Page 1

Vi i Grankulla Vi i Grankulla är en tidning som ges ut av Grankulla Svenska Kulturförening. Tidningen är kulturellt informativ och positiv. Tidningen delas ut gratis till alla svensk- och tvåspråkiga hushåll i Grankulla. Utgivare: Grankulla Svenska Kulturförening rf Chefredaktör: Eva Wörlund Telefon: 040 5924 371

Julkaisija: Grankulla Svenska Kulturförening rf Päätoimittaja: Eva Wörlund Puhelin: 040 5924 371

Annonsförsäljning

Ilmoitusmyynti

Utgivning Utgivningsdag: 25 november 2016 Annonsbokning senast: 4 november 2016

Ilmestyminen Ilmestymispäivä: 25 marraskuu 2016 Ilmoitustilaus viimeistään: 4 marraskuu 2016

Spridning Upplaga: 4 000 ex Adresserad till alla svensk- och tvåspråkiga hushåll i Grankulla Distribution: Posti

Levikki Paino: 4 000 kpl Osoitettu kaikille ruotsin- ja kaksikielisille talouksille Kauniaisessa Jakelu: Posti

Annonspriser & -storlekar 1,40€/spmm

Ilmoitushinnat & -koot 1,40€/pmm

Annonskontor: Kustmedia Ab Försäljare: Emilia Häggman Telefon: 050 3822 299 E-post: emilia@kustmedia.fi www.kustmedia.fi

1/1-sida 250 x 352 mm 1/2-sida 250 x 171 mm 1/4-sida 121 x 171 mm

Ilmoitustoimisto: Kustmedia Oy Myyjä: Emilia Häggman Puhelin: 050 3822 299 S-posti: emilia@kustmedia.fi www.kustmedia.fi

800€ 600€ 400€

1/1-sivu 250 x 352 mm 1/2-sivu 250 x 171 mm 1/4-sivu 121 x 171 mm

Tidningen är i tabloid-format.

Lehti on tabloidi muodossa.

Tryckeri: I-Print, Seinäjoki

Painotalo: I-Print, Seinäjoki

Spaltantal: 5 Spaltbredder: 1 sp: 46 mm 2 sp: 97 mm 3 sp: 148 mm 4 sp: 199 mm 5 sp: 250 mm

Palst. lukumäärä: 5 Palstaleveydet: 1 p: 46 mm 2 p: 97 mm 3 p: 148 mm 4 p: 199 mm 5 p: 250 mm

800€ 600€ 400€

Vi i Grankulla Mediekort 2016  

Vi i Grankulla är en tidning utgiven av Grankulla svenska kulturförening rf. Kustmedia sköter om tidningens layout, ombrytning och annonsför...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you