Page 1

Rondleiding Brugge Belfort en de hallen

A

B

C

D

E

7

0

1

5

6

F

G

H

I

J

5

8

7

9

2

K

L

M

N

O

0

9

3

4

0

P

Q

R

S

T

3

8

4

2

1

De letters die op dezelfde plaats staan in de tabel vormen een getal! Probeer ze allemaal te vinden. Voorbeeld= F = 5! treden = MEE = __ __ __ klokken = NA = __ __ aantal ton = JA = __ __ aantal kg = JAKOB = __ __ __ __ __ Het praalgebouw van de stad. Om boven te genieten van een prachtig uitzicht moet men wel ______ treden nemen! Op de tweede verdieping bevindt zich de vroegere schatkamer. Helemaal boven de _____ klokken van de Brugse beiaard, die in totaal ______ ton wegen of ________ kg. J an Breydel en Pieter De Coninck Vraag aan de omstaanders wat ze ervan weten en schrijf zoveel mogelijk op in sleutelwoorden.

O.-L.-Vrouwekerk Jullie krijgen allemaal een plattegrond van deze kerk (zie volgende pagina). Er staan verschillende nummers op deze plattegrond. Duid aan op de plattegrond waar wij staan. Kijk naar de foto’s en koppel deze aan de woorden ernaast. plattegrond:


Foto’s: praalgraven van Maria van BourgondiÍ en Karel de Stoute.

122 meter toren.

hoge

Madonna met kind gemaakt door Michelangelo!

Drieluik met in het midden de kruisdood. Dit hangt voor het hoogaltaar. Begijnhof en Begijnhuisje Kijk even rond en onthoud goed wat je hier allemaal ziet. Probeer hier zoveel mogelijk inspiratie op te doen en schrijf daarna een elfje (gedichtje). _________


_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________ Voorbeeld: huis witte huis huis met duiventoren grote binnentuin en begijnhofkerk thuis Stadhuis Vul het juiste woord in. Kies uit: voorgevel, historische zaal en Gotische zaal.

1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ H. Bloedbasiliek Van waar zou deze naam komen?

Minnewater


Luister naar de legende van het Minnewater: In de tijd toen de Romeinen aan de verovering van Gallië begonnen waren, had een oude zeeman de zee vaarwel gezegd en leefde roetzijn enige en enig mooie dochter Minna te Brugge, die toen nog een kleine nederzetting was, omringd door bossen en moerassen. Omdat hij wist dat hij niet zo erg lang meer te leven had, zocht hij voor zijn dochter een geschikte bruidegom. Zijn keuze viel op Horneck, een jonge man die af en toe op bezoek kwam. Minna echter had haar oog reeds laten vallen op Stromberg, een jonge krijger van een naburige stam. Zij verzweeg dit voor haar vader, omdat ze wel wist dat hij die naburige stam niet hoog in het hart droeg. Om onenigheid te vermijden stelde ze dan ook steeds maar een definitieve beslissing uit. Toen de Romeinen het land binnenvielen, trokken de krijgers van alle stammen ten strijde. Zo ook Strom-berg die vóór zijn vertrek van Minna de belofte van haar liefde en trouw had verkregen. Nog enige tijd kon Minna haar vader ervan overtuigen dat een huweijk haar nog niet paste, maar er kwam aan zijn geduld een einden hij besliste dat bij de derde zonsopgang haar huwelijk met Horneck zou voltrokken worden. Zij was radeloos, verscheurd tussen haar belofte aan Stromberg en de wil van haar vader. De avond vóór de derde zonsopgang vluchtte zij het bos in, om nooit meer terug te keren. Een tijd later kwam Stromberg terug. Het Romeinse gevaar was geweken. Toen hij hoorde dat Minna verdwenen was, begon hij een moeizame speurtocht. Uiteindelijk vond hij haar, verscholen in het dichte struikgewas, aan de oever van een brede beek. Het mocht evenwel niet meer baten. Minna was van het lange zwerven totaal uitgeput en ze stierf in de armen van haar geliefde. Eerst wou Stromberg zich het leven benemen, maar hij besloot de plaats waar Minna overleden was blij- vend te vereren. Na een hut te hebben gebouwd, legde hij een dam in de beek en in het midden van de droge bedding maakte hij een graf waarin hij Minna voor eeuwig te rusten legde. Daarna liet hij het water weer zijn vrije loop. Op de oever waar hij Minna gevonden had, plaatste hij een zware rotsblok waarop hij, als aandenken aan Minna, « MINNA- WATER » beitelde. Het zou op dezelfde plaats zijn dat later de toren werd gebouwd die nu nog steeds het Minnewater domineert.

Rondleiding Brugge - bundel leerlingen  

Een bundel waarmee de leerlingen Brugge kort leren kennen