Page 130

neticesinde müteaddit milletlerin ilim cemiyetlerine fahrî âza seçilmişim, üniversitelerine fahri profesörlük etmişimdir. Mütevazi olmakla beraber halisane olan bu mesaime karşı Türkiye’de 1,5 sene hapis ve 4 sene 8 ay türlü türlü takibatla üniversite ve ilmi mesai dışı bırakılmamın ve bu cezanın beni hayatımın sonuna kadar ezecek bir şekilde yapılmasının acıları büyüktür. Beraet etmişsem bunun tam bir beraet olmasmı,yani haklarımın bana iade edilmesini, evvelki rejimin bana giydirdiği cezanın bu demokrat rejiminde dahi her ay maaşlarımı eksik vermek, bir yere vazife ile gönderilsem yo) harçlarımı da evvelki rejim kesmiş diye eksik vermek ve bu yolla beni kendimden sonra yetişen ve hattâ talebem olan meslekdaşlanmdan aşağı düşürmekle devam ettirilmemesini rica ederim.

1 Mayıs 1951

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumî Türk Tarihi Profesörü Zeki Velidî Togan

121

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement