Page 1

AG VESPA VERKOOPT

August Van de Wielelei 55 | 2100 Deurne

AG VESPA verkoopt het projecteigendom August Van de Wielelei 55 in Deurne. Voordien deed het eigendom dienst als politiekantoor en woning. Het projecteigendom heeft een oppervlakte van 1.623 m² en beschikt over een ruime tuin. Het is geschikt voor de realisatie van een nieuwbouwproject. Op het eigendom rust een recht van doorgang ten gunste van het naastgelegen pand August Van de Wielelei 53.

www.agvespa.be | 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be

PROJECTeigendom

1.623 m² perceeloppervlakte

Verkoop via bieding onder gesloten omslag Minimum biedingprijs € 493.000 (exclusief registratierechten) Afsluit biedingen: 13 december 2013 om 14 uur


Deurne Oost Actief in een rustige wijk Deurne-Oost is een rustige woonwijk met veel eengezinswoningen in een opvallend groene omgeving. Ideaal als uitvalsbasis voor wie graag rustig, maar toch vlakbij het stadscentrum wil wonen. De buurten Venneborg, Ertbrugge, Wim Saerens en Ruggeveld-Zwarte Arend worden omringd door een mooie groene zone bestaande uit de Bremweide, Sportpark Ruggeveld, het beschermde landschap Ertbrugge en het aangrenzende Rivierenhof. Mogelijkheden genoeg dus voor allerlei activiteiten. De wijk telt meer dan 45 verenigingen: sportclubs, jeugdverenigingen, hondenclubs, volkstuintjes en natuurlijk is er ook de skipiste en de schaatsbaan. Daarnaast is er nog een rolschaatsbaan, een skatepark en een sportveld met een atletiekpiste.


Ligging • Nabij het Rivierenhof, Park Groot Schijn en recreatiegebied Silsburg • Nabij Deurne Dorp met tal van buurtwinkels • Vlakbij tramlijn 5 Linkeroever - Wijnegem • Nabij diverse uitvalswegen waaronder de E313


Situering projecteigendom August Van de Wielelei 69 39-41 43 26

28 30

32 19-21

99 101 45-47

49 51

53 55 57 59

95 97 91 93 89 85 87 83 81 77 79

545543 541 537

110 112 108 106

535 533 53 52 5

104

61 63 98100 44 46 48 50 96 102 65 67 9294 52 54 56 69 90 58 60 75 71 62 73 73 86 88 71 64 66 75 68 82 84 16-18 77 70 67 72 65 67 69 78 80 74 63 76 14 63 65 7 78 76 61 80 82 70 72 74 12 55 57 59 5 68 10 66 51 53 64 3 49 8 45 60 62 72 41 43 1 45 47 6 37 39 56 58 68 70 44 35 66 43 4 64 31 33 42 60 62 41 27 29 56 58 63 40 39 19 21 23 54 52 17 37 38 48 50 13 15 65 33 35 9 11 43 36 42 44 46 67 7 31 40 69 38 68 70 3 5 36 38 27 41 34 71 32 34 29 34 36 73 26 28 30 39 74 24 32 23 25 76 75 37 20 22 77 78 28 30 16 35 12 14 21 80 79 95 26 10 19 33 6 8 82 17 2 4 31 84 15 22 24 29 97-9 79 86 26 20 27 24 18 88 81-83 91-93 90 25 22 14 89 16 67-69 23 85-87 20 12 63 65 10 21 18 7 8 3A 5 19 75 77 16 3 353 17 14 355357 6 359-361 15 1 12 57-59 13 363 4 10 11 15 2 8 9 55 53 6 7 3 5 1 7 9 5 11 13 51 112 17 21 23 110 25 27 108 29 3 102104 4 6 100 92 8 106 86 88 90 94 10 84 12 76 78 70 68 7274 60 6264 14 56 58 16 66 18 17 15 13 11 9

August Van de Wielelei Totale oppervlakte

1.623 m²

55

ei ielel

de W t Van s u g Au

Beschrijving van het eigendom 2-4

20

2-4

47 45 4341 39 37 35 33

STAD ANTWERPEN, DERTIGSTE AFDELING Een projecteigendom (voormalige gendarmerie) op en met grond en alle verdere aanhorigheden te Deurne, August Van de Wielelei 55 kadastraal gekend onder Antwerpen, 30ste afdeling, sectie A, perceelnummer 434 L 11, met een kadastrale oppervlakte van 1.623 m² en een laatst gekend kadastraal inkomen van 3.242 euro.

Alle oppervlaktes en afmetingen zijn louter indicatief

3


Verkoop projecteigendom August Van de Wielelei

August Van de Wielelei 55 De minimum biedingprijs voor het projecteigendom in de August Van de Wielelei 5, 2100 Deurne bedraagt:

â‚Ź 493.000 (exclusief registratierechten) (vierhonderd drieĂŤnnegentigduizend euro)

De biedingen sluiten af op vrijdag 13 december 2013 om 14 uur


Ruimtelijke ordening en stedenbouw Het projecteigendom is volgens het gewestplan Antwerpen (KB 03/10/1979) gelegen in woongebied. Het perceel valt binnen de afbakeningslijn van het Gewestelijk RUP “Grootstedelijk gebied Antwerpen� (BVR 19/06/2009). Uit mondeling advies van de dienst stedenbouwkundige vergunningen blijkt dat de bestaande constructies afgebroken mogen worden. De kandidaat-koper dient zich op eigen verantwoordelijkheid te informeren naar de betreffende stedenbouwkundige voorwaarden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad Antwerpen op het nummer 03 338 66 66.

Alle oppervlaktes en afmetingen zijn louter indicatief.


VERKOOPSVOORWAARDEN Op deze verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden zoals vastgesteld in de modelteksten, goedgekeurd door de raad van bestuur van AG VESPA in zitting van 14 juni 2013 (A035) van toepassing. In afwijking en/of in aanvulling op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de volgende bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing: 1.

De verkoop gebeurt onder het stelsel van de registratierechten;

2.

Behoudens in het geval van afbraak en onmiddellijke wederopbouw, is de renovatie- en restauratie-

verplichting zoals voorzien in artikel 3.2 van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Bij afbraak

is de bebouwingsverplichting zoals voorzien in artikel 4.2 van de algemene verkoopvoorwaarden van

toepassing. Zowel bij behoud als bij afbraak van het eigendom, verbindt de koper zich ertoe de werken

binnen 2 jaar na het verlijden van de authentieke akte te starten en deze uiterlijk binnen 4 jaar na het

verlijden van de authentieke akte te voltooien.

De verplichting onder 2 is een essentiĂŤle voorwaarde zonder de welke AG VESPA deze overeenkomst niet zou hebben afgesloten. Ze wordt opgelegd aan de koper en zijn rechtsopvolgers. Bij niet naleving van deze verplichting zijn de sancties zoals voorzien in artikel 6 van de algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden. De kandidaat-koper verklaart de inhoud van het aankoopaanbod, het ontwerp van verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden te verstaan en deze te aanvaarden.


WIJZE VAN INSCHRIJVEN 1. De kandidaat-koper vult de biedingsformulieren als volgt in: • Volledige naam en adres (OPGELET: de identiteit van de opgegeven koper(s) is definitief en kan later niet gewijzigd en/of aangevuld worden met andere namen); • De hoofdprijs in euro zowel in cijfers als voluit in letters; • Paraaf op elke bladzijde van het aankoopaanbod, de verkoopovereenkomst en de algemene verkoops voorwaarden; • Datum, na(a)m(en) en handtekening(en) op de laatste bladzijde van het aankoopaanbod, de verkoopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden.

2. De kandidaat-koper steekt de biedingsformulieren (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden) in een omslag en sluit deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermeldt hij duidelijk voor welk eigendom hij het bod uitbrengt, namelijk: ”Bod August Van de Wielelei 55”. Zowel op de vóór- als op de achterzijde vermeldt hij: “omslag NIET OPENEN – bieding onder gesloten omslag”. 3. De kandidaat-koper bezorgt de omslag bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten (AG VESPA), Generaal Lemanstraat 55 bus 4, 2018 Antwerpen ten laatste op 13 december 2013 vóór de opening van de biedingen van het eigendom (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig): • De biedingsformulieren (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden) worden tijdig per post verzonden (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) of • De omslag met de biedingsformulieren (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoop voorwaarden) wordt afgegeven, op voorhand (tijdens de werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur) of uiterlijk bij de opening van de omslagen waarbij de kandidaat-kopers aanwezig mogen zijn.


BIEDINGEN ONDER GESLOTEN OMSLAG Het eigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag. Kandidaat-kopers die het eigendom wensen aan te kopen, kunnen een bod uitbrengen. Dit bod dient gelijk aan of hoger te zijn dan de vooraf bepaalde minimale biedingsprijs zoals deze in de verkoopbundel vermeld wordt. Het bod dat door een kandidaat-koper wordt uitgebracht is bindend en definitief. Biedingen die worden uitgebracht onder de minimumprijs worden niet aanvaard en zijn ongeldig. Voorwaardelijke biedingen zijn eveneens ongeldig. Enkel en alleen volledig en correct ingevulde biedingsdocumenten (aankoopaanbod, verkoopovereenkomst en algemene verkoopvoorwaarden) die door de kandidaat-koper zijn ondertekend, worden in aanmerking genomen. Bij de afsluiting van de biedingen worden alle tijdig ingediende omslagen in willekeurige volgorde geopend. Na opening van de biedingen en controle op hun formele geldigheid, zal het eigendom toegewezen worden aan de kandidaat-koper die het hoogste, geldige bod heeft uitgebracht. Een aankoopaanbod is formeel geldig wanneer cumulatief: • de naam en het adres van de aanbieder werden ingevuld; • de hoofdprijs in euro in letters en in cijfers werd ingevuld en deze gelijk aan of hoger is dan het minimum bod; • achteraan datum, handtekening en naam werden gezet; • het aankoopaanbod tijdig en onder gesloten omslag werd ingediend. De opening van de biedingen is publiek toegankelijk voor kandidaat-kopers. Het wordt de kandidaat-kopers aangeraden aanwezig te zijn. Indien na het openen van de biedingen blijkt dat meerdere kandidaat-kopers een gelijke hoogste prijs geboden hebben, zal tussen deze kandidaat-kopers een nieuwe bieding onder gesloten omslag worden georganiseerd. Na toewijzing van het eigendom wordt de koper uitgenodigd het voorschot over te maken aan AG VESPA, waarna het aankoopaanbod ter aanvaarding zal voorgelegd worden aan het directiecomité van AG VESPA. Zodra het aanbod aanvaard wordt door het directiecomité, komt de koop definitief tot stand.


BEZICHTIGING EN INFORMATIE Het projecteigendom is tijdens de week te bezoeken op afspraak.

Contactpersoon voor meer informatie en bezichtigingen: Katrien Clukkers Tel: 03 259 28 51 | Email: katrien.clukkers@vespa.antwerpen.be

WIJZE VAN VERKOOP Het projecteigendom wordt door AG VESPA verkocht via biedingen onder gesloten omslag. De biedingen worden afgesloten op vrijdag 13 december 2013 om 14 uur. Meer informatie over de biedingen vind je in bijlage.

STEDENBOUWKUNDIGE GEGEVENS • Gelegen in woongebied • Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd • Geen stedenbouwkundige misdrijven vastgesteld • Geen dagvaardingen uitgebracht • Geen recht van voorkoop • Geen verkavelingsvergunning afgeleverd

BIJLAGEN • Biedingsdocumenten: - Biedingenbundel - Algemene verkoopvoorwaarden


NIEUWSBRIEF | E-MAIL ALERT | FACEBOOK | TWITTER Nieuwsbrief Blijf op de hoogte van de nieuwste koopwoningen in Antwerpen en schrijf je in op de nieuwsbrief van AG VESPA. Je kan je eenvoudig inschrijven via de website van AG VESPA: www.agvespa.be. Onderaan de homepagina kan je het inschrijfformulier vinden. E-mail Alert Bij de start van een verkoop of een verhuur stuurt AG VESPA een e-mail uit naar alle mensen die ingeschreven zijn op onze e-mail alert. Wil je enkel op de hoogte blijven van de verkoop of verhuur van onze woonprojecten, schrijf je in via: http://www.agvespa.be/blijf-op-de-hoogte. Facebook/Twitter Niet inschrijven op de e-mail alert of nieuwsbrief? Word fan van AG VESPA via Facebook of Twitter. Elk project dat te koop of te huur komt, wordt op deze kanalen gepost. Facebook: http://www.facebook.com/AGVESPA Twitter: http://twitter.com/AGVESPA

ALLE INFORMATIE OVER WOONPROJECTEN AG VESPA? Wil je meer informatie over dit project of andere woningen van AG VESPA? Ga da naar: www.agvespa.be/te-koop-te-huur/te-koop

DISCLAIMER INFOBROCHURE Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Eventuele opmerkingen kan je melden aan AG VESPA via info@vespa.antwerpen.be


AG VESPA

Autonoom Gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Generaal Lemanstraat 55 bus 4 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28 11 www.agvespa.be | info@vespa.antwerpen.be BE 0267 402 076 IBAN BE37 0910 1270 6928

Verkoop August van de wielelei 55  

AG VESPA verkoopt het projecteigendom August Van de Wielelei 55 in Deurne. Voordien deed het eigendom dienst als politiekantoor en woning. H...