Page 232

[I5j [16] [17]

15 sayfa, 20 sayfa, 15 sayfa,

[18] 119]

15 sayfa, 20 sayfa,

[20]

30 sayfa,

[ 21 ]

[ 22] [23] [24]

10 sayfa, 5 sayfa, 5 sayfa, 20 sayfa.

[25]

20 sayfa.

[26] [27] [28]

15 sayfa, 5 sayfa, 20 sayfa.

[29]

10 sayfa.

[30] [31] [32] [33] [34] [35]

10 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa, 10 sayfa, 10 sayfa, 5 sayfa.

Prof. Halasi Kun (larih), Grabcr ve Grube Mahler (New York), Ögel, Esin ve Grabar Prof. Togan (tarih), Wilber, (USA) ve İ. Stchukin (Bey­ rut) Togan (tarih), Grube, As/anapa. Togan (tarih), E. Esin, Aslanapa, Prof. Kemal Yetkin (Ankara), Togan (tarih), Graber, Volovv (USA), E. Esin, Grube, Prof. Goetz (Hind Mugallan bahsi) Prof. Sümer (tarih), E. Esin ve Grabar. Grube. Volovv. Togan (larih), E. Esin ve Grube E. Esin vc Togan İnalcık (tarih), K. Yetkin, Aslanapa, Ekrem Ayverdi, Sedat Eldem, Grube Togan (tarih), Stuart C. Welch (Asia House Gallery, Harvard), Prof. Martin Dickson (Princeton). Togan ve M. Dickson, H. Koşay Prof. Süheyl Ünver (İstanbul), Prof. Abdullah Kuran (Ankara), Hamit Koşay (Ankara), Ev vc çadır için Kaharu/in’in ve Ali Han Bükeyhan’ın eserlerinin hülasası. Ostaasya şehirciliği için Lavrov’u eserinin hulasaten tercümesi; Önasya için: N. Zernetski (Bakü) Togan ve Ayhan Aytörc (İstanbul) Prof. O. Aslanapa, Prof. Orhan Günsoy Prof. O. Aslanapa Prof. O. Aslanapa Prof. Süheyl Ünver Prof. Otto Dorn (Ankara), Prof. Yamada (üsaka)

ÜÇÜNCÜ CİLD [1]

10 sayfa,

[2]

50 sayfa.

[3] 15 sayfa, [4] 15 sayifa,

Prof. Sabri Ülgencr (Cıiriş kısmmda step, orman, dağ, ve ova iktisadiyat farkları da izah edilccek) Dr. Helmuth Hcrman (Viyana), Dr. Malhias Hermanns (Münich), Prof. Zimanov (Almaata), bir de Dobrosmyslov’un Kazak, Kırgız, hayvan beslemesine dair eseri tcrcümc edilccck. Togan E. Esin

223

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement