Page 1

AG VESPA zoekt uitbater voor nieuwe horecagelegenheid aan het Munthof Muntstraat 2 | 2000 Antwerpen AG VESPA biedt een nieuwe horecagelegenheid aan onder de vorm van een handelshuurovereenkomst. De polyvalente nieuwbouw, naar een ontwerp van Radar architecten, is gelegen aan het recent aangelegde Munthof. Het is een gebouw met uitstraling, van architecturale kwaliteit gelegen aan een publiek terrein. De selectie van de kandidaten zal plaatsvinden op basis van zowel financiĂŤle als inhoudelijke criteria.

www.agvespa.be | 03 259 28 10 | info@vespa.antwerpen.be


Sint Andries Een mix van hip en volks Het Muntplein, dat ondertussen werd omgevormd tot het Munthof, was lange tijd een braakliggend terrein dat als buurtpark werd gebruikt. Een ontwikkelingsplan werd opgemaakt met als uitgangspunten: groen plein, extra tuinen voor omwonenden en twee nieuwe hoekpanden. De polyvalente nieuwbouw voor horeca is er een van. De Sint-Andrieswijk bruist van creativiteit en energie en is gelegen in het centrum van de stad, tussen de Scheldekaaien en de heraangelegde Nationalestraat. De wijk ligt op wandelafstand van de Groenplaats, vlakbij de Kammenstraat met de meest hippe en trendy kledingwinkels. In deze wijk klopt het hart van de Antwerpse mode met o.a. het Modemuseum. De Kloosterstraat is dan weer een verzamelplaats van antiekwinkels en boetieks. De horecazaak is grotendeels gelegen achter de nieuwe tuinmuur rond het Munthof. De tuinmuur is opgetrokken in een roodbruine baksteen met openingen en een pergola die wordt voorzien van wilde wingerd en blauwe regen. De omliggende tuintjes hebben toegang tot het Munthof via een poortje in de tuinmuur.


Ligging In het centrum van de stad De Muntstraat is een levendige woonstraat tussen de Scheldekaaien en de Nationalestraat • • • • • • •

Verschillende scholen in de buurt; Vlakbij de hippe Kammenstraat en Nationalestraat; Openbaar vervoer op wandelafstand; Op wandelafstand van de Meir, de Groenplaats en de Grote Markt; Het trendy Zuid is vlakbij; Aan het heraangelegd Munthof met extra groen; Op een steenworp van de kaaien.

Groenplaats

St Andriesplaats


Algemene kenmerken en uitgangspunten De polyvalente nieuwbouw wordt opgericht voor het uitbaten van een horecagelegenheid. De oplevering wordt voorzien midden juni 2014. Op het gelijkvloers bevindt zich de horecazaal, het sanitair, een dranken- en afvalberging. In de kelder zijn de technische ruimte en berging ondergebracht. Er is tevens ruimte voorzien voor het installeren van de keuken. Bruto-oppervlakte per bouwlaag: • Perceel: 264 m² • Kelder: 107 m² • Gelijkvloers: 185 m² • Patio: 23 m² • Tuin (achteraan): 56 m² • Terras (Muntplein): 50 m² (Deze afmetingen zijn louter indicatief)

AG VESPA levert de horecazaak semi-casco op. De huurder staat in voor de volledige inrichting van de commerciële ruimte. Concreet dient de huurder het volgende te voorzien: Kelder • volledige inrichting keuken en berging in kelder, inclusief alle afwerking en technieken Begane grond • tochtsas met vloermat • inrichting restaurantzaal (barmeubel, zitbanken, los meubilair, verlichtingsarmaturen…) • alle binnenschilderwerken Brand/Inbraak • brandblusapparaten • evacuatieplannen / pictogrammen • eventueel inbraakalarm Tuin • verharding / groenaanleg tuin achteraan • afwerking bestaande tuinmuren


Handelshuurovereenkomst Muntstraat 2 De minimum biedingsprijs voor de horecagelegenheid, gelegen Muntstraat 2, 2000 Antwerpen, bedraagt:

21.000 euro/jaar gedurende de eerste vier jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst (eenentwintigduizend euro)

42.000 euro/jaar vanaf het vijfde jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst (tweĂŤenveertigduizend euro)

De biedingen sluiten af op vrijdag 4 april 2014 om 14 uur

Bij de beoordeling zal AG VESPA rekening houden met zowel het financieel voorstel als het voorgestelde concept.

3D-voorstelling van mogelijke inrichting


Plannen gelijkvloers


Plannen kelder


3D-voorstelling van mogelijke inrichting


BEZICHTIGING EN INFORMATIE Contactpersoon voor meer informatie en bezichtigingen:

Katrin Borghgraef Tel: 03 259 28 90 Email: katrin.borghgraef@vespa.antwerpen.be

OVERZICHT BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN Voorwerp Het pand gelegen te 2000 Antwerpen, Muntstraat 2, 4de afdeling, sectie D nr. 3227K alsmede een terraszone. Juridische vorm handelshuurovereenkomst Termijn Minimumtermijn van 9 jaar. Verlenging mogelijk overeenkomstig de handelshuurwetgeving. Vergoeding De kandidaat huurder vermeldt in zijn bieding de jaarlijkse vergoeding die hij bereid is aan AG VESPA te betalen. De basisvergoeding gedurende de eerste vier jaar dient minimaal € 21.000,00 per jaar te bedragen. Vanaf het vijfde jaar dient de basisvergoeding minimum € 42.000,00 per jaar te bedragen. Bestemming De bestemming betreft een horecagelegenheid (restaurant, brasserie, taverne, koffiebar,…). De kandidaat geeft in zijn kandidaatstelling zijn visie over de onder te brengen handelszaak alsmede zijn visie over de concrete inrichtingswerken. Terras Mogelijkheid voor de huurder een terrasvergunning aan te vragen voor een zone van ongeveer 50 m² op het openbaar domein. De tuin achteraan mag niet gebruikt worden als horeca-terras (voorwaarde stedenbouwkundige vergunning). Inrichtingswerken De inrichtingswerken zijn ten laste van de huurder.


BIEDINGEN ONDER GESLOTEN OMSLAG AG VESPA biedt de handelshuurovereenkomst voor uitbating van een horecagelegenheid aan de Muntstraat 2 aan via biedingen onder gesloten omslag. Kandidaten die de horecazaak wensen uit te baten, kunnen hiervoor een bod uitbrengen. Kandidaten zorgen voor een correcte invulling en ondertekening van het biedingsformulier. Het bod is formeel geldig wanneer cumulatief: • het gedagtekend is; • het de volledige rechtsgeldige verschijning van de bieder vermeldt; • de kandidaat verklaart de voorwaarden van de bieding en van de handelshuurovereenkomst te aanvaarden; • elke bladzijde geparafeerd is; • de geboden vergoeding vermeld staat in cijfers en letters; • het bod voorzien is van rechtsgeldige handtekeningen. De inschrijvingen worden in openbare zitting geopend in de kantoren van AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55 bus 4 te 2018 Antwerpen, op 4 april 2014 om 14 uur. De kandidaten mogen daarbij aanwezig zijn. Bij de beoordeling van de kandidaturen houdt AG VESPA rekening met volgende criteria: 1.

Voorgestelde concept (40 %) De kandidaat beschrijft zijn totaalvisie over de onder te brengen handelszaak alsmede zijn visie over de concrete inrichtingswerken.

2.

Financieel voorstel (60 %) De kandidaat doet in zijn bieding een voorstel inzake de jaarlijkse vergoeding die hij AG VESPA aanbiedt.

Het voorstel mag voorzien in een progressieve opbouw van vergoeding gedurende de eerste vier jaar. De door de kandidaat aangeboden basisvergoeding gedurende de eerste vier jaar bedraagt minimum 21.000,00 euro per jaar (te indexeren). Vanaf het vijfde jaar bedraagt de aangeboden basisvergoeding minimum 42.000,00 euro per jaar (te indexeren).

De kandidaat geeft tevens aan hoe hij de geplande investeringen zal financieren (raming van de voorge- stelde investeringen, middelen om deze te realiseren,…).

De kandidaat bezorgt visueel voorstellingsmateriaal (ontwerp, referentiebeelden, ...).

De kandidaat bezorgt de nodige documenten die toelaten zijn financiële en economische draagkracht te beoordelen. De toewijzing gebeurt op basis van de totaliteit van de criteria. Elke kandidaat moet op elk van voorgaande criteria minstens de helft van de punten behalen. De handelshuurovereenkomst wordt toegewezen aan de kandidaat die in het totaal het hoogste aantal punten behaalt. Uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf de mededeling dat zijn bod als hoogst regelmatig bod werd aangeduid, kan AG VESPA de weerhouden kandidaat verzoeken het bewijs te bezorgen van de vestiging van de waarborg, zoals bepaald in artikel 6 van de bijzondere voorwaarden van de handelshuurovereenkomst. AG VESPA behoudt zich het recht voor het bod als vervallen te beschouwen indien de kandidaat deze waarborg niet stelt binnen de voormelde termijn. Het directiecomité van AG VESPA bepaalt bij de toewijzing de ingangsdatum van de handelshuurovereenkomst.


WIJZE VAN INSCHRIJVEN 1.

Kandidaten vullen het biedingsformulier in en voegen de verplichte bijlagen toe.

2.

Kandidaten steken het biedingsformulier en de bijhorende documenten in een omslag en sluiten deze volledig en goed af. Buiten op de omslag vermelden zij duidelijk waarvoor zij het bod uitbrengen, namelijk: “handelshuur Muntstraat 2 te 2000 Antwerpen”. Zowel op de vóór- als op de achterzijde wordt vermeld: “omslag NIET OPENEN- bieding onder gesloten omslag”.

3.

Kandidaten bezorgen de omslag bij AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55 bus 4 te 2018 Antwerpen (4de verdieping en alle werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur) en dit ten laatste op 4 april 2014 om 14 uur (laattijdig ingediende biedingen zijn ongeldig):

• •

Het biedingsformulier met bijlagen wordt tijdig per post verzonden (een aangetekende zending is niet verplicht, wel aan te raden) of De omslag wordt afgegeven, op voorhand (tijdens de werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur) of uiterlijk bij het openen van de omslagen waarbij de kandidaten aanwezig mogen zijn.

ALLE INFORMATIE OVER WOONPROJECTEN AG VESPA? Wil je meer informatie over dit project of andere woningen van AG VESPA? Ga dan naar: www.agvespa.be/te-koop-te-huur/te-koop

DISCLAIMER INFOBROCHURE Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan AG VESPA via info@vespa.antwerpen.be

BIJLAGEN • Biedingsformulier • Ontwerp van handelshuurovereenkomst


AG VESPA

Autonoom Gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Generaal Lemanstraat 55 bus 4 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28 11 www.agvespa.be | info@vespa.antwerpen.be BE 0267 402 076 IBAN BE37 0910 1270 6928

Informatiebundel muntstraat 2  

AG VESPA biedt een nieuwe horecagelegenheid aan onder de vorm van een handelshuurovereenkomst. De polyvalente nieuwbouw, naar een ontwerp va...