Page 1

Vi i Grankulla Vi i Grankulla är en tidning som ges ut av Grankulla Svenska Kulturförening. Tidningen är kulturellt informativ och positiv. Tidningen delas ut till alla hushåll i Grankulla.

Utgivare: Grankulla Svenska Kulturförening rf Chefredaktör: Eva Wörlund Telefon: 040 5924 371

Julkaisija: Grankulla Svenska Kulturförening rf Päätoimittaja: Eva Wörlund Puhelin: 040 5924 371

Annonsförsäljning

Ilmoitusmyynti

Utgivning Utgivningsdag: 20 mars 2017 Annonsbokning senast: 28 februari 2017

Ilmestyminen Ilmestymispäivä: 20 maaliskuu 2017 Ilmoitustilaus viimeistään: 28 helmikuu 2017

Spridning Upplaga: 4 000 ex Adresserad till alla hushåll i Grankulla Distribution: Posti

Levikki Paino: 4 000 kpl Osoitettu kaikiin talouksiin Kauniaisessa Jakelu: Posti

Annonspriser & -storlekar 1,40€/spmm

Ilmoitushinnat & -koot 1,40€/pmm

1/1-sida 250 x 352 mm 800€ 1/2-sida 250 x 171 mm 600€ 1/4-sida 121 x 171 mm 400€ Moms 24% tillkommer alla priser

1/1-sivu 250 x 352 mm 800€ 1/2-sivu 250 x 171 mm 600€ 1/4-sivu 121 x 171 mm 400€ Arvolisävero 24% lisätään hintoihin.

Tidningen är i tabloid-format.

Lehti on tabloidi muodossa.

Annonskontor: Kustmedia Ab Försäljare: Emilia Häggman Telefon: 050 3822 299 E-post: emilia@kustmedia.fi www.kustmedia.fi

Spaltantal: 5 Spaltbredder: 1 sp: 46 mm 2 sp: 97 mm 3 sp: 148 mm 4 sp: 199 mm 5 sp: 250 mm

Tryckeri: Botnia Print, Karleby

Ilmoitustoimisto: Kustmedia Oy Myyjä: Emilia Häggman Puhelin: 050 3822 299 S-posti: emilia@kustmedia.fi www.kustmedia.fi

Palstojen lukumäärä: 5 Palstaleveydet: 1 p: 46 mm 2 p: 97 mm 3 p: 148 mm 4 p: 199 mm 5 p: 250 mm

Painotalo: Botnia Print, Kokkola

Vi i Grankulla 117 Mediekort | Mediakortti  

Vi i Grankulla är en tidning som ges ut av Grankulla Svenska Kulturförening.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you