Page 1

AG VESPA VERKOOPT

Antwerpsesteenweg 369 | 2390 Westmalle AG VESPA verkoopt het kasteeltje “Torenhof” aan de Antwerpsesteenweg 369 in Malle.

TORENHOF

4.999 m² perceeloppervlakte

Het eigendom is een vakantiehuis dat aangekocht is door de stad Antwerpen. Het voorzag tot midden 2013 buitenschoolse opvang voor een 85-tal kinderen.

Verkoop via bieding onder gesloten omslag

Het eigendom ligt in een groen omgeving, vlakbij het centrum van Malle. Het is uitermate geschikt voor de realisatie van een nieuw project, bestaande uit meergezinswoningen met ondergrondse garage.

Afsluitdatum biedingen: vrijdag 6/06/2014 om 15 uur

www.agvespa.be | 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

Minimum biedingprijs € 835.000


Voorkempen Malle bestaat uit Oostmalle en Westmalle die in 1979 fusioneerden. De Kempense gemeente ligt op de as Oostmalle – Schilde. De gemeente is vooral bekend voor haar smakelijke Westmalse Dubbel en Trippel maar heeft meer te bieden. Je vindt er kunst, cultuur, natuur, moderne industrie, rust en ontspanning, fietsroutes,wandelpaden, …. De Trappistenabdij, de Scherpenbergmolen, het Kasteel van Westmalle en het Kasteel De Renesse zijn de best gekende bezienswaardigheden. In de deelgemeente Westmalle zijn er 14 locaties waar je terecht kan voor vakantie, rust, verzorging of bezinning. Het Torenhof was er, als locatie voor buitenschoolse opvang, één van.


Ligging • Malle is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer door de lijnenbundel Antwerpen – Turnhout of met de wagen via de E34 Antwerpen – Eindhoven • Verschillende winkels op wandelafstand • Het Torenhof ligt op wandelafstand van de aangename dorpskern van Westmalle met tal van buurtwinkels • Het eigendom is gelegen tussen de Antwerpsesteenweg en de Hallebaan


Algemene kenmerken eigendom • Oppervlakte van lot 1A: 4.999 m² • Vloeroppervlakte hoofdgebouw: ± 742 m² • Vloeroppervlakte bijgebouw: ± 157 m² • EPC voor conciërgewoning in Torenhof: 243 kWh/m² (unieke code 1525848)

Beschrijving eigendom Malle, eerste afdeling Een projecteigendom gelegen te Malle, Antwerpsesteenweg 369 en kadastraal gekend onder Malle, 1ste afdeling, sectie B, nummer 0422 V, 0421 L/deel en 0422 A 2/deel met een oppervlakte volgens meting van 4.999 m² zoals dit afgebeeld staat in gele kleur onder lot 1a op het opmetingsplan opgemaakt door de landmeter-expert van AG VESPA op 6 mei 2012. Het eigendom bestaat uit een hoofdgebouw met aanbouw. Het hoofdgebouw bestaat uit een kelder, een gelijkvloers met hal, refter, keuken en toilet, een eerste verdieping met een conciërgewoning en bureel en een tweede verdieping met slaapkamers. De aanbouw bestaat uit een gelijkvloers met inkomhal, speelzaal, sanitair en een binnenspeeltuin. Het eigendom heeft een tuin met waardevolle bomen.

Alle oppervlaktes en afmetingen zijn louter indicatief.


Verkoop eigendom Antwerpsesteenweg 369 De minimum biedingprijs voor het eigendom aan de Antwerpsesteenweg 369, 2390 Malle bedraagt:

â‚Ź 835.000 (exclusief registratierechten) (achthonderd vijfendertigduizend euro)

De biedingen sluiten af op vrijdag 6 juni 2014 om 15 uur


Plannen

Op 13 december 2013 werd een gunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het domein Torenhof. Het attest voorziet in het behoud van het bestaande hoofdgebouw op lot 1A. Verder is op lot 1A een bebouwing met meergezinswoningen met ondergrondse garage langs de Antwerpsesteenweg mogelijk. Op lot 2A is de realisatie van een verzorgingstehuis mogelijk. Dit lot werd reeds in 2013 aan de vzw Emmaüs verkocht. Lot 3A wordt bestemd als openbaar park. Dit lot werd in 2013 verkocht aan de gemeente Malle. De loten 1B, 2B, 3B en 3C werden ook overgedragen aan de gemeente Malle en worden bij het openbaar domein van de gemeente gevoegd. Proces-verbaal van splitsing

Datum: 06/05/2012

Aanpassing: 07/11/2013

Getekend : KHU

Schaal : 1/750

PS ES N 12 TE

EN W

EG

Gemeente MALLE 1e afd., sectie B , nrs. 421 L, 4422 A2 en 422 V Antwerpsesteenweg 369 - Hallebaan

4. Bø30 1

10 .8 5

X

ø60

V

4. 13

10 .9 2

95

12 .3 9

LEGENDE

ø50

ø70

loofboom

C

W 5.68 Z ø80

T

D

info@vespa.antwerpen.be

26

.9

7

naaldboom

1 .0 16

Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Tel : 03/259.28.10 Fax : 03/259.28.11

ø10

LOT 3B

ø25

4 ø30

ø10

W

AN TW ER

AG VESPA

boom te behouden

31 58 .

421L

78

ø80

1

boom te rooien bestaande bebouwing

ø40

eigendomsgrens

D

n

D

ru ike

2.70

st

2

3

ø50 ø25 ø25

struiken

ø80

ø40

10 .8

E ø80

6

2

ø30

ø10 ø40

groep kleine linde, wilde kastanje ø10 Ø15

ø70

LOT 1A

ø50

ø40

2 .69 57.5

3 24.1

ø60

ø20 ø50

ø60

1

ø50

61 7.

M

acacia

en Ø5

ø10

Ø5

ø10 ø10

5

Ø5

ø10 ø10

Ø5 ø20

ø20 ø30

ø50

. 74

ø15

ø100

ø30

56

ø40

6.00

N

ø80

ø80

ø10

ø40

groep esdoorn

ø40

ø10

5

groep kleine linde

ø10

21.6 1

groep kleine esdoorn ø10

6

91 9.

12.00

ø30

ø30

7

S

2

ø40

bom en en stru ik

K AFDA

ø40

ø40

ø30

T ø30

ø30 ø15 ø40

SP U LT

ø30

ø50

EE

.54 38

ø40

ø40

ø30

ø10

ø15

ø40 ø70

ø10

EN

ø30 ø20 ø40 ø50 ø50 ø40

ø50 ø15

ø50

ø70 ø90 ø90

ø50 ø50

ND ZA K BA

47 5 .4

SPLITSING:

ø10 ø25

ø30

ø40

ø40

2 .0 53 1 .0 53

ø40

ø40

48

ø40 ø50 ø40

8

9

ø60

O

LOT 3C

P

2 AN 6 .8 BA r. 1 15LLEweg n

HAuur b

t

D

0 6.0

ø40

47

LOT 2B

ø20

10

2.4 1

Q

35 k+ no

.7

9

.4 23

1A : 4.999m² (1/B/0422 V, 1/B/0421 L/dl., 1/B/0422 A2/dl.) 1B : 245m² (1/B/0422 A2/dl.) 2A : 4.378m² (1/B/0422 A2/dl.) 2B : 119m² (1/B/0422 A2/dl.) 3A : 11.470m² (1/B/0421 L/dl., 1/B/0422 A2/dl.) 3B : 45m² (1/B/0422 A2/dl.) 3C : 258m² (1/B/0422 A2/dl.)

ø60

ø30

0

ø50

ø25 ø20

9

2.0

LOT 2A

R

ø20

ø40 ø60

ø15

ø40

ø40

IG

6.05 nok +3

ø40

ø30

ø50

ø50

ø20 ø40

ø60

ø30 ø60 groep grote tamme kastanje

422V

ø50

25.6

ø50

ø70

ø30

ø30

ø60

ø50

ø60

ø50

ø60

ø60

ø80

25.27 ø50

ø60

ø20

ø60

ø30

ø50

ø60 ø30

ø30

ø40

bomen en struiken

ø30

ø40

ø40

ø50

ø100

422 A2

ø10

6.00

ø70

LOT 3A

ø50

ø15

Ø15

ø10

21 .02

78.07

ø100

ø50

ø15

Ø15

Ø5 ø70

ø50

ø40

112.60 L ø30

Ø15

ø30 ø30

ø15

ø70

LOT LOT LOT LOT LOT LOT LOT

ø15

4 ø50

ø10

ø40

5

ø15 ø40

ø20

ø10

ø40

34.54

ø50 ø25

4 struiken

ø10

ø10

ø40

ø30

ø40

ø15

ø40

ø20

ø40

ø40

ø30

ø30

ø40

ø30 ø20

ø40

.1 6

ø50

ø30

J

K

ø50

Ø5

struiken

Ø35

ø50 ø60

ø70

ø60 ø10

ø25 ø50

Gø30

ø30

ø80

struiken

ø60

U

18.08 F

7.36

I

40.86

H

1.50

15.8

ø50

ø25

struiken

ø30

8.19

ø40

ø10 ø40

18

ø40

24

4.79

ø20

Y

ø50

26

ø30

48 .

A

ø100

rooilijn 1911 (vermoedelijke ligging)

45 33.

ø50

BU S

D

4 11.4

LOT 1B

60 .

BU S

D ø50

3

Opgemaakt door ondergetekende, Karen Huybrechts, landmeter-expert, beëdigd voor de Rechtbank van eerste aanleg van Turnhout, optredende voor AG VESPA. Alle oppervlaktes

Dit splitsingsplan is opgemaakt aan de hand van het opmetingsplan

dd.louter 15/02/2011 van landmeter Siska Dumoulin en afmetingen zijn indicatief.


WIJZE VAN INSCHRIJVEN 1. Kandidaten vullen het aanbod als volgt in: • Volledige naam en adres (OPGELET: dit is definitief en kan later niet gewijzigd en/of aangevuld worden met andere namen) • Vaste biedprijs zowel in cijfers als voluit in letters • Paraaf op elke bladzijde van aanbod, algemene verkoopsvoorwaarden en ontwerp verkoopsovereenkomst • Datum en handtekening(en) onderaan 2. Kandidaten steken het aanbod en de bijhorende documenten in een omslag en sluiten deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermelden zij duidelijk voor welk eigendom zij het bod uitbrengen, namelijk: “bod Antwerpsesteenweg 369, 2390 Malle”. Zowel op de vóór- als op de achterzijde vermelden: “omslag NIET OPENEN – bieding onder gesloten omslag”. 3. Kandidaten bezorgen de omslag ofwel bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten (AG VESPA) Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen (tijdens de werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur) en ten laatste op vrijdag 6 juni om 15 uur (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig): • De bieding wordt tijdig per post verzonden (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) of • De omslag wordt afgegeven, op voorhand of uiterlijk bij de opening van de omslagen waarbij de kandidaten aanwezig mogen zijn • Wanneer verschillende kandidaten een gelijke prijs geboden hebben, zal tussen deze kandidaten een nieuwe bieding onder gesloten omslag worden georganiseerd


BIEDINGEN ONDER GESLOTEN OMSLAG Het eigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag. Kandidaat-kopers die het eigendom wensen aan te kopen, kunnen een bod uitbrengen. Dit bod dient gelijk aan of hoger te zijn dan de vooraf bepaalde minimale biedingsprijs zoals deze in de verkoopbundel vermeld wordt. Het bod dat door een kandidaat-koper wordt uitgebracht is bindend en definitief. Biedingen die worden uitgebracht onder de minimumprijs worden niet aanvaard en zijn ongeldig. Voorwaardelijke biedingen zijn eveneens ongeldig. Enkel en alleen volledig en correct ingevulde biedingsdocumenten (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden) die door de kandidaat-koper zijn ondertekend, worden in aanmerking genomen. Bij de afsluiting van de biedingen worden alle tijdig ingediende omslagen in willekeurige volgorde geopend. Na opening van de biedingen en controle op hun formele geldigheid, zal het eigendom toegewezen worden aan de kandidaat-koper die het hoogste, geldige bod heeft uitgebracht. Een aankoopaanbod is formeel geldig wanneer cumulatief: • de naam en het adres van de aanbieder werden ingevuld; • de hoofdprijs in euro in letters en in cijfers werd ingevuld en deze gelijk aan of hoger is dan het minimumbod; • achteraan datum, handtekening en naam werden gezet; • het aankoopaanbod tijdig en onder gesloten omslag werd ingediend. De opening van de biedingen is publiek toegankelijk voor kandidaat-kopers. Het wordt de kandidaat-kopers aangeraden aanwezig te zijn. Indien na het openen van de biedingen blijkt dat meerdere kandidaat-kopers een gelijke hoogste prijs geboden hebben, zal tussen deze kandidaat-kopers een nieuwe bieding onder gesloten omslag worden georganiseerd. Na toewijzing van het eigendom wordt de koper uitgenodigd het voorschot over te maken aan AG VESPA, waarna het aankoopaanbod ter aanvaarding zal voorgelegd worden aan het directiecomité van AG VESPA. Zodra het aanbod aanvaard wordt door het directiecomité, komt de koop definitief tot stand.

De verkoop gebeurt onder het registratiestelsel : Dit betekent dat de koper bovenop de geboden prijs nog registratierechten betaalt. AG VESPA wijst er op dat het betalen van registratierechten uitsluitend de zaak van de koper is. AG VESPA draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.


BEZICHTIGING EN INFORMATIE Het eigendom is tijdens de week te bezoeken op afspraak of tijdens het kijkmoment op vrijdag 14 maart tussen 14 uur en 16 uur.

Contactpersonen voor meer informatie en bezichtigingen: Sara De Cort Tel: 03 259 28 98 Email: sara.decort@vespa.antwerpen.be

WIJZE VAN VERKOOP Het eigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op vrijdag 6 juni 2014 om 15 uur.

STEDENBOUWKUNDIGE GEGEVENS Stedenbouwkundig attest van 13 december 2013 waardoor een herontwikkeling van het eigendom naar meergezinswoningen met ondergrondse parking mogelijk is . Het stedenbouwkundig attest is raadpleegbaar op onze website. Kopers dienen zich verder op eigen verantwoordelijkheid te informeren over de stedenbouwkundige voorwaarden. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Malle op het nummer 03 310 05 53. • Deels woongebied / Deels gebied voor gemeenschapsvoorziening • Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd • Geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld • Geen dagvaardingen uitgebracht • Geen recht van voorkoop • Geen verkavelingsvergunning afgeleverd

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door de raad van bestuur van AG VESPA in zitting van 14 juni 2013 (A035) van toepassing. In afwijking en/of in aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing: 1. de verkoop gebeurt onder het stelsel van de registratierechten; 2. de renovatie- en restauratieverplichting zoals vermeld in artikel 3.2 van de algemene voorwaarden is op het originele Torenhof van toepassing en niet op de bijgebouwen uit de jaren '70; De onder 2 vermelde verplichting is een essentiële voorwaarde zonder de welke de verkoper niet verkocht zou hebben. Deze verplichting wordt dan ook opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet-naleving van deze verplichting zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

BIJLAGEN • Biedingsdocumenten: - Biedingenbundel - Algemene verkoopvoorwaarden


NIEUWSBRIEF | E-MAIL ALERT | FACEBOOK | TWITTER Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van de nieuwste koopwoningen in Antwerpen en schrijf je in op de nieuwsbrief van AG VESPA. Je kan je eenvoudig inschrijven via de website van AG VESPA: www.agvespa.be. Onderaan de homepagina kan je het inschrijfformulier vinden. E-mail Alert Bij de start van een verkoop of een verhuur stuurt AG VESPA een e-mail uit naar alle mensen die ingeschreven zijn op onze e-mail alert. Wil je enkel op de hoogte blijven van de verkoop of verhuur van onze woonprojecten, schrijf je in via: http://www.agvespa.be/blijf-op-de-hoogte. Facebook/Twitter Niet inschrijven op de e-mail alert of nieuwsbrief? Word fan van AG VESPA via Facebook of Twitter. Elk project dat te koop of te huur komt, wordt op deze kanalen gepost. Facebook: http://www.facebook.com/AGVESPA Twitter: http://twitter.com/AGVESPA

ALLE INFORMATIE OVER WOONPROJECTEN AG VESPA? Wil je meer informatie over dit project of andere woningen van AG VESPA? Ga da naar: www.agvespa.be/te-koop-te-huur/te-koop

DISCLAIMER INFOBROCHURE Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Eventuele opmerkingen kan je melden aan AG VESPA via info@vespa.antwerpen.be


AG VESPA

Autonoom Gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Generaal Lemanstraat 55 bus 4 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28 11 www.agvespa.be | info@vespa.antwerpen.be BE 0267 402 076 IBAN BE37 0910 1270 6928

Verkoop Torenhof in Antwerpsesteenweg 369, 2390 Malle  

AG VESPA verkoopt het kasteeltje “Torenhof” aan de Antwerpsesteenweg 369 in Malle. Het eigendom is een vakantiehuis dat aangekocht is door d...

Advertisement