Page 1

Výsledky maturitních zkoušek na SOŠPo Most ve školním roce 2012/2013 – v jarním termínu

Třída

Počet maturujících

P- 4.A P- 4.B Celkem P - 4 %

16 12 28 100%

Prospěl s vyznamenáním 2 3 5 17,86%

Prospěl

Neprospěl z 1 předmětu

13 9 22 78,57%

0 0 0 0%

Žáci s vyznamenáním P – 4. A P – 4. A P – 4. B P – 4. B P – 4. B

Tvrdková Pavlína Szabová Simona Koťátková Lenka Kočišová Romana Šimon Václav

Neprospěl ze 2 a více předmětů 1 0 1 3,57%

vysledky-maturitnich-zkousek-201213-jarni-termin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you