Page 123

Zeki Velidî Togan’ın ilmi sadece Türklüğe değil, bütün dünya ilmine faydalı idi. Fakat asıl bunun yanında önemli olan, onun bıj ilim yolunda da, Türklüğü bu yoldan yıkmak, onu zayıflat;nak isteyenlere karşı mücâdelesidir. Bu mücadelesini artık silahla değil, kafasıyla yapıyordu ki, bunun da ehemmiyeti çok büyüktü. Kendisi bunun önemini müdrikti ve bunun için de elinden geleni yaptı. Zeki Velidî Togan’ın en büyük hususiyeti yılmayan bir azim sahibi olması, mücâdeleden çekinmeyişi ve onu asla terketmeyişidir. Bu onun daha küçüklüğünden beri devam eden vasfıdır ve ölümüne kadar da devam etmiştir. Hz. Peygamber’in "hiç ölmeyecekmiş gibi çalışın, yarın ölecekmiş gibi ibadet edin" düsturuna pek güzel uyardı. Hastanede bile, zihnî takatinin müsâade ettiği ana kadar İlmî çalışmalarından geri durmamıştır. İnancı sağlam bir müslümandı. Kur’anı mânasmâ bihakkın vâkıf olarak okumayı tercih ederdi. Çalışmalarının mühim bir kısmını, Müslümanlığın bihakkın anlaşılıp yaşanması için İslâmî ilimlere ayıran bu büyük insana ömrünün son günlerinde maalesef gereken alâka gösterilememiş, hayatta iken kıymeti takdir edilememiştir. 80 yıllık bir mücadelenin sonunda Boğazın güzel bir köşesinde ebediyete intikal eden Zeki Velidî Togan, Karacaahmed’de yine kendisi gibi Ortaasya Türk ellerinden bir pek kıymetli âlimin mezarını çok aramasına rağmen bulamamış olmasına yakınmıştı. Herhalde şimdi buna pek fazla üzülmemektedir. Zira kendisi de orada, Karacaahmed mezarlığındaAllah’ınhuzurundadır.

114

Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Tuncer Baykara - Zeki Velidî Togan  
Advertisement