Page 1

2012-2013 m. m. Svarbiausi mokyklos pasiekimai 2012- 2013 mokslo metais II pusmetis Šalies ir Miesto renginiai Respublikinė lietuvių kalbos (valstybines) olimpiada Vilniaus m. 3-4 kl. mokinių anglų kalbos olimpiada Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos “Verslumo akademija” konkursas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos projektas Vilniaus m. moksleivių istorinėliteratūrinė konferencija “1812 m. – metų karas jaunimų akymis” Vilniaus m. matematikos olimpiada Vilniaus m. 5-9 kl. mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiada Vilniaus m. 5-9 kl. mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiada

M.Buchovskaja

I vieta

Mokytoja – J.Štangejeva Mokytoja – S.Bessikerskaja Mokytoja – J.Kustova

N.Gainulin

I vieta

V.Miasnikov , 10kl. K.Švežauskas , 10kl. K.Mikštaitė , 10kl.

I vieta

V.Miasnikov, 10 kl.

I vieta

Mokytoja – J.Kustova

D Pušečnikova, 9kl.

I vieta

Mokytoja – A.Voinova

D.Borščev, 8kl.

IIvieta

M.Buchovskaja, 9 kl

IIvieta

Mokytoja – L.Tvorgal Mokytoja – I.Lesovodskaja

D.Buchovskaja, 7 kl.

II vieta

Mokytoja – A.Gromyka

Vilniaus m. technologijos olimpiada “Atsižvelk į pasaulį kitaip” Vilniaus m. rusų (gimtosios) kalbos skaitovų konkursas “Nuo Ezopo iki mūsų laiku”.

P.Dževetskij, 10 kl.

II vieta

MokytojasL.Kotelovič

N.Fomenko, 4 kl.

II vieta

MokytojaL.Norgela

Vilniaus m. ir apskrities mokyklų matematikos ir infornacinių technologijų konkursas “Matematikos išraiška metų laikuose” Vilniaus m. ir apskrities mokyklų matematikos ir infornacinių technologijų konkursas “Matematikos išraiška metų laikuose Respublikinis pradinių klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) dailyraščio konkursas Respublikinis 9-10 kl. mokinių Etikos konkursas “Moralinės

K.Beznosov, 8 kl.

III vieta

MokytojaI.Lukaševič

I.Kravčiun , 6kl.

III vieta

MokytojaI.Lukaševič

A.Tichonovskaja, 3kl.

III vieta

MokytojaT.Atabajeva

D.Pušečnikova, 9kl.

III vieta

MokytojaT.Trushakova


dilemos” Vilniaus m. prancūzų dainų Mokytojas – Solistė III vieta konkursas T.Ladyš V.Rodionova, 12kl. XI Tarptautinis vaikų meno MokytojaSolistė festivalis „Baltijos „Mūza“N.Jefimova J.Vaitoškaitė,2kl. Diplomas 2013 XI Tarptautinis vaikų meno MokytojaSolistė Diplomas festivalis „Baltijos „Mūza“N.Jefimova E.Kozyrevaitė 2013 XI Tarptautinis vaikų meno MokytojaSolistė Diplomas festivalis „Baltijos „Mūza“S.Pozdniakova D.Mackevičiūtė 2013 XI Tarptautinis vaikų meno MokytojosAnsamblis Diplomas festivalis „Baltijos „Mūza“S.Pozdniakova „Pojuščije serdečki“ 2013 V.Putjato Lietuvos mokinių 61 – oji Mokytoja – M.Buchovskaja, 9kl. Pagyrimo fizikos olimpiada N.Kirijanova raštas Vilniaus m. moksleivių istorinė- A.Peržu, 12kl. Mokytoja – Pagyrimo literatūrinė konferencija “1812 A.Voinova raštas m. – metų karas jaunimų akymis” Mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose, Vilniaus m. projektuose, akcijose, konkursuose: tarptautiniame vaikų meno festivalyje „Baltijos „Mūza“ – 2013“, tarptautiniame konkurse – parodoje „Angelų miestas“, tarptautiniame A.Nevskogo vardu forume Sankt- Peterburge, Vilniaus miesto konferencijoje „Matematika aplink mus“, Vilniaus miesto mokslinėje- praktinėje konferencijoje „Paieška. Kūryba. Atradimas“, Vilniaus miesto teatralizuotam poezijos, prozos kūrinių, dainų festivalyje „Šypsena suartina“, Vilniaus miesto pradinių klasių anglų kalbos inscenizuotam konkurse „I love english“, labdaros koncertuose ir t.t.

Pasiekimai II pusm  

Pasiekimai II pusm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you