Page 1

zakopane

rubens 2014

zakopane.eu


Paulus Pontius (1603–1658) | Portret Petera Paula Rubensa (1630) | miedzioryt


Paulus Pontius (1603–1658) | Madonna ze Świętymi – Obraz nad grobem Rubensa w Antwerpii | miedzioryt


Dane osobiste Personal notes Imię i nazwisko Adres Telefon e-mail PESEL NIP Bank


Regionalne Muzeum Sztuki i Historii Kultury w Siegen Regionalne Muzeum Sztuki i Historii Kultury ma swoją siedzibę w Górnym Zamku w mieście Siegen w Nadrenii Północnej Westfalii. Swoją działalność rozpoczęło w 1905 roku, a 23 stycznia 1937 roku powołano Stowarzyszenie Przyjaciół i Mecenasów Muzeum, organizację pożytku publicznego, która miała za zadanie wspierać Muzeum w misji rozbudowy zbiorów. Większość z bezcennych eksponatów jest własnością Stowarzyszenia i zostało wypożyczonych na stałe do ekspozycji w Muzeum, a wiele z nich, jak choćby autoportret Rubensa, zostało zakupionych w trakcie długoletniej działalności organizacji. Peter Paul Rubens, jeden z największych malarzy epoki baroku, urodził się w czerwcu 1577 roku właśnie w Siegen, w domu położonym wtedy niedaleko obecnej siedziby muzeum.

Muzeum dysponuje wielkoformatowymi obrazami olejnymi oraz obszernym zbiorem miedziorytów i sztychów z warsztatu Rubensa, w tym kilka, które najprawdopodobniej pochodzą z jego ręki (np. Święta Katarzyna oraz Stara kobieta z chłopcem i świecą). Wiele innych opatrzonych jest „przywilejem Rubensa” (Cum pivilegijs Regis), swoistym znakiem praw autorskich na wydruk grafik, dowodem na dalekowzroczność i zmysł do interesów wielkiego artysty. W swoich miedziorytach Rubens opowiadał zwykle historie, szczególnie upodobał sobie znane motywy biblijne, sceny z mitologii, sag i legend, a także krajobrazy, portrety i alegorie. Zbiory muzeum w Siegen obejmują wielkie spektrum arcydzieł grafiki XVII wieku, poczynając od tych stworzonych przez nauczycieli Rubensa, poprzez dzieła samego Mistrza i jemu współczesnych, aż po grafiki jego naśladowców.


Paulus Pontius (1603–1658) | Władysław Książe Polski i Szwecji (1595–1648) (1624) | miedzioryt


Rubens w Zakopanem Blisko 100 grafik z warsztatu P. P. Rubensa będzie można oglądać w zakopiańskiej Miejskiej Galerii Sztuki w lipcu i sierpniu 2014 roku. Zbiory Siegerland Museum należą do jednych z najbogatszych i najwartościowszych w Europie. Wśród litografii, miedziorytów i drzeworytów obok kilku prac wykonanych samodzielnie przez mistrza znajdują się grafiki zrobione według jego projektów przez pracujących dla niego słynnych grafików: Lukasa Vorstermana, Jana Witdoeka, Boetiusa a Bolswerta, Pietera de Jode II, Nicolasa Lauwersa, Paulusa Pontiusa, Mariunusa van der Gosa, Christoffela Jeghera. Rubens decydująco wpłynął na kształt barokowej grafiki. Wymógł na rytownikach, aby modelowanie brył, tworzenie faktur i kształtowanie kolejnych planów było zgodne z jego własnym wyobrażeniem, a nie z ich nawykami warsztatowymi. Dzięki temu możemy mówić o szkole graficznej Rubensa, która promieniowała na całą Europę. Wartością samą w sobie jest tematyka grafik będąca odzwierciedleniem swoich czasów. Znajdujemy tu alegorie religijne, sceny mitologiczne i biblijne, historyczne, sceny rodzajowe, portrety, pejzaże. Ze względu na wartość artystyczną i kulturową ekspozycji planujemy, by znalazła ona uznanie szerokiego grona odbiorców. Obok standardowych działań upowszechniających (katalog, plakaty, druki okazjonalne) zorganizujemy warsztaty

adresowane do poszczególnych grup wiekowych: dzieci. młodzieży i dorosłych, które – w zależności od poziomu percepcji danej grupy – przybliżą tajniki warsztatu graficznego, tło epoki, postać artysty, wreszcie problemy artystyczne, które twórczość Rubensa ze sobą niesie. Duże znaczenie będzie też miało przełamanie sztywnej opozycji widz–dzieło sztuki. Postaramy się więc ożywić tamtą epokę poprzez mini spektakle i wyjście z popularyzacją wystawy poza mury galerii w przestrzeń publiczną. Prezentacja dorobku P. P. Rubensa nie będzie ograniczać się do mechanicznego podziwiania eksponowanych prac, jak dzieje się to w klasycznych muzeach gdzie preferowany jest bierny odbiór dzieła sztuki. Zniwelowanie nawykowej bariery między eksponatem a człowiekiem pomaga głębiej przeżyć zarówno wartości artystyczne, jak i treści zawarte w pracy. Dlatego tak istotne jest możliwie jak najszersze przedstawienie kontekstu historycznego, filozoficznego, artystycznego i społecznego, w którym Rubens tworzył. Równie ważne jest zbudowanie pomostu do czasów współczesnych. Odnalezienie wartości wspólnych i ponadczasowych. Taka powinna być rola wystawy Rubens w Zakopanem. Służyć temu mają towarzyszące ekspozycji publikacje, warsztaty, wykłady, wydarzenie poza przestrzenią galerii. Ekspozycji towarzyszyć będą publikacje: ilustrowany katalog szeroko omawiający twórczość graficzną warsztatu Rubensa, banery, plakaty, pamiątkowe bilety, pocztówki, zakładki do książek, kolorowanki dla dzieci. Podstawą reklamy wystawy będzie promocja medialna w prasie, radiu i telewizji. Polegać ona


będzie jednocześnie na publikacji materiałów merytorycznych w ramach patronatów oraz zwykłej reklamie. Tym działaniom towarzyszyć będą akcje reklamowe w samym Zakopanem. Po mieście jeździć będzie wóz Rubensa – konny, taki, którym jego rodzina przywędrowała do Siegen – z reklamą wystawy. Powożący rozdawać będą jabłka – symbol

często pojawiający się w ikonografii artysty. Ekspozycja będzie tak skonstruowana, aby trafiła do jak najszerszego grona odbiorców. Lipiec, sierpień to w Zakopanem wakacje. Zapraszamy więc serdecznie do Miejskiej Galerii Sztuki. Wybierzmy się razem w podróż do świata Rubensa.

Christoffel Jegher (1596–1652/1653) | Zuzanna i starcy | drzeworyt na podstawie rysunku Rubensa


Zakopane Siegen

Burmistrzowie Siegen i Zakopanego – Steffen Mues i Janusz Majcher prezentują podpisany 25 lat temu dokument o zawarciu partnerstwa między miastami.

21 kwietnia 1989 roku została podpisana umowa o partnerstwie miast Zakopanego i Siegen. Podpisali ją: burmistrz Hans Reinhard wraz z prezydentem dr. Otto-Wernerem Rappoldem oraz naczelnik Miasta Marek Kozioł wraz z przewodniczącym Rady Narodowej Kazimierzem Moździerzem. Była ona wynikiem wcześniejszych kontaktów i spontanicznej pomocy wielu mieszkańców Siegen po stanie wojennym. Po pierwszych wolnych wyborach kontakty zostały zintensyfikowane. Początkowo była to pomoc dla instytucji naszego miasta. Wspomagano darami szpital, dom dziecka, straż pożarną, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Opieki Społecznej itp. Miasto Siegen sfinansowało budowę placu zabaw dla dzieci w miejskim parku. Największa pomoc trafiła jednak do domu dziecka – za obustronnym porozumieniem, z pieniędzy otrzymanych z Siegen wyremontowano go i wyposażono. Elementem współpracy było objęcie opieką dzieci z domu dziecka przez indywidualnych obywateli Siegen. Dzieci wyjeżdżały na wakacje do rodzin patronackich, były też wspierane materialnie. Do roku 2003 istniało w Siegen Stowarzyszenie „Domy Dziecka Zakopane” i choć organizacji już nie ma, indywidualne kontakty nadal są pielęgnowane. Dla obu stron było niezmiernie ważne, aby partnerstwo nie polegało tylko na spotkaniach władz, ale realizowane było poprzez jak najszersze kontakty między mieszkańcami. Dlatego postanowiono, aby co roku odbywała się wymiana młodzieży. Jest ona w tej chwili najtrwalszym elementem partnerstwa i trwa nieprzerwanie od roku 1992.


Po raz pierwszy do Siegen wyjechała grupa młodzieży z Domu Kultury „Jutrzenka”, potem jeździła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, a od kilku lat młodzież z Gimnazjum nr 1. Do tej pory w wymianie wzięło udział blisko 600 młodych ludzi. Wiele inicjatyw rozwija się samodzielnie. Już w 1990 roku Technikum Tkactwa Artystycznego zorganizowało wymianę młodzieży ze Szkołą im. Berty von Suttner. W Siegen były organizowane wystawy i kiermasze prac uczniów tej szkoły i cieszyły się one wielkim zainteresowaniem. Po likwidacji TTA wymianę młodzieży przejął Zespół Szkół Budowlanych. Co roku w zimie uczniowie z Siegen przyjeżdżają do Zakopanego, a w okresie letnim uczniowie zakopiańscy odwiedzają Siegen. Uczniowie szkół hotelarskich mają możliwość trzymiesięcznej praktyki w hotelach i zakładach gastronomicznych Siegen. Ważnym elementem partnerstwa jest wymiana kulturalna. W Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem przez kilku laty prezentowana była wystawa artystów z Siegen. Częstymi gośćmi w Siegen były nasze zespoły regionalne, prezentowana była też sztuka ludowa i wyroby regionalne. Delegacje miast partnerskich biorą udział w ważnych wydarzeniach w życiu miast. W Zakopanem delegacje Siegen były na obchodach Dni Zakopanego, Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, Uniwersjadzie oraz zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Delegacje z Zakopanego uczestniczyły w Dniach Rubensowskich oraz Dniach Nadrenii Północnej Westfalii. W pierwszych latach partnerstwa delegacje naszego miasta poznawały organizację

pracy urzędów niemieckich, korzystały z doświadczeń np. w gospodarowaniu odpadami, pracy oczyszczalni ścieków, pracy oddziałów ratunkowych i wielu innych. W roku 2014 mija 25 lat współpracy. Z tej okazji odbędzie się wiele uroczystości, wystaw, spotkań w obu miastach, które na pewno będą impulsem do dalszego rozwoju partnerstwa.


info

Przewodnik kulturalny Culture guide

kina i teatry Kino „Sokół” DIGITAL 3D ul. Orkana 2, tel. 18 20 140 40 www.kinosokol.z-ne.pl Kino „Giewont” 4K REAL 3D ul. Kościuszki 4, tel. 18 20 153 04 www.kinogiewont.z-ne.pl Teatr im. St. I. Witkiewicza i Kawiarnia Teatru Witkacego ul. Chramcówki 15 kasa teatru: 600 00 15 14 czynna: 9–14 www.witkacy.pl

muzea i zabytki Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego ul. Krupówki 10, gmach główny tel. 18 20 152 05, 18 20 129 35 śr.-sob. 9–17, niedz. 9–15 www.muzeumtatrzanskie.pl Ekspozycja etnograficzna, historyczna i wystawa przyrodnicza „Przyroda Tatr”. Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w „Kolibie” www.zakopane.eu

(Oddział Muzeum Tatrzańskiego), ul. Kościeliska 18 tel. 18 20 136 02 śr.-sob. 9–17, niedz. 9–15 „Oksza” (Oddział Muzeum Tatrzańskiego) ul. Zamoyskiego 25 Galeria Sztuki XX wieku Wystawy czasowe tel. 692 029 817 śr.-sob. 10 –18 niedz. 11–16 Muzeum Kornela Makuszyńskiego (Oddział Muzeum Tatrzańskiego) ul. Tetmajera 15, tel. 18 20 122 63 pon.–pt. 9–16 Mieszkanie pisarza z wieloma cennymi dziełami sztuki i pamiątkami. Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich Chałupa Gąsieniców Sobczaków (Oddział Muzeum Tatrzańskiego) Droga do Rojów 6 śr.–sob. 9–17, niedz. 9–15. Stała ekspozycja w XIX-wiecznej chałupie, pokazująca źródła Witkiewiczowskiego stylu

zakopiańskiego (budownictwo, wyposażenie góralskich chałup), a także XIX-wieczną kolekcję etnograficzną Marii i Bronisława Dembowskich. Muzeum Powstania Chochołowskiego (Oddział Muzeum Tatrzańskiego) Chochołów 75 śr.–niedz. 10–14. Ekspozycja stała: Powstanie Chochołowskie 1846 roku w etnograficznych wnętrzach z połowy XIX wieku. Zagroda Korkoszów (Oddział Muzeum Tatrzańskiego) Czarna Góra, Zagóra 86 śr.–niedz. 10–14. Bogate gospodarstwo spiskie. Wnętrza etnograficzne koniec XIX w. do lat 30. XX wieku. Zagroda Sołtysów (Oddział Muzeum Tatrzańskiego) Jurgów 215, śr.–niedz. 10–14. Ubogie gospodarstwo spiskie. Wnętrza etnograficzne z drugiej połowy XIX wieku.


Przewodnik kulturalny

info

Culture guide Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie, Harenda 12a, tel. 18 20 684 26 wt.–niedz. 10.15–15.15. Budynek, w którym Jan Kasprowicz spędził ostatnie lata swego życia. Eksponowane są w nim rękopisy, fotografie, obrazy, książki, meble, portrety autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza. Galeria Malarstwa Władysława Jarockiego Harenda 12a Centrum Edukacji Przyrodniczej ul. Chałubińskiego 42 a, tel. 18 20 141 92 pon.–sob. godz. 8–16.

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” ul. Kasprusie 19, tel. 18 20 134 93 wt.–niedz., 10–17. Cmentarz na Pęksowym Brzyzku i kościół pw. św. Klemensa Zakopiański cmentarz zasłużonych. ul. Kościeliska Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” ul. T. Chałubińskiego 7 tel. 698 009 815 wt., czw. 16–17

galerie

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego ul. Krupówki 41 tel. 18 201 27 92 Zespół Dworsko-Parkowy wt.–sob. 10-18, sob.–niedz. 10–16 Kuźnice 1. W spichlerzu: ekspozycja www.galeria.zakopane.pl muzealna „Zamoyscy i ich dzieło”, w Wozowni wystawa: „Kolekcja Galeria Sztuki im. Włodzimierza fauny Antoniego Kocyana”. i Jerzego Kulczyckich Wystawa plenerowa (Oddział Muzeum Tatrzańskiego), „Historia Kuźnic”. Koziniec 8, tel. 18 20 129 36 śr.–sob. 10–17, niedz. 10–16.

Galeria Władysława Hasiora (Oddział Muzeum Tatrzańskiego) ul. Jagiellońska 18 b tel. 18 20 668 71 śr.-sob. 11–18, niedz. 9–15 Ekspozycja stała prac Władysława Hasiora oraz wystawy czasowe Galeria Sztuki Współczesnej „YAM” ul. Krupówki 63 tel. 18 20 66 984 18 20 63 063 pon.–sob. 12–19 Galeria Sztuki Współczesnej „Dom Doktora” ul. Witkiewicza 19 tel. 18 20 00 239 codz. 11–14, 16–19 TCKiS „Jutrzenka” ul. Grunwaldzka 2 tel. 18 20 128 33 Galeria „ARTPARK” pon.–pt. 10–15 Park Miejski. Galeria „Strug” PLSP im. A. Kenara ul. Kościeliska 35

ZAKOPANE


info

Przewodnik kulturalny Culture guide

Galeria Sztuki „Jola” ul. Kościeliska 21, tel. 798 514 512 wt.–niedz. 11–18 Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika różnych autorów. Galeria „Gazduś” Kościeliska 7

Galeria Marii i Jerzego Gruszczyńskich ul. Skibówki 26 tel. 18 20 634 34 Orski Gallery galeria autorska Ryszarda Orskiego ul. Broniewskiego 4 tel. 18 20 17 171

galerie autorskie Galeria Antoniego Rząsy ul. Bogdańskiego 16 pon.–sob. po umówieniu tel. 18 20 669 69 Galeria autorska Arkadiusza Walocha ul. Kościuszki 12 pon., śr., czw., godz. 16–18 Galeria Anny i Eugeniusza Boguckich malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie ul. Smrekowa 11 tel. 18 20 142 74 codziennie 10–13, 15–18, w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym www.zakopane.eu

Galeria „Seba” malarstwo, rzeźba Sebastiana Króliszewskiego ul. Tetmajera 7 c tel. 600 809 813 pon.–pt. 10–17 Autorska galeria malarstwa Mariana Gromady Cyrhla 19 a Po uzgodnieniu telefonicznym: 697 700 969 Dom Jana Sztaudyngera ul. Piłsudskiego 69 Zakopane

biblioteka Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego os. Łukaszówki 4a mbpzakopane@wp.pl www.biblioteka.zakopane.eu wypożyczalnia i czytelnia tel. 18 20 664 38 oddział dla dzieci i młodzieży tel. 18 20 140 06 Filia nr 1 – Olcza Kościół Filia nr 2 – ul. Harenda 23 Filia nr 3 – ul. Skibówki 15 pon.-pt. 10–17, ostatnia sb. miesiąca 10–16

kluby i kawiarnie muzyczne Klub Muzyczny VaVaVoom ul. Kościuszki 10 Dworzec Tatrzański ul. Krupówki 12


2014 Styczeń

Luty

Marzec

January

February

March

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

3 4 5 6 7 8 9

1 2

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

pn wt śr cz pt so nd

Kwiecień

Maj

April

May

June

pn wt śr cz pt so nd

pn wt śr cz pt so nd

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

1 2

3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8

Sierpień

Wrzesień

July

August

September

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Październik

Listopad

Grudzień

October

November

December

pn wt śr 1 cz 2 pt 3 so 4 nd 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

Czerwiec

Lipiec pn wt śr cz pt so nd

10 11 12 13 14 15 16

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

pn 1 wt 2 śr 3 cz 4 pt 5 so 6 nd 7

8 9 10 11 12 13 14

Zakopane


2014

Styczeń

Luty

Marzec

January

February

March

1 Śr 2 Cz

Nowy Rok 1

1 So 2 Nd

1 So 2 Nd

Ofiarowanie Pańskie 6

3 Pn 4 Wt

5 Nd 6 Pn

5 Śr 6 Cz

5 Śr 6 Cz

7 Wt 8 Śr

7 Pt 8 So

7 Pt 8 So

Dzień Kobiet

9 Cz 10 Pt

9 Nd 10 Pn

9 Nd 10 Pn

Dzień Mężczyzn 11

11 So 12 Nd

11 Wt 12 Śr

Trzech Króli 2

3

13 Pn 14 Wt

13 Cz 14 Pt

15 Śr 16 Cz

15 So 16 Nd

17 Pt 18 So

17 Pn 18 Wt

19 Nd 20 Pn 21 Wt 22 Śr

4

Dzień Babci Dzień Dziadka

15 So 16 Nd 8

21 Pt 22 So

25 Wt 26 Śr 27 Cz 28 Pt

9

12

17 Pn 18 Wt

21 Pt 22 So

25 So 26 Nd 5

13 Cz 14 Pt

Walentynki

19 Śr 20 Cz

23 Nd 24 Pn

Ostatki Środa Popielcowa

11 Wt 12 Śr

19 Śr 20 Cz

23 Cz 24 Pt

27 Pn 28 Wt

7

3 Pn 4 Wt

10

3 Pt 4 So

Pierwszy dzień wiosny

23 Nd 24 Pn

13

25 Wt 26 Śr Tłusty czwartek

27 Cz 28 Pt

29 Śr 30 Cz

29 So 30 Nd

31 Pt

31 Pn

Początek czasu letniego 14


2014

Kwiecień

Maj

Czerwiec

April

May

June

1 Wt 2 Śr

1 Cz 2 Pt

3 Cz 4 Pt

3 So 4 Nd

5 So 6 Nd

5 Pn 6 Wt 15

7 Pn 8 Wt

Święto Pracy

1 Nd 2 Pn

Dzień Flagi RP

19

5 Cz 6 Pt 7 So 8 Nd

9 Śr 10 Cz

9 Pt 10 So

9 Pn 10 Wt

11 Pt 12 So

11 Nd 12 Pn

19 So 20 Nd

15 Cz 16 Pt

15 Nd 16 Pn

Wielki Piątek

17 So 18 Nd

17 Wt 18 Śr

Wielkanoc

19 Pn 20 Wt

21 Pn 22 Wt

Poniedziałek Wielkanocny 17

21

19 Cz 20 Pt

21 Śr 22 Cz

21 So 22 Nd

23 Śr 24 Cz

23 Pt 24 So

23 Pn 24 Wt

25 Pt 26 So

25 Nd 26 Pn

27 Nd 28 Pn 29 Wt 30 Śr

Dzień Ziemi

Święto Bożego Miłosierdzia 18

Dzień Matki 22

24

25

Boże Ciało

Pierwszy dzień lata Dzień Ojca 26

25 Śr 26 Cz

27 Wt 28 Śr

27 Pt 28 So

29 Cz 30 Pt

29 Nd 30 Pn

31 So

Zesłanie Ducha Świętego

11 Śr 12 Cz 13 Pt 14 So

16

15 Wt 16 Śr 17 Cz 18 Pt

20

13 Wt 14 Śr

Niedziela Palmowa

23

3 Wt 4 Śr

Święto Konstytucji 3 Maja

7 Śr 8 Cz

13 Nd 14 Pn

Dzień Dziecka Wniebowstąpienie

27


2014

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

July

August

September

1

Wt

2

Śr

3

Cz

4

Pt

5

So

6

Nd

7

Pn

8

27

1 Pt 2 So

Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

3 Nd 4 Pn

32

3 Śr 4 Cz

5 Wt 6 Śr

5 Pt 6 So

Wt

7 Cz 8 Pt

7 Nd 8 Pn

9 Śr 10 Cz 11 Pt

9 So 10 Nd 11 Pn

9 Wt 10 Śr 11 Cz

12 So 13 Nd

12 Wt 13 Śr

14 Pn 15 Wt

28

29

14 Cz 15 Pt

16 Śr 17 Cz

16 So 17 Nd

18 Pt 19 So

18 Pn 19 Wt

20 Nd 21 Pn

33

14 Nd 15 Pn

Wniebowzięcie NMP

34

18 Cz 19 Pt

22 Wt 23 Śr

22 Pt 23 So

22 Pn 23 Wt

24 Cz 25 Pt

24 Nd 25 Pn

26 So 27 Nd

26 Wt 27 Śr

26 Pt 27 So

28 Cz 29 Pt

28 Nd 29 Pn

30 Śr 31 Cz

31

30 So 31 Nd

38

16 Wt 17 Śr

20 So 21 Nd

28 Pn 29 Wt

37

12 Pt 13 So

20 Śr 21 Cz

30

36

1 Pn 2 Wt

35

24 Śr 25 Cz

30 Wt Dzień Solidarności i Wolności

39

Pierwszy dzień jesieni

40


2014

Październik

Listopad

Grudzień

October

November

December 1 Pn 2 Wt

1 Śr 2 Cz

1 So 2 Nd

3 Pt 4 So

3 Pn 4 Wt

5 Nd 6 Pn

5 Śr 6 Cz

5 Pt 6 So

7 Wt 8 Śr

7 Pt 8 So

7 Nd 8 Pn

9 Cz 10 Pt 11 So

9 Nd 10 Pn 11 Wt

41

Wszystkich Świętych Dzień Zaduszny 45

46

Święto Niepodległości

3 Śr 4 Cz

12 Pt 13 So

14 Wt 15 Śr

14 Pt 15 So

14 Nd 15 Pn

16 Cz 17 Pt

16 Nd 17 Pn

18 So 19 Nd

18 Wt 19 Śr

18 Cz 19 Pt

20 Cz 21 Pt

20 So 21 Nd

22 Śr 23 Cz

22 So 23 Nd

22 Pn 23 Wt

24 Pt 25 So

24 Pn 25 Wt

42

43

20 Pn 21 Wt

47

48

Barbórka

50

9 Wt 10 Śr 11 Cz

12 Śr 13 Cz

12 Nd 13 Pn

49

51

16 Wt 17 Śr

Pierwszy dzień zimy 52

24 Śr 25 Cz

Wigilia Bożego Narodzenia

26 Śr 27 Cz

26 Pt 27 So

Boże Narodzenie

28 Wt 29 Śr

28 Pt 29 So

28 Nd 29 Pn

30 Cz 31 Pt

30 Nd

26 Nd 27 Pn

Koniec czasu letniego 44

Andrzejki

30 Wt 31 Śr

Boże Narodzenie

1

Sylwester


Styczeń January

info Styczeń Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych, 1.01.–2.02. Koncert Noworoczny, 17.01. Puchar Świata w skokach narciarskich, 18–19.01. World Snow Day, 18.01. Bieg Gąsieniców, 26.01.

Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych Festiwal organizowany przez miasto Zakopane na początku stycznia pozwala wsłuchać się w kolędy zarówno te tradycyjne, jak i góralskie, jazzowe, pop. Kolędy i pastorałki rozbrzmiewają we wszystkich kościołach zakopiańskich.

www.zakopane.eu


Jan Witdoeck (ok. 1615–1642) | Pokłon Trzech Króli (1638) | miedzioryt „z przywilejem Rubensa”


Styczeń

Tydzień 1

January

notes

1 Środa Wednesday Nowy Rok Marii Mieczysława

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Styczeń January

2

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Bazylego Grzegorza

3

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Danuty Genowefy

4 Sobota

5 Niedziela

Saturday

Sunday

Anieli Eugeniusza

Edwarda Szymona

Zakopane

Styczeń Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Styczeń

Tydzień 2

January

6 Poniedziałek Monday Trzech Króli Kacpra Melchiora Baltazara

7 Wtorek Tuesday Lucjana Rajmunda

8 Środa Wednesday Mścisława Seweryna

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Styczeń January

9

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Marceliny Marcjanny

10

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Anny Wilhelma

11 Sobota

12 Niedziela

Saturday

Sunday

Honoraty Matyldy

Arkadiusza Benedykta

Zakopane

Styczeń Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Styczeń

Tydzień 3

January

13 Poniedziałek Monday Hilarego Weroniki

14 Wtorek Tuesday Feliksa Domosława

15 Środa Wednesday Idy Izydora

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Styczeń January

16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Marcelego Włodzimierza

17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Antoniego Jana

18 Sobota

19 Niedziela

Saturday

Sunday

Małgorzaty Piotra

Henryka Mariusza

Zakopane

Styczeń Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Styczeń

Tydzień 4

January

20 Poniedziałek Monday Fabiana Sebastiana

21 Wtorek Tuesday Agnieszki Jarosława

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Dzień Babci

22 Środa Wednesday Anastazji Wincentego

Dzień Dziadka

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Styczeń January

23

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Ildefonsa Rajmunda

24

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Felicji Franciszka

25

26

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Miłosza Pawła

Tytusa Tymoteusza

Zakopane

Styczeń Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Styczeń

Tydzień 5

January

27 Poniedziałek Monday Anieli Jerzego

28 Wtorek Tuesday Tomasza Juliana

29 Środa Wednesday Karola Zdzisława

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Styczeń January

30 Czwartek Thursday Macieja Martyny

31 Piątek Friday Emmy Ludwiki

Zakopane

Styczeń Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Luty February

info Luty Puchar Kontynentalny w biegach narciarskich „Slavic Cup”, 8–9.02. Urodziny Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 28.02.–1.03. III Ogólnopolskie Triennale Ceramiki od 21.02. – Miejska Galeria Sztuki Dudaski Tłusty Czwartek, 27.02.

Dudaski Tłusty Czwartek Gra na tym starym, pasterskim instrumencie nazywanym na Podhalu „kozą” już dawno zostałaby zapomniana, gdyby nie entuzjaści i miłośnicy rodzimego folkloru. Niewątpliwie należy do nich Jan Karpiel Bułecka, który od paru lat opowiada o tym wymagającym i trudnym instrumencie podczas spotkań muzykantów. Organizatorem imprezy jest Miasto Zakopane.

Christoffel Jegher (1596–1652/1653) Pijany Sylen | drzeworyt „z przywilejem Rubensa”

www.zakopane.eu

Tydzień 5


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Luty February

Luty

notes

1

2

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Brygidy Ignacego

Marii Miłosławy

Ofiarowanie Pańskie

Zakopane


Luty

Tydzień 6

February

3 Poniedziałek Monday Błażeja Oskara

4 Wtorek Tuesday Joanny Weroniki

5 Środa Wednesday Agaty Adelajdy

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Luty February

Czwartek Thursday Pawła Doroty

7

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Ryszarda Teodora

8

9

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Hieronima Sebastiana

Cyryla Apolonii

Zakopane

Luty

6

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


Luty

Tydzień 7

February

10 Poniedziałek Monday Jacka Scholastyki

11 Wtorek Tuesday Lucjana Olgierda

12 Środa Wednesday Eulalii Modesta

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Luty February

Czwartek Thursday Katarzyny Grzegorza

14

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Cyryla Metodego

Walentynki

15

16

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Jowity Faustyna

Danuty Julianny

Zakopane

Luty

13

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


Luty

Tydzień 8

February

17 Poniedziałek Monday Aleksego Zbigniewa

18 Wtorek Tuesday Konstancji Szymona

19 Środa Wednesday Konrada Arnolda

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Luty February

Czwartek Thursday Leona Ludomira

21

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Piotra Eleonory

22 Sobota Saturday Marty Małgorzaty

23 Niedziela Sunday Polikarpa Izabeli

Zakopane

Luty

20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


Luty

Tydzień 9

February

24 Poniedziałek Monday Bogusza Macieja

25 Wtorek Tuesday Cezarego Wiktora

26 Środa Wednesday Aleksandra Mirosława

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Luty February

27 Czwartek Thursday Anastazji Gabriela

Tłusty czwartek 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

28 Piątek Friday Oswalda Romana

notes

Zakopane

Luty

pn wt śr cz pt so nd


Marzec

Tydzień 9

March

info Marzec Marcowe Wieczory Kameralne, 29–30.03.

Christoffel Jegher (1596–1652/1653) Herkules zabija boginię niezgody | drzeworyt

www.zakopane.eu


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Marzec March

Marzec

notes

1

2

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Albina Antoniny

Heleny Pawła

Zakopane


Marzec

Tydzień 10

March

3 Poniedziałek Monday Kunegundy Tycjana

4 Wtorek Tuesday Kazimierza Eugeniusza

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Ostatki

5 Środa Wednesday Teofila Fryderyka

Popielec

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Marzec March

6

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Marzec

Róży Wiktora

7

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Pawła Tomasza

8 Sobota Saturday Beaty Wincentego

9 Niedziela Sunday Franciszki Katarzyny

Dzień Kobiet

Zakopane


Marzec

Tydzień 11

March

10 Poniedziałek Monday Aleksandra Cypriana

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Dzień Mężczyzn

11 Wtorek Tuesday Benedykta Ludosława

12 Środa Wednesday Bernarda Grzegorza

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Marzec March

13

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Marzec

Bożeny Krystyny

14

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Matyldy Leona

15 Sobota

16 Niedziela

Saturday

Sunday

Klemensa Ludwiki

Hilarego Izabeli

Zakopane


Marzec

Tydzień 12

March

17 Poniedziałek Monday Patryka Zbigniewa

18 Wtorek Tuesday Cyryla Edwarda

19 Środa Wednesday Józefa Bogdana

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Marzec March

20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Marzec

Maurycego Klaudii

21

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Filemona Lubomira

Pierwszy dzień wiosny

22

23

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Bogusława Zachariasza

Feliksa Pelagii

Zakopane


Marzec

Tydzień 13

March

24 Poniedziałek Monday Gabriela Marka

25 Wtorek Tuesday Marioli Wieńczysława

26 Środa Wednesday Emanuela Teodora

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Marzec March

27

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Marzec

Ernesta Lidii

28

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Anieli Jana

29

30

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Wiktoryny Cyryla

Amadeusza Leonarda

Początek czasu letniego

Zakopane


Marzec

Tydzień 14

March

31 Poniedziałek Monday Gwidona Beniamina

notes

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


C. F. Boece/Christian Friedrich Boetius (1706–1782) | Stara kobieta z naczyniem na żar | rycina


Kwiecień April

info Kwiecień Zawody o Wielkanocne Jajo im. Krystyny Behounek, Hotel „Kalatówki”, 21.04. Imprezy towarzyszące Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, 27.04.–3.05. Miejska Galeria Sztuki – „Papieskie portrety Arkadiusza Walocha” od 11.04. 110 rocznica Urodzin Jana Sztaudyngera 28.04. Zakopiańska Wiosna Jazzowa, 30.04.–4.05.

Zakopiańska Wiosna Jazzowa United Europe Jazz Festiwal Przełom kwietnia i maja należy w Zakopanem do jazzmanów. Impreza odbywająca sę już od kilku lat nabiera coraz większego rozmachu i rangi wśród festiwali jazzowych w Polsce. Wiosną grali już pod Tatrami m.in.: Aga Zaryan, Tomasz Stańko, Nigel Kennedy, Jazz Band Ball Orchestra, Benine Moupin Quinet, Leszek Możdżer, String Connection.

www.zakopane.eu


Paulus Pontius (1603–1658) | Chrystus Zwycięzca śmierci i szatana | miedzioryt „z przywilejem Rubensa”


Kwiecień

Tydzień 14

April

notes

1 Wtorek Tuesday Grażyny Ireny

2 Środa Wednesday Franciszka Władysława

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Kwiecień April

3

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Ryszarda Pankracego

4

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Izydora Wacława

5 Sobota Saturday Ireny Wincentego

6 Niedziela Sunday Celestyna Wilhelma

Zakopane

Kwiecień Styczeń

Piątek


Kwiecień

Tydzień 15

April

7 Poniedziałek Monday Jana Rufina

8 Wtorek Tuesday Maksyma Seweryna

9 Środa Wednesday Marii Marcelego

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Kwiecień April

10

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Michała Makarego

11

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Filipa Leona

12

13

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Juliusza Wiktora

Marcina Przemysława

Niedziela Palmowa

Zakopane

Kwiecień Styczeń

Piątek


Kwiecień

Tydzień 16

April

14 Poniedziałek Monday Justyny Waleriana

15 Wtorek Tuesday Anastazji Teodora

16 Środa Wednesday Bernadetty Julii

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Kwiecień April

17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Rudolfa Roberta

Wielki Czwartek

18

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Apoloniusza Bogusławy

Wielki Piątek

19 Sobota Saturday Irydiona Adolfa

20 Niedziela Sunday Wielkanoc Agnieszki Czesława

Wielka Sobota

Zakopane

Kwiecień Styczeń

Piątek


Kwiecień

Tydzień 17

April

21 Poniedziałek Monday Poniedziałek Wielkanocny Anzelma Feliksa

22 Wtorek Tuesday Łukasza Gai

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 Środa Wednesday Jerzego Wojciecha

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Kwiecień April

24

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Grzegorza Horacego

25

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Jarosława Marka

26

27

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Marzeny Erwina

Teofila Zyty

Święto Bożego Miłosierdzia

Zakopane

Kwiecień Styczeń

Piątek


Kwiecień

Tydzień 18

April

28 Poniedziałek Monday Piotra Ludwika

29 Wtorek Tuesday Katarzyny Rity

30 Środa Wednesday Mariana Donata

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Kwiecień April

Kwiecień Styczeń

pn wt śr cz pt so nd

Peter Paul Rubens (1577–1640) | Stara kobieta z chłopcem i świecą | miedzioryt „z przywilejem Rubensa“


Maj May

info Maj Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, 3.05. Miejska Galeria Sztuki: Thomas Kellner „Stykówki” (sala A) od 9.05. Ewa Bilan-Stoch „Inne kształty” (sala B) Tydzień Bibliotek, 8–13.05. Noc Muzeów, 17.05. Spotkania Twórczości Chrześcijańskiej, 25.05.

Spotkania Twórczości Chrześcijańskiej. „Szukałem Was” Dzieci i młodzież prezentują swoją działalność artystyczną w dziedzinach malarstwa, muzyki i teatru, inspirowaną Osobą i nauką Jana Pawła II. Zmaganiom uczestników towarzyszą koncerty, wystawy, spotkania i warsztaty.

www.zakopane.eu

Tydzień 18


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Maj May

1

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Święto Pracy Józefa Filipa

2

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Zygmunta Anatola

3

4

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Święto Konstytucji 3 Maja Marii Antoniny

Moniki Floriana

Zakopane

Styczeń Maj

Dzień Flagi RP


Maj

Tydzień 19

May

5 Poniedziałek Monday Ireny Waldemara

6 Wtorek Tuesday Filipa Jakuba

7 Środa Wednesday Ludmiły Benedykta

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Maj May

8

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Stanisława Wiktora

9

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday

10 Sobota

11 Niedziela

Saturday

Sunday

Antoniny Beatrycze

Władysławy Ignacego

Zakopane

Styczeń Maj

Grzegorza Katarzyny


Maj

Tydzień 20

May

12 Poniedziałek Monday Dominika Pankracego

13 Wtorek Tuesday Roberta Serwacego

14 Środa Wednesday Macieja Bonifacego

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Maj May

15

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Izydora Zofii

16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday

17

18

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Weroniki Sławomira

Aleksandry Eryka

Zakopane

Styczeń Maj

Andrzeja Szymona


Maj

Tydzień 21

May

19 Poniedziałek Monday Piotra Kryspina

20 Wtorek Tuesday Bazylego Bernardyna

21 Środa Wednesday Wiktora Rychezy

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Maj May

22

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Heleny Wiesławy

23

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday

24 Sobota

25 Niedziela

Saturday

Sunday

Joanny Zuzanny

Grzegorza Urbana

Zakopane

Styczeń Maj

Dezyderiusza Iwony


Maj

Tydzień 22

May

26 Poniedziałek Monday Eweliny Pauliny

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Dzień Matki

27 Wtorek Tuesday Jana Juliusza

28 Środa Wednesday Augustyna Juliana

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Maj May

29

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Magdaleny Teodozji

30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday

Styczeń Maj

Feliksa Karola

31 Sobota Saturday Anieli Petroneli

Zakopane


Conrad Lauwers (1632–1685) | Czterej Ewangeliści | miedzioryt, okres porubensowski


Paulus Pontius (1603–1658) | Wniebowzięcie Maryi (1624) | miedzioryt „z przywilejem Rubensa”


Czerwiec June

info Czerwiec Miejska Galeria Sztuki: „W cieniu gór” wystawa artystów z Siegen, (sala A) od 6.06. Ewa Ross-Baczyńska – rzeźba (sala B) XII Dni Zakopanego, 1–10.06.

Dni Zakopanego Ustanowione zostały dla upamiętnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem w 1997 roku. Uświetniają je: uroczysta sesja rady miasta, koncerty i wystawy.

www.zakopane.eu

Tydzień 22


1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Czerwiec June

notes

1 Niedziela Sunday Jakuba Konrada

Styczeń Czerwiec

pn wt śr cz pt so nd

Dzień Dziecka, Wniebowstąpienie

Zakopane


Czerwiec

Tydzień 23

June

2 Poniedziałek Monday Erazma Marianny

3 Wtorek Tuesday Karola Leszka

4 Środa Wednesday Franciszka Kwiryna

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Czerwiec June

5

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Bonifacego Walerii

6

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Norberta Bogumiła

Sobota

8 Niedziela

Saturday

Sunday

Roberta Wiesława

Zesłanie Ducha Świętego Maksyma Seweryna

Zakopane

Styczeń Czerwiec

7


Czerwiec

Tydzień 24

June

9 Poniedziałek Monday Felicjana Pelagii

10 Wtorek Tuesday Bogumiła Małgorzaty

11 Środa Wednesday Leona Filipa

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Czerwiec June

12

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Celestyny Onufrego

13

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Antoniego Lucjana

14

15 Niedziela

Saturday

Sunday

Rufina Walerego

Jolanty Wita

Styczeń Czerwiec

Sobota

Zakopane


Czerwiec

Tydzień 25

June

16 Poniedziałek Monday Aliny Anety

17 Wtorek Tuesday Alberta Laury

18 Środa Wednesday Elżbiety Marka

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Czerwiec June

19

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Boże Ciało Gerwazego Protazego

20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Bogny Florentyny

Sobota Saturday Alicji Alojzego

22 Niedziela Sunday Agenora Achacego

Styczeń Czerwiec

21

Pierwszy Dzień Lata

Zakopane


Czerwiec

Tydzień 26

June

23 Poniedziałek Monday Wandy Zenona

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Dzień Ojca

24 Wtorek Tuesday Jana Danuty

25 Środa Wednesday Wilhelma Doroty

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Czerwiec June

26

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Jeremiasza Jeremiego

27

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Władysława Cyryla

28

29 Niedziela

Saturday

Sunday

Ireneusza Ekharda

Piotra Pawła

Styczeń Czerwiec

Sobota

Zakopane


Czerwiec

Tydzień 27

June

30 Poniedziałek Monday Emilii Lucyny

notes

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


Lucas Vorsterman (1595–1675) | Zdjęcie z krzyża (1620) | miedzioryt „z przywilejem Rubensa” i dedykacją dla Sir Duldleya Carletona


Lipiec July

info Lipiec Orange Kino Letnie, 1.07.–31.08. Jubileusz 25-lecia partnerstwa Zakopanego i Siegen (Niemcy), 5.07. Koncert Andrzej Brandstaetter i Przyjaciele XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, 12.07.–16.08. Rubens w Zakopanem – Miejska Galeria Sztuki

www.zakopane.eu

Rubens w Zakopanem Po raz pierwszy w Polsce pokazana zostanie tak duża i spójna kolekcja siedemnastowiecznych grafik pochodzących bezpośrednio z warsztatu prowadzonego przez mistrza baroku Petera Paula Rubensa. Wystawa czynna będzie przez dwa miesiące.


July

Schelte á Bolswert (ok. 1581–1659) | Polowanie na lwy | miedzioryt „z przywilejem Rubensa” i dedykacją dla Alexandra Croya

Zakopane

Styczeń Lipiec

Lipiec


Lipiec

Tydzień 27

July

notes

1 Wtorek Tuesday Haliny Mariana

2 Środa Wednesday Juliana Urbana

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Lipiec July

3

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Tomasza Anatola

4

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Berty Teodora

5 Sobota

6 Niedziela

Saturday

Sunday

Antoniego Marii

Dominiki Teresy

Zakopane

Styczeń Lipiec

pn wt śr cz pt so nd


Lipiec

Tydzień 28

July

7 Poniedziałek Monday Benedykta Lucjana

8 Wtorek Tuesday Elżbiety Eugeniusza

9 Środa Wednesday Weroniki Zenona

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Lipiec July

10

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Olafa Filipa

11

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Olgi Kaliny

12 Sobota

13 Niedziela

Saturday

Sunday

Brunona Jana

Andrzeja Kingi

Zakopane

Styczeń Lipiec

pn wt śr cz pt so nd


Lipiec

Tydzień 29

July

14 Poniedziałek Monday Kamila Bonawentury

15 Wtorek Tuesday Henryka Włodzimierza

16 Środa Wednesday Fausta Eustachego

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Lipiec July

17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Bogdana Jadwigi

18

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Kamila Szymona

19 Sobota Saturday Wincentego Marcina

20 Niedziela Sunday Czesława Małgorzaty

Zakopane

Styczeń Lipiec

pn wt śr cz pt so nd


Lipiec

Tydzień 30

July

21 Poniedziałek Monday Daniela Wawrzyńca

22 Wtorek Tuesday Magdaleny Marii

23 Środa Wednesday Apolinarego Brygidy

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Lipiec July

24

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Kingi Krystyny

25

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Jakuba Krzysztofa

26

27

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Anny Joachima

Julii Natalii

Zakopane

Styczeń Lipiec

pn wt śr cz pt so nd


Lipiec

Tydzień 31

July

28 Poniedziałek Monday Innocentego Wiktora

29 Wtorek Tuesday Marty Ludmiły

30 Środa Wednesday Piotra Leopolda

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Lipiec July

31 Czwartek Thursday Heleny Ignacego

notes

Zakopane

Styczeń Lipiec

pn wt śr cz pt so nd


Cornelius Galle I. Starszy (ok. 1576–1650) Judyta z głową Holofernesa tzw. „Duża” Judyta | pierwszy miedzioryt z warsztatu Rubensa przed uzyskaniem „przywileju”


Lucas Vorsterman (1595–1675) Zuzanna i starcy (1620) | miedzioryt „z przywilejem Rubensa” i dedykacją dla Anny Roemer-Visscher


Sierpień August

info Sierpień Rubens. Mistrz warsztatu – Miejska Galeria Sztuki Orange Kino Letnie, 1.07.–31.08. Tour de Pologne UCI World Tour V Europejskie Targi Produktów Regionalnych, 10–17.08. XLVI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, 22–30.08.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich Do Zakopanego po raz kolejny zjadą górale z całego świata, by walczyć o Złote, Srebrne i Brązowe Ciupagi. Festiwalowi przez cały tydzień towarzyszą liczne imprezy: Konkurs Kapel i Instrumentalistów Ludowych im. Władysława Trebuni Tutki, Konkurs Powożenia, wystawa owczarków podhalańskich, warsztaty folklorystyczne, kiermasze sztuki ludowej.

Paulus Pontius (1603–1658) | Neron | miedzioryt

www.zakopane.eu

Tydzień 31


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sierpień August

Sierpień Styczeń

notes

1

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Nemezy Juliana

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

2

3

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Euzebiusza Gustawa

Lidii Nikodema

3.08.1873 r. – założenie Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszej organizacji turystycznej na ziemiach polskich.

Zakopane


Sierpień

Tydzień 32

August

4 Poniedziałek Monday Dominika Jana

5 Wtorek Tuesday Mariana Oswalda

6 Środa Wednesday Jakuba Sławy

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sierpień August

7

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Doroty Sykstusa

8

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Cypriana Dominika

9

10

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Romana Ryszarda

Borysa Wawrzyńca

Zakopane

Sierpień Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Sierpień

Tydzień 33

August

11 Poniedziałek Monday Klary Zuzanny

12 Wtorek Tuesday Lecha Innocentego

13 Środa Wednesday Diany Hipolita

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sierpień August

14

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Alfreda Maksymiliana

15

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Wniebowzięcie NMP Marii Napoleona

16 Sobota

17 Niedziela

Saturday

Sunday

Rocha Stefana

Julianny Jacka

Zakopane

Sierpień Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Sierpień

Tydzień 34

August

18 Poniedziałek Monday Heleny Ilony

19 Wtorek Tuesday Luizy Bolesława

20 Środa Wednesday Bernarda Sobiesława

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sierpień August

21

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Joanny Kazimiery

22

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Zygfryda Cezarego

23 Sobota Saturday Apolinarego Róży

24 Niedziela Sunday Bartłomieja Jerzego

Zakopane

Sierpień Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Sierpień

Tydzień 35

August

25 Poniedziałek Monday Józefa Ludwika

26 Wtorek Tuesday Adrianny Zefiryny

27 Środa Wednesday Moniki Cezarego

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Sierpień August

28

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Augustyna Aleksandra

29

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Beaty Jana

30 Sobota

31 Niedziela

Saturday

Sunday

Feliksa Małgorzaty

Bohdana Rajmunda

Dzień Solidarności i Wolności

Zakopane

Sierpień Styczeń

pn wt śr cz pt so nd


Wrzesień September

info Wrzesień Miejska Galeria Sztuki: Jiři Kubelka „Krąg”, szkło, malarstwo, grafika (sala A) od 5.09. Adam Rokowski – Rysunek (sala B) 10. Spotkania z Filmem Górskim, 3–7.09. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”, od 12.09. Dzień Sybirka, 17.09. 75. rocznica śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, 18.09. Twórcze Spotkania Muzyków Jazzowych – Jazz Camping Kalatówki 2014

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” Cykliczna impreza odbywająca się w Zakopanem od 2009 roku. Zawarte w nazwie projektu słowa „na szczytach” są symbolem miejsca, w którym festiwal się odbywa. Ma on popularyzować muzykę polską na całym świecie poprzez włączanie jej w repertuar światowych gwiazd, co wpływa na integrację europejską w dziedzinie kultury muzycznej i sztuki.

www.zakopane.eu


Schelte á Bolswert (ok. 1581–1659) | Zwiastowanie Maryi | miedzioryt


Wrzesień

Tydzień 36

September

1 Poniedziałek Monday Bronisławy Idziego

2 Wtorek Tuesday Juliana Stefana

3 Środa Wednesday Grzegorza Izabeli

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Wrzesień September

4

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Styczeń Wrzesień

Rozalii Róży

5

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Doroty Teodora

6

7

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Beaty Eugeniusza

Reginy Melchiora

Zakopane


Wrzesień

Tydzień 37

September

8 Poniedziałek Monday Marii Serafiny

9 Wtorek Tuesday Piotra Sergiusza

10 Środa Wednesday Łukasza Mikołaja

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Wrzesień September

11

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Styczeń Wrzesień

Hiacynta Jacka

12

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Gwidona Mai

13 Sobota Saturday Eugenii Jana

14 Niedziela Sunday Bernarda Cypriana

Zakopane


Wrzesień

Tydzień 38

September

15 Poniedziałek Monday Albina Lolity

16 Wtorek Tuesday Korneliusza Cypriana

17 Środa Wednesday Justyny Roberta

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Wrzesień September

18

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Styczeń Wrzesień

Ireny Stanisława

19

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Januarego Konstancji

20

21

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Eustachego Euzebii

Hipolita Mateusza

Zakopane


Wrzesień

Tydzień 39

September

22 Poniedziałek Monday Maurycego Tomasza

23 Wtorek Tuesday Bogusława Tekli

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Pierwszy dzień jesieni

24 Środa Wednesday Gerarda Jaromira

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Wrzesień September

25

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday

Styczeń Wrzesień

Aurelii Władysława

26

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Kosmy Damiana

27

28

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Wincentego Justyny

Marka Wacława

Zakopane


Wrzesień

Tydzień 40

September

29

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Poniedziałek Monday Gabriela Michała

30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Wtorek Tuesday Hieronima Felicji

30.09.1954 r. – utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

notes

Cornelius Galle I. Starszy (ok. 1576–1650) Śmierć Seneki | miedzioryt

www.zakopane.eu


1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Wrzesień September

Styczeń Wrzesień

pn wt śr cz pt so nd

Zakopane


Październik

Tydzień 40

October

notes info

Październik

V Międzynarodowe Forum Górskie, 1–3.10. Jesienne Spotkania Muzyczne, 4–5.10. Dzień Papieski, 12.10. 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego, 14.10. Inspirowane górami, 17–19.10. Miejska Galeria Sztuki: Andrzej Ziarko „Koń – jedyny żywioł, który dał się okiełznać” (sala A), „Ze szkicownikiem w plecaku” (sala B) Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski im. Anny Górskiej, Schronisko Chochołowska, od 19.10.

1 Środa Wednesday Remigiusza Danuty

www.zakopane.eu

Inspirowane górami Festiwal interdyscyplinarny obywający się w rocznicę nadania Zakopanemu praw miejskich. W tym roku od tej historycznej chwili mija 81 lat. Góry od wieków inspirowały artystów, literatów, muzyków na całym świecie. Festiwal jest prezentacją tej szeroko pojętej twórczości. W jego programie znajdą się koncerty zarówno muzyki klasycznej, jak i popularnej, wystawy, spotkania, spektakle.

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Październik October

2

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Dionizego Teofila

3

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Jana Teresy

4 Sobota

5 Niedziela

Saturday

Sunday

Rozalii Franciszka

Apolinarego Placyda

Zakopane

Styczeń Październik

Piątek


Październik

Tydzień 41

October

6 Poniedziałek Monday Artura Brunona

7 Wtorek Tuesday Marii Marka

8 Środa Wednesday Brygidy Pelagii

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Październik October

9

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Dionizego Wincentego

10

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Daniela Leona

11 Sobota Saturday Aldony Aleksandra

12 Niedziela Sunday Maksymiliana Serafina

Zakopane

Styczeń Październik

Piątek


Październik

Tydzień 42

October

13 Poniedziałek Monday Edwarda Teofila

14 Wtorek Tuesday Bernarda Kaliksta

15 Środa Wednesday Tekli Brunona

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Październik October

16

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Jadwigi Małgorzaty

17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Ignacego Wiktora

18

19

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Juliana Łukasza

Pawła Izaaka

Zakopane

Styczeń Październik

Piątek


Październik

Tydzień 43

October

20 Poniedziałek Monday Jana Ireny

21 Wtorek Tuesday Urszuli Jakuba

22 Środa Wednesday Filipa Salomei

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Październik October

23

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Seweryna Teodora

24

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Friday Marcina Antoniego

25 Sobota

26 Niedziela

Saturday

Sunday

Darii Bonifacego

Ewarysta Łucjana

Koniec czasu letniego

Zakopane

Styczeń Październik

Piątek


Październik

Tydzień 44

October

27 Poniedziałek Monday Iwony Sabiny

28 Wtorek Tuesday Szymona Tadeusza

29 Środa Wednesday Wioletty Felicjana

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Październik October

30 Czwartek Thursday Przemysława Zenobii

31 Piątek Friday Krzysztofa Urbana

notes

Zakopane

Styczeń Październik

pn wt śr cz pt so nd


Listopad

Tydzień 44

November

info Listopad Miejska Galeria Sztuki: Elżbieta Nałęcz-Kęszycka – „Życie zaplątane w nić” wystawa jubileuszowa (sala A), Prezentacja prac artystów z Żyliny (sala B) Święto Niepodległości, 11.11.

Paulus Pontius (1603–1658) | Ferdynand (1609–1641) Kardynał infant Hiszpanii władca nad hiszpańskimi Niderlandami | miedzioryt

www.zakopane.eu


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Listopad November

1 Sobota Saturday Wszystkich Świętych Juliana Łukasza

2 Niedziela Sunday Bohdana Bożydara

Dzień zaduszny

Zakopane

Listopad

notes


Listopad

Tydzień 45

November

3 Poniedziałek Monday Sylwii Marcina

4 Wtorek Tuesday Karola Olgierda

5 Środa Wednesday Elżbiety Sławomira

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Listopad November

6

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Feliksa Leonarda

7

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

PiÄ…tek Friday

8 Sobota Saturday Gotfryda Bogdana

9 Niedziela Sunday Aleksandra Ludwika

Zakopane

Listopad

Antoniego Ernesta


Listopad

Tydzień 46

November

10 Poniedziałek Monday Ludomira Leona

11 Wtorek Tuesday Narodowe święto Niepodległości Bartłomieja Marcina

12 Środa Wednesday Renaty Witolda

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Listopad November

13

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Benedykta Stanisława

14

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday

15 Sobota

16 Niedziela

Saturday

Sunday

Alberta Leopolda

Edmunda Gertrudy

Zakopane

Listopad

Emila Wawrzyńca


Listopad

Tydzień 47

November

17 Poniedziałek Monday Grzegorza Rocha

18 Wtorek Tuesday Romana Karoliny

19 Środa Wednesday Elżbiety Seweryna

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Listopad November

20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Anatola Sędzimira

21

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday

22

23

Sobota

Niedziela

Saturday

Sunday

Cecylii Marka

Adeli Klemensa

Zakopane

Listopad

Janusza Konrada


Listopad

Tydzień 48

November

24 Poniedziałek Monday Flory Jana

25 Wtorek Tuesday Katarzyny Erazma

26 Środa Wednesday Konrada Sylwestra

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Listopad November

27

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Waleriana Wirgiliusza

28

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday

29 Sobota

30 Niedziela

Saturday

Sunday

Błażeja Saturnina

Andrzeja Konstantyna

Andrzejki

Zakopane

Listopad

Zdzisława Stefana


Grudzień December

info Grudzień ZPAP – wystawa związkowa – Miejska Galeria Sztuki Otwarcie Sezonu Zimowego Koncert Sylwestrowy, 31.12.

www.zakopane.eu

Otwarcie sezonu zimowego Od kilku lat partnerskie miasta Zakopane i Sopot otwierają wzajemnie u siebie sezon zimowy i letni. Wydarzeniu towarzyszy rozświetlenie choinki na Krupówkach, wymiana oscypka na ogórek z sopockiej solanki, a także deski surfingowej na snowboardową. Puchar Zakopanego w narciarstwie alpejskim gromadzi dużą ilość zawodników, jak również kibiców.


Grudzień Schelte á Bolswert (ok. 1581–1659) | Narodziny Chrystusa | miedzioryt


Grudzień

Tydzień 49

December

1 Poniedziałek Monday Edmunda Natalii

2 Wtorek Tuesday Rafała Pauliny

3 Środa Wednesday Franciszka Ksawerego

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Grudzień December

4

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Barbary Krystiana

Barbórka

5

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Krystyny Sabiny

Sobota Saturday Mikołaja Emiliana

7 Niedziela Sunday Ambrożego Marcina

Grudzień

6

Zakopane


Grudzień

Tydzień 50

December

8 Poniedziałek Monday Marii Wirgiliusza

9 Wtorek Tuesday Leokadii Wiesława

10 Środa Wednesday Bogdana Julii

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Grudzień December

11

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Damazego Daniela

12

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Joanny Aleksandra

13

14 Niedziela

Saturday

Sunday

Łucji Otylii

Alfreda Jana

Grudzień

Sobota

Zakopane


Grudzień

Tydzień 51

December

15 Poniedziałek Monday Celiny Waleriana

16 Wtorek Tuesday Albiny Zdzisławy

17 Środa Wednesday Floriana Łazarza

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Grudzień December

18

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Bogusława Gracjana

19

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Dariusza Urbana

20

21 Niedziela

Saturday

Sunday

Bogumiły Dominika

Piotra Tomasza

Grudzień

Sobota

Pierwszy dzień zimy

Zakopane


Grudzień

Tydzień 52

December

22 Poniedziałek Monday Honoraty Zenona

23 Wtorek Tuesday Jana Małgorzaty

24 Środa Wednesday Adama Ewy

Wigilia Bożego Narodzenia

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Grudzień December

25

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Czwartek Thursday Boże Narodzenie Anastazji Eugenii

26

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Piątek Friday Boże Narodzenie Dionizego Szczepana

27 Sobota

28 Niedziela Sunday

Maksyma Żanety

Antoniego Cezarego

Grudzień

Saturday

Zakopane


Grudzień

Tydzień 1

December

29 Poniedziałek Monday Dominika Tomasza

30 Wtorek Tuesday Eugeniusza Sewera

31 Środa Wednesday Sylwestra Melanii

Sylwester

www.zakopane.eu

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17


1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Grudzień December

Grudzień

pn wt śr cz pt so nd

Cornelius Visscher II. (ok. 1629–1662) | „Duży“ Sąd Ostateczny | miedzioryt z dwóch płyt


Schelte á Bolswert (ok. 1581–1659) | Wniebowstąpienie Chrystusa | miedzioryt


notes

Zakopane


Peter Paul Rubens | Święta Katarzyna | rycina


2015 Styczeń

Luty

Marzec

January

February

March

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

2 3 4 5 6 7 8

1

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

pn wt śr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

Kwiecień

Maj

Czerwiec

April

May

June

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

July

August

September

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4 5 6

Październik

Listopad

Grudzień

October

November

December

pn wt śr cz pt so nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

pn wt śr cz pt so nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

pn wt 1 śr 2 cz 3 pt 4 so 5 nd 6

7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 25 26 27 28

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Zakopane


Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane tel. +48 18 20 20 400 www.zakopane.eu

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego ul. Krupówki 41 34-500 Zakopane www.galeria.zakopane.pl reprodukcje: Regionalne Muzeum Sztuki i Historii Kultury w Siegen wydawca Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego & grupa tomami © 2013 by www.tomami.pl ISBN 978-83-60189-41-2


zakopane

rubens 2014

zakopane.eu

Kalendarz 2014  

Rubens, Miejska Galeria Sztuki Zakopane, Grupa Tomami