Page 1

13-04-2004

21:34

Pagina 1

44 grachtwoningen Tooggevel Duimgevel Hijsbalkgevel Hoekgevel Oud Gelderse gevel Poortgevel Schijngevel Booggevel Trechtergevel

Hoekgevel

Vermeer , Het straatje, Rijksmuseum, Amsterdam

Cuijk 44/omslag

klassiek bouwen voor de 21 ste eeuw


Cuijk 44/omslag

13-04-2004

21:34

Pagina 2

Gezicht op het veer over de Maas


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:31

Pagina 1

Klassiek wonen in Cuijk aan de Maas Cuijk heeft zijn ontstaan te danken aan zijn ligging in een bocht aan de rivier de Maas. De naam "Cuijk" zou ontstaan zijn uit het Indo-Germaanse woord "Keukja", wat kromming of bocht betekent. Keukja werd later verbasterd tot "Ceuclum" waaruit uiteindelijk de naam Cuijk ontstond. De bewoning van het Cuijkse land strekt zich uit tot ver voor onze jaartelling. De bewoners van die tijd zullen behoord hebben tot het volk der Kelten. Het huidige Cuijk wordt ook wel het "centrum van het land van Cuijk" genoemd. Deze benaming wordt niet alleen ontleend aan het feit dat "Cuijk" in de naam van deze regio voorkomt, maar heeft ongetwijfeld ook te maken met het voorzieningenniveau en de ligging van de gemeente. De gemeente bestaat, naast de hoofdkern Cuijk, uit 6 "kerkdorpen": Beers, Haps, Katwijk, Linden, Sint Agatha en Vianen. Hiervan zijn Beers, Haps en Sint Agatha na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1994 toegevoegd aan de gemeente Cuijk. Elk dorp heeft zo zijn eigen geschiedenis. Per 1 januari 1999 had de gemeente Cuijk een inwoneraantal van ruim 23.5000 inwoners. Cuijk heeft haar inwoners veel te bieden; zowel voor de jeugd als voor de wat ouderen onder ons. Dankzij de ligging aan de A73, de N321 en de veerpont die over de Maas richting Mook/Middelaar vaart, is Cuijk per auto vanuit alle richtingen goed te bereiken. Ook het openbaar vervoer is van goed niveau; naast de spoorverbinding en de (trein)taxi rijden er nog vier buslijnen die zorgen voor de aansluitingen met Grave, Sint Agatha, Gennep, Nijmegen,Vianen, Haps, Mill,Volkel en Uden. Zowel in Cuijk als in de nabije omgeving is er een groot aanbod aan kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium) en voorbereidend beroepsonderwijs. De gemeente kent verder diverse parochies en kerkgenootschappen. Wat betreft de voorzieningen voor sport en cultuur mag Cuijk zich rijk noemen; er zijn veel sportparken en verenigingen en diverse uitgaansmogelijkheden. De Streekschouwburg Cuijk en het overdekte zwembad, de Kwel, zijn aanwinsten die zeer zeker de vermelding waard zijn.Tengevolge van de ontzanding is er bij het in Cuijk gelegen Linden een groot plassengebied ontstaan, "De Kraaijenbergse Plassen": een aaneenschakeling van zes afzonderlijke plassen. Bij de plassen zijn voorzieningen voor surfers en andere watersporters en er is een groot strand. In deze omgeving zijn ook prachtige wandel- en fietsroutes.

Er zijn vele monumenten, kunstwerken, musea en galerieën. Een belangrijke rol in dit geheel vormen de VVV en de bibliotheek die de diverse evenementen zoals carnaval, kermis, braderie, markten, wandelvierdaagse etc. ondersteunen. Hoe zeer het verenigingsleven in Cuijk bloeit, blijkt uit de aantallen buurtverenigingen, gilden, hobbyclubs en de vele soorten (sport) verenigingen waarbij het te ver gaat ze hier allemaal te noemen. Ten aanzien van het centrum dient vermeld te worden dat het winkelhart op dit moment ingrijpend wordt vernieuwd door de nieuwbouw van een winkelgalerij en de renovatie van het bestaande winkelgedeelte. Als dynamische industriële gemeente heeft Cuijk oog voor de belangen van de reeds gevestigde bedrijven en ondernemers welke zich willen vestigen in de gemeente. De wijk Heeswijkse Kampen, waar dit project gerealiseerd gaat worden, geldt als voornaamste groeiwijk voor de gemeente. Het totale plangebied Heeswijkse Kampen bestaat uit meerdere deelmilieus, waarbij in verschillende sferen en bebouwingsdichtheden een scala aan woonmilieus wordt gerealiseerd. In de periode tot 2012 zullen in het plangebied ongeveer 1.200 woningen worden gerealiseerd. Ballast Nedam Woningbouw beschikt over een eigen internetsite, waar u de ontwikkelingen in Cuijk op de voet kunt volgen. “www.wonenincuijk.nl” is het adres voor actuele informatie.


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:32

Pagina 2

44 grachtwoningen Op deze unieke locatie aan de rand van de nieuwbouwwijk Heeswijkse Kampen zal Ballast Nedam Woningbouw 44 woningen realiseren met de kwaliteiten van klassieke grachtenpanden. De grachtwoningen hebben aan de entreezijde prachtig uitzicht op een 15 m brede gracht, die in open verbinding staat met de rivier de Maas. Speciaal voor activiteiten als roeien, vissen en schaatsen, wordt in het midden van de gracht een platform of steiger gebouwd om gemakkelijker bij de waterrand te kunnen komen. De gevels van de grachtwoningen verschillen sterk van elkaar. Door de kleurstelling en het gevelontwerp ontstaat een gevarieerd en rijk straatbeeld, waarbij elke woning een individueel karakter heeft. Door deze aanpak kan elke bewoner zich herkenbaar onderscheiden, hoewel de woningen projectmatig gebouwd zijn. De diversiteit van

de woningen zit echter niet alleen in het gevelbeeld, maar ook in de woningtypen die verschillen in aantal vierkante meters en in plattegrondopbouw. De individualiteit van de woningen wordt verder vormgegeven door deze met een scala van meer- en minderwerk opties aan te bieden. De kopers krijgen dus in behoorlijke mate de gelegenheid hun woning naar eigen wensen aan te passen. Daarnaast zijn de woningen voorzien van ruime en praktisch indeelbare kamers met extra grote verdiepingshoogten. De (optionele) dakterrassen, de op het zuiden gerichte tuin, de berging en de carport bieden ook klassieke ruimte en comfort.

Ballast Nedam Woningbouw heeft het doel gehad met dit project op de grens van het 2e millennium het beste uit het 1e millennium aan haar kopers aan te bieden.

Kade

Wooneiland De Nielt

Gracht in aanbouw

44 Grachtwoningen


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:33

Pagina 3

W1 - Wooneiland “De Nielt�

W3 - Wonen aan het water

Sportvelden

Winkel Centrum

kade

44 grachtwoningen

W2 W4 - Wonen in het Bos

Situatieschets uitbreidingsgebied Heeswijkse Kampen

Aangrenzend perceel

Winkelcentrum


Hijsbalkgevel (type D)

Booggevel (type E)

Tooggevel (type F)

Trechtergevel (type F1)

Hoekgevel (type F2)

Schijngevel (type G)

16:33

Oud Gelderse Gevel (type C)

13-04-2004

Poortgevel (type B)

Duimgevel (type A)

Cuijk 44/binnenwerk Pagina 4

De voorgevels


Hijsbalkgevel (type D)

Booggevel (type E)

Tooggevel (type F)

Trechtergevel (type F1)

Hoekgevel (type F2)

Schijngevel (type G)

16:33

Oud Gelderse Gevel (type C)

13-04-2004

Poortgevel (type B)

Duimgevel (type A)

Cuijk 44/binnenwerk Pagina 5

De achtergevels


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:33

Pagina 6

Technische omschrijving hoogteligging

gevels

Het peil (P) is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer en wordt door de gemeente nader vastgesteld.Voor de souterrainwoningen geldt de bovenkant van de afgewerkte woonkamer vloer op de begane grond als peil. Vanuit dit peil worden alle hoogtematen gemeten. Hoogteverschil ten opzichte van straatpeil wordt door gemeente aangegeven. De maatvoeringen op de tekening betreffen "circa" maten.

De buitengevels van de woningtypen C t/m G worden uitgevoerd in schoon metselwerk, de buitengevels van de woningtypen A en B worden deels in gevelstucwerk en deels in schoon metselwerk uitgevoerd; kleuren volgens bemonstering en goedkeuring Welstand. Het voegwerk wordt uitgevoerd volgens monster. In de gevel wordt daarnaast houten gevelbetimmering toegepast. De isolatiewaarde van de dichte gevelconstructie van de woningen 2 bedraagt Rc = 2.5 m K/W. De wanden van de vrijstaande berging zijn van schoon metselwerk.

fundering

Illustratie achtergrond: detail van “De Grote Markt met Sint-Bavo te Haarlem”, Gerrit Berckheyde, 1696, Frans Halsmuseum, Haarlem

De betonfunderingen worden uitgevoerd met betonnen heipalen. Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd na goedkeuring door bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

grondwerken Hiertoe behoren alle ontgravingen, die nodig zijn voor de aanleg van de fundering, riolering, kabels, leidingen en bestrating. Onder het straatwerk wordt een laag zand aangebracht van voldoende dikte. De bodemafsluiting bestaat uit 100 mm zand. De tuinen worden aangevuld en geëgaliseerd met uitkomende grond.

riolering Afvalwater en hemelwater worden met een gescheiden systeem afgevoerd. De aansluitkosten op het gemeenteriool zijn bij de koopsom inbegrepen.

straatwerken De tegelpaden naar de voordeur, van de achterdeur naar de berging, de terrassen achter de woningen en de rijstroken naar de carport worden bestraat met betontegels, afm. 40 x 60 cm. Het openbare gebied tussen en naar de onderdoorgangen zal in overleg met de gemeente worden ingericht. Het betreft hier de verlichting, de bestratingen en de groenvoorziening. Deze groenvoorzieningen en bestratingen vallen niet onder het gewaarborgde van de garantie- en waarborgregelingen E 1999 van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw.

vloeren De begane grondvloer is een geïsoleerde betonvloer met een isolatiewaarde 2 van Rc = 2.5 m K/W. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton. De vloer van de vrijstaande berging wordt uitgevoerd in beton (onafgewerkt).

daken De daken van de woningtypen A, B, E, F en G worden uitgevoerd in gewapend beton en zijn voorzien van isolatieplaten afgewerkt met bitumineuze dakbedekking, waarop ballast grind is aangebracht. De daken van de woningtypen C, D, F1 en F2 worden uitgevoerd met prefab geïsoleerde dooselementen, afgedekt met dakpannen in een door de architect nader te bepalen kleur. De totale isolatiewaarde van de dakconstructie 2 bedraagt Rc = 2.5 m K/W. Het dak van de vrijstaande berging is een houten dak afgewerkt met dakbedekking.

binnenwanden De woningscheidende wanden van de woningen en de kolommen onder woningtype B worden uitgevoerd in beton.Alle als zodanig aangegeven separatiewanden in de woningen worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden met een dikte van 70 mm of 100 mm. Het binnenspouwblad van de voor- en achtergevel van de woningen wordt uitgevoerd in samengestelde houten elementen. Het binnenspouwblad van de onderdoorgang bij woningtype B wordt uitgevoerd in kalkzandsteen.

ventilatievoorzieningen De keukens, toiletten en badkamers worden mechanisch geventileerd. De natuurlijke ventilatie vindt plaats door ventilatieroosters opgenomen in de kozijnen.

trappen en hekwerken De buitentrappen en bordessen van de woningtypen C, D, F1 en F2 zijn van gewapend prefab beton. De trappen zijn voorzien van stalen hekken en trapleuningen. De trappen in de woningen worden uitgevoerd als dichte trappen in vurenhout. Langs één zijde van de trappen wordt een houten leuning aangebracht op licht metalen leuninghouders. Daar waar nodig worden de trapgaten afgeschermd met een houten traphek. De trap naar de woonkamer van de woningtypen C, D, F1 en F2 wordt aan één zijde voorzien van een houten


Cuijk 44/Calqueerpapier

STANDAARD : OPTIE 1 OPTIE 2

13-04-2004

20:32

Pagina 1

platdak : dakterras met hek : volledige zolderverdieping

835Ø+

835Ø+

optie 56ØØ+

56ØØ+

28ØØ+

28ØØ+

PEIL

PEIL

Langsdoorsnede 1 type B

Langsdoorsnede type A,E,G,F

STANDAARD : OPTIE 1 OPTIE 2

STANDAARD : OPTIE 1 OPTIE 2

platdak : dakterras met hek : volledige zolderverdieping

1Ø43Ø+

1Ø43Ø+

optie 66ØØ+ 66ØØ+

38ØØ+

38ØØ+

1ØØØ+

1ØØØ+

PEIL

PEIL

souterrain (optie) souterrain (optie)

Langsdoorsnede type C,D,F1

Langsdoorsnede type F2

platdak : dakterras met hek : volledige zolderverdieping


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:33

Pagina 9

traphek met leuning. De balustraden t.p.v. de Franse balkons bij de woningtypen B, D, F1, F2 en G en de balkonhekken van de optionele dakterrassen worden uitgevoerd als een stalen spijlen hekwerk.Ter plaatse van het hoogteverschil tussen woonkamer en keuken wordt een houten traphek aangebracht. De treden worden gegrond afgewerkt; de muurleuningen, traphekken en trapbomen worden dekkend behandeld.

buitenkozijnen De buitenkozijnen en ramen van de woningen worden uitgevoerd in vurenhout o.g. in een door de architect nader te bepalen kleur. De voordeuren van de woningen zijn van multiplex. De dubbele tuindeuren en de optionele terrasdeuren worden uitgevoerd als vurenhouten glasdeuren met een borstwering. De ramen in de woningen worden uitgevoerd als naar binnendraaiende draairamen.Alle bewegende delen in de gevelkozijnen van de woningen worden voorzien van tochtweringsprofielen.

vloerafwerking De vloeren in de woningen worden voorzien van een afwerkvloer van 50 mm dikte.Waar in de afwerkstaat tegelwerk wordt omschreven, kan gekozen worden uit een standaardcollectie vloertegels. Door de ondernemer zullen geen vloertegels of ander soortige harde vloerbedekkingen (met uitzondering van badkamer en toilet) in de woningen worden aangebracht. Ter plaatse van de binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer worden kunststenen dorpels aangebracht.

plafondafwerking De betonplafonds in de woningen worden voorzien van spuitpleisterwerk. De schuine houten gedeelten van de plafonds worden voorzien van sauswerk. De beton plafonds van de meterkast en cv-kast worden niet afgewerkt. De betonplafonds van de onderdoorgangen worden, daar waarboven zich woningen bevinden, voorzien van isolerende houtwolcementplaten.

binnenkozijnen

hang- en sluitwerk

De binnendeurkozijnen van de woningen zijn stalen fabrieksmatig afgelakte verdiepingshoge montagekozijnen zonder stofdorpels en met bovenlicht en plafondstrip, in standaard kleur. De kozijnen van de trapkast en de zolder in de woningtypen C, D, F1 en F2 worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De bovenlichten van de binnendeurkozijnen van de overige trapkasten, meterkasten en cv-kasten worden voorzien van lakboard met ventilatieopeningen. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte dichte opdekdeuren in een standaard kleur.

Sloten met deurkrukken van binnendeuren van de woningen: ■ woonkamer, keuken, slaapkamers en zolder: loopslot ■ hoofdslaapkamer: dag- en nachtslot ■ meter-, trap-, en cv-kast: kastslot ■ badkamer en toilet: vrij- en bezetslot ■ bergingsdeur woningtype B: loopslot

keukenopstelling In de keuken wordt een keukenblok met bovenkasten volgens de nader te verstrekken tekening en specificatie van de leverancier aangebracht.Voor deze keukenopstelling kan volgens monster een keuze uit diverse kleurstellingen worden gemaakt. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden, via een door de verkoper aangewezen showroom/leverancier, een keukenunit samen te stellen, waarbij de op de verkoopprijslijst vermelde post voor de standaard keukenopstelling verrekend zal worden met de kosten voor het compleet leveren en plaatsen van de gekozen keukenunit .

wandafwerking Alle wanden van de woningen worden behangklaar uitgevoerd m.u.v. de betegelde en gespoten delen en de gehele zolder. Bij de ruimten die omschreven worden in de afwerkstaat behalve de zolder worden houten vloerplinten aangebracht. Bij uitwendige hoeken zullen de plinten in verstek worden aangebracht.Voor de wanden en/of wanddelen waar tegelwerk wordt omschreven kan gekozen worden uit een standaard collectie wandtegels. De inwendige hoeken van het wandtegelwerk en aansluitingen op de kozijnen worden voorzien van een kitvoeg.Voor de tegelhoogtes wordt verwezen naar de afwerkstaat. De wanden boven het tegelwerk worden voorzien van spuitpleisterwerk. Onder de raamkozijnen waar borstweringen aanwezig zijn, worden vensterbanken aangebracht van kunststeen volgens monster.

Sloten van buitendeuren: ■ alle buitendeuren worden voorzien van een cilinderslot; ■ het hang- en sluitwerk is conform de huidige voorschriften, de cilindersloten in een gelijksluitendsysteem; ■ de scharnieren zijn van gegalvaniseerde uitvoering met dievenklauwen ■ de deurkrukken, knoppen en schilden van geëloxeerd lichtmetaal.

schilderwerk Het binnen- en buitenschilderwerk wordt in een milieuvriendelijk schildersysteem uitgevoerd van voldoende dikte en in een door de architect nader te bepalen kleur. De stalen binnendeurkozijnen, de binnendeuren en de radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt. Onbehandeld blijven onder andere de CV-leidingen, de leidingen in de bergingen en de meterkasten.

beglazing De beglazing voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in "Vlak glas", kwaliteit B. De glasdikte wordt bepaald volgens NEN 2608. De beglazing in de buitenkozijnen, ramen en deuren van de woningen wordt uitgevoerd met isolerende beglazing. De glasopeningen van de bovenlichten van de binnenkozijnen worden bezet met enkelbladig float- of draadglas in de vereiste dikten. De beglazing van de vrijstaande bergingen wordt uitgevoerd als enkelbladig float- of draadglas.


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:34

Pagina 10

sanitair Zoals op tekeningen aangegeven, omvat het aangebrachte sanitair een combinatie van onderstaande elementen. Het sanitair is van het fabrikaat Sphinx o.g. en is uitgevoerd in wit porselein. Het plaatstalen bad is van het fabrikaat Bette o.g. De kranen zijn van het fabrikaat Grohe o.g., in glanzend verchroomde uitvoering. Closetcombinatie Bestaande uit een staand duoblok, een witte kunststof zitting met deksel; aanbrengen in het toilet en de badkamer. Fonteincombinatie Bestaande uit een fonteintje met een verchroomde tapkraan, een witte kunststof plugbeker-syphon en een witte kunststof afvoer (woningtypen A, C, D, E, F, F1 en G een vloerbuis; overige woningtypen een muurbuis); aanbrengen in het toilet. Badcombinatie Bestaande uit een ligbad van plaatstaal compleet met een verchroomde badmengkraan en een waterbesparende handdouche met slang op glijstang in de badkamer. Wastafelcombinatie Bestaande uit een wastafel met plug, chroom ketting, witte kunststof plugbekersyphon, een witte kunststof muurbuis, een keramisch planchet, een ronde spiegel en een verchroomde ééngatsmengkraan met draaibare uitloop in de badkamer.

Tapkranen Ten behoeve van de aansluiting van de wasmachine op zolder wordt een tapkraan met een beluchter en keerklep aangebracht. In de keuken wordt op het aanrechtblad een ééngatsmengkraan aangebracht voorzien van draaibare uitloop.

casco oplevering Voor de volgende onderdelen bestaat de mogelijkheid om de woning casco op te laten leveren: Keukeninrichting,Wandtegelwerk,Vloertegelwerk en Sanitair. Keukeninrichting: Indien gekozen wordt voor het casco opleveren van de keuken wordt de verrekenprijs van de keuken op de koopsom in mindering gebracht.Alle leidingen in de keuken worden op de standaard plaats aangebracht en voor zover als mogelijk afgemonteerd of afgedopt. Er wordt geen wandafwerking in de vorm van tegel- en/of spuitwerk ter plaatsen van het keukenelement aangebracht.Wijzigingen in leidingverloop en aansluitpunten zijn bij annulering NIET mogelijk. Er zal een beperkte G.I.W. garantie verstrekt worden.Tevens zal binnen een door bouw- en woningtoezicht vastgestelde termijn de keuken geplaatst en gekeurd moeten worden. De meldingsplicht hiervoor ligt bij de verkrijger.

Wandtegelwerk, vloertegelwerk en sanitair: Indien gekozen wordt voor het casco opleveren van het toilet op de begane grond en/of de badkamer op de verdieping wordt de verrekenprijs van de betreffende onderdelen op de koopsom in mindering gebracht.Alle leidingen in het toilet en/of de badkamer worden op de standaard plaats aangebracht en voor zover als mogelijk afgemonteerd of afgedopt. Er wordt geen wand- en/of vloerafwerking in de vorm van tegel-, cement- en/of spuitwerk in de betreffende ruimte aangebracht.Wijzigingen in leidingverloop en aansluitpunten zijn bij annulering NIET mogelijk. Er zal een beperkte G.I.W. garantie verstrekt worden.Tevens zal binnen een door bouw- en woningtoezicht vastgestelde termijn het toilet en/of de badkamerinrichting geplaatst en gekeurd moeten worden. De meldingsplicht hiervoor ligt bij de verkrijger. NB. Het waterleidingsbedrijf levert alleen water als de installatie compleet gebruiksklaar is. Dit betekent dat pas na het installeren van keuken en sanitair water wordt geleverd. De meldingsplicht hiervoor ligt bij de verkrijger. Eventuele extra aansluitkosten zijn voor rekening van de verkrijger.

waterleiding Vanaf een door het Waterleidingbedrijf te plaatsen meter in de meterkast wordt de waterleiding aangesloten op het waterleidingnet.Vanaf deze wateraansluiting loopt de koudwaterleiding met de nodige stop- en aftapkranen naar de keuken, de toiletaansluitingen, het fonteintje in het toilet, de centrale verwarmingsketel, de wasmachine, de wastafel en het bad. Vanaf het warmwaterapparaat in de CV-unit zijn het aanrecht in de keuken, de wastafel en het bad in de badkamer aangesloten. De watervoorziening geschiedt via het plaatselijk Waterleidingbedrijf. De aansluitkosten zijn voor rekening van Ballast Nedam Woningbouw.

Gezicht op de H. Martinus kerk.


13-04-2004

16:35

Pagina 11

gasfitterswerk De gasleidingen worden vanaf de plaats van de gasmeter gelegd naar het kooktoestel in de keuken (afgedopt) en de CV-unit (combiketel). De aansluitkosten zijn voor rekening van Ballast Nedam Woningbouw.

elektrische installaties De elektrische installatie is uitgevoerd volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem, volgens de geldende voorschriften.Vanaf een door het plaatselijk Energiebedrijf te plaatsen elektrameter in de meterkast wordt de elektrische installatie aangelegd. De schakelaars en wandcontactdozen zijn van inbouw uitvoering. In de meterkast en de vrijstaande bergingen zijn de schakelaars en wandcontactdozen van opbouw uitvoering. De lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen etc. worden aangebracht volgens het geldende normblad NEN 1010 en het aantal ervan is in de afwerkstaat aangegeven. Het schakelmateriaal wordt ca. 1050 mm boven de vloer geplaatst. De plaats van de wandcontactdozen in de keukens boven het aanrecht is ca. 1250 mm, voor de wasemkap ca. 2250 mm, in de woonkamer ca. 300 mm en de overige ruimten ca. 1050 mm boven de vloer. De aansluitingen van CAI en PTT bevinden zich op ca. 300 mm boven de vloer. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen bestaan uit kunststof in een standaard kleur. De installatie voldoet aan de van toepassing gestelde eisen en normen, het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening alsmede de eisen van het nutsbedrijf. De levering en aansluiting van apparaten en armaturen, voor zover niet anders vermeld, is niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. De aangegeven plaats en aantallen van de schakelaars en wandcontactdozen van de elektrische installatie zijn indicatief en pas definitief na goedkeuring door de installateur en het plaatselijk Energiebedrijf. De aansluitkosten zijn voor rekening van Ballast Nedam Woningbouw.

(combiketel). De installatie is zodanig berekend dat bij een buitentemperatuur van -10째 Celcius, bij een windsnelheid die ter plaatse normatief is en bij een minimum temperatuur van +7째 Celsius in het belendende woning de vertrektemperaturen voldoen aan het gestelde volgens het G.I.W., bij gelijktijdig functioneren van alle verwarmingselementen en bij gesloten ramen en deuren. De installatie wordt uitgevoerd met radiatoren. De leidingen worden zoveel mogelijk in de cementdekvloer opgenomen. De temperatuurregeling vindt plaats door een kamerthermostaat in de woonkamer.Alle in het zicht komende leidingdoorvoeren in plafonds en wanden worden afgewerkt met kunststof rozetten De op tekening aangegeven aantallen, afmetingen en plaatsing van de radiatoren/convectoren zijn indicatief en afhankelijk van de definitieve berekeningen uitgevoerd door de installateur. Het proefstoken van de CV-installatie vindt plaats voor de oplevering van de woningen en is voor rekening van de koper.

milieu-voorzieningen Tijdens het bouwen zal rekening worden gehouden met milieuvriendelijke en minder milieubelastende materialen en met beperking van verpakkingsmateriaal om het milieu minder te belasten. Standaard wordt het afval gescheiden opgeslagen en afgevoerd.

g.i.w.-bepalingen Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door het G.I.W. gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn of nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het G.I.W..

centrale antennesysteem/ptt De woningen worden aangesloten op het plaatselijk kabelsysteem, beheerd door een door de gemeente te kiezen exploitatiebedrijf.Aan de aansluiting in de meterkast zijn geen kosten verbonden, behoudens eventuele eenmalige entreekosten. De abonnementskosten zijn volgens een vast maandtarief; echter het gebruik van het signaal is niet verplicht. In de woonkamer bevinden zich bedrade aansluitpunten voor CAI en PTT; in de hoofdslaapkamer onbedrade. Uitbreidingen kunnen worden aangebracht, mits tijdig aangevraagd, a.h.v. een meerwerkopdracht uit de standaard meer-/minderwerklijst.

Benaming ruimten volgens deze verkoopdocumentatie:

Benaming ruimten volgens het Bouwbesluit:

woonkamer entree/hal/overloop keuken toilet berging meterkast/cv-kast slaapkamer badkamer zolder

verblijfsruimte verkeersruimte verblijfsruimte toiletruimte bergruimte meterruimte/technische ruimte verblijfsruimte badruimte onbenoemde ruimte

alarmeringsinstallatie In de woningen kunnen loze leidingen of afgemonteerde alarmeringsinstallaties worden aangebracht, mits tijdig aangevraagd, a.h.v. een meerwerkopdracht.

cv-installatie/warmwatervoorziening De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte Hoog Rendement CV-installatie met een tapspiraal voor de warmwatervoorziening

Ceuelem. xxll. het huidige Cuijk op de Tabula Peutingeriana. (eertse gedrukte uitgave uit 1598)

Cuijk 44/binnenwerk


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:35

Pagina 12

Afwerkstaat

44 Grachtwoningen te Cuijk d.d. 14-09-1999

Standaard afwerking Ruimte Entree

Overloop Toilet

Vloer

Wand

Plafond

Temp. CV

cementdekvloer

behangklaar

spuitwerk

15 ºC

plinten

behangklaar

spuitwerk/

15 ºC

plinten

sauswerk

(zonder radiator)

tegels, kleurkeuze is mogelijk volgens

spuitwerk

15 ºC

cementdekvloer tegels, kleurkeuze is mogelijk volgens keuzelijst

Woonkamer

Keuken

cementdekvloer

cementdekvloer

keuzelijst, tot een hoogte van ca. 120 cm, ■

daarboven spuitwerk

behangklaar

plinten

tegels, kleurkeuze is mogelijk volgens

(zonder radiator)

spuitwerk

20 ºC

spuitwerk

20 ºC

keuzelijst, boven het aanrecht en achter en naast fornuis tot een hoogte van ca. 150 cm,

CV-kast

cementdekvloer

daarboven spuitwerk

overige wanden behangklaar

plinten

behangklaar

15 ºC (zonder radiator)

Badkamer

tegels, kleurkeuze is mogelijk

volgens keuzelijst

tegels, kleurkeuze is mogelijk volgens

spuitwerk

22 ºC

spuitwerk

20 ºC

spuitwerk

20 ºC

spuitwerk

20 ºC

keuzelijst, tot een hoogte van ca. 180 cm, ■

daarboven spuitwerk

ter plaatse van bad tegels tot een hoogte van ca. 210 cm

Slaapkamer 1

cementdekvloer

behangklaar

plinten

behangklaar

plinten

behangklaar

Slaapkamer 2

cementdekvloer

Slaapkamer 3

cementdekvloer

plinten

Zolder/ Berging woningtype B Buitenberging

cementdekvloer

onafgewerkt

onafgewerkt

15 ºC

onafgewerkt beton

schoon metselwerk

onafgewerkt

onverwarmd


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:35

Pagina 13

Elektrische installaties Wandcontactdozen

Ruimte Entree

Lichtpunten

Enkel

2

1

Overloop

1

Toilet

1

Woonkamer

1

CV-kast

Badkamer

Slaapkamer 1

1

1 wandpunt

1 plafondpunt

Voorzieningen in Insatallaties ■

belinstallatie

meterkast

CV-radiator

closetinstallatie met laaghangend reservoir

fonteintje

afzuigpunt voor mechanische ventilatie

aansluitpunt voor PTT bedraad

aansluitpunt voor CAI bedraad

thermostaatregeling voor CV

CV-radiatoren

keukeninrichting volgens specificatie

twee afzuigpunten voor de mechanische ventilatie, waarvan één afzuigpunt

gebruikt wordt voor de aansluiting van de motorloze wasemkap

afgedopte gasleiding

CV-radiator

3-standenregelaar ten behoeve van de mechanische ventilatie

onbedrade leiding ten behoeve van elektrisch koken

onbedrade leiding ten behoeve van warmwatertoestel

aansluitpunt voor riolering, water, gas en elektra ten behoeve van een HR-centrale

verwarmingsketel, gecombineerd met warm tapwatervoorziening

elektra-aansluitpunt voor de mechanische ventilatie

verdeler ten behoeve van CV-leidingen

wastafel met verchroomde mengkraan, spiegel en planchet

bad voorzien van handdouche met glijstang en mengkraan

closetinstallatie met laaghangend reservoir

afzuigpunt voor mechanische ventilatie

CV-radiator

aansluiting ten behoeve van een elektrisch verwarmingsapparaat

loze leiding ten behoeve van PTT

loze leiding ten behoeve van CAI

1

2

Keuken

Dubbel

4

1

4

1

1

1

2

CV-radiator

Slaapkamer 2

1

2

CV-radiator

Slaapkamer 3

1

2

CV-radiator

Zolder

1

1

aansluitpunten voor water, riolering en elektra voor de wasmachine

Buitenberging

1

1


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:35

Pagina 14

Bouwplaat B

1

B

A

B

2 B

A

3 B

Instructie ■

B

Verwijder als eerste de gehele pagina uit de brochure.Aan de rugzijde van de pagina is hiervoor een perforatie aangebracht.Wanneer u de pagina op de perforatielijn eerst even omvouwt is het uitnemen nog makkelijker. Met een scherp mesje kunt u de stansvorm van het model snel en zuiver uit de pagina verwijderen. Buig nu de gehele onderkant A + B naar achter (zie voorbeeld ➊ en ➋) Vouw vervolgens de vlakken B naar boven om en klem ze in de V-vormige uitsparingen (zie voorbeeld detail ➌)


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:35

Pagina 16

Verkoopinformatie woningen U heeft besloten een woning te kopen. Over de kwaliteit van de woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en de controle daarop is in goede handen.Tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. De ondernemer bouwt uw woning namelijk met toepassing van de garantie- en waarborgregeling van de "Stichting Garantie Instituut Woningbouw". Bovendien worden daarbij alle kennis van zaken, ervaring en organisatie van de ondernemer ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in de door u gekozen woning.

de koop-/aannemingsovereenkomst De koop-/aannemingsovereenkomst volgens het G.I.W.-model wordt door ons gehanteerd. Bij het contract behoren de zogenaamde Algemene Voorwaarden en de Algemene Toelichting. Ook deze zijn standaard en zijn opgenomen in het boekwerk "Een huis met zekerheid". Door het tekenen van de overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koop-/aanneemsom, terwijl de ondernemer zich door medeondertekenen verplicht tot de levering en de bouw van de woning, conform de verkoop brochure. Nadat de overeenkomst door koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Een tweede exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van levering kan voorbereiden.

Illustratie achtergrond: detail van “De Grote Markt met Sint-Bavo te Haarlem”, Gerrit Berckheyde, 1696, Frans Halsmuseum, Haarlem

eigendomsoverdracht garantie De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (G.I.W.) is een samenwerkingsverband tussen consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van de woningbouw. Die partijen hebben zich in dit verband verenigd, om kopers van nieuwbouwwoningen extra zekerheid te geven. Tevens wil men het vertrouwen tussen bouwer en koper bevorderen. Zo is het G.I.W. niet alleen een zaak van de consument, maar ook van de ondernemer. Als u een woning met G.I.W. garantie koopt betekent dat onder andere het volgende: 1. De ondernemer garandeert dat de woning voldoet aan de door het G.I.W. gestelde kwaliteitsnormen. Deze garantie is over het algemeen zes jaar geldig. Voor sommige als zodanig genoemde onderdelen is de garantietermijn korter. 2. De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model dat door het G.I.W. is vastgesteld. Dat biedt de zekerheid dat de afspraken tussen u als koper en de ondernemer duidelijk zijn vastgelegd. 3. Het G.I.W. biedt u als koper de zekerheid dat, als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de ondernemer, de woning zal worden afgebouwd. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn keert het G.I.W. tot een bepaald maximum een schadevergoeding uit. 4. Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit van de woning, kan de koper het G.I.W. vragen een uitspraak te doen die bindend is voor zowel de koper als de ondernemer. Als u heeft besloten tot de aankoop van de woning over te gaan, ontvangt u van de makelaar de door het G.I.W. vastgestelde garantie- en waarborgregeling ééngezinshuizen E 1999 en het daarbij behorende boekwerk "Een huis met zekerheid". Dit boekwerk is voor u erg belangrijk en het verdient aanbeveling om het grondig door te lezen. Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst is ondertekend moet de ondernemer bij het G.I.W. een waarborgcertificaat voor u aanvragen. Dit waarborgcertificaat wordt u dan na enige tijd rechtstreeks toegezonden.

De eigendomsoverdracht van de woning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Vóór de datum van notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit bedrag moet u tijdig, vóór de datum van levering, aan de notaris overmaken. Op de leveringsdatum worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. de akte van eigendomsoverdracht (leveringsakte) van de woning. 2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u ten behoeve van de financiering van de woning heeft afgesloten.

betaling De koop-/aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling is in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld. De koop-/aannemingsovereenkomst geeft aan dat u tot de datum van notariële levering uitstel van betaling heeft. Op de datum van notariële levering voldoet u de grondkosten, de vervallen termijnen en de verschuldigde uitstelrente. Na de notariële levering ontvangt u telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota. Deze nota's voldoet u uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening. Eventueel door u opgedragen meerwerken dienen te worden voldaan conform de bepaling voor meerwerk van het G.I.W.

hypotheek tijdens de bouw U ontvangt de nota's van de vervallen termijnen in tweevoud. De kopie zendt u, voorzien van uw handtekening, zo spoedig mogelijk naar uw geldgever, die dan voor betaling zorgdraagt.


Cuijk 44/Calqueerpapier

13-04-2004

20:32

Pagina 2

38ØØ

38ØØ

38ØØ

berging+carport oneven bouwnrs

185Ø

185Ø

185Ø

HWA

HWA

HWA

plattegrond berging

plattegrond berging F2

v

v

v

v

v

v

achteraanzicht berging F2

achteraanzicht berging berging+carport oneven bouwnrs

zijaanzicht berging F2

zijaanzicht berging


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:35

Pagina 19

prijsstijgingen

inspectie

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van de wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden dus niet doorberekend.

Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met de ondernemer de woning te inspecteren voor oplevering. Tijdens deze inspectie worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Desgewenst kunt u zich bij de officiële oplevering laten bijstaan door een deskundige van bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis. De daaraan verbonden kosten zijn wel voor uw eigen rekening.

vrij op naam De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op naam, de volgende kosten zijn hierin opgenomen: ■ koopsom aandeel in de grond; ■ bouwkosten; ■ honoraria architect en constructeur; ■ verkoopkosten; ■ notariskosten; ■ makelaarscourtage; ■ leges bouwvergunning; ■ kosten G.I.W. ; ■ de eenmalige aansluitkosten van elektra, gas, water en riolering; ■ de BTW (thans 17,5% , eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend).

oplevering De woning zal alleen aan u worden opgeleverd wanneer u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan. Om te voorkomen dat de laatste termijn niet bij oplevering is betaald, adviseren wij u om uw geldgever opdracht te geven het bedrag van de betreffende nota niet later dan de dag vóór de oplevering via een zogenaamde telefonische boeking over te maken. U bent dan zeker van tijdige betaling. Als de akte van levering van de woning is getekend en u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na oplevering de sleutels van uw woning. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de woning aan u is opgeleverd. Deze oplevering wordt schriftelijk aan het G.I.W. gemeld door de ondernemer.

model opleveringsregeling In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn niet begrepen de kosten die verband houden met de financiering van uw woning. Deze kosten kunnen zijn: ■ afsluitprovisie voor uw hypothecaire geldlening; ■ kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheekgarantie; ■ notariskosten voor de hypotheekakte; ■ renteverlies tijdens de bouw over de grond en over vervallen bouwtermijnen; ■ de eventuele bij vooruitbetaling verschuldigde premie voor een gemengde verzekering (afhankelijk van de hypotheekvorm). Eveneens zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen de entreekosten van het centrale antennesysteem en van het PTT-telecommunicatiesysteem.

financiering Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen van een hypotheek onvermijdelijk zijn. Onze makelaar is graag bereid u hierin een duidelijk advies te geven. Zij berekenen altijd de mogelijkheden aan de hand van uw persoonlijke gegevens en kunnen ook uw aanvraag voor een hypotheek verzorgen. Tevens geven zij desgewenst toelichting op de hypotheekofferte en controleren of u op basis van de condities ook werkelijk aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. U ziet, er zijn talrijke redenen om onze adviseur ook uw hypotheek te laten verzorgen.

opleveringsprognose De uiterste datum van levering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen dat in de koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld. Naarmate de bouw vordert kunnen opleveringsprognoses gedetailleerder worden aangegeven. Bij de verkoop van uw huidige appartement of woning doet u er goed aan om in de koopakte een clausule op te laten nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook terzake van een opzegtermijn van een huurappartement of -woning wordt aangeraden de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht de opleveringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen treft.

Deze regeling is bedoeld om u een extra zekerheid te geven. Hierdoor worden eventuele bij de oplevering geconstateerde gebreken en tekortkomingen snel verholpen. Hiervoor wordt 5% van de aanneemsom (ofwel 50% van de laatste termijn) in depot gestort op een rekening bij de notaris. De complete regeling wordt u aangeboden bij het ondertekenen van de koop-/aannemings-overeenkomst.

herstel opleveringsklachten De onvolkomenheden die bij de oplevering zijn geconstateerd en op het opleveringsrapport zijn vermeld, dienen binnen 15 werkbare werkdagen door de ondernemer te worden verholpen, waarna de 5% van de aanneemsom vanuit depot vrijgegeven wordt. Na de gegarandeerde onderhoudstermijn van 6 maanden gaat de G.I.W.garantie in.

wijzigingen Uw woning wordt gebouwd overeenkomstig de tekeningen en omschrijvingen in deze brochure. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van de afwijkingen of wijzigingen die het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld eisen van de overheden en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen in de materialen en afwerkingen waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, zonder dat een en ander afbreuk doet aan de kwaliteit. Deze veranderingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van kosten. De maten en oppervlakten, die op de tekeningen staan aangegeven, zijn "circa" maten. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein, de aangrenzende percelen en het openbaar terrein zijn indicatief aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens van de gemeente. De op de tekening aangegeven apparatuur dient alleen ter oriëntatie voor de plaatsingsruimte en is, voorzover niet uitdrukkelijk in de omschrijving genoemd, niet in de koopsom begrepen. De in kleur uitgevoerde voor- en achtergevels zijn ervoor om een impressie van het bouwplan te geven. De kleuren in deze brochure zijn hoewel met zorg gekozen slechts een vertaling van de omschreven bouwmaterialen. Daarom kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Nijmegen, november 1999


Cuijk 44/binnenwerk

13-04-2004

16:36

Pagina 20

Plattegronden

Duimgevel (type A)

Terras Poortgevel (type B)

Eerste verdieping alle types. Tevens tweede verdieping type B.

Oud Gelderse gevel (type C)

Woonkamer

Begane grond van Oud Gelderse Gevel (type C), Hijsbalkgevel (type D) en Trechtergevel (type F1)

Hijsbalkgevel (type D)

Booggevel (type E)

Trap

Zolderverdieping alle types behalve type B.

Hal Tooggevel (type F)

Toilet Keuken Trechtergevel (type F1)

Hoekgevel (type F2) Trap/voordeur Souterrain type C, D, F1 en F2.

Schijngevel (typeG)


Cuijk 44/omslag

13-04-2004

21:35

Pagina 3

Ballast Nedam Woningbouw De belangrijkste activiteiten van Ballast Nedam Woningbouw zijn woningbouw, renovatie en (groot) onderhoud. Daarnaast ontwikkelt Ballast Nedam Woningbouw projecten voor eigen rekening en risico, alleen of in samenwerking met derden. Binnen het ontwikkelingsproces draagt Ballast Nedam Woningbouw zorg voor het complete bouwmanagement, van de initiatieffase tot en met de ingebruikname. Ballast Nedam Woningbouw ontwikkelt woningen toegesneden op de huidige en toekomstige wensen van de bewoners. Ballast Nedam Woningbouw staat voor kwalitatief hoogwaardige bouwprojecten met een uitgekiende prijs/kwaliteitverhouding met ruime aandacht voor milieu, duurzaamheid en omgeving. De werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid en het bieden van creatieve en klantgerichte oplossingen. De kwaliteit van het project is gegarandeerd door ons bedrijf en door de verkoop onder GIW-garantie. Het werkgebied waarbinnen Ballast Nedam Woningbouw actief is beslaat geheel Nederland met accenten in en rondom de grote steden. Dit werkgebied wordt bediend vanuit een viertal vestigingen, te weten Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Door deze regionale opzet zijn wij in staat de kennis van een grote bouwonderneming te combineren met de slagvaardigheid van een kleinere of middelgrote onderneming. Ballast Nedam Woningbouw maakt als zelfstandige onderneming deel uit van Ballast Nedam N.V., een wereldwijd opererend concern waarin een breed scala aan bouwactiviteiten is gebundeld.

Kwaliteit, betrouwbaarheid, respect voor mens en milieu en een vooruitziende blik vormen de pijlers onder Ballast Nedam Woningbouw. In een constructieve samenwerking leggen we daarmee het fundament voor de toekomst.

Vestiging Ballast Nedam Woningbouw, Nijmegen Tekst: Vormgeving: Litho: Drukwerk:

Ballast Nedam Woningbouw Zuid-Oost, Nijmegen Tol produkties, Arnhem Talens tekst & beeld, Arnhem Jellema Grafische Groep bv, Almelo


Cuijk 44/omslag

13-04-2004

21:35

Pagina 4

Ontwikkeling en Realisatie: Ballast Nedam Woningbouw

Ballast Nedam Woningbouw

Zuid-Oost

Hoofdkantoor

Cargadoorweg 10, 6541 BT Nijmegen

Planetenbaan 70

Postbus 91, 6500 AB Nijmegen

Postbus 1133, 3600 BC Maarssen Telefoon: (0346) 586 666

telefoon: (024) 373 13 77

Fax: (0346) 569 402

fax: (024) 377 69 27 http://www.wonenincuijk.nl

Ballast Nedam Woningbouw West

Architect:

Boterdiep 48

AGS Architekten & Planners B.V.

Postbus 9095, 3007 AB Rotterdam

Eusebiusbuitensingel 49

Telefoon: (010) 292 16 66

Postbus 5044, 6802 EA Arnhem

Fax: (010) 479 41 46

telefoon: (026) 377 38 00

Ballast Nedam Woningbouw

fax: (026) 377 37 99

Zuid

E-mail: ags.arnhem@ags.nl

Limburglaan 36 Postbus 147, 5600 AC Eindhoven

Verkoop en Inlichtingen:

Telefoon: (040) 266 12 66

Linders & Partners BV

Fax: (040) 255 19 35

Kranenhofscheweg 1 Postbus 138, 5360 AC Grave

Ballast Nedam Woningbouw Midden

Telefoon: (0486) 42 08 00

Burgemeester Verderlaan 17

Fax: (0486) 42 09 00

Postbus 8353, 3503 RJ Utrecht

E-mail: linmak@telebyte.nl

Telefoon: (030) 662 94 00 Fax: (030) 666 74 22

Concept en vormgeving: Tol produkties, grafische vormgeving Schoolstraat 29 6828 GT, Arnhem

Telefoon: (026) 445 37 76

Ballast Nedam Woningbouw

Fax: (026) 445 31 32

Fundament voor de toekomst

E-mail: atol@universal.nl

Ballast Nedam  

44 grachtwoningen, Cuijk, Heeswijkse Kampen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you