Page 1

SYDDJURS KOMMUNE:  IDÉKATALOG      

INTRODUKTION 50  unge  fra  HHX  Viden  Djurs  præsenterede  d.  25  april  2013  deres  projektidéer  i  13  runders   speeddates  med  politikere  fra  Syddjurs  Kommune  og  repræsentanter  fra  forvaltningen.     De  unge  projekt-­‐  og  idémagere  har  over  en  periode  på  to  måneder  arbejdet  med  forslag  til  den  store   frivillighedskonference  i  forbindelse  med  Syddjurs  Kommunes  ambitiøse  projekt  ’Et  Medborgerskab   der  rykker  -­‐  nye  veje  til  at  engagere  unge  i  frivilligt  arbejde’.     De  unges  fokus  på  frivillighed  blev  skudt  i  gang  i  januar  med  en  workshop,  som  blev  faciliteret  af   projektledere  fra  12  byer  på  12  måneder,  som  arbejder  med  nye  dialogformer  og   idéudviklingsmetoder.  Efterfølgende  har  de  unge  arbejdet  videre  med  idéerne  som  en  fast  del  af  et   innovations-­‐forløb  på  HHX  Viden  Djurs.     Frivilligkonferencen  var  den  sidste  og  afsluttende  del  af  forløbet,  men  projekterne  stopper  ikke  her:  I   Syddjurs  Kommune  vil  man  allerede  kunne  se  de  første  af  projektidéerne  ført  ud  i  livet  i  løbet  af   foråret  og  sommeren  2013.  Der  bliver  bl.a.  oprettet  en  studenterklub,  afholdt  sommerfester  for  hele   familien  og  et  ungdomsråd  er  også  allerede  ved  at  blive  stablet  på  benene.     Tak  til  de  seje,  unge  idémagere,  som  gennem  frivilligt  arbejde  og  stort  engagement  er  med  til  at  skabe   Syddjurs  Kommune  –  nu  og  i  fremtiden.    

I  det  følgende  præsenteres  alle  idéer  i  13  korte  resuméer.  

               

1


1. BY-­‐FORBEDRING  AF  MØRKE:  NØGLEN  TIL  BY-­‐FORBEDRING   Udfordring:  Tomme  forretninger,  forladte  bygninger,  ydre   omgivelser  i  forfald  og  dårlige  betingelser  for  kulturlivet  og  sociale   aktiviteter.  Det  er  nogle  af  de  mange  udfordringer,  som  Mørke  står   overfor.  Byen  mangler  et  erhvervsmæssigt  løft,  som  samtidig  kan   styrke  byens  image  og  sociale  liv,  og  der  er  behov  for  at  Mørke  får   støtte  til  at  komme  ud  over  den  ugunstige  udvikling.     Der  er  allerede  sat  et  millionbeløb  af  til  byfornyelse  af  Mørke,  som   er  øremærket  af  kommunen  og  distriktsrådet  til  at  forbedre  de   ydre  rammer.  Men  det  vil  ikke  være  nok  til  at  løfte  de  resterende   udfordringer.     Løsning:  Forslaget  er,  at  der  etableres  et  lokale,  som  lokale   foreninger  kan  bruge  til  kulturarrangementer,  events  –  og  som  et   nyt  mødested  i  byen.  Et  sådant  mødested  vil  skabe  noget,  som  er   særligt  for  Mørke,  og  dermed  give  byen  et  stærkere  brand.     Det  vil  samtidig  øge  livskvaliteten  for  borgerne  og  løfte  Mørke  op  –   både  som  borgernes  by,  men  også  i  andres  øjne,  så  byen   fremadrettet  vil  øge  muligheden  for  at  tiltrække  nye  borgere  samt   styrke  sin  handels-­‐  og  vækstprofil  på  længere  sigt.   Idémagere:  Kathrine,  Kirstine  og  Victorie,  Rønde   Handelsgymnasium.  

2.  RENOVERING  AF  EBELTOFT  SKATERPARK   Udfordring:  Der  er  mange  unge,  som  interesserer  sig  for  en  bred  vifte  af  street-­‐aktiviteter,  og  de  gider   ikke  tage  hele  vejen  til  Aarhus  eller  Grenaa  for  at  få  aktivitetsbehovet  dækket.  Der  mangler  derfor  et   sted,  hvor  unge,  som  gerne  vil  stå  på  skateboard,  løbe  på  rulleskøjter  eller  dyrke  andre  former  for   streetsportsgrene  (basketball,  løbehjul,  parkour  mv.),  kan  udfolde  sig.  Den  eksisterende  skaterpark  er   faldefærdig,  præget  af  meget  hærværk  og  ikke  så  sikker  at  bruge  på  grund  af  det  tilbageværende   interiør,  som  primært  består  af  nedslidte,  hjemmelavede  ramper  med  skarpe  kanter.   Løsning:  Skaterparken  skal  renoveres  og  udbygges.  Det  vil  skabe  et  nyt  samlingssted  for  street-­‐ aktiviteter,  sætte  Syddjurs  på  landkortet  og  gøre  kommunen  mere  attraktiv  for  unge.  En  renovering   indebærer,  at  hele  det  eksisterende   område  skal  ryddes.  Der  skal  sættes   klatrestativer  og  basketballkurve  op,   og  en  del  af  det  tilstødende  græsareal   skal  inddrages,  så  parken  bliver   endnu  større.  Idémagerne  har   oprettet  en  Facebook-­‐gruppe,  som  på   dagen  for  præsentationen  havde  fået   120  likes,  og  der  er  også  tilslutning  til   at  en  stor  del  af  renovering  kan  basere   sig  på  frivillige  kræfter.  Crowdfunding   kan  være  en  del  af  en   finansieringsplan,  men  bidrag  fra   kommunen  vil  være  mere  end   velkomment.           Idémagere:  Simon,  Jakob  og  Emil,  Rønde  Handelsgymnasium.    

   

2


3. KULTURFESTIVAL  KALØ:  ’APPETIZER’     Udfordring:  For  at  fastholde  en  positiv  befolkningstilgang  skal  der  foregå  mere  i  Syddjurs  Kommune:   Events  og  aktiviteter  er  efterspurgt  af  en  bred  del  af  befolkningen,  og  i  Syddjurs  er  der  -­‐  ifølge   Danmarks  Statistik  -­‐  en  større  del  af  indbyggerne,  som  er  i  aldersgruppen  30  +  end  i  andre   aldersgrupper.  Derfor  gælder  det  om  at  lave  arrangementer,  som  også  appellerer  til  denne  målgruppe,   så  de  bliver  ved  med  at  bo  i  kommunen  –  og  som  kan  lokke  flere  til.         Løsning:  Syddjurs  Kommune  har  en  fantastisk  mulighed  for  at  lave  et  arrangement  i  helt  unikke   omgivelser:  Med  udsigten  over  vandet  og  slotsruinen  i  baggrunden  danner  Kalø  Slotsruin  den  smukke   ramme  om  en  ny,  lokalt  forankret  tradition,  som  skal  sætte  fokus  på  den  lokale  madkultur  og  Syddjurs   mange  smagsindtryk:  Appetizer  –  Kulturfestival  Kalø  er  et  projekt  for  den  voksne  del  af  indbyggerne  i   Syddjurs,  drevet  af  en  gruppe  unge  fra  Rønde  Handelsskole.     Kulturfestival  Kalø  er  en  endags  begivenhed,  hvor  lokale  kokke,  restauranter  og  specialbutikker  kan   komme  og  sælge  deres  produkter  og  samtidig  reklamere  for  sig  selv.  Festivallen  skal  skabe  en  øget   lokal  stolthed  og  bevidsthed  om   Syddjurs  mange  muligheder  og   potentialer.  Derfor  vil  gruppen  bag   idéen  involvere  en  bred  vifte  af   engagerede  lokale  kræfter,  som  kan   hjælpe  dem  med  at  få  festivallen  op   at  stå  i  sommeren  2014.   Initiativtagerne  har  allerede  indledt   et  samarbejde  med  den  lokale   ølproducent  –  Ebeltoft  Gårdbryggeri   –  som  skal  stå  for  at  brygge  special-­‐ øl  til  festivallen.       Idémagere:  Mikkel,  Sigurd,  Kristian   og  Jannick,  Rønde   Handelsgymnasium.  

    4.  SOMMERFEST  I  THORSAGER   Udfordring:  Sommerfesten  i  Thorsager  stoppede  som  tradition  år  tilbage.  Det  har  skabt  et  tomrum  og   en  følelse  af,  at  der  mangler  noget,  byen  kan  stå  sammen  om.   Løsning:  Sommerfesten  skal  tilbage,  så  stemningen  og  følelsen  af  sammenhold  og  fest  kan  blive   revitaliseret.  Fysisk  skal  sommerfesten  placeres  et  nyt  sted:  Tidligere  blev  den  holdt  ved   forsamlingshuset,  men  den  nye  sommerfest  skal  ligge  ved  Thorsager  Skole,  hvor  gruppen  bag  idéen   har  undersøgt  muligheden  for  at  få  stillet  et  multirum  og  en  græsplæne  til  rådighed.  Festivallen  skal   ramme  så  bredt  så  muligt,  så  den  tilbyder  noget  for  alle  i  løbet  af  dagen:  En  hoppeborg,   fodboldturnering,  bankospil,  livemusik  og  bål-­‐mad  er  blandt  de  aktiviteter,  som  skal  appellere  til  en   bred  målgruppe,  så  både  børn,  unge,  voksne  og  ældre  har  lyst  til  at  deltage.  Bålmaden  skal  spejderne   stå  for  at  tilberede,  og  derudover  vil  der  være  et  cafeteria,  som  en  lokal  butik  har  indvilget  i  at  levere   mad-­‐  og  drikkevarer  til.     I  alt  har  fem  sponsorer  sagt  ja  til  at  støtte  arrangementet,  både  i  form  af  kapital  og  anden  hjælp.   Sommerfesten  skal  afsluttes  med  en  fest  rettet  mod  de  unge,  fordi  der  mangler  fester  og  begivenheder   for  de  unge,  som  de  kan  samles  om.     Alt  i  alt  mangler  de  unge  bag  projektet  kun,  at  et  par  sponsoraftaler  falder  på  plads,  før  sommerfesten  i   Thorsager  er  en  realitet.  Visionen  er,  at  sommerfesten  igen  bliver  en  årlig  begivenhed,  som  kan  blive  et   nyt  samlingspunkt  for  byen  og  resten  af  kommunen.         Idémagere:  Rikke,  Emma,  Simone  og  Line,  Rønde  Handelsgymnasium.      

3


5. STUDENTERKLUB  RØNDE   Udfordring:  De  unge  bliver  overset.  Når  de  forlader  9.  klasse,  er  der  ikke  flere  tilbud,  og  de  unge  føler   ikke,  at  der  er  noget,  de  kan  tage  sig  til.  De  keder  sig  –  og  kedsomhed  kan  let  ende  med  ballade.   Desuden  peger  den  demografiske  udvikling  på,  at  der  er  et  dyk  i  antallet  af  unge  fra  16-­‐22  år  i   kommunen.  Det  er  en  aldersgruppe,  som  både  kommunen  og  de  unge,  der  bor  i  Rønde  og  omegn,  er   interesserede  i  at  fastholde.     Løsning:  En  studenterklub,  hvor  de  unge  kan   mødes,  lave  lektiecafé,  hænge  ud  eller  holde   fodboldaftener  mm.     Studenterklubben  skal  realiseres  i  samarbejde   med  Rønde  Ungdomsskole,  som  har  givet   tilsagn  om  at  ville  hjælpe  med  bl.a.   lokalefaciliteter.  Gruppen  bag  initiativet  har   bl.a.  lavet  en  markedsundersøgelse  på   Facebook,  som  peger  på,  at  der  er  et  reelt  behov   for  et  tilbud  såsom  en  studenterklub  i  Rønde.     Der  er  desuden  også  interesse  fra  de  unges  side   for  frivilligt  at  hjælpe  med  at  få  en  lektiecafé  op   at  stå.  Muligheden  for  at  fungere  som  frivillig  er   også  en  mulighed  for  de  unge  for  at  tage  ansvar  for  udviklingen  og  sammenholdet  i  kommunen.     Studenterklubben  er  allerede  ved  at  blive  etableret:  Samarbejdet  med  Ungdomsskolen  er  på  plads,  så   nu  mangler  de  sidste  skridt  bare  at  blive  taget,  før  studenterklubben  –  det  nye  mødested  for  unge  i   Rønde  –  er  en  realitet.             Idémagere:  Cecilia,  Oliver,  Jonas,  Rafael  og  Jonas,  Rønde  Handelsgymnasium.    

6.  STRANDBANE  OG  STRANDTURNERING  VED  FØLLE  STRAND   Udfordring:  Der  er  ikke  noget  at  lave  ved  stranden,  når  man  har  badet  og  taget  sol  om  sommeren.  Det   er  ærgerligt,  at  Følle  Strand  ikke  også  tilbyder  aktiviteter,  som  man  kan  samles  om,  og  som  ikke  er  lige   så  afhængige  af,  om  vandet  er  varmt  nok  til  at  bade  i,  eller  om  det  en  dag  er  for  overskyet  til,  at  man   kan  ligge  og  slikke  sol  på  stranden.     Løsning:  Der  skal  etableres  en  strandbane  på  Følle  Strand,  som  kan  bruges  til  en  bred  vifte  af   aktiviteter:  fodbold,  håndbold,  volleyball  mm.  Strandbanen  skal  skabe  et  fælles  samlingspunkt  og   danne  ramme  om  aktiviteter  af  forskellig  art.     Gruppen  bag  idéen  om  en  strandbane  er  i  kontakt  med  Naturstyrelsen,  hvor  de  forsøger  at  få  alle  de   relevante  tilladelser  på  plads,  så  de  kan  begynde  at  anlægge  strandbanen.  I  forbindelse  med  den   proces  har  de  allerede  indgået  aftaler  med  entreprenør,  bygherre  og  sand-­‐leverandør,  som  skal  hjælpe   dem  med  at  anlægge  banen.  De  vil  selv  lægge  frivilligt  arbejde  i  bane-­‐byggeriet,  så  nu  mangler  de  kun   at  få  finansieringen  af  sand  og  mål  til  banen  på  plads,   som  i  alt  koster  omkring  26.000  kr.     Visionen  er,  at  banen  skal  indvies  med  en  aktivitetsdag   og  en  fodboldturnering  for  alle  de  hold,  der  tilmelder   sig.  På  aktivitetsdagen  har  de  unge  fået  indhentet   tilladelser  til  salg  af  øl  og  mad  og  opstilling  af  en   tombola.  Mange  lokale  butikker  har  vist  interesse  for  at   støtte  indvielsen,  men  majoriteten  vil  først  vide,  om   strandbanen  bliver  realiseret,  før  de  vil  love  noget   endeligt.  Indtil  videre  har  fire  uafhængige   institutioner/forretninger  givet  tilsagn  om   sponsorater,  heriblandt  Viden  Djurs.           Idémagere:  Rasmus,  Simon,  Emil,  Kasper,  Jacob  og  Jonas,  Rønde  Handelsgymnasium.  

4


7. UDBYGNING  AF  RØNDE  IDRÆTSCENTER:  FOR  DE  MANGE  –  IKKE  FOR  DE  FÅ!   Udfordring:  Rønde  Idrætscenter  er  aldrig  blevet  udbygget  efter  den  masterplan,  som  blev  lanceret   tilbage  i  2008.  Det  er  et  problem,  fordi  hallen  ofte  er  overbooket,  og  det  sætter  en  begrænsning  for  de   aktiviteter,  det  er  muligt  at  udøve.   Løsning:  En  step-­‐by-­‐step-­‐model,  som  gør  det  muligt  at  realisere  en  udbygning  af  hallen  i  mindre   etaper.  Borgerne  skal  inddrages  i  udvidelsen  af  hallen  bl.a.  gennem  muligheden  for  at  købe  en  mursten   til  hal-­‐udbygningen.  ’Køb-­‐en-­‐mursten’-­‐princippet  kan  desuden  fungere  som  et  økonomisk  startskud   for  projektet.     Bedre  halfaciliteter  vil  gøre  Syddjurs  Kommune  til  et   sted  med  mere  aktivitet,  bedre  sundhed  og  et  større   socialt  sammenhold.  Planen  er,  at  fremtidens  større   hal  -­‐  som  et  endnu  bedre  mødested  -­‐  skal  løfte   sundheden  og  aktiviteten  i  kommunen  og  binde   lokalområdet  mere  sammen  gennem  en  fælles   interesse  i  at  styrke  Rønde  Idrætscenter.     En  større  hal  vil  desuden  give  mulighed  for,  at  flere   arrangementer  kan  afholdes  her,  hvilket  både  kan   styrke  kommunen  økonomisk  og  socialt.     Idémagere:  Nicolai,  Tino,  Sebastian,  Mazdak  og   Emma,  Rønde  Handelsgymnasium.  

  8.  STUDIECAFE  I  RØNDE   Udfordring:  Der  mangler  et  godt  studiemiljø  i  Rønde.  De  to  uddannelser  -­‐  HHX  og  STX  –  har  ikke  meget   med  hinanden  at  gøre,  men  en  spørgeskemaundersøgelse  viser,  at  de  unge  længe  har  haft  et  ønske  om   et  fælles  mødested.  Det  er  ærgerligt,  at  potentialet  for  et  bedre  sammenhold  på  tværs  af   uddannelserne  ikke  udnyttes  bedre  pt.,  og  at  de  studerende  derfor  i  høj  grad  føler,  at  det  eneste,  de   kan  gøre  efter  en  endt  skoledag,  er  at  tage  hjem  hver  for  sig.   Løsning:  En  studiecafé,  som  skal  ligge  centralt  i  Rønde,  hvor  de  studerende  kan  mødes  efter  skole.   Caféen  skal  både  fungere  som  et  sted,  hvor  man  kan  lave  lektier  og  hjælpe  hinanden,  spille  musik  og   samles  om  at  se  fx  store  sportsbegivenheder.     En  studiecafé  vil  gøre  studiemiljøet  bedre  og  være  med  til  at  fastholde  de  unge,  som  har  Aarhus  som  et   oplagt  alternativ,  fordi  studiemiljøet  i  storbyen  blomstrer  og  byen  tilbyder  alle  de  muligheder,  som  de   studerende  efterspørger  i  Rønde.   Studiecaféen  skal  være  mere  end  et  lektie-­‐sted:  Et  sted  hvor  det  er  muligt  at  kombinere  fritid  med  et   fedt  studiemiljø.    

9.  EVENT  OG  SOMMERFEST  I  RØNDE  BYPARK   Udfordring:  Der  mangler  fællesskab  og  sammenhold  på  tværs  af  aldersgrupper  og  de  forskellige  byer  i   Syddjurs  Kommune.     Løsning:  En  sommerfest  i  Rønde  Bypark,  som  skal  gentages  år  efter  år  og  blive  noget,  som  alle  folk  ser   frem  til  og  glæder  sig  til  at  samles  om.  Sommerfesten  vil  derved  både  generere  sammenhold  og   samtidig  sætte  fokus  på  Røndes  handelsliv.  Gruppen  bag  idéen  har  planlagt,  at  festen  skal  løbe  af   stablen  d.  6.  juli  2013  fra  kl.  11-­‐21,  og  den  primære  målgruppe  er  børnefamilier,  der  mangler  nogle   sommeraktiviteter  inde  de  tager  væk  fra  kommunen  på  sommerferie.   Sommerfesten  har  opbakning  i  lokalsamfundet,  hvor  flere  foreninger  støtter  op  om  idéen.  Der  er   allerede  indhentet  sponsorater  til  begivenheden,  men  der  efterspørges  en  løsning,  hvor  kommunen   betaler  halvdelen  samt  stiller  en  underskudsgaranti,  hvis  arrangementet  skal  lykkes.      

5


Sommerfesten skal  være  hyggelig  og  tilbyde  aktiviteter  som  bl.a.  hoppeborg,  rodeotyr,  fodbold  og   familie-­‐stafet.  Arrangementet  skal  sluttes  af  med  en  grillaften  –  både  med  mulighed  for  at  købe  mad   (helstegt  pattegris),  men  også  for  at  folk  selv  kan  grille  deres  medbragte  mad.   Idémagere:  Sandra,  Marie,  Louise  og  Birgit,  Rønde  Handelsgymnasium.  

10.  STUDIEBOLIGER  I  RØNDE  

Udfordring: Rønde  er  en  studie-­‐by  med  en  bred  vifte  af  uddannelsesmuligheder,  men  alligevel  er  der   kun  fire  tilgængelige  studieboliger  i  Rønde.     Der  er  en  ventetid  på  mellem  et  og  fire  år  på  at  få  en  studiebolig  i  Rønde,  og  det  er  alt  for  lidt  for  en  by,   som  er  i  en  så  stor  udvikling  som  Rønde  er.     Manglen  på  studieboliger  betyder  desuden,  at  der  ikke  bliver  etableret  et  rigtigt  studiemiljø  i  byen,   fordi  alle  tager  væk,  når  skoledagen  er  slut.       Løsning:  Hvis  byen  ønsker  at  skærpe  sin  profil  som  studie-­‐by,  kræver  det  et  større  udbud  af   studieboliger,  så  de  studerende  har  mulighed  for  at  bo  og  studere  i  samme  by.     Det  vil  skabe  mere  fællesskab  blandt  de  studerende  og  grobund  for  flere  fællesarrangementer.  Et   bedre  studiemiljø  vil  også  trække  endnu  flere  unge  til  Rønde  og  udvikle  byen.     Idémagere:  Katja,  Troels  og  Kristoffer,  Rønde  Handelsgymnasium.  

  11.  FORHINDRINGSBANE  VED  RØNDE:  WIPE-­‐OUT    

Udfordring: Unge  og  børn  i  folkeskoler  og  børnehaver  har  behov  for  et  brud  i  deres  alt  for   stillesiddende  hverdag.  De  ordinære  idrætstimer  er  for  ensartede  og  kedelige,  og  mange  elever  mener   ikke,  at  de  er  særligt  interessante.     Løsning:  En  forhindringsbane  ved  Rønde.  En  forhindringsbane  vil  hjælpe  eleverne  til  at  få  en  bedre   indlæring,  skabe  et  bedre  miljø  og  danne  grundlag  for  en  sjovere  og  mere  spændende  hverdag.    

6


Idémagerne understreger,  at  deres  forslag  vil  være  oplagt  at  tænke  med,  når/hvis  regeringens  planer   om  en  heldagsskole  bliver  en  realitet.  Deres  egen  Facebook-­‐undersøgelse  viser,  at  90  pct.  af  de   adspurgte  bakker  op  om  idéen  om  en  forhindringsbane  og  om  at  have  en  dag  derude  som  en  del  af  et   undervisningsforløb.     Forhindringsbanen  skal  ligge  lige  uden  for  Rønde  og  har  potentiale  til  at  blive  en  idrætsaktivitet,  som   både  appellerer  til  piger  og  drenge.  Idéen  refererer  til  wipe-­‐out-­‐konceptet,  hvor  flere  deltagere  dyster   mod  hinanden  om  at  komme  hurtigst  igennem  en  bane  med  mange  typer  af  forhindringer.  Eksempler   på  forhindringer  er  linegang  over  mudderhuller,  armgang  mellem  ’platforme’  i  træer  mv.     Det  skal  være  gratis  at  benytte  forhindringsbanen,  så  den  ikke  ekskluderer  folk  fra  at  dyrke  sport  på   en  sjov  og  anderledes  måde,  fordi  de  ikke  har  råd  til  at  betale.       Idémagere:  Benjamin,  Tobias,  Christen  og  Jeppe,  Rønde  Handelsgymnasium.    

12.  CYKELSTI  MELLEM  THORSAGER  OG  SKREJRUP   Udfordring:  Strækningen  mellem  Thorsager  og  Skrejrup  kan  være  farlig  at  færdes  på  som  cyklist.  Der   er  mange  skarpe  sving,  og  folk  kører  hurtigt  i  bil,  hvilket  øger  utrygheden  som  cyklist  på  strækningen.     Løsning:  En  cykelsti  vil  adskille  cykelister  og  bilister,  skabe  større  tryghed  og  opmuntre  flere  til  at   hoppe  på  cyklen  i  stedet  for  at  sætte  sig  ind  bag  rattet.  Cykelstien  vil  derved  være  med  til  at  reducere   kommunens  samlede  CO2-­‐udslip  og  samtidig  øge  sundheden  blandt  borgerene.  Desuden  vil  den   forbedrede  mulighed  for  at  cykle  også  styrke  bylivet  i  både  Rønde  og  Thorsager,  fordi  –  især  unges  –   mindskede  afhængighed  af  transport  i  bil  vil  øge  fleksibiliteten  og  gøre  det  muligt  at  cykle  til  og  fra   byerne,  når  man  selv  har  lyst.  Noget  som  nu  er  begrænset  af  muligheden  for  at  blive  hentet  og  bragt  af   forældre.       Idémagerne  har  kontaktet  kommunens  afdeling  for  veje  og  trafik  og  fået  oplyst,  at  en  cykelsti  vil  koste   omkring  fire  millioner  kroner  at  få  etableret.  Gruppen  har  flere  idéer  til,  hvordan  denne  finansiering   kan  skaffes:  Firmaer  kan  sponsorere  cykelstien  og  evt.  få  deres  logo  malet  på  den  del,  de  har  betalt  for.   Der  er  også  mulighed  for  at  få  et  privat  anlægningsfirma  til  at  sponsorere  arbejdskraften,  mens  fx   kommunen  afholder  materialeudgiften.  Flere  mulige  modeller  kan  være,  at  et  privat  firma  står  for   anlæg  og  udgifter,  som   kommunen  efterfølgende  betaler   leje  for  -­‐  eller  at  kommunen   betaler  af  på  cykelstien  i  årlige   rater.  Hvis  kommunen  selv  kan   finansiere  cykelstien,  er  det   naturligvis  også  en  løsning.   Idémagerne  har  desuden  et   forslag  til,  hvordan  man  kan  sætte   fokus  på  behovet  for  en  cykelsti:   De  vil  arrangere  et  event,  hvor   vejstrækningen  i  et  kortere   tidsrum  afspærres  for  biler  for  at   give  plads  til  en  fredelig   cykeldemonstration.     Idémagere:  Patrick,  Rasmus  og   Nikolaj,  Rønde   Handelsgymnasium.  

       

7


13. UNGDOMSRÅD  I  SYDDJURS  KOMMUNE   Udfordring:  I  Syddjurs  mangler  de  unge  mulighed  for  at  påvirke  udviklingen  af  den  kommune,  de  bor  i.   De  unge  vil  gerne  have  mere  indflydelse  på  de  beslutninger,  der  vedrører  dem  selv  og  deres  hverdag.   Løsning:  Et  ungdomsråd,  som  skal  fungere  som  talerør  mellem  unge  og  kommunalpolitikere.  36   kommuner  har  allerede  etableret  ungdomsråd,  som  bindeled  mellem  de  unge  borgere  og  det  politiske   system,  og  den  funktion  mangler  i  Syddjurs  Kommune.  Syddjurs  Ungdomsråd  skal  forbedre   ungdomsmiljøet  og  sammenholdet  blandt  unge  i  kommunen.     Rådets  fokus  skal  være  på  de  emner,  der  direkte  vedrører  de  unge  i  kommunen:  Konkrete  tiltag  og   aktiviteter  som  eksempelvis  studieboliger,  mødesteder,  renovering  af  skaterpark,  sociale  og  kulturelle   arrangementer  samt  mere  overordnede  politiske  problemstillinger,  som  vedrører  de  unges  hverdag  og   trivsel.  Et  ungdomsråd  er  med  til  at  styrke  de  unges  deltagelse  i  demokratiet,  og  vil  desuden  fungere   som  et  godt  brand  for  kommunen  i  forhold  til  at  tiltrække  flere  unge.     Rådet  skal  sammensættes  af  engagerede  unge  fra  hele  kommunen.  Idémagerne  vil  tage  ud  på  skolerne   og  fortælle  om  Ungdomsrådet  og  forsøge  at  rekruttere  medlemmer  og  sprede  budskabet  om  det  nye   Syddjurs  Ungdomsråd.     Rådet  skal  sammensættes  af  omkring  20  unge  fra  folkeskolens  ældste  klasser  samt   ungdomsuddannelserne.  Visionen  er,  at  Ungdomsrådet  skal  oprettes  som  en  regulær  forening  med   generalforsamlinger  og  valg  af  repræsentanter.     Som  inspiration  har  idémagerne  allerede  taget  kontakt  til  Netværk  Af  Ungdomsråd  (NAU)  og  været  på   inspirationstur  i  både  Norddjurs  og  Thy  Kommuner,  som  har  velfungerende  ungdomsråd.     Den  gennemsnitlige  kommunale  støtte  til  ungdomsråd  er  mellem  20.000  og  50.000  kroner  årligt.     Idémagere:  Esther,  Tatjana,  Mads,  Julie  og  Maya,  Rønde  Handelsgymnasium.  

 

8


Udarbejdet af  Lise  Juul  Madsen,  Louise  von   Müllen  og  Thea  Storm  Pedersen   12  byer  på  12  måneder   www.12byer.dk    

9

Idékatalog: Resultatet af frivillighedskonference i Syddjurs  
Advertisement