Page 164

vıı ZEKİ VELtDt TOGAN: 1970 YILI NOTLARI Zeki Velidî, muntazaman olayları, not defterlerine kayd ederdi. Her yıla ait bir defter olur, buna özet hâlinde yazardı. Bu defterlerden 1970 senesine ait olanı, içindeki adres ve kısımlan hariç olmak üzere aynen yayınlıyoruz: (1)1970,8-16 Ocak. Ankara’da Türk Ocakları Hars heyeti toplantısına gittim. Emin Bilgiç, Tahsin ݧray?, Nevzad Yalçıntaş Türk ocağı hakkında konuşduk. Fethi Tevetoğlu, Enver Esenkova, Mehmed Ö nder’i Müsteşar Ferideddin’le? konuşdum. Ayın onbirinde dönüb geldim. Yataklı gittim 144, Dönüşde 154 lira. Otel (Baykal) 69 lira. (2)27 Ocak Salı günü Fakülte meclisinde 26’ya karşı 30 reyle tekrar İslam Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne geldim. (3)Şubat 4 akşamı Koç otobüsüyle Antalya’ya hareket ettik. Nazmiye ile. Gümrük? civarında Atlas otele indik. Sahibi Emin Beğ iki yataklı oda 30 lira. Hava çok güzel, sıhhatim yerinde. Yalnız idrar yolu arızalı. Beğ dağlarının manzarası mükemmel. Yalnız Kambray? kullanıyorum. (4)22-28 Şubatta Uludağ’da istirahat ettim. Büyük O tel’de kaldım. Fastin? tepeye kayakla yayan çıkdım. Sıhhatim Elhamdülillah çok iyi. Çıkarken hiç zorlanmadım. Yâni sıhhatim bundan 2 sene evvelinden hiç farksız. Hep Oğuznâme’nin haşiyeleri üzerinde çalışdım. Bir Mart eve geldim. Dağ bana çok iyi geliyor. (5)10 Mart 1970. B|jgün Adana’da Türkistanlı mücâhid Şir Mehmed Beğ vefat etmiş. İnnallahü innâ ileyhi râciûn. 155

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement