Page 1

Nasz podręcznik

Wymarzony e-podręcznik


E-book Podręcznik powinien zawierać:  Kolorowe ilustracje  Interaktywne elementy  Animacje  Elementy audio  Czytelne informacje


WYKONALI Seweryn Ĺ akomski Remigiusz Deblessem

Wymarzony e podręcznik  
Advertisement