Page 1

POĎ S AIESEC NA STÁŽ!


Stáže • Global Citizen

• Global Talent


GLOBAL CITIZEN (Dobrovoľnícka stáž) • • • • •

Trvanie 6-12 týždňov Väčšinou poskytnuté ubytovanie a strava Medzinárodný tím väčšinou 5-20 stážistov Angličtina na prezentačnej úrovni netreba pracovné skúsenosti, hlavne správnu motiváciu !


Projekty sú zamerané na: - Sociálne problémy, životné prostredie, vzdelávanie, vyučovanie angličtiny, šírenie kultúrnej osvety, zdravie, soft skills a iné

Krajiny s najväčšou ponukou: - India, Brazília, Čína, Poľsko, Rusko, Taliansko, Ukrajina, Indonézia, Kolumbia, Egypt Momentálne v ponuke 11 875 GLOBAL CITIZEN stáží 


GLOBAL TALENT (Profesionálna stáž) • • • •

Trvanie 6-18 mesiacov Angličtina na úrovni excellent, druhý jazyk na úrovni good Poskytovaný plat Treba polročnú prax v obore, v ktorom chceme stáž


Marketing • • • • • • • •

Advertising + Public Relations Brand & Trademark Management Consumer + Buyer Behavior Customer Relationship Management Import & Export International Marketing Market Research & Evaluation Product Planning, Development & Control • Retail + Sales Marketing


Marketing


Business Administration •

        

Corporate Community Engagement Crisis Management Event Management Hotel + Restaurant Management Industrial Management International Management Introduction to Management / Business Administration Organization Management + Planning Project Management Transportation / Distribution Management


Business administration


Teaching and Language Education • • • • • •

Advanced Teaching Child (Youth) Education Foreign Languages Education Introductory Teaching Linguistics Subjects Education


Teaching and Language Education


Accounting • • • • • • • • •

Auditing Cost accounting Financial accounting Introductory accounting Managerial accounting Purchasing Social & Ethical Editing + Reporting Social Accounting Taxation


Accounting


Human Resources • • • • • • • •

Advanced HR management Industrial relations International Resource Management Introductory HR management Organizational Behavior Personal Evaluation Recruitment and Allocation Training and Development


Human Resources


Kto s nami môže íst na stáž? • Študenti SŠ, ktorí už sú prijatí na VŠ • Študenti VŠ • Absolventi, do 2 rokov od ukončenia štúdia


Prihláška a výberový proces Prihláška www.zahranicnestaze.sk Bližšie info: • AIESEC Bratislava office Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava Stará budova, 2. medziposchodie • Mailom na lucia.kelnarova@aiesec.net • Opportunities.aiesec.org ( verejná databáza )


Proces: • Interview ( cca pol hodinu, zistenie očakávaní a skúseností, u nás na EUBE) • Jazykové testy (len pri profesionálnych stážach, ak máte certifikát nepíšete)

• Podpísanie zmluvy+poplatok 180 € za sprostredkovanie databázy, ak si

nájdete profesionálnu stáž ešte 150 € za sprostredkovanie zamestnania) ( v databáze môžete byť 13 týždňov pri profesionálnych stážach, 7 týždňov pri hľadaní dobrovoľníckej stáže) • Raising day (registrovanie do databázy)- cca každé 2-3 týždne na pobočke • Hľadanie (stážista si hľadá sám, my mu len pomáhame ak má nejaký problém) • Prípravný seminár ( cca raz za mesiac a pol , trvá jeden deň) • Vycestovanie ( vycestuje 75% ľudí na dobrovoľnícku stáž a 50% na profesionálnu)

Základné informácie Aiesec stáže  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you