, y, ý, ý, y 6. Akým slovotvorným postupom vzniklo slovo kvapôčka ? a) skracovaním b) odvodzovaním pomocou prípony c) odvodzovaním pomocou predpony 7. Aký slohový postup sa uplatňuje v ukážke? a) rozprávací b) opisný c) informačný 8. Ktorý vzor je nesprávne určený? a) v kráľovstve – mesto b) z dažďa - stroj c) správanie – srdce 9. V ktorej z daných možností nie je uvedené slovo synonymom ku slovu lokalita? a) mestečko b) nálezisko c) miesto


Monitor 3  
Monitor 3  

slovenskyjazyk.com