Page 1

PORTFOLIO

TOMÁŠ KRČ


TOMÁŠ KRČ * 3. 5. 1993 Brandýs nad Labem 1999 - 2008 ZŠ Stará Boleslav 2008 - 2012 SPŠ Zeměměřická Hrdlořezy 2012 - Fakuta architektury ČVUT 2014 - Prouni CZ s.r.o. Znalost programů: SketchUp, AutoCAD, ARCHICAD, 3DS Max Design, Microstation, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator. email: krctomas@seznam.cz tel: +420 608 459 910


OBSAH:

ŠKOLNÍ PROJEKTY: PODZEMNÍ PROSTOR ZAN I Schleger

LODĚNICE CÍSAŘSKÁ LOUKA ZAN II Schleger MEDRHAUS ŽATEC ATBS ateliér Pavla Gregora PALÁC KARLÍN ATOS ateliér Jana Sedláka JESTŘÁBÍ BOUDA ATZBP ateliér Petra Kordovského

OSTATNÍ PRÁCE PŘÍSTAVBA TŘÍD 5.ZŠ NA VÝSLUNÍ BRANDÝS NAD LABEM PROUNI CZ s.r.o. PŘESTAVBA RODINNÉHO DOMU BRANDÝS NAD LABEM PROUNI CZ s.r.o. ZEVLÍTKO „UVELEBÍTKO“ WORKSHOP ZEVLÍTKA VYSTŘIHOVÁNKA BENIESOVI VILY V LITOLI DGII SEMESTRÁLNÍ PRÁCE DESIGN VODÁCKÉHO VYBAVENÍ DOMÁCÍ PRÁCE KRESBY, MALBY, FOTKY.


PODZEMNÍ PROSTOR

ZAN SCHLEGER


Podzemní výceúčelový prostor před Stavební fakultou ČVUT je určený především k přednáškám, divadelním vystoupením typu „oneman show“, nebo menším konzertům. Rytmus kroků a hudby, prolínání nepravidelného a pravidelného rytmu. Stres, strach x hudba, odpočinek, uklidnění. Asi takto bych mohl nejstručněji charakterizovat tento projekt. Situace 1:10000 „Poznávám zvuk kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte.“

Vývoj konceptu:

Řez A - A

Řez B - B


B

A

A 0,5 0

1

Půdorys

2

3

4

B Pohled na střechu


LODĚNICE CÍSAŘSKÁ LOUKA ZAN SCHLEGER


Vodácký klub nacházející se na Císařské louce, místě s dlouholetou veslařskou a kanoistickou tradicí, v prostorech bývalého Vodáckého stadionu, byl projektován podle přání mladých sportovců a jejich rodičů z Kajak klubu Brandýs n. L. Kromě milionů a automatů na energetické nápoje si mladí vodáci přáli Vodácký klubposilovnu nacházejícís se na Císařské louce, místěstěnu s dlouholetou vestělocvičnou, lezeckou lařskou a kanoistickou tradicí, prostorech bývalého Vodáckého stadionu (boulder) nebov klubovnu, kde by se byl projektován podlescházet přání mladých jejich rodičů mohli i mimosportovců tréninky.a Rodiče si z Kajak klu Brandýs n. L. naopak přály pohodlné místo, odkud by Kromě milionů a automatů na energetické nápoje si mladí vodáci přáli mohli pozorovat své ratolesti. posilovnu s tělocvičnou, lezeckou stěnu nebo klubovnu, kde by se mohli Všem těmto přáním se projekt snažil scházet i mimovyhovět tréninky.dřevo Rodičestavbou si naopakvzdáleně přály pohodlné místo, odkud b připomohli pozorovat své ratolesti. mínající parník. Uskočením hmot reaguji Všem těmtona přáním se projekt snažil vyhovět. pulzování a dynamiku řeky Vltavy. Významné stavby v okolí

Doprava v okolí

Situace 1:10000

Situace 1:10000


Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP


Pohled JV

ŘEZ A – A´


Pohled SZ

Pohled SV

Pohled JZ


MEDRHAUS

ateliér PAVLA GREGORA


GALERIE

LOFTOVÝ BYT

moderní dispozice

BYT 1+KK

tradiční dispozice

MASÉRNA, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ recepce, šatny, kotelna

MINI WELLNESS

sauna, whirpool, relax

Situace 1:1000 Měšťanský dům zvaný po svých poslední německých majitelích „Mederhaus“ se nachází v historickém centru města Žatec, na náměstí 5. května. Tento dům patřil mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického domu v Žatci, v kterém se kdysi i provázelo. Dnes už bohužel z kdysi krásně dochovaného „exempláře“ zbývají jen chátrající ruiny, v podobě holých rozpadajících se zdí a promočených gotických sklepů. Cílem projektu je alespoň částečné navrátit charakteristickou barokní podobu domu, jeho oživení a vytvoření alespoň dvou bytových jednotek. Pro lepší představu o domě použiji slova znalce historické architektury Dobroslava Líbala: „Jednoposchoďový dům na podélném, poněkud nepravidelném půdorysu o třech okenních osách daleko od sebe rozhozených, fasáda hladká, v přízemí částečně šikmá přizdívka, střecha rovnoběžná s ulicí. Dva gotické sklepy jsou pod předním traktem, do ulice s původním širokým schodištěm ploše zaklenutým. Budova jest v jádře gotická i v prvním poschodí, přestavěná zejména po žateckých požárech v 18. století. Fasáda budovy byla obnovena v již zmíněném duchu podle dochovaných historických fotografií a stavebně historického průzkumu. Stejně tak byla obnovena pavlač a původní nástupní schodiště do 1. patra. Do přízemí a sklepů budovy bylo navrženo mini wellness centrum se saunou, vířivou vanou a masérnou. Tato funkce by měla do objektu znovu vdechnout život. V dalších patrech byly navrženy byty. Jeden jako klasický (1 + kk) a druhý zcela moderní (otevřená dispozice - loftový byt). Nejzajímavějším novým architektonickým prvkem je řešení prosvětlení podkrovního bytu. Nezvykle řešený novotvar celoskleněného vikýře, celoprosklený štít a skleněné tašky pod kterými se nachází světlík propouštějící rozptýlené severní světlo.


TECH. MÍSTNOST

KOUP. MASÉRNA

A

LOŽNICE PŘEDSÍŇ LOFT

RECEPCE ŠATNA

OBÝVACÍ POKOJ + KK PAVLAČ

B

HALA

PŘÍZEMÍ

1. PATRO

LOFTOVÝ BYT LOŽNICE

ŠATNA

PŮDORYS PODKROVÍ

GALERIE

SAUNA RELAX

WHIRPOOL

SUTERÉN


ŘEZ B–B´

ŘEZ A–A´


Pohled JZ

Pohled SV


PALÁC KARLÍN ateliér JANA SEDLÁKA


Schéma umístění parcely v celku Prahy

Situace

Objekt se nachází v těžišti městské části Karlín v ulici Sokolovská. Parcela se nachází na spojnici dvou významných parků – Karlínské náměstí a Kaislovy sady. V místě hlavního vstupu bylo použito odskoku uliční čáry, která tak umožňuje vytvoření snadno zapamatovatelného předprostoru a záchytného bodu ulice, která jinak jakékoli významné body postrádá. Další veřejný prostor se nachází v zadní části parcely, která je klidovější, parkově upravená. Nachází se v ní sala terrena s kavárnou a divadelním klubem po svých bocích. Zahrada sloužící převážně mateřské škole je od veřejné části oddělena uměle vytvořeným svahem, který je ostře geometricky tvarován a ve východozápadní ose vytváří optickou a zvukovou bariéru mezi těmito dvěma prostory. Jeviště sala terreny je určeno převážně ke konání menších koncertů, divadelních představení a vystoupení ZUŠ. Stavba samotná je vzdušná, rozdělená na více hmot, z nichž dvě nejvyšší tvoří průčelí směřující do ulice. Další nižší hmota odděluje prostor vnitřní dvorany a zahrady se sala terrenou. Podél východní a západní části dvorany se nachází pouze dvoupodlažní hmoty obchodů. Ve vyšší hmotě se v přízemí nachází kavárna, v dalších patrech restaurace, dvě patra galerie, dvě patra knihovny a malý kancelářský prostor, který by měl dle předpokladů sloužit jako další zázemí knihovny, nebo galerie. V hmotě oddělující dvoranu a zahradu se postupně nad sebou nachází soukromá mateřská škola, otevřené prostory ZUŠ/herny. V posledních dvou patrech se nachází pavlačové byty. Nejdominantnějším architektonickým prvkem, by mělo být monumentální schodiště tvaru podkovy,


KANCELÁŘE KNIHOVNA GALERIE

BYTY

RESTAURACE

ZUŠ, HERNA

KAVÁRNA

OBCHODY

SALA TERRENA

MULTIFUNKČNÍ SÁL + GARÁŽE

Funkční schéma

KAVÁRNA

O3

O4

O2 O1

řez HLEDIŠTĚ

JEVIŠTĚ

ZAHRADA MŠ

KAVÁRNA DIVADELNÍ KLUB LÍSTKY

Půdorys parteru

ŘEZ celým souborem domů


ZUŠ

RESTAURACE

KNIHOVNA

Půdorys 2.NP

Půdorys 6.NP

KANCELÁŘE

HERNA

GALERIE

Půdorys 3.NP

BYTY

Půdorys 7.NP

VÍCEÚČELOVÝ SÁL

KNIHOVNA/ GALERIE

Půdorys 4.NP/5NP

Suterén


Severní pohled

Jižní pohled

Severní pohled

(SALA TERRENA)


JESTŘÁBÍ BOUDA

ateliér PETRA KORDOVSKÉHO


Původní Jestřábí boudy:

– pětice typizovaných objektů z 30. let 20. století sloužících čs. armádě jako kasárna jednotky střežící a obsazující čs. opevnění

– během 2. světové války se zde nacházela experimentální stanice přírodovědce K. Herdermertenema a německá vojenská polární škola – po 2. světové válce sloužily Jestřábí boudy k rekreačním účelům. – postupem času upadá kvalita a oblíbenost J.b. díky neúdržbě – dvě boudy vyhořely (v 50. a 70. letech) – boudy byly definitivně uzavřeny kvůli vypouštění odpadních vod přímo do přírody v 1. zóně národního parku – v roce 1986 krnap budovy bourá a odstraňuje

Dnes na místě bývalých Jestřábích bud stojí trafostanice a garáž sloužící nedaleké Vrbatově boudě.


JESTŘÁBÍ BOUDA Vize moderní horské chaty na místě bývalých Jestřábích bud, na Zlatém návrší, v 1. ochraném pásmu Krkonošského nárorního parku. Horská chata menších rozměrů vycházející tvarem z žulovových kvádrů (např.: i z nedalekých Harrachových kamenů) přebírá funkci stávající budovy trafostanice pro nedalekou Vrbatovu boudu. Budova je navržena jako soběstačná dřevostavba s jihozápadní fotovoltaickou fasádou. V návrhu byla zohledněna i krkonošská turistická stezka pro invalidy, proto byla stavba navrzěna jako částečně bezbariérová. Ve Jestřábí boudě se nachází restaurace s kuchyní na zhruba 60 jídel, 8 pokojů pro hosty a 2 pro zaměstnance. Hlavním účelem chaty je tedy krátkodobé ubytování pro turisty, případně teambuldingové akce nebo školení malých firem škol a horské služby.

ko

Harrachovy kameny

dùm jako trychtýø

dùm jako trychtýø

pøístup k chatì pøístup k chatì pro pìší pro pìší

Harrachovy kameny

1.02

1.07

pøístup k chatì pro pìší

1.06

1.08 1.01

1.05 1.03

1.04

1.09

1.NP

P

ZB

AT

ná ze v úl

oh

y

šK

To

po slu

ch ač

1.01 – JÍDELNA/RESTAURACE 1.02 – KUCHYNĚ 1.03 – POKOJ SPRÁVCE 1.04 – POKOJ PRO INVALIDU 1.05 – LYŽÁRNA/KOLÁRNA/ SUŠÁRNA 1.06 – TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.07 – WC 1.08 – ZÁDVEŘÍ 1.09 – TERASA

atel

ier

Pe La tr Ko dis rd lav ovs Vrb ký ata

pøístup k chatì pro pìší

dùm jako trychtýø

řez A–A´

Harrachovy kameny

řez A–A´

chovy meny


0.02

0.03

0.04

0.05

0.06 0.07

2.01 0.08 0.09

2.NP

1.PP

2.01 – GALERIE/ZASEDACÍ PROSTOR/SPOLEČNÝ PROSTOR

0.01 – GARÁŽ 0.02 –TRAFOSTANICE/BATERIE 0.03 – REZERVA/KOTELNA 0.04 – ODPADY 0.05 – SKLAD KUCHYNĚ 0.06 – SKLAD 0.07 –TZB 0.08 – ÚKLID 0.09 – DENNÍ MÍSTNOST + POKOJ ZAMĚSTNANCI

3.NP

ŘEZ A–A´

ch slu

KR

Tom

po hy

P

v úlo ze

ZB

ná lier

Pet La r Kor disl do av vs Vrb ký ata

ate

Z 15 20

áš

Č

3.01 – „NOUZOVÉ SPANÍ“ (spaní s vlastním vybavením, spacák + karimatka)

AT

0.01


3.01

V POHLED

J POHLED

Z POHLED

S POHLED


POHLEDY M1:40

DETAIL M1:5 - půdorys konstrukce pípa (černá/nerez)

1 783

633

(nerez; 2 nádoby; včetně baterií)

3 921

barová deska

(ocel, černá - antracit)

1 047

lepidlo deska 15 CLT panel; 3 vrstvy [9-14-9]

50

1 733

50

50

barová deska

1 733

(ocel, černá - antracit)

108

5 400

587

31

133

1 527

371

89

450

77

14

31 60

34

50

45

deska CLT panel;

101

49

70

55

el. vedení + LED pásek vedeno mezi bar. deskou a fošnami

170 124

31

80 194

barová deska ocel

el. vedení + LED pásek

otvor v noze pro trny Ø 13mm, 72mm

5 601

17

lepidlo 1mm

barová deska

13

ocelové trny Ø 12mm, 70mm

(ocel, černá - antracit)

fošny borovice

noha CLT panel; 3 vrstvy [9-32-9];

80

450

691 1 141

(tělo - nerez; páka - soustružený CLT panel)

76

7

104

44

200

450

233 457

pípa

(černá/nerez)

450

457

nohy

kávovar

DETAIL M1:15 - ukotvení

613

350 14 31

60

DETAIL M1:5 - barová deska

ŘEZ M1:10 20

50

81 (nerez; 2 nádoby; včetně baterií)

(CLT panel; 3 vrstvy [932-9]; černá tabulová barva)

(CLT panel; 3 vrstvy [932-9]; černá tabulová barva)

192

486

dřez

fošny

(borovice; přírodní; růstově křivé čelní na ploše)

150

1 250

123

345 7

(CLT panel, 3 vrstvy [9-14-9];přírodní)

nohy

89

70

96

265 205 245

police

(CLT panel; 3 vrstvy [914-9]; černá tabulová barva)

701

deska

7

(CLT panel, 3 vrstvy [9-32-9];přírodní)

852

1 839

453

1 158

366

barová deska

350

7 1 198

17

(CLT panel, 3 vrstvy [9-14-9]; přírodní) 93

dvířka

613

742

31

police 50

(tělo - nerez; páka - soustružený CLT panel)

322

42

411 50

pípa

50

1 141

331 331 1 733 5 400

fošny borovice 16ks/pole; různé tloušťky [6080mm]; rovnoměrně [40-55mm mezery]

30

78

331 331

(masiv; černá tabulová barva; knob vyfrézovaný CLT; přírodní)

30

450

88

(CLT panel; 3 vrstvy [9-14-9]; černá tabulová barva)

(borovice; přírodní; růstově křivé čelní na ploše)

(černá/nerez)

50

deska

fošny

kávovar

1 733

noha CLT panel; 3 vrstvy [9-32-9];

15

7

1 733 5 520

145

50

80

1 733

20

80

50

(CLT panel, 3 vrstvy [9-32-9]; přírodní)

852 940

1 205

(CLT panel; 3 vrstvy [9-32-9]; černá tabulová barva)

120

1 205

30 30 50 265 205 245 345 7 852

7 1 205 1 198

nohy

barová deska

170

dvojzásuvka 2x 230; vypínač

trojzásuvka 3x 230

70

1 783

7

1 783

(tělo - nerez; páka - soustružený CLT panel)

kávovar

(ocel, černá - antracit)

11

barová deska

dřez

128

(tělo - nerez; páka - soustružený CLT panel)

194

pípa

police CLT panel, 3 vrstvy [9-14-9]

77 185

120

30

noha CLT panel; 3 vrstvy [9-32-9]; deska CLT panel; 3 vrstvy [9-14-9]


PŘÍSTAVBA TŘÍD 5. ZŠ PROUNI CZ s.r.o


ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ – VARIANTA 1

půdorys 1 : 1200

situace 1 : 4000

podélný řez 1 : 1200

perspektivní pohled na hmotu

JZ pohled 1 : 1200

Projekt je propracovanější hmotovou studií variant nástavby/přístavby alespoň 4 nových tříd 5. ZŠ Brandýs nad Labem. Nakonec u města a ředitele školy zvítězila varianta 1. ze tří navržených. Projekt byl následně v kanceláři zpracován ve všech fázích projektové dokumentace.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ – VARIANTA 2

půdorys 1 : 1200

situace 1 : 4000

JZ pohled 1 : 1200

perspektivní pohled na hmotu

JV pohled 1 : 1200

perspektivní pohled na hmotu

perspektivní pohled na hmotu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ – VARIANTA 3

půdorys 1 : 1200 situace 1 : 4000

perspektivní pohled na hmotu

JV pohled 1 : 1200

SV pohled 1 : 1200


RODINNÝ DŮM SPOŘILOV PROUNI CZ s.r.o


RODINNÝ DŮM BRANDÝS NAD LABEM – SPOŘILOV 1.7

1.4

1.5

1.6

1.2

1.1

1.1 ZÁDVEŘÍ + ŠATNA 1.2 WC 1.3 TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.4 KUCHYŇ + JÍDELNA 1.5 SPIŽÍRNA 1.6 OBÝVACÍ POKOJ 1.7 TERASA

1.3

Má nejoblíbenější varianta studie přestavby malého rodinného domu v Brandýse nad Labem. Pro pána kterému je všechno jedno a pro paní která nemá ráda „designové výstřelky“ a rozhodně potřebuje mít „americkou“ dvoukřídlou lednici. Komunikace s lidmi je náročná, ale občas je to i celkem sranda.

2.4

2.1

1. a 2. VARIANTA – BEZ PŘESAHU STŘECHY

1. a 2. VARIANTA – BEZ PŘESAHU STŘECHY

3. VARIANTA – BEZ PŘESAHU STŘECHY

DODATEČNÁ PŘÍČKA

3. VARIANTA – BEZ PŘESAHU STŘECHY

PŮDORYS 1NP

2.3 ROZDĚLENÍ POKOJE POMOCÍ SKŘÍNÍ

2.5

2.2 2.1 CHODBA 2.2 KOUPELNA 2.3 DĚTSKÝ POKOJ 2.4 LOŽNICE 2.5 ŠATNA

POROVNÁNÍ VŠECH ŘEŠENÝCH HMOTOVÝCH VARIANT (pohled z ptačí perspektivy na západ (ze zahrady)) AXONOMETRIE

PŮDORYS 2NP

keramika, nebo plech

zemité odstíny přední omítky

dřevěná fasáda, přes roh

dům bez střešních přesahů

černé antracitové/hliníkové leštěné rámy oken a dveří

terasa kde si odpočinu a kde budu chtít být co nejvíc

INSPIRACE

pohled ze zahrady


schodiště

propojení kuchyně/jídelny s obývacím pokojem

posuvné dveře

sezení pod schody

VARIANTA SE SPÍŽÍ interiér s vestavěnými skříněmi/knihovnami

výhled do zahrady

vestavěné skříně/police/knihovny/úložné prostory uzavřené/otevřené

INSPIRACE interiér

keramika, nebo plech

komín zvenku

vikýř pod kterým se nachází koupelna, kombinace dřeva a plechu

omítka zemité barvy – svěle šedá, jemně krémová, bílá

dům se střešními přesahy

vstup – závětří a stříška, z plechu/dřeva vstupní dveře, vstup prosvětlen díky mléčnému sklu

dřevěná fasáda

INSPIRACE

pohled z ulice


ZEVLÍTKO „UVELEBÍTKO“ workshop NEZEVLI JEN TAK


ZEVLÍTKO „UVELEBÍTKO“ Základem zevlítka je jedna jednotka, která může fungovat jak samostatně, tak v různě poskládaných souborech. Je tedy pouze a jen na uživatelích, který mód si zvolí. Jednotka má v sobě zaintegrovaný stojan na kola a odpadkový koš. Její rovné a zkosené plochy nabízejí spoustu možností, jak se na zevlítku uvelebit. Umístění: libovolné – stačí dostatěčně velká rovná plocha (půdorysné rozměry jednotky 1200x1200 mm). Namátkou jsme vybrali tyto lokality: Jez, Řapík, Parkoviště, U stromu a U soutoku.


VYSTŘIHOVÁNKA

o.s. Za záchranu kubistické vily


EMIL KRÁLÍČEK | BENIESOVA VILA

okres Nymburk

Lysá nad Labem

Litol

Architektonickým skvostem přesahujícím nejen hranici regionu, ale bez nadsázky i českého státu je vila cukrovaru v Litoli. Tato velice hodnotná kubi­stická stavba byla projektována Ing. Emilem Králíčkem v roce 1912 pro generálního radu Jindřicha Beniese. Vysoce reprezentativní dům byl obklopen rozlehlou zahradou, ze které se do dnešních dnů zachovala jen část. Rovněž i sousední cukrovar byl pro havarijní stav zbourán a na jeho místě vzniklo rozsáhlé zpevněné plochy firmy ARS Altmann. Architektonický kubismus je českým fenoménem. Emil Králíček (1877 – 1930) patřil k nejvýraznějším osobnostem české secese, a to zvláště v pozd­ním období. Jako jeden z prvních architektů uplatnil ve svých projektech historické prvky. Až do nedávné doby byl zcela neznámý, neboť projekty pro Blechovu firmu si nemohl sám podepisovat ani publikovat. Je autorem celé řady významných domů v Praze, např. paláce Diamant ne nároží Spálené a Lazarské ulice. Vystřihovánka byla zpracována jako semestrální práce z DG2 na FA ČVUT a pro o.s. Za záchranu kubistické vily Emila Králíčka v Litoli.

1

Králíčkova vila [online]. Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli, o. s. (2010). [5.5.2015]. Dostupné z: http://kralickovavila.webnode.cz/o-nas


F6 F6

99 94 + 95 F5 F1 F2

F3 VERANDA (viz. detail)

ZADNÍ SCHODIŠTĚ

F6 – díl se samostatnou střechou Tento díl už máme naohýbaný, s okny a hotovou fasádou, slepíme ho do jeho finálního tvaru. Na střechu (83) nalepíme atiku (84) a pak i oplechování (86 a 87), díky kterému dokážeme přilepit střechu na díl F6. Po přilepení střechy už jen nalepíme komíny. 98 86 41 85 87 46 88 48 49 48 84 D5 47 O24 96

94 + 95

104

98 100

F4

F1 + F4 – slepení dílů k sobě ZADNÍ SCHODIŠTĚ Na vnější část zdi okolo schodiště (79) nalepíme oplechování (82), poté k oplechování a dílu 79 přilepíme vnitřní část zdi. Plato se schodištěm (81) spojíme s přední zdí a následně s dílem F1. 44 45 D4 42 43 100 96

40

33

88 84 87 83 48 86 102 96 A2

101

D3

A2

32 98

91

104

91

A3

12

6

10 102

2 O15

50 O25 56 54 51 52 57

55

58 55

53

50

O25 54

56 51 27 O14 39 35 O20 34 O17 O20

28

29

30

O18 O21

28

30

36

O22

28

30

37

O18

O4

28

11

O2

D1

7

11

O2

8

16

O3

8

19

36

11

29

O1

80

5

81

O2

O1

P

O2

15

O2

9

O2

21 22 O9

O1

8

23

7

4

91

7

18

8

O1

11

8

O5

O16

A3

O1

20 O6

7

3 A2

26

90

O3

D1

P 11

11

O2

79

82

81

D1

O1

O2

11

O2

O4 8

9

13 14

5

3

1

92

O3

D2

12

25

O10

16

17

2

24

O11

O7

24

O8

O7

O12


FOTO: JAN LUXÍK


design vodáckého vybavení bratr Ladislav Krč


Jednoduchý design lodi, helmy a oblečení pro mého bratra a jeho sponzora firmu AgroEfekt pana ing. Františka Maška. Loď i helma vycházejí z jednoduchého loga firmy. Ochranná přilba je navíc doplněna o bratrovo jméno a symbol ryb, jenž jsou jeho znamením zvěrokruhu (inspirováno časopisem Playboy z 90. let). Helma i loď už absolvovala několik mezinárodních závodů.


DOMÁCÍ PRÁCE


. DĚKUJI

krč portfolio 2016