Page 1

Stále s vámi

Volební noviny Ing. Tomáše Duba, kandidáta do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Číslo 7 na kandidátce ODS. Volební noviny vycházejí 12. 5. 2010.

Petr Janda podporuje Tomáše Dub a, více osobností na straně 3.

nenudíte. Ale protože jsem vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů, táhlo mě to tímto směrem. Proto jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny a už se osm let věnuji zahraniční politice.

Nežvaním, nekradu,

pracuju!

Rozhovor s ing. Tomášem Dubem, bývalým starostou a kandidátem ODS v Praze 7

Poslanec a zahraniční expert Tomáš Dub. K rozhovoru se dostavil v obvyklém tmavomodrém obleku tak, jak jej vídají jeho kolegové skoro pořád. Působí skromně, sem tam se lehce usměje a po dvaceti minutách hovoru si dá první kávu. Hovoří k věci, občas se tázavým pohledem ptá, jestli mu rozumím. Zamyslí se na chvíli, než mi ukáže fotografie svých dětí. Rodina je pro něj důležitější než všechno ostatní. Do voleb zbývá už jen několik týdnů, a tak se bavíme o jeho politické kariéře. Jak jste se dostal k politice? Doma jsem od dětství slýchal Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. Mluvili jsme o politice vlastně pořád. V dobách studií na vysoké škole už probíhaly v Praze demonstrace proti umírajícímu komunistickému režimu. V devadesátých letech, po vysoké škole, jsem už byl starostou v Praze 7. Myslím dokonce, že nejmladším starostou vůbec.

Vážení přátelé, čekají nás další parlamentní volby, v pořadí od sametové revoluce již sedmé. A znovu slýcháme ze všech stran, jak jsou tentokrát opět důležité, o co všechno v nich jde a jak podstatné jsou pro směřování naší novodobé demokracie. Každé volby jsou důležité, ale je dobře, že již nejsou povinné. Přesto člověk cítí povinost k volbám jít a každý po svém rozhodnout. Málokdo čte dlouhé politické programy, a rozho-duje se tedy podle toho, jak ho ten který politik zklamal nebo potěšil a zda se dá věřit tomu, co říká nebo slibuje.

Jak se vůbec čerstvý vysokoškolák může stát starostou? Copak má na takovou práci zkušenosti? Máte pravdu, z dnešního úhlu pohledu je to téměř nepředstavitelné. Ale my jsme byli přeci generace studentů, která svrhla komunistický režim. Řada mladých lidí se tehdy vrhla do politiky, bylo přirozené nějak promítnout naše představy do reálného života. Zkušenosti přišly až s vykonaným dílem. Starostou jste byl dvě volební období a později jste se stal poslancem. To vás už práce na radnici nebavila? Ne, naopak. Jako starosta se setkáváte s neuvěřitelným množstvím situací. Každý den řešíte problémy počínaje kapajícím kohoutkem až po organizaci dopravy při návštěvě amerického prezidenta. Je to ohromě inspirativní práce, při které se rozhodně

Takže asi hodně cestujete? V čem vlastně spočívá práce v zahraničním výboru? Cestoval jsem rád za poznáním v mladším věku. Teď jezdím na služební cesty na jednání s partnery, a ne za poznáním. Leda že bych poznával letiště, hotely a konferenční místnosti. Každý systém, který je uzavřený, se časem zhroutí. Říká se tomu entropie. Naše politika proto musí být otevřená. Komunikace s partnery nám přináší informace a zvyšuje její kvalitu a samozřejmě přináší totéž i jim. Je prostě obrovskou výhodou, znát řešení nejrůznějších itázek ze zahraničí. Jsme otevřená země střední velikosti a bez znalostí našeho okolí bychom ztratili pružnost i dobré postavení. Zažil jsem na vlastní kůži reakci kolegů po celém světě, a nejen v Evropské unii, když během našeho předsednictví padla vláda. Nikdo to nepochopil a všichni to pokládají za obrovskou chybu. Kdyby naši levicoví kolegové a další strůjci pádu vlády viděli dál než za svá vlastní humna, posečkali by tři měsíce a nepoškodili by dobré jméno Čechů v zahraničí. Zastavme se chvíli u rodiny. Ve svém profilu uvádíte, že máte tři děti. Co pro vás rodina znamená a jak je zasažena vaší politickou kariérou? Začnu tou druhou otázkou. Mé malé děti vědí, jak se jmenuje premiér a kdo je náš prezident. Tomu se nedá vyhnout. A co pro mě rodina znamená? Pro mě je to základ, který mi dává sílu. Hrozně rád se vracím domů. Bez rodiny by to nešlo a každému přeji, aby měl to nejlepší rodinné zázemí.

Já věřím Petru Nečasovi, který přichází se slušností proti hulvátství sociálních demokratů v čele s Jiřím Paroubkem. S velkým respektem také věřím našemu kandidátovi Tomáši Dubovi, který po celou dobu své politické kariéry, počínaje starostováním v naší městské části a konče působením v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny, vždy bral politiku jako službu lidem a poctivě toto své krédo dodržoval. Osobně bych si moc přál, aby nás další čtyři roky ve Sněmovně zastupoval, a to nejen proto, že na svou domovskou část nikdy nezapomněl. Marek Ječmének, starosta MČ Praha 7

www.tomasdub.cz, www.odspraha7.cz, www.facebook.com/dub.tomas


Ing. Tomáš Dub Věk: 42 let Bydliště: Jsem kluk z Letné a z těch dob znám každý kámen toho kopce nad Vltavou. A jako starosta jsem si později oblíbil nejen Letnou, ale i celé Holešovice a Troju. Rodina: Mám ženu Martinu a tři děti: Bereniku (19), Rebeku (9) a Tadeáše (4). Vzdělání: Absolvoval jsem Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na zahraniční obchod. Tématem mé diplomové práce v roce 1992 bylo tehdy srovnání ekonomického vývoje Spojených států, Evropy a asijských tygrů.

„Neve ˇrˇme populistickým slibu˚m, které se v praxi neosveˇdcˇily. Veˇrˇme sobeˇ, vlastní práci a rozumu.“ Proč vlastně děláte politiku? Konec komunistického režimu byl sen. Když se stal náhle realitou, přitáhla mě potřeba pomoci, udělat něco pro to, abychom se dostali z té tragické čtyřicet let trvající devastace národních, mravních a občanských hodnot. I teď po 20 letech se stále vzpamatováváme. Naštěstí se daří budovat všechno znovu, i když to nejde lehce. Češi jsou činorodí a podnikaví lidé. Naše ekonomika je efektivní, má dobré základy z devadesátých let. Ale nesmíme podléhat marnosti, když není všechno podle našich ideálních představ. Sám jí nepodléhám, a proto dělám politiku. Necítím pro malicherné problémy dneška nostalgii po smutné totalitní minulosti. Chci udělat všechno pro to, aby se socialismus v jakékoliv podobě nevrátil a nepřivedl nás na buben. Ostatně Řecko budiž nám špatným příkladem. Vyčerpávající odpověď. Co hodláte prosazovat dále, pokud budete pokračovat v práci poslance? Jednou z několika důležitých rolí, o kterou by se skutečně stát měl starat, je zajištění ochrany a bezpečí pro své občany. Jak toho vnitřního, před neřády všeho druhu, tak vnějšího, počínaje mezinárodním terorismem, konče účastí v mezinárodních koalicích a dohodách. Mojí zodpovědností jsou vnější vztahy, a tak se mé priority soustředí na pevné usazení České republiky v rodině západních demokratických zemí a posilování naší pozice v NATO. Vždyť mír byl v historii vždy jen přestávkou mezi válkami a bohužel to platí stále. Naším členstvím v NATO a jeho obranyschopností se snažíme tuto přestávku prodloužit do nekonečna. Budeme-li slabí a sami, zkrátíme ji. Naše členství v Evropské unii je také naše kotva na Západě. K Unii musíme mít aktivní přístup a sílu ji měnit. O tom, jak

křehké mohou být mezinárodní vztahy, svědčí nynější rozkymácená eurozóna (pozn. red.: země, kde se platí eurem), na základě řecké krize. Naše zkušenost se socialismem i s transformací je zároveň dobrou znalostí i pro další změny v Evropské unii, aby vytrvala a sloužila dál jako naše západní kotva. Ale jsem také ekonom a ekonomika musí být svobodná a velmi pružná. Máme na to. Jsme podnikavý národ, a pokud vytvoříme férové podmínky pro podnikání, nemám obavu, že bychom dopadli špatně. To je jádrem politiky ODS i mé vlastní. Ve volební kampani používáte slogan Nežvaním, nekradu, pracuju. Proč jste si ho zvolil? Lidé často mluví o tom, že politici jen žvaní, kradou, nic nedělají a jsou odtrženi od normálního života. Bohužel ty špatné příklady jsou více vidět. Já se považuji za normálního člověka se všemi běžnými lidskými starostmi. Na zbytečné žvanění nemám čas a vím od malička, že krást se nemá. Pracovat se snažím především proto, že mě to baví, a jsem rád, když za sebou vidím výsledky. Čím byste byl, nebyl-li byste politikem? Politikem, v tom smyslu „člověkem politickým“, jak o něm hovoří řecký filozof Aristoteles, zůstanu asi pořád. Jde mi o naši zemi, která je úžasná. Jde mi o budoucnost našich dětí a příštích generací, ale i o to, aby se zde na mnoho let neusídlili zase různí chytráci, kteří si odnesou vše, co není pevně přilepené. Na to nemusím a nepotřebuji mít funkci, ale názor a přesvědčení. A pokud bych nebyl poslancem, budu se pravděpodobně profesně věnovat ekonomii. Politická funkce je vždy dočasná a trvá tak dlouho, dokud jsem schopen prosazovat své představy a dokud voliče tyto představy oslovují.

Politické zaměření: Jsem opravdový konzervativec a sdílím hodnoty, na kterých stojí naše civilizace už dva tisíce let. V ekonomice jsem liberál, neboť jsem přesvědčen, že bez svobodného a volného trhu není ani ekonomický vývoj, ani prosperita, ani pracovní místa. Hodně mne ovlivnily nekompromisní názory profesora Roberta Holmana z vysoké školy. Oblíbený politik: Bývalý prezident Spojených států Ronald Reagan. Byl přesvědčen o tom, že komunistické režimy představují morální zlo a hrozbu, proti které je nutné bojovat, a co je důležité, nebál se to vyslovit nahlas. Díky němu přestala Evropa žít v sovětské tyranii. Odvahu mimochodem považuji za největší ctnost. Oblíbená barva: Jak jinak než modrá. Je to barva nebe a moře. Barva nekonečnosti a naděje. Oblíbené zvíře: Slon, sice není modrý, ale je majestátný a klidný. Oblíbené jídlo: Svíčková na smetaně již od dětství. Maminka ji dělala výbornou. Kapr o vánocích a bramboračka kdykoliv. Oblíbená dovolená: Mám rád Krušné hory. Je v nich klid a stojí trochu stranou pozornosti. V létě je projíždím na kole, ale hlavně v zimě na lyžích. Oblíbený film: Den poté od režiséra Nicholase Meyera z roku 1983. Dodnes si pamatuji jeho odstrašující atmosféru jaderné války. Oblíbené knihy: Romány 1984 a Farma zvířat od George Orwella a autobiografie Ronalda Reagana Život jednoho Američana. Oblíbené citáty: Prázdná nádoba nejvíce zní.

www.tomasdub.cz, www.odspraha7.cz, www.facebook.com/dub.tomas


Petr Nečas volební lídr a místopředseda ODS Českou republiku čeká po volbách nelehké období. Čelíme drtivým dopadům rozhazovačné politiky socialistů nejen v Řecku, ale ve všech zemích, které jsou postiženy jejich vládou. Vzroste význam našich osobností, které se dlouhodobě věnují zahraniční politice našeho státu. A poslanec Tomáš Dub mezi takové lidi podle mého názoru patří. V posledních čtyřech letech jsme strávili hodně času v jedné poslanecké lavici. Za tu dobu jej znám jako poctivého a slušného člověka, který věří tomu, co říká a dělá. Mou důvěru si Tomáš Dub již získal. Byl bych rád, kdyby si zasloužil i tu vaši.

Alexandr Vondra senátor Tomáš Dub patří nejen mezi mé dlouholeté přátele, ale panuje mezi námi také vzácná shoda na směřování naší zahraniční politiky. Strávili jsme spolu spousty hodin diskusí a práce nad vztahy se Spojenými státy i Evropskou unií a řešili jsme vývoj v posledních letech v Rusku s ohledem na bezpečnost naší země. Oba známe moc dobře minulost a snažíme se varovat, aby se neopakovala. Tomáš je silnou osobností, s pevnými názory. Ve volbách ho podporuji a budu rád, když ho podpoříte i vy.

Petr Janda hudebník S Tomášem Dubem se známe ještě z Prahy 7 a je to už pěkná řádka let. Je politik a pravičák, jaké mám rád. A on má rád rock a Olympic. Hrál jsem pro ODS, volil jsem ODS, volím ji stále. Tomáše Duba ve volbách podporuji.

MUDr. Zdeněk Schwarz senátor Tomáše Duba znám ještě z dob jeho starostování v Praze 7. Od té doby spolupracujeme a na čem se dohodneme, to platí. Vím, že co slíbí, to také splní, a neslíbí nic, co by splnit nemohl. To jsou lidské hodnoty, které se ani zlatem vyvážit nedají. A ještě něco se mi na něm líbí. Zbytečně nežvaní, nekrade, ale zkrátka pracuje. Mám Tomáše Duba rád a dávám mu svůj preferenční hlas. A prosím vás, abyste tak učinili také.


Stále s vámi Tomáš Dub, bývalý starosta Prahy 7, prosadil: • dotaci 14 mil. Kč pro rekonstrukci budov základní a mateřské školy Tusarova • dotaci 1 mil. Kč pro rozvoj areálu ZŠ Trojská • dotaci 4 mil. Kč pro rekonstrukci MŠ Letohradská • dotaci 1 mil. Kč pro rozšíření mateřské školy Trojská • dotaci 7 mil. Kč pro rekonstrukci kanalizace a tribun TJ Lokomotiva Praha • dotaci 7 mil. Kč pro rekonstrukci školních hřišť • dotaci 15 mil. Kč pro rekonstrukci mateřské školky

• dotaci 10 mil. Kč pro opravu oken v ZŠ Letohradská, Korunovační a T. G. Masaryka • dotaci 9 mil. Kč pro rekonstrukci haly v Holešovicích • dotaci 9 mil. Kč pro opravu parkovacích ploch v Praze 7 • dotaci 8 mil. Kč pro rekonstrukci ČLTK po povodních • dotaci 18,25 mil. Kč pro rekonstrukci a dostavbu areálu národního tenisového centra TK Sparta Praha • dotaci 15 mil. Kč pro rekonstrukci základní školy Umělecká

Dukelských hrdinů 30, Praha 7 Otevřeno: po–pá, 14.00–19.00 3.– 28. května

ˇ akcí KalendáR Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Kde nás najdete? Čtvrtek 13. 5. od 9.00, Akce v ZŠ (sanitka), Praha–Troja Pátek 14. 5. od 19.00, Volební turnaj v bowlingu, Radava, Praha 7 Pondělí 17. 5., 17.00–18.00, Pivo na Duba, restaurace Domovina, Na Maninách 36, Praha 7 Čtvrtek 20. 5., 17.00–18.00, Pivo na Duba, restaurace U slepé kočičky, M. Horákové 38, Praha 7 Čtvrtek 20. 5., 15.00–17.00, Volební stánek - metro Vltavská, Praha 7 Čtvrtek 20. 5., 15.00–17.00, Volební stánek - Holešovická tržnice z nábřeží, Praha 7 Pátek 21. 5., 15.00–17.00, Volební stánek - metro Vltavská, Praha 7 Pátek 21. 5., 15.00–17.00, Volební stánek - Holešovická tržnice z nábřeží, Praha 7 Neděle 23. 5., od 15.00, Dětský den, Letenský zámeček, Praha 7 Neděle 23. 5. od 14.00, Turnaj v ping-pongu, Praha–Troja Pondělí 24. 5., 17.00–18.00, Pivo na Duba, Na Střelnici, Na Maninách 18, Praha 7 Čtvrtek 27. 5. od 16.00, Závěrečný mítink ODS, Vítězné náměstí, Praha 6 27. – 28. 5 od 7.00, Dobré ráno s ODS Praha 7

www.tomasdub.cz, www.odspraha7.cz, www.facebook.com/dub.tomas

STALE S VAMI  
STALE S VAMI  

Volebni noviny Ing. Tomáše Duba, č. 7 na kandidátce ODS.

Advertisement