Page 1

AG VESPA VERKOOPT Prinshoeveweg 21 | 2180 Ekeren

AG VESPA verkoopt de voormalige pastorij in Ekeren-Donk, Mariaburg. Deze voormalige pastorij is opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl in 1889. Het pand is verouderd en volledig te renoveren. Deze grote woning heeft een zeer grote tuin met waardevolle bomen.

www.agvespa.be | 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

VOORMALIGE PASTORIJ

6.751 m² perceeloppervlakte 57 m perceelsbreedte Verkoop aan vaste prijs ₏ 548.000 (exclusief registratierechten)


ResidentiĂŤle woonwijk Antwerpen, en toch niet stad Ekeren-Donk is een rustige woonwijk met veel groen. De wijk heeft een oud centrum met typische werkmanshuisjes en enkele recentere woonwijken zoals De Oude Landen en de Bloemenwijk. De wijk heeft nog veel uitgestrekte weilanden en omvat verschillende speelterreinen, vier basisscholen, jeugdverenigingen en goede verbindingen met het openbaar vervoer. Rustig landelijk wonen, maar Antwerpen is nooit veraf.


Ligging • Gelegen nabij het centrum van Ekeren en Brasschaat. • Verschillende winkels op wandelafstand. • Vlakbij openbaar vervoer. • In de buurt van scholen. • Op wandelafstand van het prachtige Hof de bist.


Algemene kenmerken gebouw • Volledig te renoveren • Perceelsoppervlakte: - 6.751 m² (volgens titel) - 6.822 m² (volgens kadaster) • Perceelsbreedte: 57 m • Vloeroppervlakte woning: 354 m² | Vloeroppervlakte aanbouw: 50 m² • Tuin: 6.640 m² • K.I.: € 939,00 • Bouwjaar 1889 • EPC: Niet van toepassing - geen verwarmingsinstallatie aanwezig. • De woning is gedeeltelijk onderkelderd en omvat op het gelijkvloers een inkom met traphal, een grote ruimte, 2 kleinere ruimtes, een keuken, sanitair en een bijgebouw. Op de eerste verdieping bevindt zich een traphal, een gang en 5 ruimtes. Op de tweede verdieping bevindt zich een traphal, een gang, een berging en 2 grote ruimtes.

Bijzondere kenmerken perceel 1. Gelegen in toekomstig RUP Mariaburg. Voor dit RUP werd een richtnota opgemaakt. Deze richtnota werd goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 23 november 2012. 2. Het gebouw is opgenomen in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed 3. De beeldbepalende waarde van de pastorij heeft betrekking tot de woning in combinatie met de groene tuin. Bebouwing ín de tuin is niet mogelijk, verharding moet minimaal blijven. De pastorij zelf kan wel ten dele uitgebreid worden langs de westzijde. 4. Het straatbeeld gezien vanaf de Prinshoeveweg, namelijk de pastorij te midden van een groene tuin, moet opgewaardeerd en versterkt worden. 5. De Donkse beek (een erkende waterloop) achteraan het terrein moet maximaal opgewaardeerd worden en gevrijwaard blijven van eventuele verhardingen. 6. Het gebouw is bezwaard met 2 erfdienstbaarheden. Meer informatie over deze erfdienstbaarheden vindt je terug onder de rubriek bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Alle oppervlaktes en afmetingen zijn louter indicatief.


Verkoop gebouw Prinshoeveweg 21 De vaste prijs voor deze voormalige pastorij gelegen Prinshoeveweg 21, 2180 Ekeren bedraagt:

â‚Ź 548.000 (exclusief registratierechten) (vijfhonderd achtenveertigduizend euro)


Plannen 1. Uitbreiding bestaand volume Volgens stedenbouwkundige vergunningen en monumentenzorg is er een uitbreiding van het bestaand volume mogelijk.

2. Behoud waardevolle bomen Waardevolle bomen, die zijn aangeduid op een plan door de bomenbank van de groendienst dienen bij voorkeur behouden te worden. Een lijst van bomen vind je terug in de biedingenbundel. Hier staat vermeld of deze bomen al dan niet waardevol zijn en eventueel dienen te worden behouden.

KA PE E LS NW EE ST

) oop aterl

EG

w nde erke ek ( e B kse Don

353 -17 .3-11

5 21

2

-10.7-

-15.0-

-11.6-

31

6 7

3

PR

1

22

0.00

0-

26 32

1. Koningslinde 2. Beuk 3. Catalpa 4. Populier

IN

OE SH 18

-8.3

33

4

20

30

5. Beuk 6. Es 7. Rode paardenkastanje

Alle oppervlaktes en afmetingen zijn louter indicatief.

VE

.2-

G WE

16


BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN Het eigendom wordt verkocht onder het stelsel van de registratierechten. Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van AG VESPA van toepassing. In afwijking van of in aanvulling aan de voormelde algemene verkoopvoorwaarden, gebeurt de verkoop van de goederen verder mits volgende bijzondere voorwaarden: 1

De koper verbindt er zich toe het eigendom als een geheel te behouden. Het is hem bijgevolg verboden het eigendom te splitsen;

2

De koper verbindt er zich toe om de waardevolle bomen, die zijn aangeduid op een plan door de bomen bank van de groendienst niet te rooien. Meer informatie met betrekking tot de twee gevestigde erfdienst baarheden en het behoud van de waardevolle bomen kan je vinden in de biedingenbundel;

3

De koper verklaart te weten dat het eigendom opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed zoals vastgesteld door de administrateur-generaal op 8 november 2012 (Belgisch Staatsblad 8 november

2012); 4

De renovatie- en restauratieverplichting zoals vermeld in artikel 3.2 van de algemene verkoopvoorwaarden is op het eigendom van toepassing. In aanvulling op dit artikel gelden de volgende bijzondere verplichting-

en:

1

De onder paragraaf 2) van artikel 3.2 vermelde verplichting tot het opfrissen van de voor- en achter

gevel van het gebouw, geldt ook voor de zijgevels;

De koper verbindt er zich toe het buitenschrijnwerk van het eigendom te herstellen en/of te ver

2

nieuwen;

3

De koper verbindt er zich toe het dak te vernieuwen.

Aan deze renovatie- en restauratieverplichting dient uiterlijk binnen 36 maanden na het verlijden

van de authentieke akte voldaan te zijn. Het komt uitsluitend de verkoper of zijn lasthebber toe om

te oordelen of aan deze verplichting voldaan werd.


5

De verkoper verklaart dat het eigendom belast is met volgende erfdienstbaarheden:

1

De erfdienstbaarheid van nooduitgang ten behoeve van de jongenschiro van Ekeren Donk zoals

omschreven in de overeenkomst van 26 juni 1989;

De erfdienstbaarheid van doorgang van kabels en leidingen zoals omschreven in het schrijven van

2

18 juli 1983.

Aan de koper wordt tevens meegedeeld dat de kabels niet in de erfdienstbaarheidsstrook liggen

zoals verleden in een akte op 7 mei 1981, maar wel zoals hiernaast aangeduid:

De koper verklaart volledig op de hoogte te zijn van deze erfdienstbaarheden en verklaart een kopie van beide documenten ontvangen te hebben. Partijen gelasten de notaris deze erfdienstbaarheden nader te omschrijven in de authentieke akte van verkoop. Meer informatie met betrekking tot de twee gevestigde erfdienstbaarheden en het behoud van de waardevolle bomen kan je vinden in de biedingenbundel. De hierboven vemelde verplichtingen) zijn absolute voorwaarden zonder de welke AG VESPA niet verkocht zou hebben. Ze worden opgelegd aan de kandidaat-koper en zijn rechtsopvolgers. Deze bijzondere voorwaarden hebben steeds voorrang op de bepalingen van het ontwerp verkoopovereenkomst en op de algemene verkoopvoorwaarden. De kandidaat-koper verklaart de inhoud van het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden te verstaan en deze te aanvaarden.


BEZICHTIGING EN INFORMATIE De pastorij is tijdens de week te bezoeken op afspraak.

Contactpersonen voor meer informatie en bezichtigingen:

Eefje Dubois Tel: 03 259 28 43 Email: eefje.dubois@vespa.antwerpen.be

WIJZE VAN VERKOOP Het eigendom wordt door AG VESPA verkocht aan vaste prijs.

STEDENBOUWKUNDIGE GEGEVENS • Kopers dienen zich op eigen verantwoordelijkheid te informeren over de stedenbouwkundige voorwaarden. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Geert De Grave, stedenbouwkundig ambtenaar, via 03/338.66.47. • Gelegen in woongebied, BPA Kapelsesteenweg d.d. 18/12/2006, toekomstig RUP Mariaburg richtnota goedgekeurd d.d. 23/11/2012. • Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. • Geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld. • Geen dagvaardingen uitgebracht. • Geen recht van voorkoop. • Geen verkavelingsvergunning afgeleverd.

BIJLAGEN • Algemene verkoopvoorwaarden


NIEUWSBRIEF | E-MAIL ALERT | FACEBOOK | TWITTER Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van de nieuwste koopwoningen in Antwerpen en schrijf je in op de nieuwsbrief van AG VESPA. Je kan je eenvoudig inschrijven via de website van AG VESPA: www.agvespa.be. Onderaan de homepagina kan je het inschrijfformulier vinden. E-mail Alert Bij de start van een verkoop of een verhuur stuurt AG VESPA een e-mail uit naar alle mensen die ingeschreven zijn op onze e-mail alert. Wil je enkel op de hoogte blijven van de verkoop of verhuur van onze woonprojecten, schrijf je in via: http://www.agvespa.be/blijf-op-de-hoogte. Facebook/Twitter Niet inschrijven op de e-mail alert of nieuwsbrief? Word fan van AG VESPA via Facebook of Twitter. Elk project dat te koop of te huur komt, wordt op deze kanalen gepost. Facebook: http://www.facebook.com/AGVESPA Twitter: http://twitter.com/AGVESPA

ALLE INFORMATIE OVER WOONPROJECTEN AG VESPA? Wil je meer informatie over dit project of andere woningen van AG VESPA? Ga da naar: www.agvespa.be/te-koop-te-huur/te-koop

DISCLAIMER INFOBROCHURE Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Eventuele opmerkingen kan je melden aan AG VESPA via info@vespa.antwerpen.be


AG VESPA

Autonoom Gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Generaal Lemanstraat 55 bus 4 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28 11 www.agvespa.be | info@vespa.antwerpen.be BE 0267 402 076 IBAN BE37 0910 1270 6928

Vk bundel prinshoeveweg  

Verkoop pastorij Ekeren met zeer grote tuin

Vk bundel prinshoeveweg  

Verkoop pastorij Ekeren met zeer grote tuin

Advertisement