Page 2

Aktuálně

Nový občanský zákoník (NOZ) a jeho dopady na činnost realitních kanceláří Jak známo, na českém realitním trhu působí realitní kanceláře s rozdílnou úrovní poskytovaných služeb. Je řada realitních kanceláří, jejichž makléři mají zkušenosti, průběžně si doplňují své znalosti potřebné k výkonu zprostředkovatelské činnosti na profesionální úrovni a při jednání se svými klienty dodržují základní principy etického chování. Mezi takové patří členové ARK ČR, kteří se v souladu se stanovami odborně vzdělávají a periodicky si obnovují svojí certifikaci. A pak jsou zde také realitní kanceláře, resp. makléři, kteří výše uvedeným zásadám nepřikládají příliš velkou váhu a podle toho jednají se svými klienty. Co se změní na realitním trhu po nabytí účinnosti již schváleného NOZ? Předpokládejme, že termín účinnosti NOZ, tj. 1. 1. 2014 nebude odložen a že většina potřebných souvisejících zákonů a dalších navazujících právních norem bude před koncem tohoto roku schválena (zejména se jedná o nový katastrální zákon, který v současné době projednává Senát a nový občanský soudní řád, ale i řada dalších norem). V případě, že by související právní normy nebyly včas schváleny, bylo by nutné účinnost NOZ o nezbytnou dobu odložit, neboť např. jen bez nového katastrálního zákona či nového občanského soudního řádu by při účinném NOZ po 1. 1. 2014 nastal bezpochyby značný chaos. Skutečnost, že tato tzv. rekodifikace je jednou z  největších změn v  oblasti soukromého práva v  historii České republiky znamená, že tyto nové právní normy se budou dotýkat každého občana naší země. Pro realitní obchody

budou důležité zejména odlišnosti ve smluvních vztazích (zprostředkovatelské, kupní, nájemní a další smlouvy). Je třeba si uvědomit, že NOZ vychází z jiných principů než aktuálně platný občanský zákoník z  roku 1964. To lze např. ukázat na skutečnosti, že NOZ mimo jiné umožňuje větší smluvní volnost a výrazně snižuje množinu důvodů, pro které jsou smlouvy tzv. absolutně neplatné – většina vad ve smlouvách způsobuje tzv. relativní neplatnost, tzn., že smlouva, u které je dán důvod relativní neplatnosti, se považuje za platnou do okamžiku, kdy se této neplatnosti oprávněná osoba v  zákonné lhůtě dovolá. Každý realitní makléř musí být nejen schopný obchodník, ale měl by mít také určité znalosti z vybraných okruhů práva, daňové problematiky, základů stavebnictví, financí a hypotečního úvěrování, oceňování, výpočetní techniky aj. ARK ČR již více než dvacet let nabízí realitním makléřům i všem dalším zájemcům semináře a kurzy zaměřené na realitní byznys. V souvislosti s  uvedením NOZ a souvisejících právních norem do praxe si uvědomujeme složitost celé této situace i pro oblast obchodování s nemovitostmi a správy nemovitostí. Proto, abychom alespoň částečně usnadnili realitním makléřům a správcům nemovitostí tuto obtížnou situaci, nabízíme možnost účasti na řadě kurzů věnované této problematice. I když každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, přesto je zapotřebí, aby každý makléř se alespoň v určité míře seznámil s NOZ a souvisejícími předpisy,

Profesní vzdělávání

Firemní vzdělávání na přání Potřebujete proškolit vaše makléře v určité oblasti a v naší nabídce jste nenašli odpovídající kurz? Nabízíme uspořádání jedno- či vícedenního kurzu „šitého na míru“ dle vašich požadavků.

2

neboť jinak by nemohl být odborně fundovaným makléřem v komunikaci ani se svými klienty ani s  právníkem připravujícím smlouvy ke všem obchodním případům. Jen namátkou vyberme takové věci jako je např. zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování, změny v oblasti předkupního práva, či vedlejší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě celá řada dalších věcí. Jsme přesvědčeni, že pouze ti realitní makléři, kteří se seznámí s NOZ, novým katastrálním zákonem a dalšími souvisejícími právními normami, budou schopni poskytovat svým klientům kvalifikované služby a nebudou jim i sobě způsobovat komplikace nebo finanční či jiné škody při realitních obchodech. Naopak, pro ty realitní makléře, kteří ani dosud nevěnovali právní problematice realitních obchodů náležitou pozornost a podceňují zásadní změny vyplývající z  rekodifikace soukromého práva, bude pak jen otázkou času, kdy neobstojí v ostré konkurenci na realitním trhu a budou nuceni ukončit svoji realitní činnost. - red -

Management v realitní kanceláři Seminář je určen především pro manažery realitních kanceláří. Termín: 13. 11. 2013 (10-17 hod.) Místo konání: Praha, sídlo ARK ČR, Cena: 1.900 Kč + DPH, Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPH Seminář vede: PhDr. Martin Cipro: atestovaný a registrovaný psycholog v soukromé praxi v oblasti firemního a individuálního psychologického poradenství Program: ■■ Styly vedení a prosazování autority ■■ Delegování úkolů a kontroling ■■ Motivace v práci realitního makléře ■■ Týmová práce v realitní kanceláři ■■ Práce s prioritami time-management ■■ Psychologická diagnostika - dotazník typologie osobnosti pro manažery

realitní magazín ark čr ■ 7/2013

Časopis Asociace realitních kanceláří 7-2013  
Časopis Asociace realitních kanceláří 7-2013  

Pravidelný časopis přinášející informace ze světa největší a nejstarší profesní organizace ve světě realit. Právo, daně a reality a jak nan...

Advertisement