Page 1

Q ray bezoekadres Q-ray

Agro Business Park 67

6708 PV Wageningen

Passion for your business Samenwerking vereist kwaliteit in informatie

postadres

Postbus 297

6700 AG Wageningen

phone

+31 0 317 471 371

keten veel onderlinge communicatie en afstemming. U

fax

+31 0 371 471 373

heeft met elkaar het doel om kwalitatief hoogwaardige

Als teler, handelaar of exporteur heeft u binnen de

internet

www.q-ray.nl

sierteeltproducten aan uw klanten te leveren. Dit

e-mail

info@q-ray.nl

kwaliteitsniveau kan alleen bereikt worden indien de informatievoorziening rondom uw producten garant staat voor onder andere betrouwbaarheid, volledigheid, actualiteit, bereikbaarheid en snelheid. Dit wordt in de praktijk bemoeilijkt door de afhankelijkheid van diverse partijen met afwijkende werkwijzen en de variaties in uw leverbare producten door seizoens- en weersinvloeden.

Q-ray levert u kwaliteit Q-ray heeft al meer dan 20 jaar bewezen zijn klanten in dergelijke complexe situaties van dienst te kunnen zijn. Vanuit de Wageningse achtergrond combineert Q-ray kennis van de sierteeltketen met veel ervaring bij diverse marktpartijen. Wij optimaliseren uw interne en externe informatiestromen met als doel de efficiëntie in uw bedrijfsvoering te verhogen. U kunt op ons bouwen bij de volgende facetten van uw bedrijfsvoering: • Het delen van productinformatie met relaties; • Het verhandelen van producten via internet; • Het mobiel benaderen en bewerken van productinformatie.

Uw voordeel Met ons team van zeer ervaren consultants en ontwikkelaars bundelen wij onze vergaande expertise in uw sector met jarenlange ervaring in ICT-advies, informatieanalyse en systeemontwikkeling. Wij letten hierbij scherp op herbruikbaarheid van de toegepaste methodieken en van de ontwikkelde technische componenten. Door uit te gaan van deze reeds bewezen verzameling van methodieken en componenten minimaliseren wij uw projectrisico’s. Ondersteund door ons op maat gesneden projectmanagement kunt u vertrouwen op het behalen van een voor u succesvol resultaat.

Share Information

Trade Worldwide

Enjoy Mobility


Q ray Share Information

Oplossingen Onze aanpak hebben wij geoptimaliseerd in ieder van de volgende 4 concepten: Q2-Inform: Samenbrengen en ontsluiten van informatie Samenwerking kan niet zonder een betrouwbare voorziening van productinformatie naar de voor u belangrijke relaties. Tevens bent u gediend met juiste en tijdige informatie vanuit deze relaties aan u. Onze kracht ligt in de koppeling van diverse partijen door middel van heldere en betrouwbare informatiestromen. Voorbeelden zijn de beeldenbanken van BBH, IBC en PPH, de ontsluiting van hoogwaardige detailinformatie van Plantscope (VKC) en het Codedistributiesysteem van Florecom.

Trade Worldwide

Enjoy Mobility

Q2-Trade: eCommerce en Webshops Internet biedt uitstekende mogelijkheden om uw handel te ondersteunen. Wij staan daarom al langer vooraan bij de ontwikkeling van webshops voor de sierteeltsector. Succesvolle implementaties bij FloraHolland zijn bijvoorbeeld Klokservice.nl of de nieuwe webshop op de Landelijke Aanbodsbank.

Q2-Go: Mobiele oplossingen EfficiĂŤntie in uw bedrijfsvoering kan enorm toenemen indien u altijd en overal toegang heeft tot productinformatie, eenvoudig via uw PDA. Denk bijvoorbeeld aan inspecties, kwaliteitscontroles, tracking en tracing van uw bestelling of zelfs orderafhandeling, waar u ook maar bent! Wij hebben een robuust framework ontwikkeld voor mobiele dataontsluiting en uitwisseling met backoffice systemen. Dit hebben wij onder meer toegepast bij de Voedsel en Waren Autoriteit en de Plantenziektenkundige Dienst.

Q2-Link: Geautomatiseerde communicatie tussen partijen De uitwisseling van informatie bij samenwerkende ketenpartijen wordt bemoeilijkt door de vertaling tussen de vele gebruikte technische standaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan EDIFACT en de Florecom XML standaarden voor de sierteelt. Met Q2-Link haalt u de juiste expertise en producten in huis om conform deze standaarden te werken en uw samenwerking verder te automatiseren. Share Information - Trade Worldwide - Enjoy Mobility

ICT-Solutions for Food, Feed & Flowers

Q-ray - Passion for your business  

Q-ray - Passion for your business